PayPal

>> Se alle avtaler

PayPals avtale om andre betalingsmetoder

Siste oppdatering: 7. juni 2021

utskriftsikonSkriv ut

Dette er vilkårene i en kontrakt mellom deg og PayPal (Europe) S.à r.l et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg («PayPal», «vi» eller «oss»).

1. Om disse vilkårene

Disse vilkårene gjelder for din bruk av en av APM-funksjonene våre.

Til referanse:

 • APM-funksjonene er funksjonalitet vi tilbyr ved betaling. Hvis den er integrert på betalingssiden, kan kundene dine velge og bruke en annen betalingsmetode (APM) (som vi tillater av og til) når de skal betale deg.
 • En annen betalingsmetode (APM) er enhver betalingsmetode som er oppført i vedlegg 1, der vi tillater at noen som ikke har en konto, bruker denne metoden til å sende en betaling til kontoen din i henhold til disse vilkårene.

Brukeravtalen for landet der PayPal-kontoen din er registrert, er en del av disse vilkårene. Begreper som ikke er definert i disse vilkårene, er definert i brukeravtalen. Disse vilkårene og brukeravtalen skal, i den grad det er mulig, anses som et samlet dokument. Hvis det oppstår konflikt når det gjelder tolkning av vilkårene i avtalene, skal disse vilkårene overstyre brukeravtalen i det spesifikke konflikttilfellet.

Definisjonen av tjenestene våre i brukeravtalen skal, i forbindelse med disse vilkårene, anses å inkludere vår APM-funksjonalitet.

2. Godta disse vilkårene

Du godtar disse vilkårene ved å integrere APM-funksjonaliteten på betalingssiden/plattformen din på nett.

Hvis du integrerer APM-funksjonaliteten for kontoen til en annen person eller juridisk enhet:

 • bekrefter du at du har tillatelse fra denne personen eller juridiske enheten til å godta disse juridisk bindende vilkårene på deres vegne, og
 • at den andre personen eller juridiske enheten er bundet til disse vilkårene i stedet for deg.

3. Bruk av APM-funksjonaliteten

Hvis du integrerer APM-funksjonaliteten på betalingssiden din, kan vi (men er ikke forpliktet til å) tillate at kunder bruker en APM når de betaler deg.

Vedlegg 1 i disse vilkårene inneholder en liste over APM-er som kan gjøres tilgjengelig for kundene dine fra tid til annen samt ytterligere betingelser for mottak av betalinger fra kunder som bruker en slik APM. Du må overholde disse betingelsene til enhver tid.

Ettersom betaleren ikke bruker en PayPal-konto til å sende en APM-betaling, kan du ikke bruke PayPal når du refunderer APM-betalinger, med mindre annet er oppgitt i vedlegg 1 i disse vilkårene.

Du kan ikke motta APM-betalinger i andre valutaer enn de som er angitt for den aktuelle APM-en i vedlegg 1 i disse vilkårene.

Du kan kun bruke APM-funksjonaliteten med en bedriftskonto, ikke med en privatkonto.

Det prosentbaserte tilleggsgebyret for å ta imot internasjonale kommersielle transaksjoner som er fastsatt i brukeravtalen, gjelder ikke når du tar imot APM-betalinger.

4. Ditt ansvar overfor oss

Vi kan behandle APM-leverandører og betalingsbehandlere som gjør det enklere for deg å motta APM-betalinger, på samme måte som vi behandler bankkonto-/kortovertakerne våre og/eller andre betalingsbehandlere i henhold til brukeravtalen.

APM-betalinger kan reverseres av APM-leverandøren med mindre annet er angitt i vedlegg 1. Forpliktelsene dine og ansvaret ditt overfor oss når det gjelder disse reverseringene, er de samme som for reverseringer og/eller tilbakeføringer i henhold til brukeravtalen. APM-leverandøren kan påvirke reverseringen av en APM-betaling på samme måte som en kundes bank kan påvirke reverseringer og/eller kundens betalingskortleverandør kan påvirke tilbakeføringer. Selgerbeskyttelsen gjelder ikke for APM-betalinger.

Etter opphør av denne avtalen er du fortsatt ansvarlig overfor oss i henhold til vilkårene som gjelder for reversering av APM-betalinger utstedt av APM-leverandører, samt alle utestående forpliktelser som oppstår som følge av din bruk av APM-funksjonaliteten før opphøret.

5. Endringer og opphør

Vi kan når som helst og uten forvarsel legge til og fjerne APM-er og APM-leverandører fra listen i vedlegg 1 i disse vilkårene.

Ellers kan vi endre, slette eller legge til innhold i denne avtalen i henhold til endringsprosessen som er beskrevet i brukeravtalen. Hvis det legges til endringer som du ikke godtar, kan du si opp avtalen.

Du kan når som helst si opp avtalen i henhold til disse vilkårene ved å fjerne APM-funksjonen fra betalingssiden din og følge eventuelle andre integrasjonsrelaterte veiledninger som PayPal gjør tilgjengelig for deg fra tid til annen. Dette innebærer at du slutter å tillate at kundene dine bruker en APM til å betale deg, men at PayPal-kontoen din forblir åpen og brukeravtalen gjeldende.

Vi kan når som helst, etter eget forgodtbefinnende og (der det er mulig) med rimelig varsel avslutte, avbryte eller suspendere tjenesten i den grad den gjelder APM-funksjonaliteten vår og/eller APM-ene våre, uten ansvar overfor deg.

Disse vilkårene forblir gjeldende etter opphør av denne avtalen i den grad det er nødvendig for følgende: (i) håndtere problemer som oppstår i forbindelse med din bruk av APM-funksjonaliteten før opphøret og/eller (ii) overholde gjeldende lovgivning og bestemmelser.

Vedlegg 1

APM-er

Apple Pay-nettsted
Betalingstype E-lommebok for Apple Pay
Tilbakeføringsrisiko Ja
Betalingsgaranti Ja (i henhold til retningslinjene for behandling av kredittkort)
Refusjonsmulighet Ja
Minste transaksjonsbeløp I/A
Største transaksjonsbeløp I/A
Spesifikke varer og tjenester som ikke er tillatt Du finner en liste over forbudte varer og tjenester i vilkårene for Apple Pay på nett på https://developer.apple.com/terms/apple-pay-web/
Tilleggsvilkår

Se flere vilkår på https://developer.apple.com/terms/apple-pay-web/

Bancontact

Betalingstype

Debetkort

Bancontact er en betalingsmetode for debetkort som innebærer utstedelse av debetkort fra en autorisert kredittinstitusjon, slik at kunder kan betale direkte for varer og tjenester med bankkontoen sin.

Tilbakeføringsrisiko

Nei

Betalingsgaranti

Nei

Refusjonsmulighet

Ja

Minste transaksjonsbeløp

1,00 EUR per transaksjon

Største transaksjonsbeløp

I/A

Spesifikke varer og tjenester som ikke er tillatt

Ingen andre varer og tjenester enn de som er nevnt i brukeravtalen

Tilleggsvilkår

I/A

BLIK

Betalingstype

Bankoverføring i sanntid

BLIK er en betalingsmetode som bruker bankoverføring. Mottakerne kan motta en sanntidsbekreftelse for transaksjonen.

Tilbakeføringsrisiko

Nei

Betalingsgaranti

Nei

Refusjonsmulighet

Ja

Minste transaksjonsbeløp

0,01 PLN per transaksjon

Største transaksjonsbeløp

10 000,00 PLN per transaksjon

Spesifikke varer og tjenester som ikke er tillatt

Ingen andre varer og tjenester enn de som er nevnt i brukeravtalen

Tilleggsvilkår

Du må tydelig vise BLIK-navnet eller -varemerkene på en måte som samsvarer med BLIK-merkevareboken, på nettstedet ditt eller enheten din.

EPS

Betalingstype

Bankoverføring i sanntid

EPS er en betalingsmetode som bruker bankoverføring. Mottakerne kan motta en sanntidsbekreftelse for transaksjonen. EPS leveres av EPS-deltakende banker.

Tilbakeføringsrisiko

Nei

Betalingsgaranti

Ja. Betalingsgarantien betyr at hver transaksjon som er merket som fullført eller vellykket (den av disse som er gjeldende), betales til kontoen din, og at pengene ikke kan tilbakekalles, i henhold til disse vilkårene og brukeravtalen samt din overholdelse av disse.

Refusjonsmulighet

Ja

Minste transaksjonsbeløp

1,00 EUR per transaksjon

Største transaksjonsbeløp

I/A

Spesifikke varer og tjenester som ikke er tillatt

Ingen andre varer og tjenester enn de som er nevnt i brukeravtalen

Tilleggsvilkår

Du skal øyeblikkelig rapportere eventuelle hendelser som krever at du benytter deg av EPS-betalingsgarantien, til PayPal.

Finnish Online Bank Transfer (Verkkopankki)

Betalingstype

Bankoverføring i sanntid

Finnish Online Bank Transfer er en betalingsmetode som bruker bankoverføring.

Mottakerne kan motta en sanntidsbekreftelse for transaksjonen.

Tilbakeføringsrisiko

Nei

Betalingsgaranti

Nei

Refusjonsmulighet

Ja

Minste transaksjonsbeløp

0,65 EUR per transaksjon

Største transaksjonsbeløp

20 000,00 EUR per transaksjon

Spesifikke varer og tjenester som ikke er tillatt

I tillegg til de ulovlige varene og tjenestene som er oppført i avtalen: ulovlig spilling; prostitusjon; forfalskede varer; piratkopiering av produkter; ulovlig salg eller distribusjon av tobakksprodukter eller pornografi eller skildring av voldshandlinger. I tillegg tillater ikke Nordea Bank påfylling av e-lommebøker eller forhåndsbetalte produkter

Tilleggsvilkår

1. Du må oppgi all nødvendig informasjon i henhold til spesifikasjonene som er gitt av PayPal. Hvis du ikke overholder spesifikasjonene for datalevering, kan det føre til forsinkelse, suspensjon eller kansellering av behandlingen av berørte salgsinntekter.

2. Du må kompensere PayPal for rimelige utgifter som oppstår som følge av en tvist som åpnes i forbindelse med en transaksjon, dersom PayPal aktivt er involvert i mekling eller liknende prosedyrer mellom en kunde og deg.

3. Maksimumsgrensen for ansvaret er det fakturerte beløpet for salget (salg av produkter eller tjenester fra deg til kunden) som skadene er direkte relatert til, eller 1000 EUR, avhengig av hvilket beløp som er lavest. Det totale ansvaret kan imidlertid ikke overskride 5000 EUR. Disse begrensningene gjelder ikke hvis skaden er forårsaket av forsettlig handling eller grov uaktsomhet.

Giropay

Betalingstype

Bankoverføring i sanntid

Giropay er en betalingsmetode som bruker bankoverføring. Mottakerne kan motta en sanntidsbekreftelse for transaksjonen.

Tilbakeføringsrisiko

Nei

Betalingsgaranti

Ja. Betalingsgarantien betyr at hver transaksjon som er merket som fullført eller vellykket (den av disse som er gjeldende), betales til kontoen din, og at pengene ikke kan tilbakekalles, i henhold til disse vilkårene og brukeravtalen samt din overholdelse av disse.

Refusjonsmulighet

Ja

Minste transaksjonsbeløp

1,00 EUR per transaksjon

Største transaksjonsbeløp

I/A

Spesifikke varer og tjenester som ikke er tillatt

I tillegg til eventuelle forbudte varer eller tjenester oppgitt i brukeravtalen:

Betalingsinstrumenter (kontanter, sparepenger eller e-penger, valutaer inkludert virtuelle valutaer som bitcoin, samt sjekker) der du ikke kan identifisere mottakeren av betalingsinstrumentet, med unntak av kuponger eller produkter med lagret verdi.

Tilleggsvilkår

 1. Giropay er begrenset til kunder som har tilgang til en kompatibel nettbankkonto hos en godkjent kredittinstitusjon i Tyskland. PayPal garanterer ikke at alle tyske bankkontoer er kompatible med giropay.
 2. Du må overholde alle vilkårene i giropays regler og bestemmelser, inkludert de som gjelder bruken av giropay-logoen som er begrenset til Europa.
 3. Ved bruk av giropay som betalingsmetode skal du ikke be om kundenes data, spesielt personopplysninger som IBAN eller navn.
 4. Betalingsgarantien for giropay er begrenset til 10 000 EUR per transaksjon.
 5. Du skal øyeblikkelig rapportere eventuelle hendelser som krever at du benytter deg av betalingsgarantien for giropay, til PayPal.
 6. Betalingsgarantien for giropay utløper 6 uker etter at du mottar den aktuelle transaksjonen, merket som fullført eller vellykket, avhengig av hva som er gjeldende, med mindre du har rapportert kravet skriftlig før 6-ukersperioden utløper.

Mercado Pago 

Betalingstype 

Mercado Pago er en nettbetalingsleverandør som lar kjøpere i Brasil og Mexico betale med kredittkort, debetkort, forhåndsbetalte kort, Mercado Pago-e-lommebokssaldo og andre betalingsmetoder. 

Tilbakeføringsrisiko 

Ja 

Betalingsgaranti 

Ja. Betalingsgarantien betyr at hver transaksjon som er merket som fullført eller vellykket (den av disse som er gjeldende), betales til kontoen din, og at pengene ikke kan tilbakekalles, i henhold til disse vilkårene og brukeravtalen samt din overholdelse av disse. 

Refusjonsmulighet 

Ja 

Minste transaksjonsbeløp 

0,01 MXN per transaksjon 

0,01 BRL per transaksjon 

Største transaksjonsbeløp 

1 000 000,00 MXN per transaksjon 

10 000 000,00 BRL per transaksjon 

Spesifikke varer og tjenester som ikke er tillatt 

For Mexico:  

I tillegg til eventuelle forbudte varer eller tjenester som er fastsatt i brukeravtalen: varer og tjenester som er forbudt i henhold til Mercado Pagos vilkår og betingelser, samt følgende: reseptbelagte legemidler, farmasøytiske produkter, kosttilskudd som ikke er tillatt for salg, gambling av noe slag, finansielle produkter og tjenester som ikke er godkjent av kompetente finansielle tilsynsmyndigheter, skadelig programvare (f.eks. rogueware, virus osv.), finansiering av politiske partier eller aktiviteter, direkte markedsføring, postnummeroperasjoner, bankanvisninger og posttråder, engrosklubber, pyramidesalg, timeshare, innsamlingsbyråer, factoringselskaper, likvidatorer, kausjonsobligasjonsselskaper, konkursadvokater, finansielle rådgivere, aksjefordringer, investeringsfond, valutaveksling, betalingsoppdrag fra ikke-finansinstitusjoner, garanti- og pengevekslingskontorer, reisesjekker, reiserelaterte tjenester og cruiserederier (unntatt reisebyråer), myntsamlinger, frimerker, myntbutikker, filateli, Airtran Airways, Airtran Air, sjekkinnløsning, automatiske betalinger og abonnementer, arbeidsformidling og kontantforskudd eller kreditter. 

 

For Brasil:  

I tillegg til eventuelle forbudte varer eller tjenester som er fastsatt i brukeravtalen: tjenester er ikke tillatt.  

Noen varer er forbudt av Mercado Pago i henhold til vilkårene og betingelsene. Du finner en fullstendig liste over de forbudte varene og tjenestene her: https://www.mercadopago.com.br/ajuda/3264 

Tilleggsvilkår 

For Mexico: Mercado Pago-betalingstjenestene er underlagt Mercado Pagos vilkår og betingelser for Mexico.  

 

For Brasil: Mercado Pago-betalingstjenestene er underlagt Mercado Pagos vilkår og betingelser for Brasil.  

 

For Brasil og Mexico: 

Du har ikke tillatelse til å bruke Mercado Pagos merke, logo, kommersielle navn eller andre immaterielle rettigheter enn å føre opp Mercado Pago som en betalingsmetode. Hvis du prøver å bruke Mercado Pagos immaterielle rettigheter på en uautorisert måte, forbeholder vi oss retten til å tilbakekalle tjenestene våre. 

 

Mercado Pago skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle ekstrautgifter som skyldes at du ikke sender inn riktige bankdetaljer. 

 

Brukeren kan ikke videreselge betalingsbehandlingstjenester til tredjeparter. 

iDEAL

Betalingstype

Bankoverføring i sanntid

iDEAL er en betalingsmetode som bruker bankoverføring. Mottakerne kan motta en sanntidsbekreftelse for transaksjonen. iDEAL er begrenset til kunder som har blitt utstedt nettbankkontoer som er kompatible med iDEAL og som befinner seg i en bank i Nederland.

Tilbakeføringsrisiko

Nei

Betalingsgaranti

Ja. Betalingsgarantien betyr at hver transaksjon som er merket som fullført eller vellykket (den av disse som er gjeldende), betales til kontoen din, og at pengene ikke kan tilbakekalles, i henhold til disse vilkårene og brukeravtalen samt din overholdelse av disse.

Refusjonsmulighet

Ja

Minste transaksjonsbeløp

I/A

Største transaksjonsbeløp

I/A

Spesifikke varer og tjenester som ikke er tillatt

Ingen andre varer og tjenester enn de som er nevnt i brukeravtalen

Tilleggsvilkår

 1. Du må sørge for at informasjon om klageprosessen er lett tilgjengelig for kunder på nettstedet ditt.
 2. Du har ikke tillatelse til å tilby iDEAL-betalingsmetoden via e-postlenketjenester med mindre du innhenter skriftlig tillatelse fra PayPal på forhånd. En iDEAL-betalingslenke er en nettadresse som tar kunder til betalingssiden din, der de kan utføre en iDEAL-transaksjon.
 3. Du må samarbeide når du mottar forespørsler om informasjon i spesifikke situasjoner som krever ytterligere undersøkelser i forbindelse med iDEAL-betalingsmetoden, når PayPal eller du fra tid til annen varsles om dette.
 4. Du finner iDEALs integreringsveiledning for forhandlere her: https://betaalvereniging.atlassian.net/wiki/spaces/IPD/overview. Du må overholde iDEALs vilkår for bruk, herunder de som gjelder bruk av iDEAL-logoen, som beskrevet på www.ideal.nl/en/Payee/Logos-banners/.
 5. Du skal øyeblikkelig rapportere eventuelle hendelser som krever at du benytter deg av betalingsgarantien for iDEAL, til PayPal.
 6. Hvis PayPal etter eget skjønn avgjør at det er høy risiko tilknyttet deg, forbeholder PayPal seg retten til å be deg om å implementere en prosess for kunderegistrering for å i det minste registrere følgende data for kundene dine:

a) Navn og e-postadresse.

b) Kontonummer og navn for bankkontonummeret som brukes til å utføre kjøp via iDEAL-betalingsmetoden.

c) Ytterligere informasjon for verifisering i trinn 2 og overvåking av transaksjoner. F.eks.:

i. IP-adresse

ii. Fingeravtrykk for nettleseren

iii. Mobilnummer

Multibanco

Betalingstype

Bankoverføring i sanntid

Multibanco er en betalingsmetode som begrenset til kunder i Portugal, og som tilbyr to alternativer for betaling. Det ene alternativet er en bankoverføring via kundens nettbankportal, mens det andre alternativet er kontantbetaling i minibankene til ulike portugisiske banker.

Tilbakeføringsrisiko

Nei

Betalingsgaranti

Nei

Refusjonsmulighet

I/A

Minste transaksjonsbeløp

I/A

Største transaksjonsbeløp

99 999,99 EUR per transaksjon

Spesifikke varer og tjenester som ikke er tillatt

Ingen andre varer og tjenester enn de som er nevnt i brukeravtalen

Tilleggsvilkår

I/A

MyBank

Betalingstype

Bankoverføring i sanntid

MyBank er en betalingsmetode som bruker bankoverføring. Mottakerne kan motta en sanntidsbekreftelse for transaksjonen.

Tilbakeføringsrisiko

Nei

Betalingsgaranti

Nei

Refusjonsmulighet

Ja

Minste transaksjonsbeløp

I/A

Største transaksjonsbeløp

I/A

Spesifikke varer og tjenester som ikke er tillatt

For å unngå tvil og i tillegg til eventuelle forbudte varer eller tjenester nevnt i brukeravtalen: straffbare aktiviteter som å utsette mindreårige for fare, pedofili, pornografi, krenkelse av materialer beskyttet av immaterielle rettigheter og betalingsformer, manglende overholdelse av beskyttelse av personopplysninger i systemer med automatisk databehandling, hvitvasking av betalingsmidler, manglende overholdelse relatert til gambling og pengespill, hesteveddeløp, lotterier samt bestemmelser for vilkår for utførelse av regulerte yrker.

Tilleggsvilkår

Du har ikke tillatelse til å bruke MyBank-logoen og andre immaterielle rettigheter med unntak av de som er tillatt for disse alternative betalingsmetodene. For eventuell ytterligere bruk må du overholde MyBank-veiledningen for bedrifter som er tilgjengelig på følgende nettsted: https://www.mybank.eu/mybank/mybank-style-guidelines-for-merchant-websites/. Hvis du prøver å bruke MyBank-logoen på en uautorisert måte, på en måte som ikke er tiltenkt eller tillatt, eller på en måte som innebærer et alvorlig brudd på disse kravene, forbeholder vi oss retten til å trekke tilbake tjenestene våre.

PayU

Betalingstype

Bankoverføring i sanntid

PayU er en betalingsmetode som bruker bankoverføring. Mottakerne kan motta en sanntidsbekreftelse for transaksjonen.

Tilbakeføringsrisiko

Nei

Betalingsgaranti

Nei

Refusjonsmulighet

Ja

Minste transaksjonsbeløp

0,01 PLN/TX; 0,01 CZK/TX

Største transaksjonsbeløp

I/A

Spesifikke varer og tjenester som ikke er tillatt

I tillegg til de ulovlige varene og tjenestene som er oppført i avtalen: reseptbelagte medisiner, farmasøytiske produkter og kosttilskudd som ikke er tillatt for salg; narkotika, rusmidler, herunder designer-narkotika, samt utstyr og teknologi som brukes til jordbruk, produksjon, handel, osv.; gambling uten lovhjemmel; våpen-, ammunisjons- og gassavfyrere; elektroniske tjenester med pornografisk innhold, f.eks. chatterom, videokameraer, VOD-filmer, finansielle produkter og tjenester hvis de tilbys som en del av en aktivitet som ikke er under oppsyn av kompetente økonomiske tilsynsmyndigheter; skadeprogrammer, f.eks. rogueware, virus osv.; politiske partier og relaterte nettsteder som brukes til å støtte dem eller innhente penger til politiske aktiviteter; crowdfunding; mellomledd som godtar betalinger på vegne av en rekke mottakere uten juridisk hjemmel, eller som ikke oppfyller kravene til kortorganisasjoner / mellomliggende organer.

Tilleggsvilkår

1. Du må sørge for at kunden blir informert i klart, gjenkjennende og lett tilgjengelig form om at transaksjoner som foretas med PayU-betalingsmetoden, er ugjenkallelige.

2. PayPal og PayU er ikke ansvarlige for eventuelle ekstrautgifter som skyldes feil bankdetaljer, hvis du ikke har sjekket at bare korrekte bankdetaljer sendes.

3. Forhandlere som bruker PayU-betalingsmetoden, skal holdes ansvarlig for alle uautoriserte eller uredelige transaksjoner som utføres med betalingsmetoden.

4. Du må forsikre deg om at:

a) enhver kunde-ID og/eller godkjenning av data som kan brukes til å legge inn bestillinger, ikke skal lagres elektronisk eller noteres på annet vis.

b) tredjeparter blokkeres fra å innhente slike data under inntasting av kunde-ID og/eller godkjenning av data som kan brukes til å legge inn bestillinger.

Det er strengt forbudt å videreformidle kundens identitet og/eller godkjenningsdata til tredjeparter.

POLi

Betalingstype

Bankoverføring i sanntid

POLi er en betalingsmetode som bruker bankoverføring. Mottakerne kan motta en sanntidsbekreftelse for transaksjonen. POLi er begrenset til kunder som har bankkontoer i Australia og New Zealand. PayPal garanterer ikke at alle bankkontoer i New Zealand og Australia er kompatible med POLi.

Tilbakeføringsrisiko

Nei

Betalingsgaranti

Nei

Refusjonsmulighet

Nei

Minste transaksjonsbeløp

1,00 AUD/NZD per transaksjon

Største transaksjonsbeløp

10 000,00 AUD per transaksjon

Spesifikke varer og tjenester som ikke er tillatt

I tillegg til eventuelle forbudte varer eller tjenester oppgitt i brukeravtalen: gambling.

Tilleggsvilkår

I/A

Przelewy24 (P24)

Betalingstype

Bankoverføring i sanntid

Przelewy24 er en betalingsmetode som bruker bankoverføring. Mottakerne kan motta en sanntidsbekreftelse for transaksjonen.

Tilbakeføringsrisiko

Nei

Betalingsgaranti

Nei

Refusjonsmulighet

Ja

Minste transaksjonsbeløp

0,05 PLN per transaksjon

Største transaksjonsbeløp

I/A

Spesifikke varer og tjenester som ikke er tillatt

Ingen andre varer og tjenester enn de som er nevnt i brukeravtalen

Tilleggsvilkår

Hver transaksjon er knyttet til et unikt transaksjonsnummer og andre opplysninger («transaksjonsdetaljer») for å gjøre det enklere å opprette forespørsler eller potensielle klager. Du må lagre transaksjonsdetaljene på en sikker måte. Eventuelle klager som gjelder feil utførte transaksjoner, skal sendes direkte til PayPal, som deretter videresender saken til Pzrelewy24 Payment Scheme for videre undersøkelser. I forbindelse med slike klager må du oppgi følgende informasjon:

a) E-postadresse.

b) Transaksjonsnummer.

c) Transaksjonsbeløp.

d) Det fulle navnet til innehaveren av den bankkontoen som transaksjonsbeløpet skulle overføres fra.

e) Navnet på banken som har kontoen som transaksjonsbeløpet skulle overføres til, eller som transaksjonen ble overført til, avhengig av situasjonen.

f) Transaksjonsdato.

g) Ved betaling fra kort: navnet på kortet.

h) Når det gjelder en SMS-betaling: kundens mobilnummer.

Uavhengig av det foregående kan eventuelle klager knyttet til transaksjoner gjort minst 90 dager før

denne klagen ble opprettet, bli avvist for gjennomgang av Przelewy24 Payment Scheme.

Safetypay

Betalingstype

Bankoverføring i sanntid

Safetypay er en betalingsmetode som bruker bankoverføring. Mottakerne kan motta en sanntidsbekreftelse for transaksjonen.

Tilbakeføringsrisiko

Nei

Betalingsgaranti

Ja

Refusjonsmulighet

Ja

Minste transaksjonsbeløp

I/A

Største transaksjonsbeløp

15 000 EUR

Spesifikke varer og tjenester som ikke er tillatt

I tillegg til eventuelle forbudte varer eller tjenester som er oppført ovenfor, skal du ikke bruke Safetypay til å ta imot betaling for, foreta betaling til eller, direkte eller indirekte, tilrettelegge for: Piratinnspillinger, falske varer, ulovlige rusmidler og brukerutstyr, støtende rase- eller kulturkrenkende materiale, pornografi, materialer og/eller tjenester, herunder, men ikke begrenset til pornografiske bøker og videoer, sextelefontjenester, pornografiske nettsteder, eskortetjenester, datingtjenester (seksuelt orientert), postordrebruder, diverse pornografisk underholdning, kontanter, skader, tap, straffer eller bøter av noe slag, kostnader eller gebyrer over den vanlige prisen på forhandleres varer eller tjenester (gjeldende avgifter) eller gebyrer som kundene ikke spesifikt har godkjent, forfalte beløp eller beløp som dekker returnerte eller stoppede sjekker, salg foretatt av tredjeparter, beløp som ikke representerer bona fide salg av varer og tjenester fra forhandlerens virksomhet (f.eks. kjøp av forhandlerens eiere (eller deres familiemedlemmer) eller ansatte), ulovlige forretningstransaksjoner, hvitvasking av penger eller finansiering av terroristaktiviteter.

Tilleggsvilkår

I/A

Satispay

Betalingstype

E-lommebok

Satispay er en bankkontoaktivert mobil betalingsplattform.

Tilbakeføringsrisiko

Nei

Betalingsgaranti

Ja

Refusjonsmulighet

Ja

Minste transaksjonsbeløp

EUR 0,01

Største transaksjonsbeløp

I/A

Spesifikke varer og tjenester som ikke er tillatt

I tillegg til de forbudte varene og tjenestene som er oppført ovenfor, skal du ikke bruke Satispay til å ta imot betalinger for, foreta betalinger til eller, direkte eller indirekte, legge til rette for:

a)  Telekommunikasjonstjenester, inkludert lokal- og rikstelefonsamtaler, kredittkortsamtaler, samtaler gjennom bruk av telefoner og fakser med magnetstripeleser.

b)  Pengeanvisninger – elektronisk overføring

c)  Pantelånere

d)  Utgående telefonsalg

e)  Inngående telefonsalg

f)  Billettbyråer (radio, TV og andre direktemarkedsførere som ikke er klassifisert andre steder)

g)  Finansinstitusjoner – manuell utbetaling av kontanter

h)  Finansinstitusjoner – automatisert utbetaling av kontanter

i)  Lånebetalinger, institusjon

j)  Ikke-finansinstitusjoner – utenlandsk valuta, pengeanvisninger (ikke elektronisk overføring), sedler og reisesjekker

k)  Forhandlere – verdipapirer, aksjefond, aksjer, varer, obligasjoner

l)  Timeshare

m)  Dating- og eskortetjenester

n)  Kjøps- og shoppingtjenester og -klubber

o)  Forbrukerkredittopplysningsbyråer

p)  Ansettelsesbyråer og vikartjenester

q)  Veddemål (inkludert lottokuponger, kasinosjetonger, off-track-spill og -innsatser)

Tilleggsvilkår

Forhandlere anerkjenner og godtar at personopplysninger vil bli overført til Satispay for behandling av transaksjoner. Slike personopplysninger behandles av Satispay i henhold til personvernerklæringen, som finnes her: https://static-www-satispay-com.s3.amazonaws.com/privacy/Payment-Scheme/Satispay-Payment- Scheme_Privacy-en.pdf

SOFORT

Betalingstype

Bankoverføring i sanntid

SOFORT Banking/SOFORT Überweisung er en betalingsmetode som bruker bankoverføring. Mottakerne kan motta en sanntidsbekreftelse for transaksjonen.

Tilbakeføringsrisiko

Nei

Betalingsgaranti

Nei

Refusjonsmulighet

Ja

Minste transaksjonsbeløp

1,00 EUR per transaksjon

Største transaksjonsbeløp

I/A

Spesifikke varer og tjenester som ikke er tillatt

Ingen andre varer og tjenester enn de som er nevnt i brukeravtalen

Tilleggsvilkår

I/A

Trustly

Betalingstype

Bankoverføring i sanntid

Tilbakeføringsrisiko

Nei (når betalingsmidlene er godkjent på forhandlerkontoen)

Betalingsgaranti

Nei

Refusjonsmulighet

Ja

Minste transaksjonsbeløp

0,01 EUR per transaksjon. (Underlagt betingelser som er pålagt av kundens bank)

Største transaksjonsbeløp

Underlagt betingelser som er pålagt av kundens bank

Spesifikke varer og tjenester som ikke er tillatt

I tillegg til de ulovlige varene og tjenestene som er oppført i avtalen: Bitcoin

Tilleggsvilkår

(1) Du skal forsikre deg om at Trustlys logotype(r) og varemerke(r) vises og presenteres på en tiltalende og passende måte og i samsvar med gjeldende tjenestepresentasjonskrav, som angitt her: https://trustly.com/en/developer/documents.

(2) Du bekrefter og godtar at (a) Trustly-tjenesten er avhengig av funksjonaliteten til tredjepartssystemer, hovedsakelig banker, og at Trustly ikke garanterer funksjonaliteten til tjenesten ved eventuelle feil, funksjonssvikt eller justeringer innenfor eller i forbindelse med slike tredjepartssystemer; (b) transaksjonshastigheten kan bli redusert når transaksjonsvolumene økes eller toppes betraktelig, eller under planlagt vedlikehold av Trustly-tjenesten; og (c) PayPal og Trustly ikke skal holdes ansvarlig for eventuelle tap eller skader som følge av en reduksjon i funksjonaliteten til tredjepartssystemer, som beskrevet i underavsnitt (a) her, eller ved betydelig økning av transaksjonsvolumer eller under planlagt vedlikehold av Trustly-tjenesten, som beskrevet i underavsnitt (b) her.

Trustpay

Betalingstype

Bankoverføring i sanntid

Trustpay er en betalingsmetode som bruker bankoverføring. Mottakerne kan motta en sanntidsbekreftelse for transaksjonen.

Tilbakeføringsrisiko

Nei

Betalingsgaranti

Nei

Refusjonsmulighet

I/A

Minste transaksjonsbeløp

0,01 EUR per transaksjon

Største transaksjonsbeløp

I/A

Spesifikke varer og tjenester som ikke er tillatt

I tillegg til eventuelle forbudte varer eller tjenester fastsatt i brukeravtalen: våpen eller beslektede gjenstander (f.eks. skytevåpen, deler av skytevåpen, ammunisjon, kniver), finansielle produkter som ligner pyramidespill, ulovlige rusmidler og brukerutstyr, antikvitetsforhandlere på nettet og selgere av historiske kopier.

Tilleggsvilkår

 1. Du vil gi PayPal tilgang til nettstedet ditt via manuelle observasjoner, automatiserte søkeroboter eller andre automatiske søk for å bekrefte nøyaktigheten av innholdet. PayPal er imidlertid ikke forpliktet til å overvåke nøyaktigheten til nettstedet ditt.
 2. Din standard forhandleravtale må inneholde bestemmelser for opphør av kontrakten, med øyeblikkelig virkning, hvis en forhandler ikke leverer varene eller tjenestene som er kjøpt, avviser klager på varer eller tjenester uten begrunnelse eller nekter å gjøre det mulig å returnere varer uten begrunnelse.
 3. TrustPay-tjenesten kan avsluttes uten begrunnelse med en varslingsperiode på tre (3) uker.
 4. Du skal til enhver tid samarbeide med PayPal for å undersøke alle aktiviteter som mistenkes å være ulovlige, falske eller upassende, som utføres av personer som har tilgang til TrustPay-tjenesten.
 5. Du må oppgi følgende på nettstedet ditt på en tydelig måte:
  1. forhandler-ID-data
  2. full spesifikasjon av varene og/eller tjenestene som tilbys, inkludert pris og clearingvaluta
  3. beskrivelse av prosessen for å klage og retur av varer eller tjenester, herunder informasjon om forbrukerrettigheter
  4. metoden for refusjon (retur) av betalinger mottatt fra forhandlerens kunder
  5. kontaktinformasjon for kundeservice
  6. eventuelle eksportbegrensninger som er pålagt varene som tilbys
  7. metoden for levering av varene og tjenestene som tilbys
 6. Du garanterer at verken du eller styremedlemmene dine eller de reelle eierne dine er oppført på den konsoliderte listen over personer, grupper og enheter som er underlagt økonomiske sanksjoner av EU, som er publisert av Europakommisjonen og Den europeiske utenrikstjenesten.
 7. TrustPay skal ha rett til å ikke kreditere eller overføre penger til PayPal til din fordel hvis (1) dataene om betaleren ikke er tydelige, forståelige og spesifikke nok, (2) transaksjonen strider mot gjeldende lovgivning eller (3) det er en rimelig mistanke om at den relevante transaksjonen er knyttet til hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme eller annen kriminell aktivitet.