PayPal

 

>> Se alle avtaler

PayPals avtale om alternative betalingsmetoder

Siste oppdatering: 19. mars 2020

Skriv ut

 

Dette er vilkårene i en kontrakt mellom deg og PayPal (Europe) S.à r.l et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg («PayPal», «vi» eller «oss»).

1. Om disse vilkårene

Disse vilkårene gjelder for din bruk av ABM-funksjonen vår.

Referanse:

 • ABM-funksjonen er en av funksjonene vi tilbyr ved betaling. Hvis den er integrert på betalingssiden, kan kundene dine velge og bruke alle alternative betalingsmetoder (ABM) (som vi tillater av og til) når de skal betale deg.
 • En alternativ betalingsmetode (ABM) er enhver betalingsmetode som er oppført i vedlegg 1, der vi tillater at noen som ikke har en konto, bruker denne metoden til å sende en betaling til kontoen din i henhold til disse vilkårene.

PayPals brukeravtale i landet der PayPal-kontoen din er registrert, er en del av disse vilkårene. Terminologi som ikke er definert i disse vilkårene, er definert i brukeravtalen. Disse vilkårene og brukeravtalen skal i den grad det er mulig, anses som et samlet dokument. Hvis det oppstår konflikt når det gjelder tolkning av vilkårene i avtalene, skal disse vilkårene overstyre brukeravtalen i det spesifikke konflikttilfellet.

Definisjonen av tjenestene våre i brukeravtalen skal, i forbindelse med disse vilkårene, anses å inkludere vår ABM-funksjon.

2. Godta disse vilkårene

Når du integrerer ABM-funksjonen vår på betalingssiden/plattformen din på nett, godtar du disse vilkårene.

Hvis du integrerer ABM-funksjonen for kontoen til en annen person eller juridisk enhet:

 • bekrefter du at du har tillatelse fra denne personen eller juridiske enheten til å godta disse juridisk bindende vilkårene på deres vegne, og
 • at den andre personen eller juridiske enheten er bundet til disse vilkårene i stedet for deg.

3. Bruk av ABM-funksjonen

Hvis du integrerer ABM-funksjonen på betalingssiden din, kan vi (men er ikke forpliktet til) å tillate at kunder bruker en ABM når de betaler deg. 

Vedlegg 1 i disse vilkårene inneholder en liste over ABM-er som kan gjøres tilgjengelig for kundene dine fra tid til annen samt ytterligere betingelser for mottak av betalinger fra kunder som bruker en slik ABM. Du må overholde disse betingelsene til enhver tid. 

Ettersom betaleren ikke bruker en PayPal-konto til å sende en ABM-betaling, kan du ikke bruke PayPal når du refunderer ABM-betalinger, med mindre annet er oppgitt i vedlegg 1 i disse vilkårene.

Du kan ikke motta ABM-betalinger i andre valutaer enn de som er angitt for den aktuelle ABM-en i vedlegg 1 i disse vilkårene.

Du kan kun bruke ABM-funksjonen med en bedriftskonto, ikke med en privatkonto. 

Det prosentbaserte tilleggsgebyret for å ta imot internasjonale kommersielle transaksjoner som er fastsatt i brukeravtalen, gjelder ikke når du tar imot ABM-betalinger.

 

4. Ditt ansvar overfor oss

Vi kan behandle ABM-leverandører og betalingsbehandlere som gjør det enklere for deg å motta ABM-betalinger, på samme måte som vi behandler bankkonto-/kortovertakerne våre og/eller andre betalingsbehandlere i henhold til brukeravtalen.

ABM-betalinger kan reverseres av ABM-leverandøren med mindre annet er angitt i vedlegg 1. Forpliktelsene dine og ansvaret ditt overfor oss når det gjelder disse reverseringene er de samme som for reverseringer og/eller tilbakeføringer i henhold til brukeravtalen. ABM-leverandøren kan påvirke reverseringen av en ABM-betaling på samme måte som en kundes bank kan påvirke reverseringer og/eller kundens betalingskortleverandør kan påvirke tilbakeføringer. Selgerbeskyttelsen gjelder ikke for ABM-betalinger.

 

Etter avslutningen av disse vilkårene er du fortsatt ansvarlig overfor oss i henhold til vilkårene som gjelder for reversering av ABM-betalinger utstedt av ABM-leverandører, samt alle utestående forpliktelser som oppstår som følge av din bruk av ABM-funksjonene før avslutningen.

5. Endringer og avslutning

Vi kan når som helst og uten forvarsel legge til og fjerne ABM-er og ABM-leverandører fra listen i vedlegg 1 i disse vilkårene. 

Vi kan også endre, slette eller legge til innhold i henhold til endringsprosessen i brukeravtalen.  Hvis det legges til endringer som du ikke godtar, kan du si opp avtalen.

Du kan når som helst avslutte avtalen i henhold til disse vilkårene ved å fjerne ABM-funksjonen fra betalingssiden din og følge eventuelle andre integrasjonsrelaterte veiledninger som PayPal gjør tilgjengelig for deg fra tid til annen. Dette innebærer at du slutter å tillate at kundene dine bruker en ABM til å betale deg, men at PayPal-kontoen din forblir åpen og brukeravtalen gjeldende. 

Vi kan når som helst, uansett årsak og (der det er mulig) med rimelig forvarsel avslutte, avbryte eller suspendere tjenesten i den grad den er tilknyttet ABM-funksjonen og/eller ABM-ene uten noen form for erstatningsansvar overfor deg.

Disse vilkårene forblir gjeldende etter enhver avslutning av disse vilkårene i den grad og så lenge vi trenger å (i) behandle problemer som oppstår under din bruk av LBM-funksjonaliteten før avslutningen; og/eller (ii) overholde gjeldende lover og forskrifter.

 

Vedlegg 1

ABM-er

Bancontact

Betalingstype

Debetkort

Bancontact er en betalingsmetode for direktebelastning som innebærer utstedelse av betalingskort fra en autorisert kredittinstitusjon, slik at kunder kan betale direkte for varer og tjenester med bankkontoen sin.

Tilbakeføringsrisiko

Nei

Betalingsgaranti

Nei

Refusjonsmulighet

Ja

Minimalt transaksjonsbeløp

 

1,00 EUR per transaksjon

Maksimalt transaksjonsbeløp

 

N/A

Spesifikke varer og tjenester som ikke er tillatt

Bare de forbudte varene og tjenestene som er fastsatt i brukeravtalen

Tilleggsvilkår

N/A

 

BLIK

Betalingstype

Bankoverføring i sanntid

BLIK er en betalingsmetode som bruker bankoverføring. Mottakerne kan motta en sanntidsbekreftelse for transaksjonen.

Tilbakeføringsrisiko

Nei

Betalingsgaranti

Nei

Refunderingsmulighet

Ja

Minstebeløp for transaksjon

0,01 PLN per transaksjon

Maksimalt transaksjonsbeløp

10 000,00 PLN per transaksjon

Spesifikke varer og tjenester som ikke er tillatt

Ingen andre varer og tjenester enn de som er nevnt i brukeravtalen

Tilleggsvilkår

Du må tydelig vise BLIK-navnet eller -varemerkene på en måte som samsvarer med BLIK-merkevareboken, på nettstedet ditt eller enheten din.

EPS

Betalingstype

Bankoverføring i sanntid

EPS er en betalingsmetode som bruker bankoverføring. Mottakerne kan motta en sanntidsbekreftelse for transaksjonen. EPS leveres av EPS-deltakende banker.

Tilbakeføringsrisiko

Nei

Betalingsgaranti

Ja. Betalingsgarantien betyr at hver transaksjon som er merket som fullført eller vellykket (den av disse som er gjeldende), betales til kontoen din, og at pengene ikke kan tilbakekalles, i henhold til disse vilkårene og brukeravtalen samt din overholdelse av disse.

Refusjonsmulighet

Ja

Minimalt transaksjonsbeløp

 

1,00 EUR per transaksjon

Maksimalt transaksjonsbeløp

 

N/A

Spesifikke varer og tjenester som ikke er tillatt

Bare de forbudte varene og tjenestene som er fastsatt i brukeravtalen

Tilleggsvilkår

Du skal øyeblikkelig rapportere eventuelle hendelser som krever at du drar nytte av EPS-betalingsgarantien til PayPal.

 

Finsk nettbankoverføring (Verkkopankki)

Betalingstype

Bankoverføring i sanntid

Finnish Online Bank Transfer er en betalingsmetode som bruker bankoverføring.

Mottakerne kan motta en sanntidsbekreftelse for transaksjonen.

Tilbakeføringsrisiko

Nei

Betalingsgaranti

Nei

Refusjonsmulighet

Ja

Minimalt transaksjonsbeløp

 

0,65 EUR per transaksjon

Maksimalt transaksjonsbeløp

 

20 000,00 EUR per transaksjon

Spesifikke varer og tjenester som ikke er tillatt

Dette gjelder disse ulovlige varene og tjenestene som er oppført i avtalen: ulovlig spilling; prostitusjon; forfalskede varer; piratkopiering av produkter; ulovlig salg eller distribusjon av tobakksprodukter eller pornografi eller skildring av voldshandlinger. I tillegg tillater ikke Nordea Bank påfylling av e-lommebøker eller forhåndsbetalte produkter

Tilleggsvilkår

1.  Du må oppgi all nødvendig informasjon i henhold til spesifikasjonene som er gitt av PayPal.  Hvis du ikke overholder spesifikasjonene for datalevering, kan det føre til forsinkelse, suspensjon eller kansellering av behandlingen av berørte salgsinntekter.

2. Du må kompensere PayPal for rimelige utgifter som oppstår som følge av en tvist som åpnes i forbindelse med en transaksjon, dersom PayPal aktivt er involvert i mekling eller liknende prosedyrer mellom en kunde og deg.

3. Maksimumsgrensen for ansvaret er det fakturerte beløpet for salget (salg av produkter eller tjenester fra deg til kunden) som skadene er direkte relatert til, eller 1000 EUR, avhengig av hvilket beløp som er lavest. Det totale ansvaret kan imidlertid ikke overskride 5000 EUR. Disse begrensningene gjelder ikke hvis skaden er forårsaket av forsettlig handling eller grov uaktsomhet.

giropay

Betalingstype

Bankoverføring i sanntid

giropay er en betalingsmetode som bruker bankoverføring. Mottakerne kan motta en sanntidsbekreftelse for transaksjonen.

Tilbakeføringsrisiko

Nei

Betalingsgaranti

Ja. Betalingsgarantien betyr at hver transaksjon som er merket som fullført eller vellykket (den av disse som er gjeldende), betales til kontoen din, og at pengene ikke kan tilbakekalles, i henhold til disse vilkårene og brukeravtalen samt din overholdelse av disse.

Refusjonsmulighet

Ja

Minimalt transaksjonsbeløp

 

1,00 EUR per transaksjon

Maksimalt transaksjonsbeløp

 

N/A

Spesifikke varer og tjenester som ikke er tillatt

I tillegg til eventuelle forbudte varer eller tjenester oppgitt i brukeravtalen:

Betalingsinstrumenter (kontanter, sparepenger eller e-penger, valutaer inkludert virtuelle valutaer som bitcoin, samt sjekker) der du ikke kan identifisere mottakeren av betalingsinstrumentet, med unntak av kuponger eller produkter med lagret verdi.

Tilleggsvilkår

1.    giropay er begrenset til kunder med tilgang til kompatible nettbankkontoer hos en godkjent kredittinstitusjon i Tyskland. PayPal garanterer ikke at alle tyske bankkontoer er kompatible med giropay.

2.   Du må overholde alle vilkårene og betingelsene i giropays regler og bestemmelser, inkludert dem som gjelder bruken av giropay-logoen, som er begrenset til Europa.

3.    Ved bruk av giropay som betalingsmetode skal du ikke be om kundenes data, spesielt personopplysninger som IBAN eller navn.

4.   Betalingsgarantien for giropay er begrenset til 10 000 EUR per transaksjon.

5.    Du skal øyeblikkelig rapportere alle hendelser som krever at du drar nytte av betalingsgarantien for giropay, til PayPal.

6.   Betalingsgarantien for giropay utløper 6 uker etter at du har mottatt den aktuelle transaksjonen, merket som fullført eller vellykket, avhengig av hva som er gjeldende, med mindre du har rapportert kravet skriftlig før 6-ukersperioden utløper.

 

iDEAL

Betalingstype

Bankoverføring i sanntid

iDEAL er en betalingsmetode som bruker bankoverføring. Mottakerne kan motta en sanntidsbekreftelse for transaksjonen. iDEAL er begrenset til kunder som har blitt utstedt nettbankkontoer som er kompatible med iDEAL og som oppbevares hos en bank i Nederland.

Tilbakeføringsrisiko

Nei

Betalingsgaranti

Ja. Betalingsgarantien betyr at hver transaksjon som er merket som fullført eller vellykket (den av disse som er gjeldende), blir betalt til kontoen din og at pengene ikke kan tilbakekalles, underlagt disse vilkårene og brukeravtalen samt din overholdelse av disse.

Refusjonsmulighet

Ja

Minimalt transaksjonsbeløp

 

N/A

Maksimalt transaksjonsbeløp

 

N/A

Spesifikke varer og tjenester som ikke er tillatt

Bare de forbudte varene og tjenestene som er fastsatt i brukeravtalen

Tilleggsvilkår

1.    Du må sørge for at informasjon om klageprosessen er lett tilgjengelig for kunder på nettstedet ditt.

2.    Du har ikke tillatelse til å tilby iDEAL-betalingsmetoden via e-postlenketjenester med mindre du innhenter skriftlig tillatelse fra PayPal på forhånd. En iDEAL-betalingslenke er en nettadresse som tar kunder til betalingssiden din, der de kan utføre en iDEAL-transaksjon.

3.   Du må samarbeide når du mottar forespørsler om informasjon i spesifikke situasjoner som krever ytterligere undersøkelser i forbindelse med iDEAL-betalingsmetoden, når PayPal eller du varsles om dette fra tid til annen.

4.   Du finner iDEALs integreringsveiledning for forhandlere her: https://betaalvereniging.atlassian.net/wiki/spaces/IPD/overview. Du må overholde iDEALs vilkår for bruk, herunder de som gjelder bruk av iDEAL-logoen, som beskrevet på www.ideal.nl/en/Payee/Logos-banners/.

5.    Du skal øyeblikkelig rapportere alle hendelser som krever at du drar nytte av iDEALs betalingsgaranti, til PayPal.

6.    Hvis PayPal etter eget forgodtbefinnende avgjør at det er høy risiko tilknyttet deg, forbeholder PayPal seg retten til å be deg om å implementere en prosess for kunderegistrering for å i det minste registrere følgende data for kundene dine:

a) Navn og e-postadresse.

b) Kontonummer og navn for bankkontonummeret som brukes til å utføre kjøp via iDEAL-betalingsmetoden.

c) Ytterligere informasjon for verifisering i trinn 2 og overvåking av transaksjoner. F.eks.:

i. IP-adresse.

ii. Fingeravtrykk for nettleseren.

iii. Mobilnummer.

 

Multibanco

Betalingstype

Bankoverføring i sanntid

Multibanco er en betalingsmetode som begrenset til kunder i Portugal, og som tilbyr to alternativer for betaling. Det ene alternativet er en bankoverføring via kundens portal for elektroniske banktjenester, mens det andre alternativet er kontantbetaling i minibankene til ulike portugisiske banker.

Tilbakeføringsrisiko

Nei

Betalingsgaranti

Nei

Refunderingsmulighet

N/A

Minstebeløp for transaksjon

N/A

Maksimalt transaksjonsbeløp

99 999,99 EUR per transaksjon

Spesifikke varer og tjenester som ikke er tillatt

Ingen andre varer og tjenester enn de som er nevnt i brukeravtalen

Tilleggsvilkår

N/A

MyBank

Betalingstype

Bankoverføring i sanntid

MyBank er en betalingsmetode som bruker bankoverføring.  Mottakerne kan motta en sanntidsbekreftelse for transaksjonen.

Tilbakeføringsrisiko

Nei

Betalingsgaranti

Nei

Refusjonsmulighet

Ja

Minimalt transaksjonsbeløp

 

N/A

Maksimalt transaksjonsbeløp

 

N/A

Spesifikke varer og tjenester som ikke er tillatt

For å unngå tvil og i tillegg til eventuelle forbudte varer eller tjenester nevnt i brukeravtalen: straffbare aktiviteter som å utsette mindreårige for fare, pedofili, pornografi, krenkelse av materialer beskyttet av immaterielle rettigheter og betalingsformer, manglende overholdelse av beskyttelse av personopplysninger i systemer med automatisk databehandling, hvitvasking av betalingsmidler, manglende overholdelse relatert til gambling og pengespill, hesteveddeløp, lotterier samt bestemmelser for vilkår for utførelse av regulerte yrker.

Tilleggsvilkår

Du har ikke tillatelse til å bruke MyBank-logoen og andre immaterielle rettigheter med unntak av det som er tillatt for disse alternative betalingsmetodene. For eventuell ytterligere bruk må du overholde MyBank-veiledningen for bedrifter, som er tilgjengelig på følgende nettsted: https://www.mybank.eu/mybank/mybank-style-guidelines-for-merchant-websites/. Hvis du prøver å bruke MyBank-logoen på en uautorisert måte, på en måte som ikke er tiltenkt eller tillatt, eller på en måte som innebærer et alvorlig brudd på disse kravene, forbeholder vi oss retten til å trekke tilbake tjenestene våre.

 

PayU

Betalingstype

Bankoverføring i sanntid

PayU er en betalingsmetode som bruker bankoverføring.  Mottakerne kan motta en sanntidsbekreftelse for transaksjonen.

Tilbakeføringsrisiko

Nei

Betalingsgaranti

Nei

Refusjonsmulighet

Ja

Minimalt transaksjonsbeløp

0,01 PLN/TX; 0,01 CZK/TX

Maksimalt transaksjonsbeløp

N/A

Spesifikke varer og tjenester som ikke er tillatt

Dette gjelder disse ulovlige varene og tjenestene som er oppført i avtalen: reseptbelagte medisiner, farmasøytiske produkter og kosttilskudd som ikke er tillatt for salg; narkotika, rusmidler, herunder designer-narkotika, samt utstyr og teknologi som brukes til jordbruk, produksjon, handel, osv.; gambling uten lovhjemmel; våpen-, ammunisjons- og gassavfyrere; elektroniske tjenester med pornografisk innhold, f.eks. chatterom, videokameraer, VOD-filmer, finansielle produkter og tjenester hvis de tilbys som en del av en aktivitet som ikke er under oppsyn av kompetente økonomiske tilsynsmyndigheter; skadeprogrammer, som f.eks. rogueware, virus osv.; politiske partier og relaterte nettsteder som brukes til å støtte dem eller innhente penger til politiske aktiviteter; crowdfunding; mellomledd som godtar betalinger på vegne av en rekke mottakere uten juridisk hjemmel, eller som ikke oppfyller kravene til kortorganisasjoner / mellomliggende organer.

Tilleggsvilkår

1. Du skal forsikre deg om at kunden blir informert på en måte som er klart gjenkjennelig og lett tilgjengelig, om at transaksjoner som er utført via PayU-betalingsmetoden, er ugjenkallelige.

2. PayPal og PayU skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle ekstrautgifter som skyldes feil bankdetaljer, hvis du ikke har sjekket at du bare sender korrekte bankdetaljer.

3. Forhandlere som bruker PayU-betalingsmetoden, skal holdes ansvarlig for alle uautoriserte eller uredelige transaksjoner som utføres med betalingsmetoden.

4. Du må forsikre deg om at:

a) enhver kunde-ID og/eller godkjenning av data som kan brukes til å legge inn bestillinger, ikke skal lagres elektronisk eller noteres på annet vis.

b) tredjeparter blokkeres fra å innhente slike data under inntasting av kunde-ID og/eller godkjenning av data som kan brukes til å legge inn bestillinger.

Det er strengt forbudt å videreformidle kundens identitet og/eller autentisere data til tredjeparter.

POLi

Betalingstype

Bankoverføring i sanntid

POLi er en betalingsmetode som bruker bankoverføring. Mottakerne kan motta en sanntidsbekreftelse for transaksjonen. POLi er begrenset til kunder som har bankkontoer i Australia og New Zealand. PayPal garanterer ikke at alle bankkontoer i New Zealand og Australia er kompatible med POLi.

Tilbakeføringsrisiko

Nei

Betalingsgaranti

Nei

Refunderingsmulighet

Nei

Minstebeløp for transaksjon

1,00 AUD/NZD per transaksjon

Maksimalt transaksjonsbeløp

10 000,00 AUD/NZD per transaksjon

Spesifikke varer og tjenester som ikke er tillatt

I tillegg til eventuelle forbudte varer eller tjenester oppgitt i brukeravtalen: gambling.

Tilleggsvilkår

N/A

Przelewy24 (P24)

Betalingstype

Bankoverføring i sanntid

Przelewy24 er en betalingsmetode som bruker bankoverføring.  Mottakerne kan motta en sanntidsbekreftelse for transaksjonen.

Tilbakeføringsrisiko

Nei

Betalingsgaranti

Nei

Refusjonsmulighet

Ja

Minimalt transaksjonsbeløp

PLN 0,05 per transaksjon

Maksimalt transaksjonsbeløp

N/A

Spesifikke varer og tjenester som ikke er tillatt

Ingen andre varer og tjenester enn de som er nevnt i brukeravtalen

Tilleggsvilkår

Hver transaksjon er knyttet til et unikt transaksjonsnummer og andre opplysninger («transaksjonsdetaljer») for å gjøre det enklere å opprette forespørsler eller potensielle klager. Du må lagre transaksjonsdetaljene på en sikker måte. 

 

Eventuelle klager som gjelder feil utførte transaksjoner, skal sendes direkte til PayPal, som deretter videresender saken til Pzrelewy24 Payment Scheme for videre undersøkelse.  I forbindelse med slike klager må du oppgi følgende informasjon:

 

a) E-postadresse.

b) Transaksjonsnummer.

c) Transaksjonsbeløp.

d) Det fulle navnet til innehaveren av den opprinnelige bankkontoen som transaksjonsbeløpet ble overført til.

e) Navnet på banken som har kontoen som transaksjonsbeløpet ble overført til, eller som transaksjonen ble overført til, avhengig av situasjonen.

f) Transaksjonsdato.

g) Ved betaling fra kort: navnet på kortet.

h) Ved SMS-betalinger: kundens mobilnummer.

 

Uavhengig av det foregående kan eventuelle klager knyttet til transaksjoner som gjøres 90 dager eller mer før denne klagen ble opprettet, bli avvist for gjennomgang av betalingsordningen Przelewy24.

 

SOFORT

Betalingstype

Bankoverføring i sanntid

SOFORT Banking / SOFORT Überweisung er en betalingsmetode som bruker bankoverføring. Mottakerne kan motta en sanntidsbekreftelse for transaksjonen.

Tilbakeføringsrisiko

Nei

Betalingsgaranti

Nei

Refusjonsmulighet

Ja

Minimalt transaksjonsbeløp

 

1,00 EUR per transaksjon

Maksimalt transaksjonsbeløp

 

N/A

Spesifikke varer og tjenester som ikke er tillatt

Bare de forbudte varene og tjenestene som er fastsatt i brukeravtalen

Tilleggsvilkår

N/A

 

Trustly

Betalingstype

Bankoverføring i sanntid

Tilbakeføringsrisiko

Nei (når betalingsmidlene er godkjent på forhandlerkontoen)

Betalingsgaranti

Nei

Refusjonsmulighet

Ja

Minimalt transaksjonsbeløp

0,01 EUR per transaksjon. (Underlagt vilkårene som er pålagt av kundens bank)

Maksimalt transaksjonsbeløp

Underlagt vilkårene som er pålagt av kundens bank

Spesifikke varer og tjenester som ikke er tillatt

I tillegg til de ulovlige varene og tjenestene som er oppført i avtalen: Bitcoin

Tilleggsvilkår

(1) Du skal forsikre deg om at Trustlys logotype(r) og varemerke(r) vises og presenteres på en tiltalende og passende måte og i samsvar med gjeldende tjenestepresentasjonskrav, som angitt på: https://trustly.com/en/developer/documents.

(2) Du bekrefter og godtar at: (a) Trustly-tjenesten er avhengig av funksjonaliteten til tredjepartssystemer, hovedsakelig banker, og at Trustly ikke garanterer funksjonaliteten til tjenesten ved eventuelle feil, funksjonssvikt, eller justeringer innenfor eller i forbindelse med slike tredjepartssystemer; (b) transaksjonshastigheten kan bli redusert når transaksjonsvolumene økes eller toppes betraktelig, eller under planlagt vedlikehold av Trustly-tjenesten; og (c) PayPal og Trustly ikke skal holdes ansvarlig for eventuelle tap eller skader som følge av degradering av funksjonaliteten til tredjepartssystemer, som beskrevet i underavsnitt (a) heri, eller ved betydelig økning av transaksjonsvolumer eller under planlagt vedlikehold av Trustly-tjenesten, som beskrevet i underavsnitt (b) heri.

 

Trustpay

Betalingstype

Bankoverføring i sanntid

Trustpay er en betalingsmetode som bruker bankoverføring. Mottakerne kan motta en sanntidsbekreftelse for transaksjonen.

Tilbakeføringsrisiko

Nei

Betalingsgaranti

Nei

Refunderingsmulighet

N/A

Minstebeløp for transaksjon

0,01 EUR per transaksjon

Maksimalt transaksjonsbeløp

N/A

Spesifikke varer og tjenester som ikke er tillatt

I tillegg til eventuelle forbudte varer eller tjenester fastsatt i brukeravtalen: våpen eller beslektede gjenstander (f.eks. skytevåpen, deler av skytevåpen, ammunisjon, kniver), finansielle produkter som ligner pyramidespill, ulovlige rusmidler og brukerutstyr, antikvitetsforhandlere på nettet og selgere av historiske kopier.

Tilleggsvilkår

 1. Du vil gi PayPal tilgang til nettstedet ditt via manuelle observasjoner, automatiserte søkeroboter eller andre automatiske søk for å bekrefte nøyaktigheten av innholdet. PayPal er imidlertid ikke forpliktet til å overvåke nøyaktigheten til nettstedet ditt.
 2. Din standard forhandleravtale må inneholde bestemmelser for opphør av kontrakten, med øyeblikkelig virkning, hvis en forhandler ikke leverer varene eller tjenestene som er kjøpt, avviser klager på varer eller tjenester uten begrunnelse eller nekter å gjøre det mulig å returnere varer uten begrunnelse.
 3. TrustPay-tjenesten kan avsluttes uten begrunnelse med en varslingsperiode på tre (3) uker.
 4. Du skal til enhver tid samarbeide med PayPal for å undersøke alle aktiviteter som mistenkes for å være ulovlige, falske eller upassende som utføres av personer som har tilgang til TrustPay-tjenesten.
 5. Du må oppgi følgende på nettstedet ditt på en tydelig måte:
  1. forhandler-ID-data
  2. full spesifikasjon av varene og/eller tjenestene som tilbys, inkludert pris og clearingvaluta
  3. beskrivelse av prosessen for å klage og retur av varer eller tjenester, herunder informasjon om forbrukerrettigheter
  4. metoden for refusjon (retur) av betalinger mottatt fra forhandlerens kunder
  5. kontaktinformasjon for kundeservice
  6. eventuelle eksportbegrensninger som er pålagt varene som tilbys
  7. metoden for levering av varene og tjenestene som tilbys
 6. Du garanterer at verken du eller styremedlemmene dine eller de reelle eierne dine er oppført på den konsoliderte listen over personer, grupper og enheter som er underlagt økonomiske sanksjoner av EU, som er publisert av Europakommisjonen og Den europeiske utenrikstjenesten.
 7. TrustPay skal ha rett til å ikke kreditere eller overføre penger til PayPal til din fordel hvis (1) dataene om betaleren ikke er tydelige, forståelige og spesifikke nok, (2) transaksjonen strider mot gjeldende lovgivning eller (3) det er en rimelig mistanke om at sen relevante transaksjonen er knyttet til hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme eller annen kriminell aktivitet.