Beleidsaanpassingen

 

>> Alle juridische overeenkomsten weergeven

>> Eerdere beleidsaanpassingen weergeven

Beleidsaanpassingen

 

Kennisgeving van wijziging(en) van de overeenkomst(en) van PayPal Nederland

Uitgegeven op: 29 oktober 2021

 

Deze pagina

Op deze pagina worden PayPal-gebruikers op de hoogte gebracht van belangrijke aanpassingen die worden aangebracht in de Gebruikersovereenkomst van PayPal Nederland of andere online overeenkomsten, beleidsregels of verklaringen. U kunt hier ook kennisgevingen van eerdere beleidsaanpassingen bekijken.

 

Geplande wijzigingen

We maken wijzigingen in bepaalde overeenkomsten (hieronder vermeld) die van toepassing zijn op uw relatie met PayPal. Deze wijzigingen worden automatisch doorgevoerd op de onderstaande corresponderende ingangsdatum(s).

 

Acties vereist

Lees de onderstaande kennisgevingen aandachtig en maak uzelf vertrouwd met de geplande wijzigingen. Als u onze services blijft gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord aan deze wijzigingen gebonden te zijn. Anders hoeft u geen verdere actie te ondernemen om dergelijke wijzigingen te accepteren. Als u ze echter liever weigert, moet u uw PayPal-rekening vóór de toepasselijke ingangsdatum sluiten, zoals beschreven in de gebruikersovereenkomst.

 

Wijzigingen in de PayPal-gebruikersovereenkomst

Met ingang van 28 januari 2022:

  • verplaatsen we de voorwaarden van de programma's Aankoopbescherming en Verkopersbescherming van PayPal naar afzonderlijke webpagina's. Deze programmavoorwaarden werden geaccepteerd op het moment dat u akkoord ging met de gebruikersovereenkomst en blijven onderdeel van de gebruikersovereenkomst. De verplaatsing is bedoeld om te zorgen dat u de voorwaarden gemakkelijker kunt vinden en doorzoeken;
  • herzien we het programma Verkopersbescherming van PayPal om te verduidelijken dat het bewijs van verzending en bewijs van levering ook een online verifieerbaar volgnummer moeten bevatten;
  • verduidelijken we dat misbruiken van ons online geschillenbeslechtingsproces, het programma Aankoopbescherming van PayPal en/of het programma Verkopersbescherming van PayPal verboden activiteiten zijn, zoals gedefinieerd in de gebruikersovereenkomst;
  • verduidelijken we dat er geen standaardgeschilkosten worden aangerekend voor geschillen die aan alle vereisten van het programma Verkopersbescherming van PayPal voldoen;
  • verduidelijken we dat de minimumreserve ook wel een vooruitbetaalde reserve wordt genoemd.
  • verduidelijken we de definitie van de Europese Economische Ruimte (EER) door de invoering van een lijst van markten/regio's die deel uitmaken van de EER.

Bekijk de bijgewerkte gebruikersovereenkomst