PayPal

> > Alle overeenkomsten weergeven

PayPal-overeenkomst inzake andere betaalmethoden

Laatst gewijzigd op 7 juni 2021

Afdrukken

Dit zijn de voorwaarden van een overeenkomst tussen u en PayPal (Europe) S.à r.l et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg ('PayPal', 'we', 'wij', 'ons' of 'onze').

1. Over deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van onze APM-functionaliteit.

Ter referentie:

 • De APM-functionaliteit is een functionaliteit die wij bieden en die, indien geïntegreerd in uw onlinebetaalproces, uw klant de mogelijkheid biedt een andere betaalmethode (Alternative Payment Method, of APM) te selecteren en te gebruiken om u te betalen (zoals we mogelijk zo nu en dan toestaan); en
 • een andere betaalmethode (APM) is een van de betaalmethoden die worden genoemd in Bijlage 1 en die mogelijk door ons wordt toegestaan voor gebruik door iemand zonder een Rekening om een betaling over te maken naar uw Rekening, onderworpen aan deze voorwaarden.

De Gebruikersovereenkomst voor het land dat u als woonland bij PayPal heeft opgegeven, maakt deel uit van deze voorwaarden. Woorden die met een hoofdletter zijn geschreven, maar niet zijn gedefinieerd in deze voorwaarden, zijn gedefinieerd in die Gebruikersovereenkomst. Deze voorwaarden en de Gebruikersovereenkomst moeten zoveel mogelijk als samenhangend geheel worden geïnterpreteerd. Waar een interpretatiegeschil ontstaat, hebben deze voorwaarden voorrang op de Gebruikersovereenkomst voor zover het gaat om het geschil.

De definitie van onze Diensten in de Gebruikersovereenkomst, indien gelezen in combinatie met deze voorwaarden, omvat tevens onze APM-functionaliteit.

2. Acceptatie van deze voorwaarden

U gaat akkoord met deze voorwaarden door onze APM-functionaliteit te integreren in uw onlinebetaalproces/platform.

Indien u onze APM-functionaliteit integreert voor de Rekening van een andere persoon of rechtspersoon:

 • bevestigt u dat u een machtiging heeft van de andere persoon of rechtspersoon om deze voor en namens hem of haar te binden aan deze voorwaarden; en
 • bevestigt u dat deze persoon of rechtspersoon, en niet u, wettelijk zal zijn gebonden aan deze voorwaarden.

3. Gebruik van de APM-functionaliteit

Wanneer u onze APM-functionaliteit integreert in uw onlinebetaalproces, kunnen we (maar zijn we niet verplicht) iedereen toestaan om een APM te gebruiken om u te betalen.

Bijlage 1 bij deze voorwaarden vermeldt elke APM die we van tijd tot tijd aan uw klanten beschikbaar kunnen stellen en verdere bepalingen met betrekking tot uw ontvangst van betalingen van klanten die die APM gebruiken. U dient zich te allen tijde aan deze bepalingen te houden.

Aangezien de betaler geen PayPal-rekening gebruikt om een APM-betaling te versturen, mag u PayPal niet gebruiken om APM-betalingen proactief terug te betalen, tenzij anders vermeld in Bijlage 1 van deze voorwaarden.

U mag geen APM-betalingen ontvangen in andere valuta's dan die welke voor de gegeven APM in Bijlage 1 van deze voorwaarden zijn vermeld.

U mag onze APM-functionaliteit alleen met een Zakelijke rekening gebruiken, niet met een Privérekening. De op een percentage gebaseerde extra kosten voor het ontvangen van internationale commerciële transacties, zoals vermeld in de Gebruikersovereenkomst, is niet van toepassing als u APM-betalingen ontvangt.

4. Uw aansprakelijkheid jegens ons

We kunnen de APM-aanbieders en de betalingsverwerkers die ons helpen u APM-betalingen te laten ontvangen, op dezelfde manier behandelen als wij onze bank-/kaartacceptanten en/of betalingsverwerkers krachtens de Gebruikersovereenkomst behandelen.

APM-betalingen zijn onderhevig aan het risico van terugboekingen door de APM-leverancier, tenzij anders bepaald in Bijlage 1. Uw verplichtingen en aansprakelijkheid jegens ons voor deze terugboekingen zijn gelijk aan de verplichtingen en aansprakelijkheid die u jegens ons heeft met betrekking tot terugboekingen en/of terugvorderingen krachtens de Gebruikersovereenkomst. De APM-aanbieder kan de terugboeking van een APM-betaling op dezelfde wijze beïnvloeden als de bank een terugboeking kan beïnvloeden en/of de creditcardmaatschappij van de betaler een terugvordering kan beïnvloeden. Verkopersbescherming is niet van toepassing op APM-betalingen.

Nadat deze voorwaarden zijn beëindigd, blijft u krachtens deze voorwaarden aansprakelijk jegens ons voor terugboekingen van APM-betalingen door de APM-aanbieder en voor al uw uitstaande verplichtingen voortvloeiend uit uw gebruik van de APM-functionaliteit voorafgaand aan de beëindiging.

5. Wijzigingen en beëindiging

We kunnen de lijst van APM's/APM-aanbieders in Bijlage 1 van deze voorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving aanvullen of APM's/APM-aanbieders ervan verwijderen.

We kunnen toevoegingen, verwijderingen of wijzigingen aanbrengen in deze Overeenkomst, overeenkomstig het wijzigingsproces dat wordt uiteengezet in de Gebruikersovereenkomst. Als u niet akkoord gaat met een Wijziging, kunt u deze voorwaarden beëindigen.

U kunt deze voorwaarden te allen tijde beëindigen door onze APM-functionaliteit uit uw online betaalproces te verwijderen en alle andere integratiegerelateerde stappen te volgen die PayPal u van tijd tot tijd ter beschikking stelt. Hiermee kunt u uw klanten niet langer toestaan een APM te gebruiken om u te betalen, maar voor het overige blijft uw Rekening open en blijft de Gebruikersovereenkomst van kracht.

We kunnen te allen tijde, om welke reden dan ook en (waar mogelijk) met redelijke voorafgaande kennisgeving, de Dienst beëindigen, annuleren of opschorten voor zover deze betrekking heeft op onze APM-functionaliteit en/of APM's zonder aansprakelijkheid jegens u.

Deze voorwaarden blijven na beëindiging van kracht voor zover en zolang dit voor ons noodzakelijk is om: (i) zaken af te handelen voortkomend uit uw gebruik van de APM-functionaliteit voorafgaande aan de beëindiging; en/of (ii) ons te houden aan toepasselijke wetten en voorschriften.

Bijlage 1

APM's

Apple Pay-web
Betalingstype Apple Pay-Wallet
Risico van terugvordering Ja
Betaalgarantie Ja (conform de richtlijnen inzake creditcardverwerking)
Mogelijkheid tot terugbetaling Ja
Minimum transactie N.v.t.
Maximum transactie N.v.t.
Uitdrukkelijk verboden goederen en diensten Raadpleeg de lijst met verboden goederen en diensten in de webvoorwaarden van Apple Pay op https://developer.apple.com/terms/apple-pay-web/
Aanvullende voorwaarden

Zie de aanvullende voorwaarden op https://developer.apple.com/terms/apple-pay-web/

Bancontact

Betalingstype

Bankpas

Bancontact is een betaalmethode waarbij een bankpas wordt verstrekt door een geautoriseerde kredietinstelling waarmee klanten rechtstreeks vanaf hun bankrekening kunnen betalen voor goederen en diensten.

Risico van terugvordering

Nee

Betaalgarantie

Nee

Mogelijkheid tot terugbetaling

Ja

Minimum transactie

1,00 EUR per transactie

Maximum transactie

N.v.t.

Uitdrukkelijk verboden goederen en diensten

Enkel de goederen en diensten die worden verboden in de Gebruikersovereenkomst

Aanvullende voorwaarden

N.v.t.

BLIK

Betalingstype

Realtime bankoverschrijving

BLIK is een betaalmethode middels bankoverschrijving. Ontvangers kunnen een bevestiging van de transactie ontvangen in real time.

Risico van terugvordering

Nee

Betaalgarantie

Nee

Mogelijkheid tot terugbetaling

Ja

Minimum transactie

0,01 PLN per transactie

Maximum transactie

10.000,00 PLN per transactie

Uitdrukkelijk verboden goederen en diensten

Enkel de goederen en diensten die worden verboden in de Gebruikersovereenkomst

Aanvullende voorwaarden

U moet op uw website of op uw apparaat, zoals van toepassing, de naam BLIK of de handelsmerken op een duidelijke manier weergeven, op een manier die consistent is met het merkboek van BLIK.

EPS

Betalingstype

Realtime bankoverschrijving

EPS is een betaalmethode waarbij gebruik wordt gemaakt van een bankoverschrijving. Ontvangers kunnen een bevestiging van de transactie ontvangen in real time. EPS wordt gefaciliteerd door aan EPS deelnemende banken.

Risico van terugvordering

Nee

Betaalgarantie

Ja - Betaalgarantie houdt in dat elke transactie die is gemarkeerd als voltooid of geslaagd (al naargelang hetgeen van toepassing is) wordt gestort op uw Rekening zonder dat het geld kan worden herroepen, onder voorbehoud van deze voorwaarden en de Gebruikersovereenkomst en uw naleving daarvan.

Mogelijkheid tot terugbetaling

Ja

Minimum transactie

1,00 EUR per transactie

Maximum transactie

N.v.t.

Uitdrukkelijk verboden goederen en diensten

Enkel de goederen en diensten die worden verboden in de Gebruikersovereenkomst

Aanvullende voorwaarden

Gebeurtenissen waarbij u een beroep moet doen op de EPS-betaalgarantie moeten meteen aan PayPal worden gemeld.

Finse online bankoverschrijving (Verkkopankki)

Betalingstype

Realtime bankoverschrijving

Finse online bankoverschrijving (Finland) is een betaalmethode waarbij gebruik wordt gemaakt van een bankoverschrijving.

Ontvangers kunnen in real time een bevestiging van de transactie ontvangen.

Risico van terugvordering

Nee

Betaalgarantie

Nee

Mogelijkheid tot terugbetaling

Ja

Minimum transactie

0,65 EUR per transactie

Maximum transactie

20.000,00 EUR per transactie

Uitdrukkelijk verboden goederen en diensten

Naast de verboden goederen en diensten die in de Overeenkomst worden genoemd: illegaal gokken, prostitutie, vervalste goederen, productpiraterij, illegale verkoop of distributie van tabaksproducten of pornografie of beelden van ernstige gewelddadige handelingen, staat Nordea Bank niet toe dat wallets of prepaid producten worden geladen

Aanvullende voorwaarden

1. U zult alle vereiste gegevens verstrekken conform de specificaties van PayPal. Het niet naleven van de specificaties voor gegevensverstrekking kan leiden tot vertraging, opschorting of annulering van de verwerking van verrichte verkopen.

2. U zult PayPal compenseren voor redelijke uitgaven die voortvloeien uit een geschil met betrekking tot een transactie als PayPal actief betrokken is bij bemiddeling of een andere gelijkaardige procedure tussen een klant en U.

3. De maximumlimiet van de aansprakelijkheid is het gefactureerde bedrag van de verkoop (verkoop van producten of diensten door U aan de klant) waarop de schade rechtstreeks betrekking heeft of 1.000 EUR, afhankelijk van welk bedrag lager is. De totale aansprakelijkheid mag echter niet meer dan 5.000 EUR bedragen. Deze beperkingen zijn niet van toepassing als de schade opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt.

Giropay

Betalingstype

Realtime bankoverschrijving

Giropay is een betaalmethode waarbij gebruik wordt gemaakt van een bankoverschrijving. Ontvangers kunnen een bevestiging van de transactie ontvangen in real time.

Risico van terugvordering

Nee

Betaalgarantie

Ja - Betaalgarantie houdt in dat elke transactie die is gemarkeerd als voltooid of geslaagd (al naargelang hetgeen van toepassing is) wordt gestort op uw Rekening zonder dat het geld kan worden herroepen, onder voorbehoud van deze voorwaarden en de Gebruikersovereenkomst en uw naleving daarvan.

Mogelijkheid tot terugbetaling

Ja

Minimum transactie

1,00 EUR per transactie

Maximum transactie

N.v.t.

Uitdrukkelijk verboden goederen en diensten

Naast de goederen of diensten die worden verboden in de Gebruikersovereenkomst:

Betaalmiddelen (contanten, spaargeld of e-geld, valuta's, inclusief virtuele valuta's zoals bitcoins, en cheques) voor zover de identiteit van de ontvanger van het betaalmiddel niet door u kan worden bepaald, vouchers of producten waarin een waarde is opgeslagen uitgezonderd.

Aanvullende voorwaarden

 1. Giropay is beperkt tot klanten met toegang tot een rekening die compatibel is met internetbankieren en die wordt aangehouden bij een erkende kredietinstelling in Duitsland. PayPal garandeert niet dat alle Duitse bankrekeningen giropay-compatibel zijn.
 2. U bent verplicht om u te houden aan alle voorwaarden van het giropay-reglement, met inbegrip van het gebruik van het giropay-logo, dat beperkt is tot de Europese regio.
 3. Bij het gebruik van giropay als betaalmethode vraagt u geen klantgegevens op, in het bijzonder geen persoonlijke gegevens zoals IBAN of namen.
 4. De giropay-betalingsgarantie is beperkt tot 10.000 EUR per transactie.
 5. Gebeurtenissen waarbij u een beroep moet doen op de giropay-betaalgarantie moeten meteen aan PayPal worden gemeld.
 6. De giropay-betaalgarantie vervalt 6 weken na ontvangst van de mededeling dat een bepaalde transactie is gemarkeerd als voltooid of geslaagd, al naargelang hetgeen van toepassing is, tenzij u binnen de periode van 6 weken schriftelijk een claim heeft ingediend.

Mercado Pago 

Betalingstype 

Mercado Pago is een online betaalservice die kopers in Brazilië en Mexico in staat stelt betalingen te verrichten met creditcards, bankpassen, prepaidkaarten, het saldo van de Mercado Pago-wallet en andere betaalmethoden. 

Risico van terugvordering 

Ja 

Betaalgarantie 

Ja - Betaalgarantie houdt in dat elke transactie die is gemarkeerd als voltooid of geslaagd (al naargelang hetgeen van toepassing is) wordt gestort op uw Rekening zonder dat het geld kan worden herroepen, onder voorbehoud van deze voorwaarden en de Gebruikersovereenkomst en uw naleving daarvan. 

Mogelijkheid tot terugbetaling 

Ja 

Minimum transactie 

0,01 MXN per transactie 

0,01 BRL per transactie 

Maximum transactie 

1.000.000,00 MXN per transactie 

10.000.000,00 BRL per transactie 

Uitdrukkelijk verboden goederen en diensten 

Voor Mexico:  

In aanvulling op alle verboden goederen of diensten zoals uiteengezet in de Gebruikersovereenkomst: goederen en diensten die verboden zijn onder de Voorwaarden van Mercado Pago, alsmede het volgende: receptplichtige geneesmiddelen, farmaceutische producten, voedingssupplementen die niet zijn toegestaan voor verkoop, gokken van welke aard dan ook, financiële producten en diensten die niet zijn goedgekeurd door bevoegde financiële toezichtautoriteiten, malware (bijv. rogueware, virussen, enz.), financiering van politieke partijen of activiteiten, direct marketing, postnummer-operaties, bankwissels en telegrams, groothandelclubs, multilevel piramideverkoop, timesharing, incassobureaus, factoringmaatschappijen, vereffenaars, borgtochtmaatschappijen, faillissementsadvocaten, financiële adviseurs, aandelen, beleggingsfondsen, investeringsfondsen, wisselkantoren, betaalopdrachten van niet-financiële instellingen, kantoren van zekerheidsstelling en wisselkantoren, reischeques, reisgerelateerde diensten en cruisemaatschappijen (met uitzondering van reisbureaus), muntcollecties, postzegels, muntenwinkels, filatelie, AirTran Airways, Airtran Air, incasseren van cheques, automatische betalingen en abonnementen, arbeidsbemiddelingsbureaus en voorschotten of kredieten. 

 

Voor Brazilië:  

Naast alle verboden goederen of diensten die in de Gebruikersovereenkomst zijn opgenomen: diensten zijn verboden.  

Sommige goederen zijn onder de Voorwaarden van Mercado Pago verboden. Ga voor een volledige lijst van de verboden goederen en diensten naar: https://www.mercadopago.com.br/ajuda/3264 

Aanvullende voorwaarden 

Voor Mexico: de betaaldiensten van Mercado Pago zijn onderworpen aan de Voorwaarden van Mercado Pago voor Mexico.  

 

Voor Brazilië: de betaaldiensten van Mercado Pago zijn onderworpen aan de Voorwaarden van Mercado Pago voor Brazilië.  

 

Voor Brazilië en Mexico: 

Het is niet toegestaan het merk, het logo, de commerciële naam en aanvullende intellectuele-eigendomsrechten van Mercado Pago te gebruiken, anders dan Mercado Pago als betaalmethode te vermelden.  Als u probeert de intellectuele-eigendomsrechten van Mercado Pago op ongeoorloofde wijze te gebruiken, behouden we ons het recht voor om onze diensten in te trekken. 

 

Mercado Pago is niet aansprakelijk voor eventuele extra kosten als gevolg van uw fout als u geen juiste bankgegevens indient. 

 

De gebruiker kan de diensten voor betalingsbeheer niet doorverkopen aan derden. 

iDEAL

Betalingstype

Realtime bankoverschrijving

iDEAL is een betaalmethode waarbij gebruik wordt gemaakt van een bankoverschrijving. Ontvangers kunnen een bevestiging van de transactie ontvangen in real time. iDEAL is alleen beschikbaar voor klanten met een online bankrekening die geschikt is voor iDEAL bij een bank die is gevestigd in Nederland.

Risico van terugvordering

Nee

Betaalgarantie

Ja - Betaalgarantie houdt in dat elke transactie die is gemarkeerd als voltooid of geslaagd (al naargelang hetgeen van toepassing is) wordt gestort op uw Rekening zonder dat het geld kan worden herroepen, onder voorbehoud van deze voorwaarden en de Gebruikersovereenkomst en uw naleving daarvan.

Mogelijkheid tot terugbetaling

Ja

Minimum transactie

N.v.t.

Maximum transactie

N.v.t.

Uitdrukkelijk verboden goederen en diensten

Enkel de goederen en diensten die worden verboden in de Gebruikersovereenkomst

Aanvullende voorwaarden

 1. U dient ervoor te zorgen dat de informatie over de klachtenprocedure eenvoudig op uw website toegankelijk is voor uw klanten.
 2. Het is niet toegestaan de betaalmethode iDEAL aan te bieden via e-maillinkdiensten, tenzij u voorafgaande schriftelijke machtiging heeft verkregen van PayPal. Een iDEAL-betaallink is een URL die leidt naar uw betaalpagina, waarop de klant een iDEAL-transactie kan uitvoeren.
 3. U dient uw medewerking te verlenen aan verzoeken om informatie in specifieke situaties die nader onderzoek vereisen met betrekking tot de iDEAL-betaalmethode zoals die van tijd tot tijd aan PayPal of aan u kunnen worden gemeld.
 4. De iDEAL-integratiehandleiding voor webwinkels kunt u hier raadplegen: https://betaalvereniging.atlassian.net/wiki/Spaces/IPD/Overview; u bent verplicht u te houden aan de voorwaarden voor het gebruik van iDEAL, met inbegrip van het gebruik van het iDEAL-logo, zoals beschreven op www.ideal.nl/en/payee/Logos-banners/.
 5. Gebeurtenissen waarbij u een beroep moet doen op de iDEAL-betaalgarantie moeten meteen aan PayPal worden gemeld.
 6. Als PayPal u naar eigen oordeel als risicovol beschouwt, behoudt PayPal zich het recht om u te vragen een klantenregistratieproces te implementeren. Hierin moeten ten minste de volgende gegevens van de klant worden vastgelegd:

a) naam en e-mailadres;

b) rekeningnummer en naam van het bankrekeningnummer dat wordt gebruikt voor het verrichten van aankopen via de betaalmethode iDEAL;

c) aanvullende informatie voor verificatie in stap 2 en monitoring van transacties, bijvoorbeeld:

i. IP-adres

ii. Digitale vingerafdruk van de browser

iii. Mobiele nummer

Multibanco

Betalingstype

Realtime bankoverschrijving

Multibanco is een betaalmethode die is beperkt tot klanten in Portugal en biedt twee alternatieven voor betalingen: een van de alternatieven is een bankoverschrijving via het portaal voor online bankieren van de klant. Het andere alternatief is contante betaling bij de geldautomaten van filialen van verschillende Portugese banken.

Risico van terugvordering

Nee

Betaalgarantie

Nee

Mogelijkheid tot terugbetaling

N.v.t.

Minimum transactie

N.v.t.

Maximum transactie

99.999,99 EUR per transactie

Uitdrukkelijk verboden goederen en diensten

Enkel de goederen en diensten die worden verboden in de Gebruikersovereenkomst

Aanvullende voorwaarden

N.v.t.

MyBank

Betalingstype

Realtime bankoverschrijving

MyBank is een betaalmethode waarbij gebruik wordt gemaakt van een bankoverschrijving. Ontvangers kunnen een bevestiging van de transactie ontvangen in real time.

Risico van terugvordering

Nee

Betaalgarantie

Nee

Mogelijkheid tot terugbetaling

Ja

Minimum transactie

N.v.t.

Maximum transactie

N.v.t.

Uitdrukkelijk verboden goederen en diensten

Voor alle duidelijkheid en naast de goederen of diensten die worden verboden in de Gebruikersovereenkomst: activiteiten die mogelijk strafbaar zijn, zoals het in gevaar brengen van minderjarigen, pedofilie, pornografie; inbreuk maken op werken die worden beschermd door het intellectueel-eigendomsrecht en voorschriften met betrekking tot betaalmiddelen, het niet naleven van de voorschriften voor de bescherming van persoonsgegevens bij systemen met geautomatiseerde gegevensverwerking, witwaspraktijken, het niet naleven van de voorschriften met betrekking tot kansspelen en gokken, paardenrennen, loterijen en het niet naleven van bepalingen betreffende voorwaarden voor het uitoefenen van gereguleerde beroepen.

Aanvullende voorwaarden

Het is niet toegestaan gebruik te maken van het MyBank-logo en andere intellectuele-eigendomsrechten, anders dan is toegestaan voor deze andere betaalmethoden. Houd u bij het gebruik verder aan de MyBank Style Guide for Businesses, te vinden op de volgende website: https://www.mybank.eu/mybank/mybank-style-guidelines-for-merchant-websites/. Als u probeert het MyBank-logo te gebruiken op ongeautoriseerde wijze, anders dan bedoeld of toegestaan, of wezenlijk in strijd met deze vereisten, behouden we ons het recht voor onze diensten in te trekken.

PayU

Betalingstype

Realtime bankoverschrijving

PayU is een betaalmethode waarbij gebruik wordt gemaakt van een bankoverschrijving. Ontvangers kunnen een bevestiging van de transactie ontvangen in real time.

Risico van terugvordering

Nee

Betaalgarantie

Nee

Mogelijkheid tot terugbetaling

Ja

Minimum transactie

PLN 0,01/transactie; CZK 0,01/transactie

Maximum transactie

N.v.t.

Uitdrukkelijk verboden goederen en diensten

Naast de verboden goederen en diensten die in de Overeenkomst worden genoemd: receptplichtige geneesmiddelen, farmaceutische producten en voedingssupplementen die niet zijn toegestaan voor verkoop; drugs, roesmiddelen, waaronder designerdrugs, evenals de apparatuur en technologie gebruikt voor de teelt, productie, handel, enz. van/in deze middelen; illegaal gokken; wapens, munitie en gaslanceerinrichtingen; online diensten met pornografische inhoud zoals chatrooms, videocamera's, VOD-films; financiële producten en diensten indien aangeboden als onderdeel van een activiteit die niet onder toezicht staat van bevoegde financiële instanties; malware zoals rogueware, virussen enz.; politieke partijen en gerelateerde websites gebruikt om deze te steunen of geld in te zamelen voor politieke activiteiten; crowdfunding; tussenpersonen die betalingen accepteren namens vele ontvangers zonder wettelijke bevoegdheid of die niet aan de vereisten van intermediaire instanties/creditcardinstanties voldoen.

Aanvullende voorwaarden

1. U moet ervoor zorgen dat de Klant in duidelijk herkenbare en gemakkelijk toegankelijke vorm geïnformeerd is dat transacties die via de PayU-betaalmethode worden verricht, onherroepelijk zijn.

2. PayPal en PayU zijn niet aansprakelijk voor eventuele extra kosten voortvloeiende uit onjuiste bankgegevens als u er niet voor heeft gezorgd dat alleen correcte bankgegevens worden ingediend.

3. Webwinkels die de betaalmethode PayU gebruiken, zijn aansprakelijk voor alle ongeautoriseerde of frauduleuze transacties die via de betaalmethode worden uitgevoerd.

4. U moet ervoor zorgen dat:

a) identificatie- en/of verificatiegegevens van de klant die kunnen worden gebruikt om orders te plaatsen, niet elektronisch worden bewaard of in een andere vorm worden opgeschreven;

b) derden de identificatie- en/of verificatiegegevens van de klant die kunnen worden gebruikt om orders te plaatsen, niet kunnen verkrijgen wanneer deze worden ingevoerd.

Openbaarmaking van de identificatie- en/of verificatiegegevens van de klant aan derden is strikt verboden.

POLi

Betalingstype

Realtime bankoverschrijving

POLi is een betaalmethode waarbij gebruik wordt gemaakt van een bankoverschrijving. Ontvangers kunnen een bevestiging van de transactie ontvangen in real time. POLi is beperkt tot klanten die rekeningen bij banken in Australië en Nieuw-Zeeland hebben. PayPal garandeert niet dat alle Nieuw-Zeelandse of Australische bankrekeningen POLi-compatibel zijn.

Risico van terugvordering

Nee

Betaalgarantie

Nee

Mogelijkheid tot terugbetaling

Nee

Minimum transactie

1,00 AUD/NZD per transactie

Maximum transactie

10.000,00 AUD/NZD per transactie

Uitdrukkelijk verboden goederen en diensten

Naast de goederen of diensten die worden verboden in de Gebruikersovereenkomst: gokken.

Aanvullende voorwaarden

N.v.t.

Przelewy24 (P24)

Betalingstype

Realtime bankoverschrijving

Przelewy24 is een betaalmethode waarbij gebruik wordt gemaakt van een bankoverschrijving. Ontvangers kunnen een bevestiging van de transactie ontvangen in real time.

Risico van terugvordering

Nee

Betaalgarantie

Nee

Mogelijkheid tot terugbetaling

Ja

Minimum transactie

0,05 PLN per transactie

Maximum transactie

N.v.t.

Uitdrukkelijk verboden goederen en diensten

Enkel de goederen en diensten die worden verboden in de Gebruikersovereenkomst

Aanvullende voorwaarden

Elke transactie is gekoppeld aan een uniek transactienummer en andere gegevens (de 'Transactiegegevens') om het proces voor vragen of eventuele klachten te vereenvoudigen. U moet de transactiegegevens op een veilige manier bewaren. Eventuele klachten met betrekking tot onjuist uitgevoerde transacties moeten rechtstreeks bij PayPal worden ingediend, die de zaak vervolgens doorstuurt naar de Przelewy24-betalingsdienst voor nader onderzoek. Voor dergelijke klachten dient u de volgende gegevens te verstrekken:

a) e-mailadres;

b) transactienummer;

c) transactiebedrag;

d) volledige naam van de houder van de bankrekening van waaruit het transactiebedrag moest worden overgemaakt;

e) naam van de bank die de rekening aanhoudt van waaruit of waarnaar het transactiebedrag moest worden overgemaakt, zoals van toepassing;

f) transactiedatum;

g) in het geval van een creditcardbetaling: de naam op de creditcard; en

h) in het geval van een sms-betaling: het mobiele telefoonnummer van de klant.

Niettegenstaande het voorgaande geldt dat alle klachten over transacties die 90 of meer dagen voorafgaand aan een dergelijke klacht zijn verricht

door de Przelewy24-betalingsdienst ter beoordeling kunnen worden geweigerd.

Safetypay

Betalingstype

Realtime bankoverschrijving

Safetypay is een betaalmethode waarbij gebruik wordt gemaakt van een bankoverschrijving. Ontvangers kunnen een bevestiging van de transactie ontvangen in real time.

Risico van terugvordering

Nee

Betaalgarantie

Ja

Mogelijkheid tot terugbetaling

Ja

Minimum transactie

N.v.t.

Maximum transactie

15.000 EUR

Uitdrukkelijk verboden goederen en diensten

Naast de verboden goederen of diensten die hierboven worden vermeld, mag u Safetypay niet gebruiken om betalingen te accepteren voor, betalingen te verrichten aan of het direct of indirect mogelijk maken van: bootleg-opnames; vervalste objecten; goederen die onder een embargo vallen; illegale drugs en aanverwante artikelen; aanstootgevend, racistisch of cultureel ongevoelig materiaal; inhoud, materialen en/of diensten voor volwassenen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot boeken en video's voor volwassenen, telefonische gesprekken voor volwassenen, websites voor volwassenen, gezelschaps-/escortdiensten, datingservices (seksueel georiënteerd), postorderbruiden, divers entertainment voor volwassenen, contant geld; schade, verliezen, straffen of boetes van welke aard ook, kosten of vergoedingen boven de normale prijs van goederen of diensten van webwinkels (toepasselijke belastingen) of kosten die klanten niet specifiek hebben goedgekeurd, bedragen die te laat zijn of voor cheques die zijn teruggestuurd of stopgezet; verkopen die door derden zijn verricht; bedragen die niet de bonafide verkoop van goederen en diensten door het bedrijf van de webwinkel vertegenwoordigen (bijvoorbeeld aankopen door de eigenaars (of hun familieleden) of medewerkers); illegale zakelijke transacties; witwaspraktijken of de financiering van terroristische activiteiten.

Aanvullende voorwaarden

N.v.t.

Satispay

Betalingstype

Wallet

Satispay biedt een platform met een bankrekening voor mobiele betaling.

Risico van terugvordering

Nee

Betaalgarantie

Ja

Mogelijkheid tot terugbetaling

Ja

Minimum transactie

0,01 EUR

Maximum transactie

N.v.t.

Uitdrukkelijk verboden goederen en diensten

Naast de verboden goederen en diensten hierboven, mag u Satispay niet gebruiken om betalingen te accepteren voor, betalingen te verrichten aan of het, direct of indirect, mogelijk maken van:

a)  telecommunicatiediensten, waaronder lokale en interlokale telefoongesprekken, oproepen via creditcards, oproepen via telefoons en faxen met een magnetische striplezer;

b)  postwissels – overschrijving;

c)  pandjeshuizen;

d)  uitgaande telemarketing;

e)  inkomende telemarketing;

f)  ticketbureaus (radio, televisie en andere directe marketeers die niet elders zijn geclassificeerd);

g)  financiële instellingen – handmatige contante uitbetalingen;

h)  financiële instellingen – geautomatiseerde contante uitbetalingen;

i)  betalingen voor leningen, instelling;

j)  niet-financiële instellingen – vreemde valuta, postwissels (geen overschrijving), scrip en reischeques;

k)  dealers — effecten, beleggingsfondsen, aandelen, grondstoffen, obligaties;

l)  timeshares;

m)  dating- en escortservices;

n)  koop- en winkeldiensten en winkelclubs;

o)  instellingen voor kredietrapportage voor consumenten;

p)  arbeidsorganisaties en diensten voor tijdelijke werknemers;

q)  gokken (waaronder loterijloten, casinochips, weddenschappen op sportevenementen).

Aanvullende voorwaarden

Webwinkels erkennen en gaan ermee akkoord dat persoonsgegevens naar Satispay worden overgedragen voor de verwerking van transacties. Deze persoonsgegevens worden door Satispay verwerkt in overeenstemming met zijn privacykennisgeving, die u kunt vinden op: https://static-www-satispay-com.s3.amazonaws.com/privacy/Payment-Scheme/Satispay-Payment- Scheme_Privacy-en.pdf

SOFORT

Betalingstype

Realtime bankoverschrijving

SOFORT Banking/SOFORT Überweisung is een betaalmethode waarbij gebruik wordt gemaakt van een bankoverschrijving. Ontvangers kunnen een bevestiging van de transactie ontvangen in real time.

Risico van terugvordering

Nee

Betaalgarantie

Nee

Mogelijkheid tot terugbetaling

Ja

Minimum transactie

1,00 EUR per transactie

Maximum transactie

N.v.t.

Uitdrukkelijk verboden goederen en diensten

Enkel de goederen en diensten die worden verboden in de Gebruikersovereenkomst

Aanvullende voorwaarden

N.v.t.

Trustly

Betalingstype

Bankoverschrijving in real time

Risico van terugvordering

Nee (zodra het geld op de rekening van de verkoper is vereffend)

Betaalgarantie

Nee

Mogelijkheid tot terugbetaling

Ja

Minimum transactie

0,01 EUR per transactie. (Afhankelijk van de voorwaarden die door de bank van de klant zijn opgelegd)

Maximum transactie

Afhankelijk van de voorwaarden die door de bank van de klant zijn opgelegd

Uitdrukkelijk verboden goederen en diensten

Naast de verboden goederen en diensten die in de overeenkomst worden genoemd: Bitcoin

Aanvullende voorwaarden

(1) U moet ervoor zorgen dat logo('s) en handelsmerk(en) van Trustly op een aantrekkelijke en juiste manier worden weergegeven en gepresenteerd, en in overeenstemming met de toepasselijke vereisten voor de presentatie van de dienst zoals uiteengezet op: https://trustly.com/en/developer/documents.

(2) U erkent en stemt ermee in dat: (a) de service van Trustly afhankelijk is van de functionaliteit van externe systemen, voornamelijk banken, en dat Trustly de functionaliteit van zijn dienst niet garandeert in het geval van fouten, storingen of aanpassingen binnen, of met betrekking tot, dergelijke externe systemen; (b) de transactiesnelheden negatief beïnvloed kunnen worden bij pieken in transactievolumes, of tijdens het geplande onderhoud van de Trustly-dienst; en (c) PayPal en Trustly niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of enige schade als gevolg van een verslechtering van de functionaliteit van externe systemen, zoals hier beschreven in subparagraaf (a), of tijdens significante pieken in transactievolumes of het geplande onderhoud van de Trustly-dienst zoals hier beschreven in subparagraaf (b).

TrustPay

Betalingstype

Realtime bankoverschrijving

TrustPay is een betaalmethode voor bankoverschrijvingen. Ontvangers kunnen een bevestiging van de transactie ontvangen in real time.

Risico van terugvordering

Nee

Betaalgarantie

Nee

Mogelijkheid tot terugbetaling

N.v.t.

Minimum transactie

0,01 EUR per transactie

Maximum transactie

N.v.t.

Uitdrukkelijk verboden goederen en diensten

Naast verboden goederen of diensten zoals uiteengezet in de Gebruikersovereenkomst: wapens of aanverwante objecten (bijv. vuurwapens, onderdelen van vuurwapens, munitie, messen), financiële producten die op een Ponzi-scheme lijken, illegale drugs en aan drugs verwante artikelen, online antiekhandelaren en verkopers van historische replica's.

Aanvullende voorwaarden

 1. U staat toe dat PayPal toegang heeft tot uw website via handmatige observatie, geautomatiseerd gebruik van 'spiders' of andere geautomatiseerde zoekmethoden om de juistheid van de inhoud te bevestigen. PayPal is echter niet verplicht de juistheid van uw website te controleren.
 2. Uw standaardovereenkomst voor Webwinkels moet bepalingen bevatten voor beëindiging van het contract, met onmiddellijke ingang, in het geval dat een Webwinkel de gekochte goederen of diensten niet levert, klachten over goederen of diensten zonder rechtvaardiging weigert of weigert om de retourzending van goederen mogelijk te maken zonder dit te rechtvaardigen.
 3. De TrustPay-service kan zonder reden worden beëindigd met een opzegtermijn van drie (3) weken.
 4. U moet te allen tijde met PayPal samenwerken om vermeende illegale, frauduleuze of ongepaste handelingen door personen die de TrustPay-service gebruiken te onderzoeken.
 5. U moet het volgende duidelijk op uw website vermelden:
  1. de identificatiegegevens van uw webwinkel;
  2. de volledige specificatie van de aangeboden goederen en/of diensten, inclusief de prijs en de vereffeningsvaluta;
  3. een beschrijving van de klachtenprocedure/ en de retourzending van goederen of diensten, met inbegrip van informatie over consumentenrechten;
  4. de betaalmethode voor het terugbetalen van betalingen (terugzenden) die zijn ontvangen van de klanten van de Webwinkel;
  5. de contactgegevens van de klantenservice;
  6. eventuele exportbeperkingen die opgelegd zijn voor de aangeboden goederen; en
  7. de leveringsmethode van de aangeboden goederen/diensten
 6. U verklaart dat noch u, uw directieleden, noch uw uiteindelijk belanghebbenden onderworpen zijn aan de geconsolideerde lijst van personen, groepen en entiteiten die onderhevig zijn aan financiële sancties van de EU, zoals gepubliceerd door de Europese Commissie en de Europese dienst voor extern optreden.
 7. TrustPay heeft het recht om geld ten behoeve van u niet bij te schrijven of over te schrijven naar PayPal indien: (1) de gegevens over de betaler niet duidelijk, volledig en specifiek genoeg zijn, of als (2) de transactie in strijd is met de toepasselijke wetgeving, of als (3) er een redelijk vermoeden is dat de relevante transactie verbonden is aan witwaspraktijken, financiering van terrorisme of andere criminele activiteiten.