PayPal Acceptable Use Policy

>> Alle juridische overeenkomsten weergeven

Beleid inzake redelijk gebruik van PayPal

Laatst gewijzigd op 6 mei 2021

U bent zelf verantwoordelijk voor het naleven van alle toepasselijke wetten bij alle acties met betrekking tot uw gebruik van de services van PayPal, ongeacht het doeleinde van dat gebruik. Bovendien moet u voldoen aan de voorwaarden van het Beleid inzake redelijk gebruik.

 

 

Verboden activiteiten

U mag de PayPal-service niet gebruiken voor activiteiten die:

  1. wetten, verordeningen, bepalingen of voorschriften schenden.
  2. te maken hebben met transacties in verband met (a) drugs, steroïden, bepaalde gereguleerde stoffen of andere producten die de veiligheid van de consument in gevaar brengen, (b) aan verboden middelen verwante artikelen, (c) sigaretten, (d) items waarmee anderen worden gestimuleerd, worden aangezet, in staat worden gesteld of de opdracht krijgen om zich met een verboden activiteit bezig te houden, (e) gestolen goederen, inclusief digitale en virtuele goederen, (f) het bevorderen van haat, geweld, raciale of andere vormen van onverdraagzaamheid die discriminerend zijn, of de financiële exploitatie van een misdrijf, (g) items die als obsceen worden beschouwd, (h) items die inbreuk maken op enig auteursrecht, handelsmerk, recht op publiciteit of privacy of enig ander eigendomsrecht in eender welk rechtsgebied, (i) bepaalde seksueel getinte materialen of services, (j) munitie, vuurwapens of bepaalde vuurwapenonderdelen of toebehoren, of (k) bepaalde wapens of messen die door toepasselijk recht worden gereguleerd.
  3. betrekking hebben op transacties die (a) de persoonlijke gegevens van derden tonen in strijd met het toepasselijke recht, (b) piramidesystemen, ponzischema's, matrixprogramma's, andere 'word snel rijk'-schema's of bepaalde multi-level marketing-programma's ondersteunen, (c) zijn gekoppeld aan het afkopen van lijfrenten of loterijcontracten, spaarplannen, offshore bankieren of transacties voor het (her)financieren van creditcardschulden, (d) zijn gericht op de verkoop van bepaalde items voordat de verkoper deze in zijn bezit heeft, (e) worden uitgevoerd door betalingsverwerkers die betalingen incasseren ten behoeve van webwinkels, (f) zijn gekoppeld aan de verkoop van travellercheques of postwissels, (g) valutahandel of verzilvering van cheques met zich meebrengen, (h) bepaalde kredietreparatie- of schuldafwikkelingsservices, krediettransacties of verzekeringsactiviteiten met zich meebrengen, of (i) betrekking hebben op het aanbieden of ontvangen van betalingen ten behoeve van omkoping of corruptie.
  4. de verkoop betreffen van producten of services die volgens onderzoek door overheidsinstellingen een grote kans hebben frauduleus te zijn.

 

Activiteiten waarvoor toestemming vereist is

PayPal vereist voorafgaande goedkeuring voor het accepteren van betalingen voor bepaalde services die in onderstaand overzicht zijn vermeld.

Services waarvoor voorafgaande toestemming vereist is

Contactgegevens

Luchtvaartmaatschappijen en bedrijven die geplande of niet-geplande charters/jets/luchttaxidiensten leveren; het verzamelen van donaties als een liefdadigheidsinstelling of non-profitorganisatie; het handelen in sieraden, edelmetalen en edelstenen; het optreden als geldovermakende instantie of het verkopen van passen waarop een waarde is opgeslagen; het verkopen van aandelen, obligaties, effecten, waardepapieren, opties, termijncontracten (forex) of een investeringsbelang in een entiteit of eigendom; of het aanbieden van borgservices.

 

 

 

 

Als u vragen heeft over het verkrijgen van een voorafgaande goedkeuring of het openen van een nieuwe zakelijke PayPal-rekening die services biedt die vooraf moeten worden goedgekeurd, neemt u contact op met ons verkoopteam

Levering van services voor delen van bestanden of toegang tot nieuwsgroepen; of verkoop van alcoholische dranken, tabaksproducten (behalve sigaretten), e-sigaretten of receptmedicijnen/-hulpmiddelen.

Activiteiten die betrekking hebben op gokken, spellen en/of andere activiteiten met inlegkosten en een prijs, waaronder, maar niet beperkt tot, casinospellen, wedden op sportuitslagen en paarden- of hondenraces, fantasy sports, loterijen, andere activiteiten die gokken mogelijk maken, behendigheidsspellen (al dan niet juridisch gedefinieerd als gokken) en trekkingen, indien de exploitant en de klanten zich uitsluitend in rechtsgebieden bevinden waarin dergelijke activiteiten wettelijk zijn toegestaan.

 

Meer informatie

Ga voor meer informatie over ons Beleid inzake redelijk gebruik naar ons Hulpcentrum.

 

Schendingen van het Beleid inzake redelijk gebruik

We moedigen u aan om schendingen van het Beleid inzake redelijk gebruik onmiddellijk aan PayPal te melden. Als u een vraag heeft over het feit of een type transactie in strijd is met het Beleid inzake redelijk gebruik of als u een melding wilt maken, kunt u dat hier doen.