Algemene gebruiksvoorwaarden

PayPal Retourkosten Vergoeding

Deze Algemene gebruiksvoorwaarden (hierna "Gebruiksvoorwaarden" genoemd) beschrijven de voorwaarden waaronder PayPal Pte. Ltd. PayPal Retourkosten Vergoeding (hierna "PayPal Retourkosten Vergoeding" of de "Service" genoemd) beschikbaar stelt aan bepaalde gebruikers van de betaalservice van PayPal. PayPal Pte. Ltd. (“PayPal”) is een bedrijf dat is geregistreerd in Singapore onder nummer 200509725E en is gevestigd te 5 Temasek Boulevard #09-01, Suntec Tower Five, 03898 Singapore.

PayPal Retourkosten Vergoeding is een service die wordt aangeboden door CallPoint New Europe AD (handelend onder de naam Telus International Europe, hierna de "Serviceprovider" genoemd) namens PayPal. CallPoint New Europe AD is een bedrijf dat is geregistreerd in Bulgarije onder nummer 9829/2004, VAT BG175138361, en is gevestigd te Alabin Street 1-3, 1000 Sofia, Bulgarije.

PayPal Retourkosten Vergoeding is exclusief en zonder extra kosten voorbehouden aan PayPal-rekeninghouders die de Service hebben geactiveerd door hun e-mailadres in te voeren bij de vraag op https://www.paypal.nl/retour (hierna "u" genoemd in deze Gebruiksvoorwaarden). Door gebruik te maken van de Service, erkent u en gaat u ermee akkoord uitdrukkelijk gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden. De Gebruiksvoorwaarden vormen de voorwaarden van het contract tussen u en PayPal betreffende het gebruik van de Service.

Deze Gebruiksvoorwaarden beschrijven de PayPal Retourkosten Vergoeding die geldt vanaf 1 december 2016. Deze Gebruiksvoorwaarden vervangen eerdere versies die naar u zijn gestuurd of die u in bezit heeft.

Als u zich inschrijft voor de Service, dient u alle voorwaarden in deze Gebruiksvoorwaarden te lezen, ermee akkoord te gaan en te accepteren. De Gebruiksvoorwaarden worden in het Nederlands afgesloten en aan u aangeboden. U gaat ermee akkoord dat elk gebruik door u van de Service uw acceptatie van de Gebruiksvoorwaarden betekent en we raden u aan een kopie van de Gebruiksvoorwaarden (inclusief alle overige beleid) op te slaan of af te drukken voor uw administratie.

PayPal neemt de bescherming van uw privacy uiterst serieus. Raadpleeg het Privacyverklaring van PayPal voor een beter begrip van onze inzet met betrekking tot het bewaren van uw privacy en van ons gebruik en de openbaarmaking van uw gegevens. U gaat ermee akkoord en geeft toestemming aan PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (de entiteit die de betaalservice van PayPal aanbiedt aan gebruikers die inwoner van de EU zijn) en PayPal om aan elkaar, aan andere dochterondernemingen van PayPal Inc. (een bedrijf in Delaware) ("bedrijven van de PayPal Group") en aan de Serviceprovider uw e-mailadres en andere informatie te verstrekken die noodzakelijk is voor de algemene uitvoering van de Service (inclusief, maar niet beperkt tot, het mogelijk maken van terugbetaling van de verzendkosten voor het geretourneerde object).

Wanneer kan ik gebruikmaken van PayPal Retourkosten Vergoeding?

Als u deze Gebruiksvoorwaarden volgt kunt u op grond van PayPal Retourkosten Vergoeding uitsluitend een terugbetaling ontvangen als aan alle hierna genoemde voorwaarden is voldaan:U bent bij PayPal geregistreerd als houder van een PayPal-rekening die inwoner van Nederland is en uw PayPal-rekening is niet geschorst of beperkt;U heeft online een object aangeschaft en bovenstaande PayPal-rekening als enige betaalmethode voor het volledige bedrag van die aankoop gebruikt;U heeft de Service geactiveerd op de webpagina https://www.paypal.nl/retour.U heeft de retournering van het hierboven genoemde aangeschafte object gestart binnen de termijn voor retournering en conform de voorwaarden voor retournering die zijn goedgekeurd door de verkoper (een persoon of een entiteit die goederen verkoopt via een handelsplaats, bijvoorbeeld een verkoper op eBay of Marktplaats, hierna de "verkoper" genoemd) of door de webwinkel (andere personen of entiteiten die goederen buiten een handelsplaats verkopen, bijvoorbeeld online winkels, hierna "webwinkel" genoemd);U heeft het desbetreffende object teruggestuurd naar de verkoper of webwinkel via de reguliere Nederlandse postdiensten, een koeriersdienst of een andere gangbare verzendoptie of -service;U heeft binnen 30 kalenderdagen na het per post verzenden van het geretourneerde object conform de voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden en de procedures die regelmatig door PayPal worden gepubliceerd een terugbetalingsverzoek ingediend voor de verzendkosten (hierna het "Terugbetalingsverzoek" genoemd) met betrekking tot de retourzending; enPayPal heeft het terugbetalingsverzoek goedgekeurd.

Wat valt niet onder PayPal Retourkosten Vergoeding?

PayPal Retourkosten Vergoeding geldt niet voor: Aankopen die in strijd zijn met het Beleid inzake redelijk gebruik van PayPal of de Gebruikersovereenkomst voor PayPal-service van PayPal;Aankopen van immateriële goederen en coupons (bijvoorbeeld Groupon), licenties voor digitale inhoud en diensten; Objecten waarbij de kosten voor retourzending via de reguliere Nederlandse postdiensten, een koeriersdienst of een andere gangbare verzendoptie of -service al door de verkoper of webwinkel zijn betaald;Contant geld, reischeques, tickets, creditcards, betaalpassen of andere waardepapieren;Objecten die niet kunnen worden geretourneerd volgens de algemene verkoopvoorwaarden van de verkoper of webwinkel (bijvoorbeeld omdat de door de verkoper goedgekeurde uiterste retourdatum is verstreken);Kosten die verband houden met verlies, diefstal of beschadiging van het object tijdens het retourneren;Objecten die volledig of gedeeltelijk contant of via een andere betaalmethode dan PayPal zijn betaald (alleen retourkosten van objecten die volledig met PayPal zijn betaald, kunnen worden terugbetaald in het kader van PayPal Retourkosten Vergoeding);Elk ander object waarbij de verzendkosten/portokosten voor de retourzending in aanmerking komen voor terugbetaling op grond van een ander vergelijkbaar programma (ongeacht of dit door PayPal of door een derde partij wordt aangeboden).Aankoop is verricht meer dan honderdvijftig (150) dagen voordat het terugbetalingsverzoek werd ingediend.

Kan ik PayPal Retourkosten Vergoeding gebruiken als de verkoper of webwinkel al een dergelijke service aanbiedt?

Nee. PayPal Retourkosten Vergoeding geldt alleen als de verkoper of webwinkel bij wie u de aankoop heeft gedaan geen service voor gratis retourzending of Vergoeding van de retourkosten via de reguliere Nederlandse postdiensten, een koeriersdienst of een andere gangbare verzendoptie of -service aanbiedt. Als de verkoper of webwinkel bij wie u de aankoop heeft gedaan een service voor gratis retourzending of Vergoeding van de retourkosten via de reguliere Nederlandse postdiensten, een koeriersdienst of een andere gangbare verzendoptie of -service aanbiedt, moet u die service gebruiken.

Geldt er een maximale Vergoeding voor PayPal Retourkosten Vergoeding?

Ja. Per Terugbetalingsverzoek geldt een maximum van €30.
Als u verschillende exemplaren van hetzelfde object in één keer retourneert, wordt dit beschouwd als één retourzending waarvoor de maximumvergoeding van €30 geldt.

Hoe vaak kan ik een terugbetaling krijgen via PayPal Retourkosten Vergoeding?

Per persoon kunt u met PayPal Retourkosten Vergoeding per kalenderjaar 12 terugbetalingen ontvangen.Er zijn maximaal drie (3) terugbetalingen toegestaan per PayPal-transactiereferentie.
Als u verschillende objecten uit dezelfde transactie op drie verschillende moment retourneert, wordt dit beschouwd als drie retourzendingen. Voor elk van deze retourzendingen geldt de toepasselijke terugbetalingsdrempel.

Met wie moet ik contact opnemen als ik vragen heb over PayPal Retourkosten Vergoeding?

Vragen over PayPal Retourkosten Vergoeding kunt u per e-mail sturen naar: retourkosten@telusinternational.com.

Kost PayPal Retourkosten Vergoeding mij iets?

Nee. U betaalt geen kosten voor het gebruik van deze Service. Het nakomen van uw verplichtingen dient echter geheel op uw eigen kosten te gebeuren (inclusief, maar niet beperkt tot, het voldoen aan de hierboven vermelde vereisten om in aanmerking te komen voor terugbetaling op grond van de Service).

Hoe kan ik een Terugbetalingsverzoek indienen in het kader van PayPal Retourkosten Vergoeding?

Log in op je PayPal-rekening en selecteer de transactie voor het teruggestuurde artikel. Klik bij de transactiegegevens op 'Verzoek om terugbetaling retourkosten' en verzamel de benodigde, in het formulier vermelde documenten. Als er een of meer documenten in je dossier ontbreken, heb je 14 kalender dagen vanaf de datum van het oorspronkelijke terugbetalingsverzoek om ze te uploaden. Als je je verzoek wilt wijzigen, log je in op je rekening, selecteer je de transactie van het artikel dat je hebt teruggestuurd en klik je op 'Verzoek om terugbetaling retourkosten'.

Welke informatie moet ik met mijn Verzoek om terugbetaling meesturen?

1)Het naar waarheid ingevulde formulier ‘Verzoek om terugbetaling’.
2)Retourzendingen dienen plaats te vinden via de reguliere Nederlandse postdiensten, een koeriersdienst of een andere gangbare verzendoptie of -service. Afhankelijk van hoe u de kosten voor de retourzending heeft betaald, moet u het volgende opsturen:

a.Als u uw object heeft geretourneerd via een expresservice met volginformatie van een postdienst of koeriersdienst, moet u een kopie/foto van het verzendbewijs bijvoegen waarop het betaalde bedrag en het verzendadres van de webwinkel/verkoper te zien zijn.
b. Als u uw object heeft geretourneerd via de reguliere post (zonder volginformatie), moet u een kopie/foto van het betaalbewijs van de verzendkosten en een foto van het pakket met daarop het adres van de webwinkel/verkoper bijvoegen.
c. Als de retourkosten in mindering zijn gebracht op de terugbetaling voor uw object, moet u de volgende 2 documenten bijvoegen:
Een kopie van de e-mail van de webwinkel of PayPal over de betaling, waarin de oorspronkelijke prijs van het geretourneerde object wordt genoemd.

Een kopie van de e-mail van de webwinkel of PayPal over de terugbetaling, waarin het aan u terugbetaalde bedrag wordt genoemd.

Kopieën, foto's of gescande versies van originele documenten worden alleen geaccepteerd als ze duidelijk leesbaar zijn. Deze documenten moeten worden geüpload vanuit het Terugbetalingsverzoekformulier dat je bij de transactiegegevens vindt. Zorg dat je de originele documenten bewaart. Je kunt tijdens het controleproces van je terugbetalingsverzoek worden gevraagd ze opnieuw te verstrekken als de door jou verstrekte kopieën niet goed leesbaar zijn.

Hoe krijg ik het geld terug?

Als uw Verzoek om terugbetaling door PayPal is geaccepteerd, wordt het overeenkomstige bedrag direct op uw PayPal-rekening gestort.

Hoe weet ik dat mijn Verzoek om terugbetaling is geaccepteerd?

U wordt tijdens elke fase van de verwerking van uw verzoek per e-mail op de hoogte gehouden: Bevestiging van ontvangst van uw Verzoek om terugbetaling: op dezelfde dag (of op de eerste werkdag na ontvangst van uw Verzoek om terugbetaling, als dit na 18.00 uur CET of op een niet-werkdag is ontvangen).Kennisgeving van goedkeuring of afwijzing van uw Verzoek om terugbetaling: 5 werkdagen na de ontvangstdatum van het volledige dossier.Terugbetaling: 5 werkdagen na de kennisgevingsdatum dat uw Verzoek om terugbetaling is goedgekeurd.

Aanvullende bepalingen voor de uitvoering van PayPal Retourkosten Vergoeding

Door gebruik te maken van PayPal Retourkosten Vergoeding erkent u impliciet: dat elk Verzoek om terugbetaling volledig, eerlijk en nauwkeurig moet zijn. Dat u bekend bent met deze Gebruiksvoorwaarden en de inhoud onvoorwaardelijk accepteert.
U moet ons op de hoogte stellen als u van mening bent dat er een fout is gemaakt of zal worden gemaakt, er een ongeautoriseerde transactie heeft plaatsgevonden of dat de Service wederrechtelijk of ongeautoriseerd is gebruikt. Verzoeken om terugbetaling die om wat voor reden dan ook niet voldoen aan de voorwaarden en procedures die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn beschreven, worden automatisch afgewezen. U komt dan niet in aanmerking voor terugbetaling.

Elk Verzoek om terugbetaling dat wordt ingediend met of is gebaseerd op foute of onware informatie/documenten, wordt ook afgewezen. We kunnen u dan uitsluiten van PayPal Retourkosten Vergoeding en alle met de Service samenhangende voordelen ongeldig verklaren en laten vervallen. U ontvangt een e-mail als we u schorsen voor de Service of als we uw schorsing opheffen.

De communicatie tussen PayPal en/of de Serviceprovider en u vindt plaats via e-mail. Dientengevolge moet u het postvak van uw e-mailadres regelmatig controleren, zodat u op de hoogte bent van eventuele berichten die door PayPal en/of een serviceprovider van PayPal zijn verzonden.

PayPal (en de Serviceprovider van PayPal) doet al het mogelijke te waarborgen dat PayPal Retourkosten Vergoeding altijd zo volledig mogelijk toegankelijk is en van een zo hoog mogelijke kwaliteit is.

Voor zover toegestaan op grond van toepasselijke wetgeving zijn PayPal, de bedrijven van de PayPal Group en de Serviceprovider:jegens u alleen aansprakelijk voor verlies of schade welke direct is veroorzaakt door hun nalatigheid en redelijkerwijs had kunnen worden voorzien doordat ze de Gebruiksvoorwaarden hebben overtreden; en niettegenstaande het punt hierboven in geen enkel geval aansprakelijk voor: vertragingen of mislukkingen bij het leveren van de Service; en enige vorm van de volgende soorten verlies of schade ten gevolge van of met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden (krachtens een contract of onrechtmatige daad, inclusief onachtzaamheid, of anderszins): enig verlies van winst, goodwill, handel, contracten, omzet of verwachte besparingen, zelfs als PayPal op de hoogte wordt gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, verlies van winst, goodwill, handel, contracten, omzet of verwachte besparingen; enig verlies of enige beschadiging van gegevens; enige denkbare vorm van schade of verliezen die niet rechtstreeks voortvloeien uit de schending van de Gebruiksvoorwaarden door PayPal; enige denkbare vorm van schade of verliezen boven datgene dat rechtstreeks voortvloeit uit de schending van de Gebruiksvoorwaarden door PayPal (ongeacht of u in staat bent dergelijke schade of verliezen te bewijzen).

PayPal kan de Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment wijzigen, verwijderen of uitbreiden (een "Wijziging") door een herziene versie van de Gebruiksvoorwaarden te publiceren op de website(s) van PayPal. Een wijziging wordt eenzijdig door ons aangebracht en er wordt vanuit gegaan dat u de wijziging accepteert als u niet binnen 1 maand bezwaar heeft gemaakt. De kennisgevingstermijn van 1 maand geldt niet als een wijziging wettelijk verplicht is of verband houdt met de toevoeging van een nieuwe service, extra functionaliteit aan de bestaande Service of een andere wijziging waarmee volgens ons redelijkerwijs uw rechten niet worden beperkt of uw verantwoordelijkheden niet worden vergroot. In dergelijke gevallen kan de wijziging worden uitgevoerd zonder u daar tevoren van op de hoogte te stellen en treedt de wijziging onmiddellijk in werking. Als u geen enkele wijziging accepteert, moet u PayPal Retourkosten Vergoeding niet gebruiken.

PayPal kan op elk moment en om welke reden dan ook besluiten PayPal Retourkosten Vergoeding (of enig deel of enige inhoud daarvan) te wijzigen, te schorsen of te beëindigen zonder aansprakelijkheid jegens u of enige andere derde partij. Voor zover mogelijk wordt u hierover ten minste dertig (30) dagen tevoren per e-mail geïnformeerd.

De taal die wordt gebruikt voor PayPal Retourkosten Vergoeding is Engels.

PayPal Retourkosten Vergoeding en de Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Engelse wetgeving. Alle geschillen die voortvloeien uit de implementatie van PayPal Retourkosten Vergoeding vallen onder de niet-exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken. Eenvoudig gezegd betekent "niet-exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken" dat als u jegens ons een claim bij de rechtbank zou kunnen indienen op grond van deze Gebruiksvoorwaarden, een rechtbank in Engeland acceptabel zou zijn, maar dat u in plaats daarvan er ook voor mag kiezen om een claim in te dienen bij de rechtbank van een ander land. In alle gevallen geldt het Engelse recht.

Als u algemene vragen heeft over PayPal Retourkosten Vergoeding, kunt u een e-mail sturen naar: retourkosten@telusinternational.com.

PayPal Retourkosten Vergoeding is een service die beschikbaar wordt gesteld door PayPal Pte. Ltd., een bedrijf dat in Singapore is geregistreerd onder nummer 200509725E, met als vestigingsadres 5 Temasek Boulevard #09-01, Suntec Tower Five, 03898 Singapore.

De Serviceprovider is CallPoint New Europe AD (handelend onder de naam Telus International Europe), dat optreedt namens PayPal Pte. Ltd.