>> Lihat semua perjanjian undang-undang

>> Lihat pengemaskinian polisi terdahulu

Pengemaskinian Dasar

 

Notis Pindaan Perjanjian PayPal Asia Pasifik, negara Eropah dan Amerika Latin tertentu, Timur Tengah dan Afrika

Dikeluarkan: 26 September 2022

 

Halaman Ini

Halaman ini memperincikan dan/atau memberikan prapandang kemas kini kepada pengguna PayPal tentang perubahan kepada Perjanjian Pengguna PayPal Asia Pasifik, negara Eropah dan Amerika Latin tertentu, Timur Tengah dan Afrika atau perjanjian, polisi atau pernyataan dalam talian lain yang memerlukan notis. Anda juga boleh menyemak notis Pengemaskinian Polisi yang Terdahulu. Ambil perhatian bahawa perubahan tambahan boleh dibuat kepada perjanjian yang prapandang pada atau sebelum tarikh kuat kuasa yang disenaraikan, dengan syarat keperluan notis yang berkenaan dipenuhi. 

 

Perubahan Akan Datang

Kami sedang membuat perubahan kepada perjanjian tertentu (disenaraikan di bawah) yang mengawal hubungan anda dengan PayPal. Perubahan ini akan berlaku secara automatik pada tarikh berkuat kuasa yang sepadan yang ditunjukkan di bawah.

 

Tindakan Diperlukan

Sila semak notis di bawah dengan teliti dan biasakan diri dengan perubahan yang akan datang. Dengan terus menggunakan perkhidmatan kami selepas perubahan berkuat kuasa, anda bersetuju untuk terikat dengan perubahan tersebut. Jika tidak, tiada tindakan lanjut diperlukan daripada anda untuk menerima perubahan tersebut. Walau bagaimanapun, jika anda memilih untuk menolak perubahan tersebut, maka anda perlu menutup akaun PayPal anda sebelum tarikh kuat kuasa yang berkenaan, seperti yang diterangkan dalam perjanjian pengguna.

 

Pindaan kepada Perjanjian Pengguna PayPal

Berkuat kuasa pada 31 Oktober 2022 (Penduduk Tanah Besar China akan mempunyai tarikh berkuat kuasa pada 10 November 2022):

  • Kami menjelaskan bahawa PayPal mungkin dikehendaki meletakkan had pada akaun anda dan/atau menahan bayaran kasar tertentu yang diterima jika anda tidak memberikan maklumat berkaitan cukai yang diperlukan.

Semak Perjanjian Pengguna PayPal yang dikemas kini