>> Lihat semua perjanjian undang-undang

Dasar Guna Boleh Terima PayPal

Kemas Kini Terakhir: 2 November 2022

Muat Turun PDF

 

Anda bertanggungjawab, secara berasingan, mematuhi semua undang-undang yang terpakai atas semua tindakan anda, berkaitan dengan penggunaan anda terhadap perkhidmatan PayPal, tanpa mengira tujuan penggunaan. Selain itu, anda mesti mematuhi terma Polisi Guna Boleh Terima ini. Pelanggaran Polisi Guna Boleh Terima ini dianggap sebagai pelanggaran Perjanjian Pengguna PayPal.

 

Aktiviti Terlarang

Anda tidak boleh menggunakan Perkhidmatan PayPal untuk aktiviti yang:

  1. melanggar mana-mana undang-undang, statut, ordinan atau peraturan.
  2. berkaitan dengan transaksi yang melibatkan (a) narkotik, steroid, bahan terkawal tertentu atau produk lain yang memberi risiko kepada keselamatan pengguna, (b) alatan penagihan dadah, (c) rokok, (d) item yang mendorong, menggalakkan, memudahkan atau mengarahkan orang lain untuk terlibat dalam aktiviti haram, (e) barangan curi termasuk barangan digital dan maya, (f) penggalakan kebencian, keganasan, perkauman atau lain-lain bentuk sikap tidak bertoleransi yang mendiskriminasi atau eksploitasi kewangan sesuatu jenayah, (g) item yang dianggap sebagai lucah, (h) item yang menyalahi atau melanggar mana-mana hak cipta, tanda dagangan, hak publisiti atau privasi atau sebarang hak proprietari lain di bawah undang-undang mana-mana bidang kuasa, (i) bahan atau perkhidmatan berorientasikan seksual, (j) peluru, senjata api, atau bahagian atau aksesori senjata api yang tertentu, atau (k) senjata atau pisau tertentu yang dikawal selia di bawah undang-undang bersesuaian.
  3. berkaitan dengan transaksi yang (a) menunjukkan maklumat peribadi pihak ketiga yang melanggar undang-undang terpakai, (b) menyokong skim piramid atau ponzi, program matriks, lain-lain skim "cepat kaya" atau program pemasaran berbilang aras tertentu, (c) dikaitkan dengan pembelian anuiti atau kontrak loteri, sistem ansuran barang tertahan, perbankan pesisir pantai atau transaksi untuk membiayai atau membiayai semula hutang yang dibiayai oleh kad kredit, (d) dijalankan untuk penjualan item tertentu sebelum penjual mempunyai kawalan atau memiliki item tersebut, (e) dijalankan oleh pemproses bayaran untuk memungut bayaran bagi pihak peniaga, (f) berkaitan dengan penjualan cek kembara atau kiriman wang, (g) melibatkan perniagaan pertukaran mata wang atau penunaian cek, (h) melibatkan pemulihan kredit tertentu, perkhidmatan penyelesaian hutang, transaksi kredit atau aktiviti insurans, atau (i) melibatkan tawaran atau menerima bayaran bagi tujuan sogokan atau rasuah.
  4. melibatkan penjualan produk atau perkhidmatan yang dikenal pasti oleh agensi kerajaan sebagai kemungkinan besar adalah penipuan.
  5. berkaitan dengan transaksi yang melibatkan apa-apa aktiviti yang memerlukan prakelulusan tanpa mendapat kelulusan tersebut.

 

Aktiviti Memerlukan Kelulusan

PayPal memerlukan prakelulusan untuk menerima bayaran bagi perkhidmatan tertentu seperti yang diperincikan dalam carta di bawah.

PayPal memerlukan prakelulusan untuk menerima bayaran untuk item dan perkhidmatan tertentu seperti yang diterangkan di bawah.

Seksyen

Kategori

Item atau Perkhidmatan yang Memerlukan Prakelulusan
(bukan senarai yang lengkap)

Maklumat Perhubungan

1

Pengangkutan

Syarikat penerbangan dan pengendali carter/jet/ teksi udara yang dijadualkan atau tidak berjadual.

Untuk soalan am, sila rujuk kepada Pusat Bantuan kami.

Jika anda mempunyai soalan tentang cara untuk mendapatkan prakelulusan atau membuka akaun Perniagaan PayPal baharu yang menawarkan perkhidmatan yang memerlukan pra-kelulusan, sila hubungi Pasukan jualan kami.

2

Badan Amal/Bukan Untung

Mengumpul derma sebagai organisasi amal atau bukan untung.

3

Item Bernilai Tinggi

Beroperasi sebagai peniaga permata, logam berharga dan batu permata.

4

Pemudah Cara Bayaran

Menyediakan perkhidmatan bayaran yang akan ditetapkan di bawah takrif perniagaan perkhidmatan kewangan atau institusi kewangan elektronik. Perkhidmatan juga termasuk perkhidmatan penjualan kad nilai tersimpan dan eskrow.

5

Pelaburan

Membeli, menjual, atau bertindak sebagai broker saham, bon, sekuriti, opsyen, angka, komoditi, kontrak untuk perbezaan/forex, dana bersama atau kepentingan pelaburan mana-mana entiti atau harta.

6

Perjudian, Permainan, Cabutan Hadiah dan Peraduan

Aktiviti yang melibatkan perjudian, permainan dan/atau apa-apa aktiviti lain yang memerlukan bayaran masuk dan hadiah, termasuk tetapi tidak terhad kepada hadiah harta/harta tanah, permainan kasino, pertaruhan sukan, lumba kuda atau anjing greyhound, sukan fantasi, tiket loteri, usaha niaga lain yang memudahkan perjudian, permainan kemahiran (sama ada ditakrifkan secara sah sebagai perjudian atau tidak) dan cepu lumba kuda, jika pengendali dan pelanggan tinggal secara eksklusif dalam bidang kuasa tempat aktiviti sedemikian dibenarkan oleh undang-undang.

7

Mata wang kripto

Mana-mana representasi digital bernilai yang boleh didagangkan, dikeluarkan, atau digunakan untuk bayaran secara digital, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, mata wang kripto, mata wang dalam permainan maya atau token bukan sepiawai.

8

Item Preskripsi

Jualan mana-mana produk yang memerlukan perkhidmatan preskripsi atau pengeluaran

preskripsi.

9

Perkhidmatan Teleperubatan

Menyediakan perkhidmatan perubatan dan rundingan secara jarak jauh.

10

Kandungan Khalayak Matang

Mana-mana kandungan dewasa yang dihantar secara digital termasuk video-atas-permintaan (VOD) dan aktiviti kamera web. PayPal mungkin dihadkan daripada memproses bayaran dalam bidang kuasa tertentu untuk DVD dewasa, majalah dan produk atau perkhidmatan dewasa lain.

11

Mencari jodoh dalam talian

Mana-mana perkhidmatan mencari jodoh yang membolehkan individu mencari dan memperkenalkan diri kepada orang baharu dengan matlamat untuk membina hubungan percintaan atau romantis.

12

Penstriman/Penyiaran Langsung

Apa-apa aktiviti yang melibatkan orang menghantar kandungan video, suara atau teks dalam persekitaran langsung dengan potensi berlakunya interaksi pengguna.

13

Perkongsian Fail

Menyediakan perkhidmatan perkongsian fail termasuk lokar siber dan perkhidmatan perkongsian fail digital jarak jauh serupa dengan kandungan yang dimuat naik boleh diakses oleh orang ramai atau perkhidmatan tersebut membayar pemuat naik untuk kandungan.

14

Alkohol

Menjual minuman beralkohol.

15

Tembakau

Produk tembakau bukan rokok, e-rokok, cerut

16

Item atau Perkhidmatan Perubatan

Semua item yang diklasifikasikan sebagai peranti perubatan dan semua perkhidmatan atau rawatan yang disediakan oleh seseorang atau organisasi yang mengaku dirinya sebagai pembekal perkhidmatan penjagaan kesihatan, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, semua perkhidmatan penjagaan kesihatan yang memerlukan lesen kerajaan di dalam bidang kuasa pembekal atau dalam bidang kuasa tempat perkhidmatan disediakan.

Kategori ini termasuk "Pelancongan Perubatan" yang melibatkan perkhidmatan perubatan yang disediakan kepada pesakit yang berada di luar negara asal pesakit tersebut.

17

Organisasi Pemasaran Pelbagai Tingkat dan Jualan Langsung

Organisasi Jualan Langsung ("DSO") dan Pemasaran Pelbagai Tingkat ("MLM") ialah model pengedaran dan pemasaran produk atau perkhidmatan yang dijual melalui rangkaian pengedar atau wakil bebas. Model DSO dan MLM bergantung pada jualan peribadi dan kerap memerlukan pengedar bebas merekrut pengedar baharu untuk meningkat maju dalam organisasi atau mendapatkan imbuhan insentif.

18

Pasaran

Pasaran ialah penyelesaian e-dagang yang penjual pihak ketiga boleh menjual produk atau perkhidmatan mereka kepada pelanggan.

 

Maklumat Lanjut

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Polisi Guna Boleh Terima, sila rujuk Pusat Bantuan kami.

 

Pelanggaran Dasar Guna Boleh Terima

Kami menggalakkan anda untuk melaporkan pelanggaran Polisi Guna Boleh Terima ini kepada PayPal dengan segera. Jika anda mempunyai soalan mengenai sama ada sesuatu jenis transaksi mungkin melanggar Polisi Guna Boleh Terima, atau ingin memfailkan laporan, anda boleh melakukannya di sini.