>> Skatīt visus juridiskos līgumus

PayPal noteikumi un nosacījumi

 

Lejupielādēt PDF

 

PayPal.Me pakalpojumu (turpmāk “Pakalpojums”) jums nodrošina “PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.” (turpmāk “PayPal”), un sniedz jums iespēju izveidot personalizētu PayPal.Me URL (turpmāk “PPM saite”), kas ļauj jums izveidot personalizētu PayPal.Me lapu, kura savukārt ļaus citiem atrast, atpazīt jūs un veikt darījumus ar jums (turpmāk “PPM lapa”). Jūsu PPM lapā tiks rādīta jūsu PPM saite, vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, profila attēls vai logotips, kā arī pilsēta, kas saistīta ar jūsu PayPal kontu (turpmāk “PPM informācija”). PPM informācija būs redzama ikvienam, kas apmeklē jūsu PPM lapu, lai viņi varētu vieglāk pārbaudīt, vai viņi nosūta naudu atbilstošajam saņēmējam.

Jūs varat lietot PPM saiti personiskiem vai uzņēmuma nolūkiem, lai pieprasītu, iekasētu un saņemtu maksājumus no citiem, izmantojot PayPal. Pakalpojuma lietošanu reglamentē šie PayPal.Me noteikumi,  Paypal lietotāja līguma noteikumi,  Atļautas lietošanas politika,  Privātuma politika un visi pārējie līgumi, kas ir spēkā vai ir noslēgti starp jums un PayPal (turpmāk kopā saukti  “Līgumi”).

 

Personas datu kopīgošana, izmantojot pakalpojumu

PayPal.Me ir sociāls līdzeklis, kas vienkāršo savstarpējos darījumus ar vienaudžiem. Jūsu PPM saitē var parādīties citi PayPal lietotāji, ja tie sinhronizē savu adrešu grāmatu un jūs esat iekļauts to kontaktpersonu sarakstā, vai, ja viņi mēģina nosūtīt jums naudu sistēmā PayPal, meklējot jūsu PPM informāciju vai PPM saiti.

REĢISTRĒJOTIES PAKALPOJUMĀ, JŪS PILNVAROJAT PAYPAL PUBLISKI ATTĒLOT JŪSU PPM INFORMĀCIJU, PPM SAITI(-ES) UN PPM LAPU(-AS), UN JŪS SAPROTAT, KA JŪSU INFORMĀCIJA BŪS REDZAMA IKVIENAM, KAS PIEKĻŪST ATTIECĪGAJAI PPM INFORMĀCIJAI.

Jūs varat atjaunināt savas preferences un izslēgt PPM saiti jebkurā laikā, pielāgojot iestatījumus savā PayPal kontā tiešsaistē vai PayPal lietotnē. Ja jūs izslēgsiet savu PPM saiti, jūsu PPM saite, PPM lapa un PPM informācija vairs nebūs publiski atrodama, un jūs nevarēsiet izmantot savu PPM saiti, lai saņemtu naudu, izmantojot PayPal.
 

Personiskiem vai komerciāliem nolūkiem

Reģistrējoties Pakalpojumam un izveidojot PPM saiti, jums tiks lūgts norādīt, vai PPM saites primārais lietojums ietvers darījumus ar draugiem un ģimeni (turpmāk “Personiskais” lietojums) vai maksājumu saņemšanai no klientiem par precēm un pakalpojumiem (turpmāk “Komerciāls” lietojums). Lai arī jūs varat mainīt personiskās PPM saites kategoriju uz Komerciāla lietojuma kategoriju, un, iespējams, varat mainīt konkrētu komerciālo PPM saišu kategoriju uz Personisku lietojumu, JŪS NEDRĪKSTAT IZMANTOT PERSONISKO PPM SAITI, LAI SAŅEMTU MAKSĀJUMUS KOMERCIĀLIEM NOLŪKIEM, KĀ ARĪ JŪS NEDRĪKSTAT IZMANTOT KOMERCIĀLO PPM SAITI PERSONISKIEM DARĪJUMIEM.

Ja jums ir PayPal Business konts, visas ar šo kontu saistītās PPM saites tiks klasificētas kā Komerciāla lietojuma PPM saites. Ja PayPal pēc saviem ieskatiem konstatē, ka esat saņēmis(-usi) maksājumus par precēm un pakalpojumiem uz Personiska lietojuma PPM saiti, PayPal var ar atpakaļejošu spēku piemērot jums attiecīgu komisijas maksu un turpmāk mainīt PPM saites kategoriju uz Komerciālu lietojumu. Lūdzu, pārskatiet PayPal lietotāja līgumu, lai uzzinātu vairāk par komisijas maksu aprēķināšanu.
 

PayPal.Me lietotāja vadlīnijas

Papildus Līgumu noteikumu ievērošanai mēs esam izstrādājuši dažus pamatnoteikumus, kas jāievēro, izmantojot Pakalpojumu.
Jūs NEDRĪKSTAT sniegt savu PayPal paroli vai citus akreditācijas datus nevienai citai personai, lai ļautu tai pārvaldīt jūsu PPM saiti(-es), kā arī jūs šādu darbību veikšanai nedrīkstat izmantot cita konta turētāja lietotājvārdu un paroli.
Turklāt JŪS NEDRĪKSTAT IESAISTĪTIES nekādās darbībās, publicēt saturu vai reģistrēt un/vai izmantot URL PPM saites izveidošanai, kas ietver šāda rakstura materiālus:

  • aizskaroši, ļaunprātīgi, apmelojoši, pornogrāfiski, draudoši vai piedauzīgi;
  • nelikumīgi vai paredzēti tam, lai veicinātu vai veiktu jebkāda veida nelikumīgas darbības, tostarp bez ierobežojuma intelektuālā īpašuma tiesību, privātuma tiesību vai PayPal vai jebkura cita PayPal lietotāja vai jebkuras trešās personas īpašumtiesību pārkāpumus;
  • ietver jūsu paroli vai ar nolūku ietver jebkura cita lietotāja paroli, ar nolūku ietver trešo personu datus vai ir paredzēts šādu personas datu iegūšanai;
  • iemieso vai sagrozītā veidā atspoguļo jūsu saistību ar citu lietotāju, personu vai sabiedrību, vai ir citādi krāpnieciski, nepatiesi vai maldinoša; vai
  • saskaņā ar PayPal ieskatiem pārkāpj vai ir pretrunā ar PayPal Līgumiem.

Jūs atzīstat un piekrītat, ka jebkura iepriekš minētā pārkāpuma rezultātā var tikt nekavējoties izbeigta vai apturēta PPM saites(-šu) un/vai PayPal konta(-tu) darbība. Tāpat jūs piekrītat, ka PayPal var pieprasīt atpakaļ savu PPM saiti jebkāda iemesla dēļ.

PayPal patur tiesības atjaunināt šos noteikumus pēc saviem ieskatiem jebkāda iemesla dēļ, publicējot atjauninātu šo noteikumu versiju vietnē https://www.paypal.me/pages/terms. Atjauninātie noteikumi stājas spēkā to publicēšanas datumā, un jūsu turpmāka visu veidu PPM saites izmantošana tiek uzskatīta par jūsu piekrišanu atjauninātajiem noteikumiem.