>> Peržiūrėti visus teisinius susitarimus

 

„PayPal“ partnerių lėšų rinkimo programos sąlygos

 

Atsisiųsti PDF

Įsigaliojimo data: 2022 m. balandžio 1 d.

 

Šios sąlygos (toliau – Sąlygos) yra teisinis jūsų, „PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.“ ir, jei lėšos suteiktos „PayPal“ Airijos labdaros fondo – registruotos labdaros organizacijos, „PayPal“ Airijos labdaros fondo (Nr. 20205692) (kartu – mes arba „PayPal“) susitarimas. Šiomis sąlygomis reglamentuojamas jūsų naudojimasis „PayPal“ partnerių lėšų rinkimo platforma.

„PayPal“ naudotojo sutartimi reglamentuojamas jūsų naudojimasis „PayPal“ paskyra ir „PayPal“ paslaugomis. Į šias Sąlygas yra įtrauktas „PayPal“ naudotojo sutarties skyrius „Kitos teisinės sąlygos“, pateikiant nuorodą į jį.

Užsiregistravę „PayPal“ partnerių lėšų rinkimo platformoje, sutinkate leisti „PayPal“ jūsų vardu rinkti lėšas „PayPal“ interneto svetainėje (įskaitant interneto svetainę, mobiliąją programėlę ir pan.). Visos per „PayPal“ partnerių lėšų rinkimo platformą gautos aukos bus įskaitytos tiesiai į jūsų „PayPal“ paskyrą.

 

1. Dalyvaujantys partneriai

Užsiregistravus „PayPal“ partnerių lėšų rinkimo platformoje, nepriklausomi partneriai (toliau – Partneriai) galės rinkti lėšas jums. „PayPal“ tikrina visus tokius Partnerius. Galite peržiūrėti Partnerių sąrašą, jų verslo aprašymą ir visus susijusius mokesčius. „PayPal“ prieš dvi savaites informuos jus apie visus naujus platformoje pridėtus Partnerius. Galite nuspręsti nebendradarbiauti su konkrečiu Partneriu arba visais Partneriais susisiekdami su „PayPal“ klientų aptarnavimo centru.

 

2. Paslaugų mokesčiai

Jei patvirtinate Partnerius 1 skyriuje nurodyta tvarka, sutinkate su tokių Partnerių taikomais mokesčiais ir leidžiate „PayPal“ įpareigoti jus vykdyti su tokiu Partneriu sudarytą sutartį tik šiuo tikslu.

Už „PayPal“ svetainėje aukojamas lėšas „PayPal“ atlygina operacijų mokesčius už aukas.

Jei aukas gaunate Partnerio svetainėje, bus taikomi „PayPal“ operacijų mokesčiai. Žr. mūsų Prekybininkų mokesčių puslapį.

Be „PayPal“ mokesčių, jei aukas gaunate Partnerio svetainėje, Partneris gali taikyti jums mokesčius, kurių suma negali viršyti 5 % nuo operacijos sumos (toliau – Partnerio mokesčiai). Jūs būsite iš anksto informuoti apie Partnerio mokesčius ir turėsite su jais sutikti 1 skyriuje nustatyta tvarka.

 

3. Leidimai

Jūs suteikiate „PayPal“ toliau nurodytus leidimus ir įgaliojate „PayPal“ persiųsti šiuos leidimus (arba šių leidimų rinkinį) jūsų vardu esamiems ir būsimiems Partneriams:

 1. mokėjimo nurodymai, kuriuos Partneris pateikė „PayPal“ dėl jūsų paramos teikėjų mokėjimų, turi būti laikomi pateiktais ir patvirtintais jūsų ir (arba) jūsų vardu;
 2. Partnerio pateikti išskaidyto mokėjimo nurodymai turi būti laikomi pateiktais ir įgaliotais jūsų ir (arba) jūsų vardu, ir išskaidyto mokėjimo nurodymas yra jūsų prašymas mums: i) išskaičiuoti Partnerio mokesčius (kuriuos esate skolingi Partneriui) iš „PayPal“ jums mokėtino mokėjimo, susijusio su jūsų aukos mokėjimo operacijomis; ir ii) pasirūpinti, kad šią konkrečią sumą tiesiogiai pervestume Partneriui savo vardu;
 3. prašymai grąžinti pinigus, kuriuos mums pateikė Partneris, bus laikomi pateiktais ir patvirtintais Jūsų ir (arba) Jūsų vardu;
 4. įgaliojate mus automatiškai sulaikyti lėšas ir neleisti jums naudotis mokėjimo operacijos lėšomis po to, kai jos buvo įskaitytos į jūsų „PayPal“ elektroninių pinigų paskyrą, iki įvyks vienas iš šių įvykių: 1) iš Partnerio gauname išmokėjimo nurodymą arba 2) sueina 28 (dvidešimt aštuonių) dienų terminas nuo mokėjimo operacijos dienos;
 5. įgaliojate Partnerį nurodyti mums jūsų vardu atblokuoti ir išmokėti mokėjimo operacijos lėšas į jūsų „PayPal“ paskyrą po to, kai jos buvo sulaikytos pirmiau nurodyta tvarka. Partneris negali savo nuožiūra nurodyti mums atblokuoti ir išmokėti mokėjimo operacijos lėšas į jūsų „PayPal“ paskyrą. Nesant kitų objektyvių sutartų požymių, kad „PayPal“ gali jūsų vardu susitarti su Partneriu, Partneris turi inicijuoti lėšų atblokavimą. Jei Partneris nenurodė mums atblokuoti ir išmokėti mokėjimo operacijos lėšų į jūsų „PayPal“ paskyrą praėjus 28 (dvidešimt aštuonių) dienų terminui, mes automatiškai inicijuosime tokį atblokavimą;
 6. įgaliojate „PayPal“ dalytis operacijos duomenimis ir „PayPal“ ginčų duomenimis su Partneriu.

Šiuos leidimus galite bet kada atšaukti kiekvienam Partneriui, kuriam jie buvo suteikti, susisiekę su „PayPal“ klientų aptarnavimo centru. Jei norite atšaukti savo leidimą visiems Partneriams ir daugiau nebedalyvauti „PayPal“ partnerių lėšų rinkimo platformoje, turite susisiekti su klientų aptarnavimo centru. Jei atšauksite leidimą arba savo dalyvavimą „PayPal“ partnerių lėšų rinkimo platformoje, nebegalėsite gauti mūsų paslaugų per „PayPal“ partnerių lėšų rinkimo platformą arba konkretų Partnerį.

 

4. Tinkamumas

Tam, kad galėtumėte užsiregistruoti „PayPal“ partnerių lėšų rinkimo platformoje, turite būti įregistruota labdaros organizacija.

Norėdami tai padaryti, turite pateikti visą informaciją, kurios prašoma registracijos metu, įskaitant: jūsų labdaros organizacijos aprašymą, jos labdaros statusą, jūsų labdaros organizacijos šūkį, labdaros organizacijos logotipą, jūsų labdaros organizacijos veiklos sritis ir visus raktinius žodžius, kurie padės paramos teikėjams rasti jūsų labdaros organizaciją. Sutinkate pateikti tikslią informaciją ir reguliariai ją atnaujinti.

„PayPal“ gali bet kuriuo metu ir iš anksto neįspėjusi nutraukti arba sustabdyti jūsų dalyvavimą platformoje, jei mes pagrįstai manome, kad:

 1. neatitinkate šio skyriaus reikalavimų;
 2. Jūsų informacija, pateikta pagal šį skyrių, yra pasenusi;
 3. jūs netenkate ar negalite pateikti galiojančių jūsų labdaros statuso įrodymų;
 4. pažeidžiate bet kuriuos jūsų „PayPal“ naudotojo sutarties įsipareigojimus arba bet kurią kitą sutartį, sudarytą su „PayPal“.

Šia nutraukimo teise neribojamos jokios „PayPal“ teisės pagal „PayPal“ naudotojo sutartį arba bet kurią kitą Jūsų ir „PayPal“ sutartį.

 

5. Licencijos

Tuo metu, kai dalyvaujate „PayPal“ partnerių lėšų rinkimo platformoje, suteikiate „PayPal“ neišimtinę licenciją naudoti Jūsų pavadinimą, logotipą ir šūkį Jūsų organizacijai identifikuoti „PayPal“ partnerių lėšų rinkimo platformoje bei kitose interneto svetainėse ir paslaugų teikimo vietose, su kuriomis galime bendradarbiauti, taip pat susijusioje rinkodaros medžiagoje, pvz., rinkodaros el. laiškuose. Mes pripažįstame, kad Jūs išsaugote savo prekių ženklų, prekių pavadinimų ir paslaugų ženklų nuosavybę ir visą susijusį prestižą.

 

6. „PayPal“ Airijos labdaros fondo suteiktos lėšos

Dalyvavimas „PayPal“ partnerių lėšų rinkimo programoje leidžia Jums pasinaudoti „PayPal“ Airijos labdaros fondo dotacijomis, gautomis iš paramos teikėjų Airijoje ir kitose šalyse, kurioms taikomos šiame skyriuje nurodytos sąlygos (toliau – Dotacijos). „PayPal“ Airijos labdaros fondas Dotacijas perves į Jūsų „PayPal“ paskyrą.

Galite nuspręsti nesinaudoti tokiomis „PayPal“ Airijos labdaros fondo dotacijomis. Registracijos „PayPal“ partnerių lėšų rinkimo programoje metu jums bus pasiūlyta galimybė atsisakyti „PayPal“ Airijos labdaros fondo dotacijų. Jūs taip pat galėsite bet kada atsisakyti ar iš naujo užsiregistruoti susisiekdami su „PayPal“ klientų aptarnavimo centru su sąlyga, kad iš anksto įspėsite apie tai prieš dvi savaites.

Pagal šį skyrių suteiktos Dotacijos turi būti naudojamos šiomis sąlygomis:

Lėšos, kurias mes, „PayPal“ Airijos labdaros fondas, jums suteikiame, turi būti naudojamos išskirtinai labdaringais tikslais, kaip nustatyta Airijos įstatymuose. Daugiau informacijos apie šiuos tikslus rasite Labdaros organizacijų reguliavimo institucijos (CRA) gairėse. Tam, kad būtų patogiau, reikalavimus taip pat apibendrinome 1 priede.

Jūs sutinkate skubiai atsakyti į bet kokį pagrįstą mūsų prašymą pateikti informacijos apie tai, kaip naudojate lėšas, kurias jums suteikėme.

Jūs patvirtinate, kad Jūsų organizacija yra įsteigta labdaringais tikslais šalyje, nurodytoje Jūsų „PayPal“ paskyroje, ir yra tinkamai įregistruota bei reguliuojama kaip labdaros organizacija toje jurisdikcijoje. Jei Jūsų labdaros organizacija nėra įregistruota ir siekia tikslų, kurie neatitinka mūsų suvestinėje ar CRA gairėse labdaringais pripažintų tikslų, turėtumėte taikyti rekomenduojamą apskaitos praktiką ir lėšas, kurias iš mūsų gaunate, tvarkyti tik apskaitos tikslais, pripažįstant tokias lėšas bet kuriose skelbiamose ataskaitose.

Pagal Airijos labdaros organizacijų ir įmonių teisės aktus jūs privalote saugoti lėšų gavimo ir išlaidų kvitus ne trumpiau kaip septynerius metus nuo tada, kai buvo atlikta operacija.

Jūs sutinkate atsakyti į pagrįstus klausimus, kuriuos galime jums pateikti, ir pateikti tinkamus įrodymus, paaiškinimus žodžiu ar raštu, įskaitant atitinkamus įrašus apie jūsų įsipareigojimų vykdymą, kad galėtume aptarti, stebėti ir vertinti jūsų įsipareigojimų pagal šias sąlygas vykdymą.

Mes galime reikalauti jūsų grąžinti mums lėšas per 14 dienų nuo mūsų pranešimo dienos, jei kiltų bet kuri iš šių aplinkybių:

 1. jūs nutraukiate veiklą, jums paskelbtas bankrotas, tapote nemokus arba jums buvo pradėtas administravimo, administratoriaus paskyrimo ar likvidavimo procesas;
 2. veikėte apgavikiškai, aplaidžiai arba nesąžiningai, jei tokia apgaulė, aplaidumas ar nesąžiningumas, mūsų nuomone, turėjo esminį neigiamą poveikį jūsų naudojimuisi lėšomis, kurias iš mūsų gavote;
 3. mes nustatome, kad lėšos, kurias iš mūsų gavote, nebuvo naudojamos tikslams, kurie pagal Airijos įstatymus yra pripažįstami labdaringais, arba jūs kitaip iš esmės pažeidėte dotacijos sąlygas;
 4. mes atlikome jums permoką ir informavome jus apie tai, tačiau jūs jos negrąžinote.

 

7. Šių sąlygų peržiūra ir nutraukimas

Mes galime peržiūrėti šias sąlygas arba nutraukti šių sąlygų galiojimą ir (arba) „PayPal“ partnerių lėšų rinkimo platformos veikimą iš anksto apie tai įspėdami pagal „PayPal“ naudotojo sutarties peržiūros procedūrą, nustatytą „PayPal“ naudotojo sutarties skyriuje „Sveiki atvykę į „PayPal“.

Jei bet kuriuo metu pažeidžiate šias sąlygas, mes pasiliekame teisę nutraukti, laikinai sustabdyti jūsų „PayPal“ paskyrą arba imtis bet kokių kitų su ja susijusių veiksmų ir galime savo nuožiūra laikinai nutraukti jūsų prieigą prie „PayPal“ partnerių lėšų rinkimo platformos arba pašalinti iš jos jūsų labdaros organizaciją. Baigus galioti šioms sąlygoms, stengsimės kuo greičiau pašalinti jūsų labdaros organizaciją iš „PayPal“ partnerių lėšų rinkimo platformos.

 

1 priedas. Labdaringų tikslų, kaip jie yra suprantami pagal Airijos įstatymus, santrauka

 

2009 m. Labdaros įstatyme (toliau –2009 m. įstatymas) išvardijamos keturios Airijos įstatymuose numatytos labdaringų tikslų kategorijos, ir labdaros organizacijos turi siekti tik šių tikslų dėl visuomenės. Jomis išsaugomas ir praplečiamas bendrosios teisės apibrėžimas, pirmą kartą nustatytas Pemsel 1 byloje. Šie tikslai yra:

 1. Skurdo arba ekonominių sunkumų prevencija arba sumažinimas

Apima išlaisvinimą nuo bet kokio nepritekliaus, skurdo ar bejėgiškumo. Turi būti pakankamai sąsajų tarp organizacijos veiklos ir išmatuojamo poveikio naudą gaunančiai klasei, kurios skurdui ar ekonominiams sunkumams užkertamas kelias arba jie yra sumažinami.

 1. Švietimo pažanga

Apima įvairiausias švietimo organizacijas, įskaitant ikimokyklines grupes, mokyklas, kolegijas, suaugusiųjų mokymąsi, mokslinių tyrimų įstaigas, tyrimų institucijas, profesinius institutus, muziejus ir bibliotekas.

 1. Religijos pažanga

Apima organizacijas, kurios remia, palaiko arba praktikuoja religiją.

 1. Tikslai, kurie yra naudingi bendruomenei, apima:
 • Visuomenės gerovės pažangą, įskaitant pagalbą tiems, kuriems ji yra būtina atsižvelgiant į jauną amžių, amžių, prastą sveikatą ar negalią.
 • Bendruomenių vystymosi pažangą, įskaitant kaimo ar miesto atkūrimą.
 • Pilietinės atsakomybės arba savanoriško darbo skatinimą.
 • Sveikatos skatinimą, įskaitant ligų, negalavimų ar žmonių kančios prevenciją arba mažinimą.
 • Pažangą konfliktų sprendimo arba susitaikymo srityje.
 • Religinės ar rasinės darnos ir darnių bendruomenių santykių skatinimą.
 • Gamtinės aplinkos apsaugą.
 • Pažangą aplinkos tvarumo srityje.
 • Pažangą veiksmingo ir efektyvaus labdaros organizacijų nuosavybės naudojimo srityje.
 • Gyvūnų kančių prevenciją arba mažinimą.
 • Meno, kultūros, paveldo ar mokslų pažangą.
 • Socialiai nuskriaustų asmenų integraciją ir jų visapusiško dalyvavimo visuomenės gyvenime skatinimą.

Pagal 2009 m. įstatymą labdaringais nepripažįstami šie tikslai:

 1. sporto pažanga;
 2. profesinių sąjungų, darbdavių ar prekybos rūmų atstovaujamųjų įstaigų pažanga;
 3. politinės partijos ar organizacijos, remiančios politinį tikslą, pažanga (išskyrus atvejus, kai tai yra susiję su labdaringo tikslo rėmimu);
 4. institucija, kuri skatina neteisėtus ar visuomenės moralei ar viešajai politikai prieštaraujančius tikslus arba remia terorizmą ar teroristinę veiklą, nesvarbu, valstybėje ar už jos ribų, arba organizacijos, kurios narystė yra neteisėta, naudai;
 5. žmogaus teisių, lygybės ir įvairovės pažanga;
 6. parama gynybos pajėgoms.

1 Specialiosios paskirties pajamų mokesčio komisijos nariai prieš Pemsel [1891] A.C. 531.

Čia pateikta informacija yra tik gairės, o ne galutinis teisės aiškinimas. Jei turite abejonių, kreipkitės į Labdaros organizacijų reguliavimo instituciją (www.charitiesregulator.ie)arba kreipkitės patarimo į specialistus.