Policy Updates

>> Peržiūrėti visus teisinius susitarimus

>> Peržiūrėti būsimus politikos atnaujinimus

Ankstesni politikos atnaujinimai

 

Šiame puslapyje rodomi ankstesni politikos atnaujinimai (mūsų svetainėje skelbiami dokumentai, kuriais iš anksto pranešame naudotojams apie svarbius „PayPal“ paslaugos, naudotojo sutarties ar kitų politikos nuostatų pakeitimus). Kiekvienoje politikos atnaujinimo vietoje rodoma pakeitimo įsigaliojimo data.

*Jei politika buvo atnaujinta anksčiau nei 2013 m. gruodį, žr. šį PDF failą.

*Jei politika buvo atnaujinta nuo 2014 m. sausio iki 2018 m. gruodžio, žr. šį PDF failą.

 

Pranešimas apie Bulgarijoje, Čekijoje, Estijoje, Graikijoje, Kipre, Latvijoje, Lichtenšteine, Lietuvoje, Maltoje, Rumunijoje, San Marine, Slovakijoje ir Slovėnijoje naudojamo (-ų) „PayPal“ susitarimo (-ų) pakeitimą (-us)

Paskelbta: 2022 m. gegužės 10 d.

 

Šis puslapis

Šiame puslapyje „PayPal“ naudotojai gali susipažinti su Bulgarijoje, Čekijoje, Estijoje, Graikijoje, Kipre, Latvijoje, Lichtenšteine, Lietuvoje, Maltoje, Rumunijoje, San Marine, Slovakijoje ir Slovėnijoje naudojamų „PayPal“ naudotojo sutarčių ar kitų internetinių sutarčių, politikų ar pareiškimų pakeitimais, apie kuriuos reikia pranešti, ir (arba) juos peržiūrėti. Taip pat galite peržiūrėti ankstesnius pranešimus apie atnaujintas politikas.

 

Būsimi pakeitimai

Mes keičiame tam tikrus susitarimus (kurie nurodyti toliau), kuriais reglamentuojami Jūsų santykiai su „PayPal“. Šie pakeitimai bus atliekami automatiškai toliau nurodytomis įsigaliojimo datomis.

 

Reikalingi veiksmai

Atidžiai peržiūrėkite toliau pateiktus pranešimus ir susipažinkite su būsimais pakeitimais. Jei ir toliau naudositės mūsų paslaugomis po pakeitimų įsigaliojimo, Jūs sutinkate jų laikytis. Tam, kad sutiktumėte su šiais pakeitimais, daugiau jokių papildomų veiksmų Jums atlikti nereikia. Jei pageidaujate juos atmesti, savo „PayPal“ paskyrą turėsite uždaryti iki nurodytos pakeitimų įsigaliojimo datos, kaip aprašyta naudotojo sutartyje.

 

„PayPal“ naudotojo sutarties pakeitimai

Nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. patiksliname:

 • skyrių apie taikomą teisę ir jurisdikciją formuluotes. Pakartojama, kad vartotojai turi neginčijamas teises pareikšti ieškinius prieš mus vietos teismuose.
 • Naudotojo sutarties skyrių apie Atvirkštines operacijas, aiškiau įvardydami, kokiais atvejais „PayPal“ gali panaikinti mokėjimą.

Peržiūrėkite atnaujintą Naudotojo sutartį.

 

Svarbus pranešimas visiems klientams ES ir JK

„PayPal“ toliau įgyvendinant tam tikrus būtinus pakeitimus, susijusius su Jungtinės Karalystės pasitraukimu iš Europos Sąjungos, 2022 m. gruodžio 1 d. pasitraukiame iš JK finansinių paslaugų ombudsmeno tarnybos (FOS) savanoriškos jurisdikcijos. Dėl Jungtinės Karalystės taisyklių pakeitimų, nuo 2021 m. sausio 1 d. mes priklausome ir toliau priklausysime FOS Privalomajai jurisdikcijai sprendžiant tam tikrų JK klientų (vartotojų ir tam tikrų smulkiųjų verslų, kurie laikomi labai mažomis įmonėmis, smulkiuoju verslu, labdaros organizacijomis, patikėtiniais ar laiduotojais) skundus dėl įvykių, įvykusių šią dieną arba vėliau, ir šie klientai toliau turi teisę pateikti savo skundus FOS.

Jei turite skundą, susijusį su atveju, kuris įvyko iki 2021 m. sausio 1 d., ir esate nepatenkinti tuo, kaip „PayPal“ išsprendė šį skundą savo galutiniame atsakyme, šį skundą turite pateikti FOS iki 2022 m. gruodžio 1 d.

 

„PayPal“ „Generosity Network“ sąlygų (taikomos tik Graikijoje) įvedimas

Nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. mes:

Graikijoje įvedame „PayPal“ „Generosity Network“ sąlygas ir atitinkamus mokesčius.

Peržiūrėkite „PayPal“ „Generosity Network“ sąlygas

Peržiūrėkite atnaujintus vartotojų mokesčius.

Peržiūrėkite atnaujintus prekybininko mokesčius.

 

Jūsų atnaujintas SEPA tiesioginio debeto įgaliojimas (taikomas Estijoje, Graikijoje, Kipre, Latvijoje, Lietuvoje, Maltoje, Slovakijoje ir Slovėnijoje)

Įsigalioja: 2022 m. gegužės 31 d.

Atnaujiname jūsų SEPA tiesioginio debeto įgaliojimą įtraukdami lauką „Mokėjimo tipas“ ir pažymėdami jį kaip „Pasikartojantį“, kuris atitinka Naudotojo sutartį, pagal kurią jūs suteikiate mums nuolatinį įgaliojimą susieję banko sąskaitą kaip finansavimo šaltinį su savo „PayPal“ paskyra. Taip pat atnaujinsime jūsų SEPA tiesioginio debeto įgaliojimą, įtraukdami jūsų adresą.

Ir toliau, kaip įprasta, galėsite naudotis SEPA tiesioginio debeto įgaliojimo teikiamais privalumais. Galite būti ramūs, kad šis atnaujinimas neturės jokios įtakos jūsų gaunamai paslaugai.

 

Pranešimas apie Bulgarijoje, Čekijoje, Estijoje, Graikijoje, Kipre, Latvijoje, Lichtenšteine, Lietuvoje, Maltoje, Rumunijoje, San Marine, Slovakijoje, Slovėnijoje ir Vengrijoje naudojamų „PayPal“ susitarimų pakeitimus

Paskelbta: 2022 m. vasario 11 d.

 

Šis puslapis

Šiame puslapyje „PayPal“ naudotojai gali susipažinti su Bulgarijoje, Čekijoje, Estijoje, Graikijoje, Kipre, Latvijoje, Lichtenšteine, Lietuvoje, Maltoje, Rumunijoje, San Marine, Slovakijoje, Slovėnijoje ir Vengrijoje (tik prekybininkams) naudojamų „PayPal“ naudotojo sutarčių ar kitų internetinių sutarčių, politikų ar pareiškimų pakeitimais, apie kuriuos reikia pranešti, ir (arba) juos peržiūrėti. Taip pat galite peržiūrėti ankstesnius pranešimus apie atnaujintas politikas.

 

Būsimi pakeitimai

Mes keičiame tam tikrus susitarimus (kurie nurodyti toliau), kuriais reglamentuojami Jūsų santykiai su „PayPal“. Šie pakeitimai bus atliekami automatiškai toliau nurodytomis įsigaliojimo datomis.

 

Reikalingi veiksmai

Atidžiai peržiūrėkite toliau pateiktus pranešimus ir susipažinkite su būsimais pakeitimais. Jei ir toliau naudositės mūsų paslaugomis po pakeitimų įsigaliojimo, Jūs sutinkate jų laikytis. Tam, kad sutiktumėte su šiais pakeitimais, daugiau jokių papildomų veiksmų Jums atlikti nereikia. Jei pageidaujate juos atmesti, savo „PayPal“ paskyrą turėsite uždaryti iki nurodytos pakeitimų įsigaliojimo datos, kaip aprašyta naudotojo sutartyje.

 

„PayPal“ naudotojo sutarties pakeitimai

Nuo 2022 m. gegužės 6 d. mes:

 • Patiksliname „PayPal“ pardavėjų apsaugos programas į neleistinų prekių sąrašą įtraukdami nepakeičiamų žetonų (NFT) pavidalo objektus, kai operacijos suma yra didesnė nei 10 000 USD.
 • Patiksliname veiksmus, kurių galime imtis, jei naudotojai užsiima draudžiama veikla skelbdami neteisėtą turinį per mūsų svetainę arba naudodamiesi mūsų paslaugomis. 
 • Patiksliname skyrių „Skundai" pridėdami papildomos informacijos, susijusios su visais klientų skundais.
 • Į Naudotojo sutartį įtraukiame esmines Pagrindinės mokėjimų ir paslaugų informacijos sutarties sąlygas, įskaitant išsamią informaciją apie „PayPal“ paslaugas teikiantį „PayPal“ subjektą, bendrą informaciją apie paslaugą, taip pat paaiškinimus dėl pranešimų, galiojimo termino ir nutraukimo.
 • Paaiškiname, kad vartotojai turi teisę per 14 dienų nutraukti Naudotojo sutartį.
 • Keičiame reglamentuojančią teisę iš Anglijos teisės į Liuksemburgo teisę, o jurisdikciją – iš Anglijos teismų į Liuksemburgo teismus pagal „PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.“, registruoto Liuksemburgo banko, buveinę.
 • Pridedame naują skyrių verslo paskyrų savininkams paaiškindami, kad jų atžvilgiu „PayPal“ turimus įsiskolinimus, susijusius su teikiamais produktais ir paslaugomis, gali tvarkyti ar nurašyti reguliavimo arba priežiūros institucijos. Privalome šį skyrių įtraukti, kad valdžios institucijoms nereikėtų gelbėti tokių finansų įstaigų, kaip „PayPal“, joms susidūrus su finansiniais sunkumais.
 • Išplečiame valiutų, kuriomis galima išsiimti lėšas, sąrašą paskyrų savininkams Bulgarijoje, Rumunijoje ir Slovėnijoje, norintiems išsiimti savo „PayPal“ likutį.

Peržiūrėkite atnaujintą Naudotojo sutartį. Vengrijos vartotojams pirmiau nurodyti pakeitimai netaikomi – jiems ir toliau taikoma 2022 m. sausio 28 d. Naudotojo sutartis.

Peržiūrėkite atnaujintą pardavėjo apsaugos programą.

Peržiūrėkite atnaujintus vartotojų mokesčius.

Peržiūrėkite atnaujintus prekybininko mokesčius.

 

Visų taikomų teisinių susitarimų pakeitimai

Nuo 2022 m. gegužės 6 d. mes:

 • Šaliname arba keičiame nebegaliojančias nuorodas į „eBay“, kurios nebetaikomos, įskaitant toliau nurodytos sutarties nutraukimą:
  • Prekybininkų dovanų kuponų sutartis

 

Privatumo pareiškimo pakeitimai

Nuo 2022 m. gegužės 6 d. mes:

 • Patiksliname, kaip renkami paskyrų neturinčių asmenų asmens duomenys ir kaip naudojame jūsų asmens duomenis.

Peržiūrėkite atnaujintą Privatumo pareiškimą

 

„PayPal“ internetinio mokėjimo kortele paslaugų sutarties pakeitimai:

Nuo 2022 m. gegužės 6 d. mes:

 • Atnaujiname sutartį, kad apibrėžtume, jog „PayPal“ yra paslaugų teikimo metu gaunamų duomenų valdytoja.

Peržiūrėkite atnaujintą „PayPal“ internetinių mokėjimo kortele paslaugų sutartį

 

„PayPal“ partnerių lėšų rinkimo programos sąlygų pakeitimai

Nuo 2022 m. balandžio 1 d. mes:

 • Keičiame sąlygas, kad įregistruotos labdaros organizacijos galėtų naudotis „PayPal“ Airijos labdaros fondo dotacijomis, atliktomis gavus aukas iš paramos teikėjų Airijoje ir kitose šalyse.
 • Patiksliname sąlygų pakeitimus, kad sąlygas būtų patogiau skaityti ir lengviau rasti informacijos ten, kur jos įprastai ieškosite.

 

Pranešimas apie Bulgarijoje, Čekijoje, Estijoje, Graikijoje, Kipre, Latvijoje, Lichtenšteine, Lietuvoje, Maltoje, Rumunijoje, San Marine, Slovakijoje, Slovėnijoje ir Vengrijoje naudojamų „PayPal“ susitarimų pakeitimus

 

Patikslinta: 2021 m. gruodžio 16 d.

„PayPal“ naudotojo sutarties pakeitimai

Nuo 2021 m. gruodžio 16 d. mes:

 • Keičiame sumą, kuri bus išskaičiuota kaip neaktyvios paskyros administravimo mokestis (nurodydami teisingą mažesnę sumą), taip pat patiksliname, kuriais atvejais mokestis nebus taikomas. Taip pat patiksliname kai kurias mokesčio aprašymo formuluotes.

Peržiūrėkite atnaujintą naudotojo sutartį

 

Paskelbta: 2021 m. spalio 29 d.

 

Šis puslapis

Šiame puslapyje „PayPal“ naudotojams pateikiama išsamios informacijos apie Bulgarijoje, Čekijoje, Estijoje, Graikijoje, Kipre, Latvijoje, Lichtenšteine, Lietuvoje, Maltoje, Rumunijoje, San Marine, Slovakijoje, Slovėnijoje ir Vengrijoje naudojamų „PayPal“ naudotojo sutarčių ar kitų internetinių sutarčių, politikų ar pareiškimų pakeitimus, apie kuriuos reikia pranešti. Taip pat galite peržiūrėti ankstesnius pranešimus apie atnaujintas politikas.

 

Būsimi pakeitimai

Mes keičiame tam tikrus susitarimus (kurie nurodyti toliau), kuriais reglamentuojami Jūsų santykiai su „PayPal“. Šie pakeitimai bus atliekami automatiškai toliau nurodytomis įsigaliojimo datomis.

 

Reikalingi veiksmai

Atidžiai peržiūrėkite toliau pateiktus pranešimus ir susipažinkite su būsimais pakeitimais. Jei ir toliau naudositės mūsų paslaugomis po pakeitimų įsigaliojimo, Jūs sutinkate jų laikytis. Tam, kad sutiktumėte su šiais pakeitimais, daugiau jokių papildomų veiksmų Jums atlikti nereikia. Jei pageidaujate juos atmesti, savo „PayPal“ paskyrą turėsite uždaryti iki nurodytos pakeitimų įsigaliojimo datos, kaip aprašyta naudotojo sutartyje.

 

„PayPal“ naudotojo sutarties pakeitimai

Nuo 2022 m. sausio 28 d. mes:

 • Perkeliame „PayPal“ pirkėjų apsaugos programos ir pardavėjo apsaugos programos sąlygas į atskirus tinklalapius. Su šių programų sąlygomis, kurios yra neatsiejama naudotojo sutarties dalis, sutikote, kai sutikote laikytis naudotojo sutarties sąlygų. Šiuo perkėlimu siekiama užtikrinti, kad sąlygas būtų lengviau rasti ir peržiūrėti.
 • Patiksliname „PayPal“ pardavėjų apsaugos programą paaiškindami, kad išsiuntimo įrodyme ir pristatymo įrodyme taip pat turi būti nurodytas internetinis patikrinamas sekimo numeris.
 • Paaiškiname, kad piktnaudžiavimas mūsų elektroniniu ginčų sprendimo procesu, „PayPal“ pirkėjų apsaugos programa ir (arba) „PayPal“ pardavėjo apsaugos programa yra draudžiama veikla, kaip tai apibrėžta naudotojo sutartyje.
 • Paaiškiname, kad standartinis ginčų sprendimo mokestis Jums nebus taikomas ginčams, kurie atitinka visus „PayPal“ pardavėjo apsaugos programos reikalavimus.
 • Paaiškiname, kad minimalus rezervas taip pat žinomas kaip išankstinis rezervas.
 • Įtraukiame 14 papildomų valiutų, kuriomis galima išimti pinigus iš „PayPal“ paskyros, ir paaiškiname, kokie mažiausi ir didžiausi mokesčiai gali būti taikomi atliekant pinigų išėmimo operacijas šiomis valiutomis.
 • Paaiškiname Europos ekonominės erdvės (EEE) apibrėžtį pateikdami EEE sudarančių rinkų ir (arba) regionų sąrašą.

Peržiūrėkite atnaujintą naudotojo sutartį

 

Pranešimas apie Bulgarijoje, Kipre, Čekijoje, Estijoje, Graikijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Lichtenšteine, Lietuvoje, Maltoje, Rumunijoje, San Marine, Slovakijoje ir Slovėnijoje naudojamų susitarimų pakeitimus

Paskelbta: 2021 m. rugpjūčio 11 d.

 

Šis puslapis

Šiame puslapyje rodomi politikos naujinimai, kuriuose naudotojams pranešama apie svarbius „PayPal“ naudotojo sutarties ar kitų internetinių susitarimų, politikų ar pareiškimų, naudojamų Bulgarijoje, Kipre, Čekijos Respublikoje, Estijoje, Graikijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Lichtenšteine, Lietuvoje, Maltoje, Rumunijoje, San Marine, Slovakijoje ir Slovėnijoje, nuostatų pakeitimus. Norėdami peržiūrėti ankstesnius politikos naujinimus, eikite į puslapį „Ankstesni politikos naujinimai“.

 

Būsimi pakeitimai

Mes keičiame tam tikrus susitarimus (kurie nurodyti toliau), kuriais reglamentuojami Jūsų santykiai su „PayPal“. Šie pakeitimai bus atliekami automatiškai toliau nurodytomis įsigaliojimo datomis.

 

Reikalingi veiksmai

Atidžiai peržiūrėkite toliau pateiktus pranešimus ir susipažinkite su būsimais pakeitimais. Jei ir toliau naudositės mūsų paslaugomis po pakeitimų įsigaliojimo, jūs sutinkate jų laikytis. Daugiau jokių papildomų veiksmų jums atlikti nereikia. Jei pageidaujate tokius pakeitimus atmesti, savo „PayPal“ paskyrą turėsite uždaryti iki nurodytos pakeitimų įsigaliojimo datos.

 

„PayPal“ naudotojo sutarties pakeitimai

Įsigaliojimo data: 2021 m. lapkričio 10 d.

 • Patikslinta „PayPal“ pardavėjų apsaugos programa paaiškinant, kokios pretenzijos, susijusios su kelionių vežėjo parduotais kelionių bilietais, gali būti priimamos.
 • Reikalaujama, kad pardavėjai, kurie yra verslo klientai, per šešiasdešimt (60) dienų nuo susipažinimo su savo sąskaitos išrašu (-ais) ar kita paskyros veiklos informacija praneštų mums apie bet kokias kainodaros klaidas arba neatitikimus.
 • Pašalintas „PayPal“ išmokų skyrius, o jį teisinėje skiltyje pakeitė atskiras susitarimas, vadinamas „PayPal“ išmokų susitarimu.
 • Paaiškinta, kokių tipų išlaidos naudojamos pagrįstai minimaliai sumai, kurios galime reikalauti, jei užsiimate bet kokia draudžiama veikla, įvertinti.
 • Pristatome papildomą 1,29 % paslaugų mokestį už kai kurias tarptautines komercines operacijas tarp EEE ir Jungtinės Karalystės.
 • Keičiame papildomus pagal procentinį dydį skaičiuojamus mokesčius už tarptautines komercines operacijas, taip pat supaprastiname savo rinkos / regiono šalių klasifikacijas šiems mokesčiams. Mokesčiai keičiami dabartinėje naudotojo sutartyje nurodytus įkainius pakeičiant naujais atnaujintame prekybininko mokesčio puslapyje ČIA pateiktais įkainiais, kurie įsigalios 2021 m. lapkričio 10 d.

Norėdami peržiūrėti atnaujintą naudotojo sutartį, spustelėkite ČIA.

 

„PayPal“ priimtino naudojimo politikos pakeitimai

 • Politika patikslinta paaiškinant, jog dėl pažeidimų jums gali tekti atlyginti žalą. Išplėstas draudžiamų veiklų sąrašas ir paaiškinta, kokiai komercinei veiklai reikalingas patvirtinimas.

 

Tiesioginio kortelių apdorojimo produktų duomenų apsaugos valdytojo priedo pakeitimai

 • Priedas pakeistas siekiant užtikrinti, kad nuorodos į produktus ir paslaugas būtų nuoseklios visame pasaulyje.

 

„PayPal“ alternatyvių mokėjimo būdų sutarties pakeitimai

 • Peržiūrime sutartį norėdami uždrausti priimti mokėjimus už tam tikras prekes ir paslaugas.

 

Pranešimas apie Bulgarijoje, Kipre, Čekijoje, Estijoje, Graikijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Lichtenšteine, Lietuvoje, Maltoje, Rumunijoje, San Marine, Slovakijoje ir Slovėnijoje naudojamų susitarimų pakeitimus

Paskelbta: 2021 m. birželio 21 d.

 

Šis puslapis

Šiame puslapyje rodomi politikos naujinimai, kuriuose naudotojams pranešama apie svarbius „PayPal“ naudotojo sutarties ar kitų internetinių susitarimų, politikų ar pareiškimų, naudojamų Bulgarijoje, Kipre, Čekijos Respublikoje, Estijoje, Graikijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Lichtenšteine, Lietuvoje, Maltoje, Rumunijoje, San Marine, Slovakijoje ir Slovėnijoje, nuostatų pakeitimus. Norėdami peržiūrėti ankstesnius politikos naujinimus, eikite į puslapį „Ankstesni politikos naujinimai“.

 

Būsimi pakeitimai

Mes keičiame tam tikrus susitarimus (kurie nurodyti toliau), kuriais reglamentuojami Jūsų santykiai su „PayPal“. Šie pakeitimai bus atliekami automatiškai toliau nurodytomis įsigaliojimo datomis.

 

Reikalingi veiksmai

Atidžiai peržiūrėkite toliau pateiktus pranešimus ir susipažinkite su būsimais pakeitimais. Daugiau jokių papildomų veiksmų jums atlikti nereikia. Jei pageidaujate tokius pakeitimus atmesti, savo „PayPal“ paskyrą turėsite uždaryti iki nurodytos pakeitimų įsigaliojimo datos.

 

„PayPal“ naudotojo sutarties pakeitimai

Įsigaliojimo data: 2021 m. rugpjūčio 20 d.

Atnaujinome, kaip „PayPal“ konvertuoja valiutą, kad būtų naudojamas „PayPal“ valiutos keitimo kursas, ir įtraukėme valiutų kursų skaičiuoklės įrankį. 

Norėdami peržiūrėti atnaujintą naudotojo sutartį, spustelėkite čia

 

Pranešimas apie Bulgarijoje, Kipre, Čekijoje, Estijoje, Graikijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Lichtenšteine, Lietuvoje, Maltoje, Rumunijoje, San Marine, Slovakijoje ir Slovėnijoje naudojamų susitarimų pakeitimus

Paskelbta: 2021 m. balandžio 29 d.

 

Šis puslapis

Šiame puslapyje rodomi politikos naujinimai, kuriuose naudotojams pranešama apie svarbius „PayPal“ naudotojo sutarties ar kitų internetinių susitarimų, politikų ar pareiškimų, naudojamų Bulgarijoje, Kipre, Čekijos Respublikoje, Estijoje, Graikijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Lichtenšteine, Lietuvoje, Maltoje, Rumunijoje, San Marine, Slovakijoje ir Slovėnijoje, nuostatų pakeitimus. Norėdami peržiūrėti ankstesnius politikos naujinimus, eikite į puslapį „Ankstesni politikos naujinimai“.

 

Būsimi pakeitimai

Mes keičiame tam tikrus susitarimus (kurie nurodyti toliau), kuriais reglamentuojami Jūsų santykiai su „PayPal“. Šie pakeitimai bus atliekami automatiškai toliau nurodytomis įsigaliojimo datomis.

 

Reikalingi veiksmai

Atidžiai peržiūrėkite toliau pateiktus pranešimus ir susipažinkite su būsimais pakeitimais. Daugiau jokių papildomų veiksmų jums atlikti nereikia. Jei pageidaujate tokius pakeitimus atmesti, savo „PayPal“ paskyrą turėsite uždaryti iki nurodytos pakeitimų įsigaliojimo datos.

 

„PayPal“ naudotojo sutarties pakeitimai

Įsigaliojimo data: 2020 m. liepos 30 d.

 • Pakoreguotos „PayPal“ pirkėjų apsaugos ir pardavėjų apsaugos nuostatos siekiant užtikrinti jų nuoseklumą visame pasaulyje ir detaliau paaiškinta, kurioms operacijoms taikoma apsauga.
 • Paaiškinta, kaip vertinami atvejai, kai siunčiamos ir priimamos aukos.
 • Keičiame neveiklumo mokestį, kuris Čekijoje įregistruotoms paskyroms nuo šiol bus 270,00 CZK, o Lichtenšteine įregistruotoms paskyroms – 10,00 CHF. Neveiklumo mokestis netaikomas Graikijoje įregistruotoms asmeninėms paskyroms.
 • Paaiškinta, kad galite nustatyti savo kortelės valiutą.

Norėdami peržiūrėti atnaujintą naudotojo sutartį, spustelėkite čia.

 

Surinktų pinigų fondų naudojimo sąlygų pakeitimai

Mes pakeitėme surinktų pinigų fondų naudojimo sąlygas, atsižvelgdami į tai, kad nuo šiol nepatvirtinus surinktų pinigų fondų paslaugų esami bendrieji fondai nebebus išsaugomi.

 

Pranešimas apie „PayPal“ teisinių susitarimų pakeitimą

Paskelbta: 2021 m. sausio 29 d.

Perskaitykite šį dokumentą.

Mes keičiame teisinius susitarimus, kuriais reglamentuojami Jūsų santykiai su „PayPal“.

Rekomenduojame atidžiai peržiūrėti toliau pateiktus pranešimus, kad būtumėte susipažinę su šiais būsimais pakeitimais.

Jums nereikia imtis jokių tolesnių veiksmų, nes šie pakeitimai pradedami vykdyti automatiškai įsigaliojimo dieną.

 

2021 m. balandžio 30 d.

Jei pageidaujate šiuos pakeitimus atmesti ir savo paskyrą uždaryti, galite tai padaryti iki 2021 m. balandžio 30 d. be jokių papildomų mokesčių.

Pakeitimai, atlikti dėl kalbinių korekcijų, ortografinių ir gramatikos klaidų ištaisymo arba pašalinimo, taip pat formatavimo pakeitimai šiame dokumente nepažymėti. Tai taip pat taikoma tais atvejais, kur pataisėme arba standartizavome nuorodas.

 

„PAYPAL“ NAUDOTOJO SUTARTIES ATNAUJINIMAI

Įsigaliojimo data: 2021 m. balandžio 30 d.

 • Spauskite ČIA, kad peržiūrėtumėte atnaujintą numatomų pakeitimų sąrašą.

Galiojančią „PayPal“ naudotojo sutartį galite peržiūrėti paspaudę čia arba daugelio „PayPal“ svetainės puslapių poraštėje paspaudę „Teisinė informacija“ arba „Teisiniai susitarimai“.

Jūsų paskyros informacija – Sveiki prisijungę prie „PayPal“!

Parengėme aiškesnę formuluotę, kad mūsų naudotojo susitarimas netaikomas „Xoom“ paslaugoms, kurios reglamentuojamos atskirais „Xoom“ teisiniais susitarimais.

Mokėjimo vykdymas – „PayPal“ pirkėjų apsauga – netinkamos prekės ir operacijos pagal „PayPal“ pirkėjų apsaugos nuostatas

Šiame skyriuje iš naujo parengėme ir standartizavome netinkamų prekių ir operacijų sąrašą.

Mokėjimų gavimas – „PayPal“ pardavėjų apsauga – kokiais atvejais gali būti taikoma ši apsauga

Dėl aiškumo, pridėjome formuluotę apie jau išsiųstas fizines prekes arba suteiktas nematerialias prekes.

Mokėjimų gavimas – „PayPal“ pardavėjų apsauga – pagrindiniai reikalavimai

Pridėjome naują antrą punktą dėl pretenzijų dėl neleistinų operacijų.

Mokėjimų gavimas – „PayPal“ pardavėjų apsauga – netinkamos prekės ir operacijos

Mes pakeitėme ir visuotinai standartizavome prekių ir operacijų, kurios neatitinka „PayPal“ pardavėjų apsaugos reikalavimų, sąrašą.

Kitos teisinės sąlygos – Mūsų teisės – Neaktyvios paskyros

Neaktyvios paskyros mokestis nuo šiol taip pat taikomas Lichtenšteine registruotiems naudotojams, todėl atitinkamai nurodėme mokesčio sumą Šveicarijos frankais (CHF).

Kitos teisinės sąlygos – Kita – Jūsų (kaip pardavėjo) turimų asmens duomenų naudojimas; Duomenų apsaugos teisės aktai

Pakeitėme šio skyriaus pavadinimą ir formuluotes siekiant tiksliau perteikti, kaip Pardavėjas gali naudoti turimus asmens duomenis.

 

Pranešimas apie „PayPal“ teisinių susitarimų pakeitimą

Išleista: 2020 m. rugsėjo 29 d.

Perskaitykite šį dokumentą.

Mes keičiame teisinius susitarimus, kuriais reglamentuojami Jūsų santykiai su „PayPal“.

Rekomenduojame atidžiai peržiūrėti toliau pateiktus pranešimus, kad būtumėte susipažinę su šiais būsimais pakeitimais.

Jums nereikia imtis jokių tolesnių veiksmų, nes šie pakeitimai pradedami vykdyti automatiškai įsigaliojimo dieną.

2020 m. gruodžio 16 d..

 

Jei pageidaujate šiuos pakeitimus atmesti ir savo paskyrą uždaryti, galite tai padaryti iki 2020 m. gruodžio 16 d. be jokių papildomų mokesčių.

Pakeitimai, atlikti dėl kalbinių korekcijų, ortografinių ir gramatikos klaidų ištaisymo arba pašalinimo, taip pat formatavimo pakeitimai šiame dokumente nepaminėti. Tai taip pat taikoma tais atvejais, kur pataisėme arba standartizavome numeraciją ir nuorodas.

 

„PAYPAL“ NAUDOTOJO SUTARTIES ATNAUJINIMAI

Įsigaliojimo data: 2020 m. gruodžio 16 d.

 • Spauskite ČIA, kad peržiūrėtumėte atnaujintą numatomų pakeitimų sąrašą.

Galiojančią „PayPal“ naudotojo sutartį galite peržiūrėti paspaudę čia arba daugelio „PayPal“ svetainės puslapių poraštėje paspaudę „Teisinė informacija“ arba „Teisiniai susitarimai“.

Informacija apie Jūsų paskyrą – Paskyros atidarymas – Komercinės veiklos subjekto statusas

Mes pakeitėme skyriaus redakciją, kad matytumėte, jog, pasiekus tam tikras ribas arba įtraukus tam tikrus verslo segmentus ar veiklas, komercinės veiklos subjekto sutartys gali būti taikomos bet kokios rūšies Jūsų turimai „PayPal“ paskyrai.

Informacija apie Jūsų paskyrą – Paskyros atidarymas – Kaip saugiai naudotis „PayPal“ paskyra

Šiame skyriuje pridėjome reikalavimą išsaugoti telefono numerį, kurį naudojate kaip pagrindinį „PayPal“ paskyros profilyje.

Informacija apie Jūsų paskyrą – Paslaugų mokesčiai

Šiame skyriuje pašalinome paskutinę pastraipą, susijusią su prekybininko tarifu, nes prekybininkams nebesiūlysime prekybininko tarifo.

Mokėjimas – Bendrosios mokėjimo atlikimo nuostatos – Jūsų mokėjimo nurodymas

Šio skyriaus pabaigoje pridėjome naują pastraipą apie galimybę pasirinkti tam tikrus gavėjus kaip „patikimus gavėjus“, kad galėtumėte sparčiau atlikti mokėjimus.

Mokėjimų gavimas – Pinigų grąžinimas ir mokėjimų panaikinimas – Ginčų sprendimo mokesčiai

Nustatėme ginčų sprendimo mokestį ir jo sąlygas pardavėjams.

Mokėjimų gavimas – Pinigų grąžinimas ir mokėjimų panaikinimas – Mokestis už grąžinimą

Pridėjome naują skyrių apie pinigų grąžinimo mokestį ir viską išsamiau papasakojome.

Mokėjimų gavimas – Papildomų mokesčių taikymo taisyklės

Šiame skyriuje pašalinome paskutinę pastraipą, susijusią su prekybininku, nes prekybininkams nebesiūlysime prekybininko tarifo.

Mokėjimų gavimas – „PayPal“ paramos fondas

Pridėjome du naujus skyrius apie „PayPal“ paramos fondą, kurie atitinkamai taikomi Airijos ir Jungtinės Karalystės labdaros organizacijoms.

Mokėjimų gavimas – Prekybininko tarifas

Šis skyrius buvo pašalintas, nes prekybininkams nebesiūlysime prekybininko tarifo.

Kitos teisinės sąlygos – Mūsų teisės – Neaktyvios paskyros mokestis

Nustatėme neaktyvios paskyros mokestį toms paskyroms, kurios nebuvo aktyvios bent 12 mėnesių iš eilės.

PASTABA. Ši nuostata netaikoma Airijoje registruotiems „PayPal“ naudotojams ir Vengrijoje registruotoms asmeninėms paskyroms.

1 priedas. Mokesčių lentelė

A2.2.2. Mokesčiai už naudojimąsi naująja mokėjimo sistema, įeinančia į „PayPal Commerce Platform“ sudėtį

A2.2.2.3. skyriuje pašalinome nuorodą į prekybininko tarifą ir skyrius A2.2.3. ir A2.2.4. Mes nenustosime pasiūlyti prekybininkų tarifą prekybininkams.

A2.2.3. Prekybininko tarifas

A2.2.3. skyrius buvo pašalintas, nes prekybininkams nebesiūlysime prekybininko tarifo.

A3.1. Valiutos konvertavimas

A3.1.1. skyriuje pakeitėme valiutos konvertavimo mokestį iki 3,0 % toms valiutos konvertavimo operacijoms Jūsų „PayPal“ paskyroje, kurios nėra konkrečios operacijos į paskyrą arba iš jos dalis (pavyzdžiui, Jūsų likučio konvertavimas į kitą valiutą), ir operacijoms, susijusioms su valiutos konvertavimu, kurių konvertavimo mokestį sutiko padengti pardavėjas.

A3.1.2. skyrių pakeitėme, kad jis būtų taikomas visose šalyse pagal šią naudotojo sutartį, ir nustatėme, kad valiutos konvertavimo mokestis operacijoms, susijusioms su valiutos konvertavimu, kurių konvertavimo mokesčio nesutiko padengti pardavėjas, bus 4,00 %.

A3.2. Likučio išėmimas

A3.2.1. skyriuje pristatėme mokestį už pinigų pervedimą į JAV banko sąskaitą, susietą su Jūsų „PayPal“ paskyra.

A3.3. Pinigų grąžinimo mokestis ir ginčų sprendimo mokestis

A3.3. skyrių padalijome į du poskyrius: A3.3.1. „Pinigų grąžinimo mokestis“, kuriame nieko nekeitėme, ir A3.3.2. „Ginčų sprendimo mokestis“, kuriame aprašėme mūsų naujai įvestą ginčų sprendimo mokestį.

PASTABA. Šis mokestis netaikomas Airijoje registruotiems „PayPal“ naudotojams.

A3.13 Neaktyvios „PayPal“ paskyros

Mes pridėjome naują A3.13 skyrių, kuriame aprašėme naujai įvestą neaktyvios paskyros mokestį.

 

„PAYPAL“ MOKĖJIMO INTERNETINE KORTELE PASLAUGŲ SUTARTIES ATNAUJINIMAI

4. Informacijos saugumas; duomenų apsauga; duomenų perkeliamumas

Pakoregavome 4.6 skyrių. Dabar jame aprašome priedą prie duomenų apsaugos, o ne grafiką (2 grafikas buvo pašalintas) ir pridėjome naują 4.7. skyrių apie duomenų perkeliamumą.

 

KOMERCINĖS VEIKLOS SUBJEKTO SUTARTIES ATNAUJINIMAI

Iš pirmosios komercinės veiklos subjekto sutarties pastraipos pašalinome apribojimus „PayPal Premier“ arba verslo paskyroms.

 

PRIVATUMO PAREIŠKIMO ATNAUJINIMAI

Atnaujinome mūsų duomenų tvarkymo sąlygas, kad apibrėžtume, jog „PayPal“ yra mokėjimų apdorojimo ir kovos su sukčiavimu paslaugų metu gaunamų duomenų valdytoja.

 

„PAYPAL“ VERSLO DEBETO „MASTERCARD“ KORTELĖS SAVININKO SUTARTIES (TIK JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE) ATNAUJINIMAI

11 skyriuje pridėjome nuorodą į „MasterCard“ valiutos konvertavimo skaičiuotuvą ir ECB tarifą. Taip pat paaiškinome, kad pagal „Tarptautinių mokesčių reglamentą“ (Reglamentas (EB) Nr. 924/2009) mes neprivalome siųsti Jums pranešimų.

 

iZETTLE

Jungtinei Karalystei skirtų teisinių susitarimų puslapyje mūsų „iZettle“ paslaugai pridėjome naujų sąlygų.