ප්‍රතිපත්ති යාවත්කාල

 

>> සියලුම නෛතික ගිවිසුම් පෙන්වන්න

>> පසුගිය ප්‍රතිපත්ති යාවත්කාලීන පෙන්වන්න

ප්‍රතිපත්ති යාවත්කාල

 

ආසියා පැසිෆික්, සමහර යුරෝපීය සහ ලතින් ඇමරිකානු රටවල්, මැද පෙරදිග සහ අප්‍රිකානු PayPal ගිවිසුම (ම්) වෙත කරන සංශෝධන (ය) පිළිබඳ දැන්වීම

නිකුත් කළේ: 2022 මැයි 10

 

මෙම පිටුව

මෙම පිටුවෙන් ආසියා පැසිෆික්, සමහර යුරෝපීය සහ ලතින් ඇමරිකානු, මැද පෙරදිග සහ අප්‍රිකානු රටවල්වල PayPal පරිශීලක ගිවිසුම් හෝ අනෙකුත් මාර්ගගත ගිවිසුම්, හෝ සැලකිල්ල යොමු කළ යුතු ප්‍රකාශ සම්බන්ධව සිදුවන වෙනස්කම් පිළිබඳ යාවත්කාලීන කිරීම් PayPal පරිශීලිකයන් වෙත විස්තර කිරීම සහ/හෝ පෙරදසුන් කිරීම සිදු කරනු ලැබේ. ඔබට අතීත ප්‍රතිපත්ති යාවත්කාල දැන්වීම් සමාලෝචනය ද කළ හැකි ය.

 

ඉදිරියට එන වෙනස්කම්

PayPal සමග ඔබේ සම්බන්ධතාවය පාලනය කරන ඇතැම් ගිවිසුම්වල (පහත ලැයිස්තුගත කර ඇති) අපි වෙනස්කම් සිදු කරන්නෙමු. මෙම වෙනස්කම් පහත දැක්වෙන අනුරූපී බලාත්මක වන දින(ය) මත ස්වයංක්‍රීයව සිදුවනු ඇත.

 

අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග

කරුණාකර පහත දැක්වෙන දැන්වීම් ප්‍රවේශමෙන් සමාලෝචනය කර ඉදිරියට එන වෙනස්කම් පිළිබඳව දැනුවත් වන්න. වෙනස්කම් බලපැවැත්වීමෙන් පසු අපගේ සේවාවන් අඛණ්ඩව භාවිතා කිරීමෙන්, එම වෙනස්කම් වලට බැඳී සිටීමට ඔබ එකඟ වේ. නැතහොත්, එවැනි වෙනස්කම් පිළිගැනීම සඳහා තවත් යමක් කිරීමට අවශ්‍ය නැත. කෙසේ වෙතත්, ඔබ ඒවා ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට මනාප නම් පරිශීලක ගිවිසුමේ විස්තර කර ඇති පරිදි අදාළ බලාත්මක දිනයට පෙර ඔබගේ PayPal ගිණුම වසා දැමිය යුතු වේ.

 

PayPal පරිශීලක ගිවිසුම වෙත සංශෝධන

2022 ජූනි 8 වෙනිදා සිට බලපැවැත්වේ (චීන ප්‍රධාන භූමියේ පදිංචිකරුවන්ට 2022 ජූනි 24 දින සිට බලපැවැත්වෙනු ඇත):

  • ඇතැම් රටවල්/කලාප සඳහා, අපි පරිශීලක ගිවිසුමෙන් ගාස්තු වගුව ඉවත් කරන්නෙමු. ඔබට අපගේ පාරිභෝගික ගාස්තු සහ ව්‍යාපාරික ගාස්තු පිටු වල අදාළ ගාස්තු සොයා ගත හැක.

යාවත්කාලීන කරන ලද පරිශීලක ගිවිසුම සමාලෝචනය කරන්න.

පාරිභෝගික ගාස්තු සමාලෝචනය කරන්න.

ව්‍යාපාරික ගාස්තු සමාලෝචනය කරන්න.

 

මොනාකෝ සහ සැන් මැරිනෝ පරිශීලකයින්

ඔබගේ SEPA ඍජු හර මැන්ඩේටයට යාවත් කිරීම්

බලාත්මක වන දිනය: 2022 මැයි 31

  • "ගෙවීම් වර්ගය" ලෙස හඳුන්වන ක්ෂේත්‍රයක් ඇතුළත් කිරීමෙන් සහ "පුනරාවර්තන" ලෙස ලැයිස්තුගත කිරීමෙන් අපි ඔබේ SEPA ඍජු හර මැන්ඩේටය යාවත්කාලීන කරන්නෙමු, එය ඔබේ PayPal ගිණුමේ අරමුදල් මූලාශ්‍රය ලෙස බැංකු ගිණුමක් සම්බන්ධ කිරීමේදී ඔබ අපට අඛණ්ඩ අධිකාරිය සහිතව ලබා දෙන පරිශීලක ගිවිසුමට අනුකූල වේ. අපි ඔබේ ලිපිනය ඇතුළත් කිරීමෙන් ද ඔබේ SEPA ඍජු හර මැන්ඩේටය යාවත්කාලීන කරන්නෙමු.
  • සාමාන්‍ය පරිදි SEPA ඍජු හර මැන්ඩේටය භාවිතා කිරීමේ ප්‍රතිලාභ ඔබ දිගටම භුක්ති විඳිනු ඇත. මෙම යාවත්කාලීනය ඔබට ලැබෙන සේවාවට කිසිම ආකාරයකින් බලපාන්නේ නැති බව කරුණාවෙන් සලකන්න.