ප්‍රතිපත්ති යාවත්කාල

 

>> සියලුම නෛතික ගිවිසුම් පෙන්වන්න

>> පසුගිය ප්‍රතිපත්ති යාවත්කාලීන පෙන්වන්න

ප්‍රතිපත්ති යාවත්කාල

 

ආසියා පැසිෆික්, සමහර යුරෝපීය සහ ලතින් ඇමරිකානු රටවල්, මැද පෙරදිග සහ අප්‍රිකානු PayPal ගිවිසුම (ම්) වෙත කරන සංශෝධන (ය) පිළිබඳ දැන්වීම

නිකුත් කරන ලද්දේ: 2021 ඔක්තෝබර් 29

 

මෙම පිටුව

මෙම පිටුවෙහි විස්තර ආසියා පැසිෆික්, සමහර යුරෝපීය සහ ලතින් ඇමරිකානු රටවල්, මැද පෙරදිග සහ අප්‍රිකානු PayPal පරිශීලක ගිවිසුම් හෝ අනෙකුත් මාර්ගගත ගිවිසුම්, හෝ සැලකිල්ල අවශ්‍ය ප්‍රකාශ සඳහා වන වෙනස්කම් PayPal පරිශීලිකයන් වෙත යාවත්කාලීන කරයි. ඔබට අතීත ප්‍රතිපත්ති යාවත්කාල දැන්වීම්ද සමාලෝචනය කළ හැකිය.

 

ඉදිරියට එන වෙනස්කම්

PayPal සමග ඔබේ සම්බන්ධතාවය පාලනය කරන ඇතැම් ගිවිසුම්වල (පහත ලැයිස්තුගත කර ඇති) අපි වෙනස්කම් සිදු කරන්නෙමු. මෙම වෙනස්කම් පහත දැක්වෙන අනුරූපී බලාත්මක වන දින(ය) මත ස්වයංක්‍රීයව සිදුවනු ඇත.

 

අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග

කරුණාකර පහත දැක්වෙන දැන්වීම් ප්‍රවේශමෙන් සමාලෝචනය කර ඉදිරියට එන වෙනස්කම් පිළිබඳව දැනුවත් වන්න. නැතහොත්, එවැනි වෙනස්කම් පිළිගැනීම සඳහා තවත් යමක් කිරීමට අවශ්‍ය නැත. කෙසේ වෙතත්, ඔබ ඒවා ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට මනාප නම් පරිශීලක ගිවිසුමේ විස්තර කර ඇති පරිදි අදාළ බලාත්මක දිනයට පෙර ඔබගේ PayPal ගිණුම වසා දැමිය යුතු වේ.

 

PayPal පරිශීලක ගිවිසුම වෙත සංශෝධන

2021 දෙසැම්බර් 1 සිට බලාත්මක වන පරිදි ( මැලේසියාව, තායිලන්තය සහ චීන ප්‍රධාන භූමියේ පදිංචිකරුවන්ගේ බලාත්මක දිනය 2021 දෙසැම්බර් 17 වේ), අපි:

  • වෙබ් පිටු වෙන් කිරීම සඳහා PayPalහි ගැනුම්කරු ආරක්ෂාව වැඩසටහන සහ PayPalහි අලෙවිකරුගේ ආරක්ෂාව වැඩසටහන නියම ප්‍රතිනිශ්චයනය කරන්නෙමු. මෙම වැඩසටහන් නියම ඔබ පරිශීලක ගිවිසුමට එකඟ වන අවස්ථාවේදී පිළිගැනෙන අතර පරිශීලක ගිවිසුමේ කොටසක් ලෙස පවතියි. ප්‍රතිනිශ්චයනය කිරීමේ අරමුණ වන්නේ නියම සොයාගැනීමට සහ සැරිසැරීමට පහසු කරවීමයි.
  • ප්‍රවාහනගත කිරීමේ සාක්ෂි හෝ භාර දුන් බවට සාක්ෂි සඳහා ද මාර්ගගතව සත්‍යාපනය කළ හැකි නිරික්සුම් අංකයක් ඇතුළත් විය යුතු බව පැහැදිලි කිරීමට PayPalහි අලෙවිකරුගේ ආරක්ෂාව වැඩසටහන ප්‍රතිශෝධනය කරන්නෙමු.
  • අපගේ මාර්ගගත මතභේද නිරාකරණ ක්‍රියාවලිය, PayPal ගැනුම්කරු ආරක්ෂාව වැඩසටහන, සහ/හෝ PayPal අලෙවිකරුගේ ආරක්ෂාව වැඩසටහන, අපගේ පරිශීලක ගිවිසුමේ නිර්වචනය කර ඇති පරිදි සීමිත ක්‍රියාකාරකම් බව පැහැදිලි කරන්නෙමු.

යාවත්කාලීන කරන ලද පරිශීලක ගිවිසුම සමාලෝචනය කරන්න

 

ගාස්තු සංශෝධනය කිරීම

බලාත්මකයි: 2022 ජනවාරි 28 අපි

  • අපි ඇන්ඩෝරා, ඇල්බේනියා, බොස්නියා & හර්සගොවීනා, ජෝරජියාව, ක්‍රොයේෂියාව, අයිස්ලන්තය, මොනාකෝ, මොල්දෝවා, සර්බියාව, ෆාරෝ දූපත්වල සිටින පරිශීලකයින් සඳහා PayPal ගෙවා දැමීම් මඟින් කරන යැවීම් සහ විදේශීය ක්ෂුද්‍ර ගෙවීම් ලැබීම් සඳහා ගාස්තු ලිහිල් කරන්නෙමු.
  • ඔබේ කාඩ්පතට ඔබ ලබා ගන්නා මුදල් ආපසු ගැනීම සඳහා වෙනත් මුදල් වර්ග සහ අදාළ ගාස්තු එකතු කිරීමෙන් අපි අපේ අතිරේක ගාස්තු යාවත්කාලීන කරන්නෙමු (මුල් ණය මාරු කිරීම් ලෙස ද හැඳින්වේ).

පාරිභෝගික ගාස්තු පිටුව සහ ව්‍යාපාරික ගාස්තු පිටුව සඳහා සංශෝධන

 

කාඩ්පත් සැකසුම් නිෂ්පාදන සඳහා වන දත්ත ආරක්ෂණ පරිශිෂ්ටය වෙත කරන සංශෝධන

බලාත්මක දිනය 2021 දෙසැම්බර් 1, අපි

  • 2021 ජූනි යුරෝපීය කොමිසම මගින් සම්මත කරගත් නව සම්මත ගිවිසුම් වගන්ති සංස්ථාපනය කිරීම සඳහා කාඩ්පත් සැකසුම් නිෂ්පාදන සඳහා අපගේ දත්ත ආරක්ෂණ පරිශිෂ්ටය යාවත්කාලීන කරන්නෙමු.

කාඩ්පත් සැකසුම් නිෂ්පාදන සඳහා යාවත්කාලීන කරන ලද දත්ත ආරක්ෂණ පරිශිෂ්ටය පරික්ෂා කරන්න