>> සියලුම නෛතික ගිවිසුම් පෙන්වන්න

PayPal මාර්ගගත කාඩ්පත් ගෙවීම් සේවා ගිවිසුම

අවසන් යාවත්කාලීනය: 2022 සැප්තැම්බර් 26

PDF බාගන්න

 

 

මෙම ගිවිසුම ගැන

මෙම මාර්ගගත කාඩ්පත් ගෙවීම් සේවා ගිවිසුම ("කාඩ්පත් ගිවිසුම") ඔබ (“ව්‍යාපාරිකයා” “ඔබ” “ඔබේ”) සහ PayPal Pte. Ltd. (සන්දර්භය පරිදි "PayPal", "අපි", "අප" හෝ "අපේ") අතර ගිවිසුමක් වේ. අපි ඔබට පිරිනමන ඕනෑම මාර්ගගත කාඩ්පත් ගෙවීම් සේවාවක් (පහත අර්ථ දක්වා ඇති පරිදි) ඔබ විසින් භාවිත කරනු ලැබීමෙන් මෙම කාඩ්පත් ගිවිසුම ඔබ පිළිගන්නා බවට ඔබ එකඟ වන අතර මෙම කාඩ්පත් ගිවිසුමේ පිටපතක් ගබඩා කිරීම හෝ මුද්‍රණය කිරීම නිර්දේශ කරමු.

මෙම කාඩ්පත් ගිවිසුම, PayPal පරිශීලක ගිවිසුම සහ ඔබ PayPal සමග අත්සන් කර ඇති වෙනත් ඕනෑම අදාළ ගිවිසුමක් (සාමූහිකව “PayPal ගිවිසුම්”) ඔබගේ මාර්ගගත කාඩ්පත් ගෙවීම් සේවා භාවිත කිරීමට අදාළ වේ. පහත දැක්වෙන මාර්ගගත කාඩ්පත් ගෙවීම් සේවා එකක් හෝ කිහිපයක් ලබා ගැනීමට ඉදිරියට යාම සඳහා, ඔබ මෙම කාඩ්පත් ගිවිසුමේ අඩංගු සියලුම නියමයන් සහ කොන්දේසි කියවා, එකඟ වී පිළිගත යුතුය.

අප විසින් වරින් වර මෙම කාඩ්පත් ගිවිසුම සහ අදාළ ඕනෑම ප්‍රතිපත්තියක් සංශෝධනය කිරීම හෝ ප්‍රතිශෝධනය කිරීම කළ හැකිය. වෙනත් ලෙසකින් දැනුම් දෙනු ලැබුවහොත් මිස සංශෝධිත අනුවාදය එය PayPal වෙබ් අඩවියේ පළ කරන අවස්ථාවේ සිට ක්‍රියාත්මක වේ. අපගේ වෙනස් කිරීම් ඔබගේ අයිතිවාසිකම් අඩු කරන්නේ නම් හෝ ඔබේ වගකීම් වැඩි කරන්නේ නම්, අප අපගේ වෙබ් අඩවියේ ප්‍රතිපත්ති යාවත්කාල පිටුවෙහි දැන්වීමක් පළ කරන අතර PayPal පරිශීලක ගිවිසුමේ දක්වා ඇති පරිදි සමාන කාල සීමාවකට පෙර ඒ පිළිබඳව දැනුම් දෙන්නෙමු. නව සේවාවක්, පවත්නා සේවාවන්ට අමතර ක්‍රියාකාරිත්වය හෝ අපගේ සාධාරණ මතයෙන් ඔබේ අයිතිවාසිකම් අඩු කරන්නේ හෝ ඔබේ වගකීම් වැඩි කරන්නේ නැතැයි අප සාධාරණව විශ්වාස කරන වෙනත් වෙනස්කමක් සිදුවන විට කලින් ලබා දෙන කාල සීමාව ලබා නොදෙනු ඇත. එවැනි අවස්ථාවන්හිදී, ඔබ වෙත දැනුම්දීමකින් තොරව වෙනස සිදු කරනු ඇති අතර එය අපගේ වෙබ් අඩවියේ පළ කළ වහාම ක්‍රියාත්මක වේ.

මෙම කාඩ්පත් ගිවිසුමේ යම් වෙනස් කිරීමකින් පසුවද මාර්ගගත කාඩ්පත් ගෙවීම් සේවා දිගටම භාවිත කිරීමෙන්, ඔබ එම වෙනස්කම්වලට බැඳී සිටීමට එකඟ වෙයි. මෙම කාඩ්පත් ගිවිසුමේ කිසියම් වෙනසක් සමග ඔබ එකඟ නොවන්නේ නම්, එවැනි වෙනස්කම් බලාත්මක වීමට පෙර සහ/හෝ ඔබේ ගිණුම වැසීමට පෙර 7 වන වගන්තියේ දක්වා ඇති පරිදි ඔබ මාර්ගගත කාඩ්පත් ගෙවීම් සේවා භාවිතය නතර කළ හැකිය.  ඔබට ඕනෑම වේලාවක සහ කිසිදු ගාස්තුවකින් තොරව ඔබගේ PayPal ගිණුම වසා දැමිය හැකි අතර, මෙම කාඩ්පත් ගිවිසුම අවසන් කිරීමෙන් පසුව ද මෙම කාඩ්පත් ගිවිසුම අවලංගු කිරීමට පෙර වගකිව යුතු ඕනෑම වගකීමක් සඳහා ඔබ බැඳී සිටින බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

“මාර්ගගත කාඩ්පත් ගෙවීම් සේවා” යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ PayPal විසින් සපයනු ලබන ගෙවීම් සැකසුම් සේවා කට්ටලයක් වන අතර එමඟින් වෙළෙන්දන්ට වෙබ් අඩවියකින් හෝ ජංගම යෙදුමකින් හෝ දුරකථනයෙන් ණය සහ හරපත් ගෙවීම් පිළිගැනීමට සහ ලැබීමට හැකියාව ලබා දේ. මෙම ගිවිසුමේ අරමුණු සඳහා, මෙම සේවාවන්ට උසස් ණය සහ හරපත් ගෙවීම්, වංචා ආරක්ෂාව, ගෙවීම් ප්‍රෝ සහ අතථ්‍ය පර්යන්තය ඇතුළත් වේ.

මෙම ගිවිසුමේ අරමුණු සඳහා, මෙම සේවාවන්ට ඇතුළත් වන්නේ:

 1. උසස් ණය සහ හරපත් ගෙවීම්: ණය සහ හරපත් ගනුදෙනු භාර ගැනීමේ ක්‍රියාකාරිත්වය.
 2. වංචා ආරක්ෂාව: PayPal වෙබ් අඩවියේ වඩාත් විස්තරාත්මකව විස්තර කර ඇති පරිදි, සිදු විය හැකි වංචනික ගනුදෙනුවලින් ඔබ ආරක්ෂා කිරීමට උපකාරී වන අතිරේක අවදානම් කළමනාකරණ විශේෂාංග වෙත ප්‍රවේශ වීම සඳහා PayPal විසින් ඔබට සපයනු ලබන විකල්ප සේවාව.
 3. ගෙවීම් ප්‍රෝ හෝ PayPal ගෙවීම් ප්‍රෝ (වෙබ් අඩවි ගෙවීම් ප්‍රෝ ලෙසද හැඳින්වේ) යන්නෙන් අදහස් වන්නේ PayPal ගෙවීම් බොත්තම, සෘජු ගෙවීම් සහ අතථ්‍ය පර්යන්තවලින් සමන්විත සේවා කට්ටලය, PayPal සංවර්ධක ලේඛනවල වඩාත් විස්තරාත්මකව විස්තර කර ඇති පරිදිය. විකල්ප අතිරේක සේවාවන්ට වංචා ආරක්ෂාව සහ පුනරාවර්තන ගෙවීම් ඇතුළත් වන අතර ඒවා සියල්ලම PayPal වෙබ් අඩවියේ විස්තර කර ඇත.
 4. අතථ්‍ය පර්යන්තය හෙවත් VT: කාඩ්පත් හිමියා විසින් ඔබට ලබා දී ඇති කාඩ්පත් දත්ත අතින් ඇතුළු කිරීමෙන් කාඩ්පත් ගෙවීමක් ලබා ගැනීමට ඔබට හැකි වන පරිදි සපයනු ලබන සේවාව.

ඉහත සඳහන් සෑම නිෂ්පාදනයක් තුළම PayPalහි මාර්ගගත කාඩ්පත් ගෙවීම් සේවා API හෝ PayPalහි SDK ඇතුළත් වේ.

කැපිටල් අකුරින් දක්වා ඇති යෙදුම් පහත 12 වන කොටසේ අර්ථ දක්වා ඇත. කරුණාකර මෙම කාඩ්පත් ගිවිසුම බලා, බාගෙන සුරකින්න.

 

කොටසට යන්න:

1. ඔබේ සේවාව පිහිටුවීම සහ සක්‍රිය කිරීම

2. ගාස්තු

3. තොරතුරු ආරක්ෂාව; දත්ත ආරක්ෂණ; දත්තවල සුවහ බව

4. පරිශීලක ගිවිසුම සහ අපගේ නීතිමය ලියකියවිලි අදාළ වන ආකාරය

5. PayPal ගෙවීම් බොත්තම භාවිත කිරීම

6. සමහර සේවාවන් සඳහා පුනරාවර්තන බිල්පත්/පුනරාවර්තන ගෙවීම් කැමැත්ත.

7. මෘදුකාංග බලපත්‍රය

8. කාඩ්පත්පත් ගනුදෙනු සඳහා බැංකුකරණ යෙදුම්

9. අවසන් කිරීම සහ අත්හිටුවීම

10. වංචා ආරක්ෂාව

11. විවිධ

12. නිර්වචන

13. උපලේඛනය 1 – දත්ත ආරක්ෂණ අවශ්‍යතා

14. උපලේඛනය 2 – බැංකු ගිවිසුම

15. උපලේඛනය 3 – වංචා ආරක්ෂණ නියමයන්

 

1. ඔබේ සේවාව පිහිටුවීම සහ සක්‍රිය කිරීම

 1. ආරම්භ කිරීම. අදාළ සේවාව ලබා ගැනීමට සහ භාවිත කිරීමට, ඔබ පහත සඳහන් දෑ සිදු කළ යුතුය:
  1. අදාළ සේවාව සඳහා මාර්ගගත අයදුම් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සම්පුර්ණ කර, PayPal ව්‍යාපාර ගිණුමක් විවෘත කර (ඔබට දැනටමත් එකක් නොමැති නම්), ඔබේ සේවයට ප්‍රවේශ වීමට සහ භාවිත කිරීම සඳහා PayPalහි මාර්ගගත ක්‍රියාවලියේ දක්වා ඇති අපගේ උපදෙස් අනුගමනය කරන්න.
  2. ඔබේ වෙබ් අඩවියේ ගෙවීම් ක්‍රියාවලියට අදාළ සේවාව ඒකාබද්ධ කරන්න. ඔබ අතථ්‍ය පර්යන්තයට පමණක් පිවිස භාවිත කරන්නේ නම් ඔබේ වෙබ් අඩවියේ ගෙවීම් ක්‍රියාවලියට ඔබේ සේවාව ඒකාබද්ධ කිරීම අවශ්‍ය නොවේ. ඔබේ සේවය ඔබේ 'සජීවී' වෙබ් අඩවියට ඒකාබද්ධ කිරීමෙන් සිදුවිය හැකි ගැටලුවලට PayPal වගකිව යුතු නොවේ. ඔබේ සේවාව තෝරා ගැනීම, සැකසීම, ඒකාබද්ධ කිරීම සහ අභිරුචිකරණය කිරීම සහ එය ඔබගේ අවශ්‍යතාවන්ට ගැළපෙන බව සහතික කිරීම ඔබේ වගකීම වේ.
  3. ඔබේ සේවාව පළමු වරට ‘සජීවී’ ගෙවීම් ගනුදෙනුවක භාවිත කිරීමෙන් එය සක්‍රිය කරන්න.
 2. ගෙවීම් ක්‍රම අතර සමතාවය. සේවාවන් භාවිත කිරීමෙන්, හර සහ ණයපත් කෙලින්ම පිළිගැනීමට PayPal ඔබට අවසර දෙයි. ඔබේ වෙබ් අඩවියේ ගෙවීම් විකල්පයන් ප්‍රදර්ශනය කිරීමේදී, ඔබ PayPal සහ කාඩ්පත් සංගම්වල ලාංඡන සමාන ප්‍රමාණයෙන් හා ප්‍රමුඛත්වයෙන් ඔවුන් හා වෙනත් ගෙවීම් ක්‍රම අතර සමානව ප්‍රදර්ශනය කළ යුතුය. එක් ගෙවීම් ක්‍රමයක් සඳහා වැඩි කැමැත්තක් හෝ වෙනස් කොට සැලකීමක් ඔබ විසින් ප්‍රදර්ශනය නොකළ යුතුය. PayPal හි ලාංඡනය සහ බොත්තම් භාවිතා කිරීමේදී, https://www.paypal.com/webapps/mpp/logos-buttons හි ඇති ලාංඡන භාවිත ප්‍රමිතීන්ටහෝ කලින් කලට යාවත්කාලීන කරන පරිදි ඒ හා අනුකූල වීමටද ඔබ එකඟ වේ.
 3. ණය වාර්තා අවසරය. ඔබේ කාඩ්පත් ගනුදෙනු පිළිගැනීමට සහ නිරාකරණය කිරීමට පහසුකම් සැලසීම සහ ගාස්තු ආපසු ගෙවීම්, මුදල් ආපසු ගෙවීම්, ආරවුල්, ගැලපීම් සහ වෙනත් විමසීම් ඇතුළු අයිතම සම්බන්ධව තෙවන පාර්ශවයන්ට ඔබේ ව්‍යාපාරය සහ තනි කාඩ්පත් ගනුදෙනු පිළිබඳ තොරතුරු සැපයීමට ඔබ PayPal වෙත බලය පවරයි. PayPal රහස්‍යතා ප්‍රකාශයේ දක්වා ඇති ආකාරයට මෙම කාඩ්පත් ගිවිසුම යටතේ ඔබේ වගකීම් ඉටු කිරීමට ඇති හැකියාව පිළිබඳ ඔබේ ණය ඉතිහාසය සහ මූල්‍ය තොරතුරු තෙවන පාර්ශවයකින් ලබා ගැනීමට PayPal හට ඉඩ දීමට ඔබ එකඟ වේ. PayPal විසින් ඔබගේ PayPal ගිණුමේ ණය සහ වෙනත් අවදානම් සාධක (ආපසු හැරවීම් සහ නැවත අයකිරීම්, ගනුදෙනුකරුවන්ගේ පැමිණිලි, හිමිකම් ඇතුළුව එහෙත් එයට සීමා නොවී) අඛණ්ඩව සමාලෝචනය කරනු ලැබේ. PayPal විසින් PayPal රහස්‍යතා ප්‍රකාශයට අනුකූලව ලබාගත් තොරතුරු ගබඩා කිරීම, භාවිත කිරීම සහ අනාවරණය කිරීම සිදු කරනු ඇත.
 4. අවලංගු කිරීම. PayPal විසින් ඔබට දැනුම්දීමෙන් පසු සක්‍රිය කිරීමේ දිනයට පෙර ඕනෑම දිනයක ඕනෑම සේවාවක් වෙත ඔබේ ප්‍රවේශය සහ/හෝ භාවිතය අවසන් කළ හැකි අතර/හෝ මෙම කාඩ්පත් ගිවිසුම සක්‍රිය කිරීමේ දිනයට පෙර අවසන් කළ හැකිය.

 

2. ගාස්තු

PayPal ඔබට සේවාව සැපයීම සලකා බැලීමේ දී, අයදුම් කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ දී PayPal සමග එකඟ වූ පරිදි ගාස්තු ප්‍රමාණය හා ආකාරයෙන් ගෙවීමට ඔබ එකඟ වන්නෙහිය.

 

3. තොරතුරු ආරක්ෂාව; දත්ත ආරක්ෂණ; දත්තවල සුවහ බව

 1. දත්ත ආරක්ෂණ කාලසටහනට අනුකූල වීම. මෙම කාඩ්පත් ගිවිසුමේ කොටසක් වන පහත 1 වන උපලේඛනයට අනුකූල වීමට ඔබ එකඟ වේ.
 2. මිල සහ මුදල්. ගතික මුදල් පරිවර්තනයේ ප්‍රතිඵලයක් වන ගෙවීම් ගනුදෙනු ඔබ විසින් ඉදිරිපත් නොකළ යුතුය. මෙයින් අදහස් කරන්නේ ඔබ එක් මුදලකින් අයිතමයක් ලැයිස්තුගත කර වෙනත් මුදලකින් ගෙවීම භාර නොගන්නා බවයි. ඔබ මුදල් වර්ග එකකට වඩා ප්‍රමාණයකින් ගෙවීම් භාර ගන්නේ නම්, ඔබ එක් එක් මුදල් සඳහා මිල වෙන වෙනම ලැයිස්තුගත කළ යුතුය.
 3. දත්ත ආරක්ෂණ අතිරේකය සමග අනුකූල වීම. ඔබ (ව්‍යාපාරිකයා ලෙස) සහ අප මෙම කාඩ්පත් ගිවිසුමේ කොටසක් වන මෙහි ඇති දත්ත ආරක්ෂණ අතිරේකය සමග අනුකූල වීමට එකඟ වෙමු. දත්ත ආරක්ෂාව සහ රහස්‍යතාවයට අදාළ මෙම කාඩ්පත් ගිවිසුමේ ඇති පරස්පර කොන්දේසිවලට වඩා ඉහළින් දත්ත ආරක්ෂණ උපලේඛනයේ කොන්දේසි පවතී.
 4. දත්ත සුවහ බව. මෙම කාඩ්පත් ගිවිසුම අවසන් කිරීම හෝ කල් ඉකුත්වීම මත, වෙළෙන්දාගේ ලිඛිත ඉල්ලීමකට අනුව, වෙළෙන්දාගේ අත්පත් කර ගැනීමේ බැංකුව හෝ ගෙවීම් සේවා සැපයුම්කරු (“දත්ත ලබන්නා”) වෙළෙන්දාගේ ගනුදෙනුකරුවාට අදාළ පුද්ගලික දත්ත ඇතුළුව ලබා ගත හැකි ඕනෑම ණයපතක් (“කාඩ්පත් තොරතුරු”) තොරතුරු ලබා දීමට PayPal එකඟ වේ. එසේ කිරීම සඳහා, වෙළෙන්දා විසින් PayPal වෙත දත්ත ලබන්නා සංගමයේ PCI-DSS අවශ්‍යතාවයන්ට අනුකූල වන බවටත්, 1 මට්ටමේ PCI හා අනුකූල බවටත් සාක්ෂි ඇතුළුව සියලු ඉල්ලූ තොරතුරු ලබා දිය යුතුය. පහත සඳහන් කරුණු අදාළ වන තාක් කල් කාඩ්පත් තොරතුරු දත්ත ලබන්නා වෙත මාරු කිරීමට PayPal එකඟ වේ: (a) සුදුසුකම් ලත් සැපයුම්කරුවකුගේ සංගමයේ PCI-DSS අවශ්‍යතා හා PayPal විසින් සාධාරණ ලෙස ඉල්ලා සිටින වෙනත් තොරතුරුවලට අනුකූල වීම පිළිබඳ සහතිකයක් හෝ වාර්තාවක් PayPal වෙත සැපයීම මගින් දත්ත ලබන්නා සංගමයේ PCI-DSS අවශ්‍යතා (1 මට්ටමේ PCI අනුකූලතාවයට) අනුකූල වන බවට සාක්ෂි ව්‍යාපාරිකයා විසින් PayPal වෙත සැපයීම; (b) එවැනි කාඩ්පත් තොරතුරු පැවරීම සංගමයේ PCI-DSS අවශ්‍යතාවල නවතම අනුවාදයට අනුකූල වීම; සහ (c) අදාළ කාඩ්පත් තොරතුරු මාරු කිරීම අදාළ සාංගමික රීති යටතේ සහ අදාළ ඕනෑම නීති, රීති හෝ රෙගුලාසි (දත්ත ආරක්ෂණ නීති ඇතුළුව) යටතේ අවසර දෙනු ලැබීම.

 

4. පරිශීලක ගිවිසුම සහ අපගේ නීතිමය ලියකියවිලි අදාළ වන ආකාරය

 1. පරිශීලක ගිවිසුම අදාළ වේ. පරිශීලක ගිවිසුමේ නියමයන් ඔබට අදාළ වන අතර මෙම කාඩ්පත් ගිවිසුමට ඇතුළත් කර ඇත. පරිශීලක ගිවිසුමේ PayPal සේවා යන යෙදුමට අදාළ සේවා ඇතුළත් වේ. මෙම කාඩ්පත් ගිවිසුම සහ පරිශීලක ගිවිසුම අතර කිසියම් නොගැළපීමක් ඇති වුවහොත්, මෙම කාඩ්පත් ගිවිසුම පරිශීලක ගිවිසුම අභිබවා යයි, නමුත් එම නොගැළපීමේ ප්‍රමාණයට සහ අදාළ සේවාවට අදාළව පමණි. සෑම PayPal වෙබ් පිටුවකම පාහේ පාදකයේ ඇති සබැඳියක් හරහා පරිශීලක ගිවිසුම සොයා ගත හැකිය. පරිශීලක ගිවිසුමට පහත දේ සපයන වැදගත් විධිවිධාන ඇතුළත් වේ:
  1. නැවත අය කිරීම්, ආපසු හැරවීම් සහ ගාස්තු ගෙවීමේ ඔබේ වගකීම සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා සංචිතයක් ගැනීමට PayPal වෙත අවසර දීම;
  2. ඔබ PayPal භාවිත කිරීමේ දී PayPal හි පිළිගත හැකි භාවිත ප්‍රතිපත්තිය අනුගමනය කිරීමට ඔබට බැඳීමක් ඇති කිරීම;
  3. ඔබේ තොරතුරු සහ හවුල් ගනුදෙනුකරුවන්ගේ තොරතුරු භාවිතය සහ අනාවරණය කිරීම පාලනය කරන PayPal හි රහස්‍යතා ප්‍රකාශයට නීතිමය බලයක් ලබා දීම; හා
  4. පරිශීලක ගිවිසුමේ ලැයිස්තුගත කර ඇති තත්ත්ව යටතේ ගෙවීමක් හෝ ඔබේ PayPal ගිණුම සීමා කිරීමට PayPal වෙත අවසර දීම.
 2. අසමත් වූ ගෙවීම් සහ නිෂ්පාදන මෙවලම්. වංචා පෙරීමේ තාක්ෂණය සහ ඒ හා සමාන වැළැක්වීමේ මෙවලම් (ඇත්නම්) හෝ වංචා ආරක්ෂණ නිෂ්පාදන භාවිතා කිරීම ඇතුළුව ඔබේ සේවාව භාවිතා කරන්නේ කෙසේ ද සහ වින්‍යාස කරන්නේ කෙසේ ද යන්න නොසලකා පරිශීලක ගිවිසුමේ දක්වා ඇති පරිදි ගාස්තු ආපසු ගෙවීම්, ආපසු හැරවීම් සහ වෙනත් අවලංගු ගෙවීම් සඳහා ඔබ වගකිව යුතු ය. වංචා හඳුනා ගැනීමට සහ ගෙවීම් අසාර්ථක වීම වළක්වා ගැනීමට එම මෙවලම් ප්‍රයෝජනවත් විය හැකි නමුත් ඒවා අවලංගු වන අයකිරීම්, ආපසු හැරවීම් සහ ගෙවීම් සඳහා පරිශීලක ගිවිසුමට අනුකූලව ඔබේ වගකීම සහ බැඳීමට බලපාන්නේ නැත.

 

5. PayPal ගෙවීම් බොත්තම භාවිත කිරීම

ඔබ උසස් ණය සහ හරපත් ගෙවීම්, ගෙවීම් ප්‍රෝ, හෝ ගෙවීම් ප්‍රෝ ගෙවුම් ප්‍රවාහ භාවිත කරන්නේ නම් ඔබ පහත සඳහන් ආකාරයට PayPal ගෙවීම් බොත්තම භාවිතා කළ යුතුය:

 1. ඔබ පහත අවස්ථාවකදී PayPal ගෙවීම් බොත්තමක් ඇතුළත් කළ යුතු ය: (i) ඔබ ඔබේ ගනුදෙනුකරුවන්ගෙන් ප්‍රවාහනගත කිරීමේ/බිල්පත් යොමු කළ යුතු ලිපිනය සහ වෙනත් මූල්‍ය තොරතුරු ඉල්ලා සිටීමට පෙර හෝ (ii) ඔබ ගෙවා පිටවීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා එක් පිටුවක් පමණක් භාවිත කරන්නේ නම් ඔබ එවැනි තොරතුරු රැස් කරන එම පිටුවේම.
 2. ඔබ පිරිනමන අනෙකුත් ගෙවීම් විකල්ප සමග ගෙවීම් විකල්පයක් ලෙස ඔබ PayPal ලබා දිය යුතු ය. ඔබේ අනෙකුත් ගෙවීම් විකල්ප සඳහා PayPal පිළිගැනීමේ සලකුණ ලාංඡනවලට සමාන ප්‍රමුඛතාවයකින් පෙන්විය යුතු ය. ඔබ විසින් පිරිනමන වෙනත් ගෙවීම් විකල්පයකට වඩා ගෙවීම් විකල්පයක් ලෙස ඔබ PayPal හට වෙනස් ලෙස සැලකීම හෝ එය භාවිත කිරීම අධෛර්යමත් නොකළ යුතු ය.
 3. ඔබේ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ ඊමේල් ලිපිනය, ප්‍රවාහනගත කිරීමේ/බිල්පත් යොමු කළ යුතු ලිපිනය සහ මූල්‍ය තොරතුරු ඇතුළුව ඔවුන්ගේ පුද්ගලික තොරතුරු ගබඩා නොකිරීමේ විකල්පය ඔබ ලබා දිය යුත්තෙහිය.

 

6. සමහර සේවාවන් සඳහා පුනරාවර්තන බිල්පත්/පුනරාවර්තන ගෙවීම් කැමැත්ත.

ඔබ පුනරාවර්තන බිල්පත් හෝ පුනරාවර්තන ගෙවීම් අංගයක් භාවිත කරන්නේ නම්, පුනරාවර්තන පදනමක් මත බිල් කිරීමට ඔබේ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ ගිවිසුම අල්ලා ගැනීම ඇතුළුව සාංගමික රීති සහ අදාළ නීතියට අනුකූල වීම ඔබේ වගකීම බවට ඔබ එකඟවන්නෙහිය.

 

7.  හිමිකාර අයිතිවාසිකම්

 1. බුද්ධිමය දේපළ.  PayPal සහ එහි බලපත්‍රලාභීන් සියලුම බුද්ධිමය දේපළ අයිතිවාසිකම් (සියලු පේටන්ට් බලපත්‍රය, වෙළඳ ලකුණ, ප්‍රකාශන හිමිකම, වෙළඳ ඇඳුම, වෙළඳ රහස්, දත්ත පදනම් අයිතිවාසිකම් සහ අනෙකුත් සියලු ම බුද්ධිමය දේපළ අයිතිවාසිකම් ඇතුළුව) සහ ඔවුන්ගේ රහස්‍ය තොරතුරු සියල්ලටම; වෙනත් හිමිකාර තොරතුරු, නිෂ්පාදන සහ සේවා; සහ සේවාවන් හා සම්බන්ධව සංවර්ධනය කරන ලද, මූර්තිමත් කරන ලද හෝ ක්‍රියාවට නංවන ලද සහ PayPal විසින් සපයනු ලබන කර්තෘත්වයේ අදහස්, සංකල්ප, ශිල්පීය ක්‍රම, නව නිපැයුම්, ක්‍රියාවලි, මෘදුකාංග හෝ කෘති, සියලු වෙනස් කිරීම්, වැඩි දියුණු කිරීම්, ව්‍යුත්පන්න කෘති, වින්‍යාස කිරීම්, පරිවර්තන, වැඩි දියුණු කිරීම් සහ ඒ සඳහා අතුරුමුහුණත් (ඉහත සඳහන් “PayPal බුද්ධිමය දේපළ”) සඳහා හිමිකම් ඇති බව ඔබ පිළිගන්නෙහිය. PayPal බුද්ධිමය දේපළෙහි ඔබේ පෙර පැවති දෘඩාංග, මෘදුකාංග, දත්ත හෝ ජාල ඇතුළත් නොවේ. මෙහි පැහැදිලිව දක්වා ඇති පරිදි හැර, මෙම කාඩ්පත් ගිවිසුමේ කිසිවක් වෙනත් පාර්ශවයක බුද්ධිමය දේපළ අයිතිවාසිකම් සඳහා කිසිදු අයිතියක් හෝ බලපත්‍රයක් ඇති නොකරනු ඇති අතර සෑම පාර්ශවයක්ම එහි බුද්ධිමය දේපළ අයිතිවාසිකම් ස්වාධීනව පවත්වා ගෙන යා යුතුය. මෙම ගිවිසුම යටතේ ව්‍යංග්‍ය බලපත්‍ර කිසිවක් නොමැති අතර, මෙහි ඔබට පැහැදිලිවම ලබා දී නොමැති ඕනෑම අයිතිවාසිකමක් PayPal හෝ එහි සැපයුම්කරුවන් මගින් ඇවිරිණි. ඔබ සේවා, බලපත්‍රය (පහත) හෝ වෙනත් PayPal බුද්ධිමය දේපළ ප්‍රති ඉංජිනේරුකරණය, විසංයෝජනය, විකරණය හෝ ව්‍යුත්පන්න කෘති නිර්මාණය කිරීම නොකළ යුත්තෙහිය.
 2. තොරතුරු සහ ලේඛන ද්‍රව්‍යවල අයිතිය. ව්‍යාපාරිකයාට සේවාවන් වෙත ප්‍රවේශ වීමේ සහ භාවිත කිරීමේ කොටසක් ලෙස, ව්‍යාපාරිකයාට සේවාවන් සමග භාවිත කිරීම සඳහා නිශ්චිත තොරතුරු සහ ලේඛන (“ලේඛන ද්‍රව්‍ය”) ලබා දෙනු ඇත. ලේඛන හා සම්බන්ධ සියලු බුද්ධිමය දේපළ අයිතිවාසිකම් PayPal හෝ අදාළ අත්පත් කර ගැනීමේ ආයතනයේ දේපළ ලෙස පවතී (අදාළ තත්ත්වය අනුව). කිසිදු පුද්ගලයෙකුට ද්‍රව්‍ය ලබා දීම, මාරු කිරීම, පැවරීම, නවීකරණය කිරීම, විකිණීම, නැවත විකිණීම (අර්ධ වශයෙන් හෝ සමස්තයක් වශයෙන්) නොකිරීමට වෙළෙන්දා එකඟ වේ.
 3. බලපත්‍රය. PayPal මෙයින් පහත සඳහන් දේ සඳහා ඔබට අනන්‍ය සාධාරණ නොවන, මාරු කළ නොහැකි, ආපසු කැඳවිය හැකි, උප-බලපත්‍ර දිය නොහැකි, සීමිත බලපත්‍රයක් ලබා දෙයි:
  1. PayPal වෙබ් අඩවිය තුළ වරින් වර දක්වන පරිදි PayPalහි බුද්ධිමය දේපළ, ඕනෑම ලේඛන ද්‍රව්‍ය, සහ තොරතුරු හා ලේඛන, මෙම කාඩ්පත් ගිවිසුමේ (“IP බලපත්‍ර” සහ API වලට අදාළව, “API බලපත්‍ර”) නියම සහ කොන්දේසිවලට අනුකූලව සේවාවන් භාවිතයට අවශ්‍ය පරිදි පමණක් භාවිත කිරීම; හා
  2. ඔබේ සේවාව සඳහා PayPal විසින් සපයන ලද ලියකියවිලි භාවිත කර ඔබේ ව්‍යාපාරය තුළ පමණක් අභ්‍යන්තර භාවිතයට ප්‍රතිනිෂ්පාදනය කිරීම. බලපත්‍රලත් ඔබේ සේවාව වෙනස් වීමට යටත් වන අතර අනෙක් PayPal පද්ධතිය සමග පරිණාමය වනු ඇත; 11(a) වගන්තිය බලන්න. වරින් වර PayPal විසින් නිකුත් කරන ලද සේවාව සමග ඇති සියලු ම PayPal ලියකියවිලි සහ උපදෙස්වල ඇතුළත් ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ භාවිත කිරීමේ අවශ්‍යතාවයන්ට ඔබ අනුකූල විය යුතු ය (අදාළ නීති සහ කාඩ්පත් යෝජනා ක්‍රම රීතිවලට අනුකූල වීම සඳහා අපි ඔබ මත පනවන භාවිත කිරීමේ අවශ්‍යතාවයන් සීමාවක් නොමැතිව ක්‍රියාත්මක කිරීම).
 4. ID කේත. PayPal ඔබට විශේෂිත හඳුනාගැනීමේ කේත ලබා දෙනු ඇත. PayPal මෘදුකාංග අතුරුමුහුණත් සඳහා මෙහෙයුම් උපදෙස් ඇතුළුව කේතයන් ඔබව හඳුනාගෙන ඔබගේ පණිවිඩ සහ උපදෙස් අපට සත්‍යාපනය කරයි. ඔබෙන් (හෝ ඔබේ වෙබ් අඩවියෙන්) උපදෙස් සැකසීමට PayPal පද්ධතියට එම කේත භාවිතා කිරීම අවශ්‍ය විය හැකිය. ඔබ කේත ආරක්ෂාකාරීව තබා ගත යුතු අතර PayPal සමඟ ගනුදෙනු කිරීමේදී ඔබ වෙනුවෙන් ක්‍රියා කිරීමට ඔබට බලය නොමැති පාර්ශවයන්ට අනාවරණය කිරීමෙන් ඒවා ආරක්ෂා කළ යුතුය. හඳුනාගැනීමේ කේත ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වරින් වර PayPal විසින් උපදෙස් දෙන සාධාරණ ආරක්ෂණ අනුගමනය කිරීමට ඔබ එකඟ වේ; 1 වන උපලේඛනයද බලන්න. උපදෙස් පරිදි කේතවල ආරක්ෂාව සහතික කිරීමට ඔබ අපොහොසත් වුවහොත්, ඔබ හැකි ඉක්මනින් PayPal වෙත දැනුම් දිය යුතුය, එවිට PayPal හට කේත අවලංගු කර නැවත නිකුත් කළ හැකිය. කේතවල ආරක්‍ෂාව අඩපණ වී ඇති බවට විශ්වාස කිරීමට හේතුවක් තිබේ නම් සහ දැනුම් දීමක් සාධාරණ ලෙස ලබා දිය හැකි සෑම විටම ඔබට දැනුම් දීමෙන් පසුව PayPal විසින් එය අවලංගු කර නැවත නිකුත් කළ හැකිය.
 5. API. PayPal ඔබට එහි API ඒකාබද්ධ කිරීම සහ පරිශීලක මාර්ගෝපදේශ සහ SDK (සාමූහිකව “PayPal ප්‍රලේඛනය”) ලබා දෙනු ඇත. API ඒකාබද්ධ කිරීම හා භාවිතය සම්බන්ධයෙන් ඔබ PayPal ප්‍රලේඛනයට අනුකූල විය යුත්තෙහිය. සේවා සහ API බලපත්‍රයට අදාළ සියලුම පරිශීලක හැඳුනුම්පත්, මුරපද සහ වෙනත් ප්‍රවේශ කේත රහසිගතව තබා ගත යුතු අතර සියලු අනවසර පුද්ගලයින්ගෙන් සුරක්ෂිතව තබා ගත යුතුය. රැකියා තත්ත්වය වෙනස් වීම නිසා හෝ සොරකම, අලාභය, හෝ බලයලත් අනාවරණයක් හෝ එම පරිශීලක හැඳුනුම අනිසි ලෙස භාවිත කිරීම ඇතුළුව ඕනෑම හේතුවක් නිසා ඔබ වෙනුවෙන් බලයලත් ධාරිතාවයකින් ක්‍රියා කිරීම නවත්වන ඕනෑම පරිශීලකයෙකුගේ ප්‍රවේශ වීමේ අයිතිය ඔබ වහාම අහෝසි කරනු ඇත. ඔබේ පරිශීලක හැඳුනුම්පත හෝ මුරපදය අනවසරයෙන් භාවිත කිරීම පිළිබඳව දැනගත් වහාම PayPal වෙත දැනුම් දීමට ඔබ එකඟවන්නෙහිය. (i) වරින් වර සේවාවන්ට ප්‍රවේශ වීම සඳහා ඔබේ මුරපද යාවත්කාලීන කිරීම සහ (ii) තත්ත්වයන් යටතේ සාධාරණ ලෙස “ශක්තිමත්” මුරපද නිර්මාණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුත්තෙහිය. පරිශීලක හැඳුනුම්පත යනු PayPal හි දේපළ වන අතර ඔබ එය කිනම් හෝ තෙවන පාර්ශවයක් සමග බෙදා ගන්නේ නම් හෝ මෙම API බලපත්‍රය උල්ලංඝනය කරන්නේ නම් වහාම PayPal විසින් අවලංගු කරනු ලැබීමට ඉඩ ඇත. ඔබ API භාවිත කිරීම සම්බන්ධව, පහත සඳහන් කිසිවක් හෝ කිරීම ඔබට තහනම් ය: (i) ඕනෑම තෙවන පාර්ශ්වයකට (තෙවන පාර්ශවීය සේවා සපයන්නන් හැර) ඔබේ පරිශීලක හැඳුනුම්පත විකිණීම, මාරු කිරීම, උප බලපත්‍ර ලබා දීම හෝ අනාවරණය කිරීම; (ii) API මගින් ප්‍රවේශ වන PayPal හි රහස්‍ය තොරතුරු හා සම්බන්ධ කිසියම් හෝ දෙයක් විකිණීම, මාරු කිරීම, උප බලපත්‍ර ලබා දීම සහ/හෝ පැවරීම; (iii) එම ගනුදෙනුකරුගේ ප්‍රකාශිත අවසරයකින් තොරව API හරහා ප්‍රවේශ විය හැකි ඕනෑම පාරිභෝගිකයෙකුගේ පුද්ගලිකව හඳුනා ගත හැකි තොරතුරු රැස් කිරීම; (iv) වෙනත් ඕනෑම තෙවන පාර්ශවයකට කාල හුවමාරුව, සේවා කාර්යාංශය, යෙදුම් සේවා සැපයුම්කරු හෝ ඒ හා සමාන සේවාවන් සැපයීම; සහ (v) PayPal හි පූර්ව ලිඛිත අනුමැතියකින් තොරව සේවාවන්, හෝ API බලපත්‍රය වෙනත් ඕනෑම පරිගණක මෘදුකාංගයක් හෝ පද්ධතියක් සමග සම්බන්ධ කිරීම. මෙම ගිවිසුමට අනුකූලව සේවා භාවිත නොකෙරේ නම් හෝ PayPal විසින් සපයනු ලබන භාවිතය සඳහා වන උපදෙස් කිසිවක් අනුගමනය නොකරන්නේ නම්, සේවාවල ක්‍රියාකාරිත්වය සඳහා PayPal හට කිසිදු වගකීමක් නොමැත.
 6. වගකීමක් නැත. ඔබේ නිෂ්පාදනය සහ ඒ සමග ඇති සියලු ම ලියකියවිලි “පවතින ආකාරයට” ඔබට ලබා දේ. නීතියෙන් අවසර දී ඇති තාක් දුරට, ඔබේ සේවාව, සපයා ඇති පරිශීලක ප්‍රලේඛන, හිමිකාරීත්ව වගකීම, අනුල්ලංඝනය, විකිණිය හැකි බව හෝ යම්කිසි අරමුණකට සුදුසු බව ඇතුළත්ව එහෙත් එයට සීමා නොවී, ඒවාට අදාළව, PayPal කිසිදු වගකීමක්, ප්‍රකාශනයක් හෝ ඇඟවීමක්, නීතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීම මගින් හෝ වෙනත් ආකාරයකින් ලබා නොදේ. සේවාවන් අඛණ්ඩව හෝ දෝෂ රහිතව පවතින බවට PayPal කිසිදු වගකීමක් ලබා නොදේ. වංචනික ගනුදෙනු හඳුනා ගැනීමට හෝ අවම කිරීමට ඔබට හැකි සේවාවන් සහ අදාළ අංග වලංගු නොවන හෝ වංචනික ගනුදෙනු සොයා ගැනීමට හෝ වළක්වනු ඇති බවට PayPal විසින් සහතිකයක් ලබා නොදෙන අතර නියෝජනය හෝ වගකීමක් ලබා නොදෙයි. ක්‍රියාවට නංවන වලංගු නොවන හෝ වංචනික ගනුදෙනු සඳහා PayPal වග නොකියයි. මෙම කාඩ්පත් ගිවිසුම යටතේ හෝ ඔබේ නිෂ්පාදනය සඳහා PayPal විසින් සපයන ලද කිසිවක්, වගකීමක් ලෙස ඇතුළත් කිරීමට PayPal අවසරය ලබා නොදෙන අතර, PayPal විසින් කිසියම් නිෂ්පාදනයක්, බලපත්‍රලාභී සපයන ලද මෘදුකාංග සහ පරිශීලක ලේඛනයක් හා සම්බන්ධව (ඔබේ නිෂ්පාදනයේ අභිරුචිකරණය සඳහා ඔබට සහාය විය හැකි සේවාවන් ඇතුළුව, එහෙත් එයට සීමා නොවී) බැඳීමක් හෝ වගකීමක් පැන නොනැගේ. නිෂ්පාදන ක්‍රියාවට නැංවීමෙන් සිදුවන පාඩුවකට PayPal වගකිව යුතු නැති බැවින් අදාළ නිෂ්පාදන ක්‍රියාත්මක කිරීම තරයේ පරීක්ෂා කරන ලෙස PayPal නිර්දේශ කරයි.
 7. PayPal සත්කාරක ඒකාබද්ධතා සහ ඔබේ බුද්ධිමය දේපළ. සේවාවන් (“ඔබේ සලකුණු”) භාවිත කිරීමේ දී හුදු ඔබේ සේවාව භාවිතය සක්‍රිය කිරීමේ අරමුණ සඳහාම පමණක් (සීමාවකින් තොරව, ඔබේ සත්කාරක සේවාව අභිරුචිකරණය ඇතුළුව) සේවාවන් භාවිත කරන විට ඔබ PayPal වෙත ලබා දුන් ඔබේ හෝ ඔබේ ආශ්‍රිතයන්ගේ නම්, රූප, ලාංඡන, වෙළඳ ලකුණු, සේවා සලකුණු සහ/හෝ වෙළඳ නාම භාවිත කිරීමට PayPal වෙත කර්තෘභාග රහිත, ලොව පුරා සුවිශේෂී නොවන බලපත්‍රයක් ඔබ මෙයින් ලබා දෙයි. ඔබේ ලකුණුවට ඔප්පුව සහ හිමිකාරීත්වය සහිතව මෙහි ඇති ඕනෑම භාවිතයකින් පැන නගින සියලු යහපත් දේ ඔබ සමඟ පවතිනු ඇත. ඔබේ ලකුණු භාවිත කිරීමේ අයිතිය PayPal වෙත ලබා දීමට ඔබට බලය ඇති බව ඔබ නියෝජනය කරන අතර, ඔබ PayPal ඔබේ සලකුණු භාවිත කිරීම නිසා ඇති වන ඕනෑම හිමිකම් පෑමකින් හෝ අලාභයකින් අඛණ්ඩ පදනමක් මත PayPal නිදහස් කරයි.

 

8. කාඩ්පත්පත් ගනුදෙනු සඳහා බැංකුකරණ යෙදුම්

කාඩ්පතකින් ඔබට සෘජුවම ගෙවීම් මෙන්ම ඔබට PayPal ගෙවීමක් සඳහා අරමුදල් සපයන කාඩ් ගනුදෙනුද ඇතුළත්ව කාඩ්පත් ගනුදෙනු සැකසීමේදී බැංකු හවුල්කරුවන්ගේ සේවාවන් PayPal විසින් භාවිතා කරනු ලැබේ. එම සේවාවන් සම්බන්ධයෙන් පහත 2 වන උපලේඛනය අදාළ වේ. මෙම කාඩ්පත් ගිවිසුම පිළිගැනීමේදී, මෙම කාඩ්පත් ගිවිසුමේ කොටසක් වන කොන්දේසි 2 වන උපලේඛනයේ ඇති කාඩ්පත් ගනුදෙනු සඳහා වන කොන්දේසි ද ඔබ පිළිගනී.

 

9. අවසන් කිරීම සහ අත්හිටුවීම

 1. ඔබ විසින්. පහත සඳහන් දේවලින් එකක් කිරීමෙන් ඔබට මෙම කාඩ්පත් ගිවිසුම කැමැත්තෙන් අවසන් කළ හැකිය:
  1. මෙම කාඩ්පත් ගිවිසුම අවලංගු කිරීමේ ඔබේ අභිප්‍රාය PayPal පාරිභෝගික සේවයට දින 30කට පළමුව දැන්වීම. PayPal පාරිභෝගික සේවය ඊමේල් මගින් අවසන් කිරීම තහවුරු කරයි. මෙම විකල්පය මඟින් ඔබේ සේවාව භාවිතා කිරීම සහ ඒ සඳහා ගෙවීම නැවැත්වීමට ඔබට ඉඩ සලසයි, නමුත් ඔබේ PayPal ගිණුම විවෘතව පවතින අතර එහි පරිශීලක ගිවිසුම ක්‍රියාත්මක වේ; නැතහොත්
  2. ඔබේ සේවාව සමග ඔබ භාවිත කරන PayPal ගිණුම වැසීම (වැඩි විස්තර සඳහා පරිශීලක ගිවිසුම බලන්න).
 2. PayPal විසින්. පහත සඳහන් ඕනෑම දෙයක් කිරීමෙන් PayPal විසින් මෙම කාඩ්පත් ගිවිසුම කැමැත්තෙන් අවසන් කළ හැකිය:
  1. මෙම කාඩ්පත් ගිවිසුම අවසන් කිරීමට අදහස් කරන ඔබේ PayPal ගිණුමේ PayPal ගිණුම හා සම්බන්ධ ලියාපදිංචි ඊමේල් ලිපිනයට දින 30කට පෙර දැන්වීමක් ඊමේල් කිරීමෙන්. වෙනත් ආකාරයකින් දැනුම් නොදුනහොත්, මෙම විකල්පය ඔබේ පරිශීලක ගිවිසුමට බලනොපාන අතර ඔබේ PayPal ගිණුම විවෘතව පවතී.
  2. ඔබේ නිෂ්පාදනය සමග භාවිත කරන PayPal ගිණුමට අදාළ පරිශීලක ගිවිසුම අවසන් කිරීම.
 3. සිදුවීම් අනුව. පහත දේ සිදුවන්නේ නම් දැනුම්දීමකින් තොරව PayPal විසින් මෙම කාඩ්පත් ගිවිසුම වහාම අවසන් කළ හැකිය:
  1. ඔබ මෙම කාඩ්පත් ගිවිසුම හෝ පරිශීලක ගිවිසුම කඩ කිරීම;
  2. මෙම ගිවිසුම හෝ සේවාවන්ට අදාළ වන වෙනත් PayPal ගිවිසුම් යටතේ ඇති බැඳීම් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නොහැකි වීම;
  3. ඔබේ ණය ගෙවීමට නොහැකි වීම, ඔබේ ණය ගෙවීමට ඇති නොහැකියාව පිළිගැනීම හෝ වෙනත් ආකාරයකින් බංකොලොත් වන්නේ නම්;
  4. ඔබට හෝ ඔබේ වත්කම්වලට එරෙහිව යම්කිසි ක්‍රියාත්මක කිරීමක්, ඇමුණුමක් හෝ ඒ හා සමාන ක්‍රියාමාර්ගයක් ගැනීම, අය කිරීම හෝ බලාත්මක කිරීම හෝ කිසියම් ගාර්නිෂී නියෝගයක් නිකුත් කර හෝ ඔබ අත පත් කර ඇත්නම්;
  5. PayPal විසින් කලින් අනුමත කරන ලද කොන්දේසි මත නුබුන්වත් ඒකාබද්ධ කිරීම හෝ ප්‍රතිසංවිධානය කිරීම යෝජනා කරනු ලැබුවහොත් හැර, ඔබේ ව්‍යාපාරයේ සැලකිය යුතු කොටසක් ඈවර කිරීම, පරිපාලනය, බංකොලොත්භාවය හෝ විසුරුවා හැරීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද ඕනෑම පෙත්සමක්, නියෝගයක් හෝ යෝජනාවකට යටත් වන්නේ නම්;
  6. ලබන්නා, කළමණාකරු, භාරකරු, ඈවර කරන්නා හෝ ඒ හා සමාන නිලධාරියෙකු පත් කිරීම නිසා එහි වත්කම්වල කොටසක් හෝ කොටසක් මත පූර්ණ හා සීමා රහිත පාලනය අහිමි වන්නේ නම්;
  7. ඔබේ ණය හිමියන් (හෝ එහි ණය හිමියන්ගේ ඕනෑම පන්තියක්) සමඟ ඔබේ ණය සම්බන්ධයෙන් කිසියම් සංයුතියක් හෝ විධිවිධානයක් ඇතුළත් කරන්නේ නම් හෝ යෝජනා කරන්නේ නම්;
  8. ඔබේ ව්‍යාපාරය, මෙහෙයුම් හෝ මූල්‍ය තත්ත්වය තුළ සැලකිය යුතු අහිතකර වෙනසක් සිදු වීම;
  9. ඔබේ සේවාව සඳහා අයදුම් කිරීමේ දී හෝ අප සමග ගනුදෙනු කිරීමේ දී ඔබ සාවද්‍ය තොරතුරු සැපයීම;
  10. ඔබේ PayPal ගිණුම හා වෙනත් හේතුවක් නිසා හෝ කිසියම් අත්පත් කර ගැනීමේ ආයතනයක් හෝ කාඩ්පත් සංගමයක ඉල්ලීම පරිදි ඉහළ මට්ටමේ අවදානමක් ඇති හෙයින් ඔබ සේවා සඳහා නුසුදුසු යැයි අපි තීරණය කරමු; නැතහොත්
  11. කලින් කලට කාඩ්පත් සංගම් විසින් සංශෝධනය කළ හැකි සංගම් නීති රීති ඔබ විසින් කඩ කිරීම.
 4. අවසන් කිරීමේ බලපෑම. මෙම කාඩ්පත් ගිවිසුම අවසන් වූ විට, අපේක්ෂිත සියලු ම කාඩ්පත් ගනුදෙනු සම්පූර්ණ කිරීමට ඔබ එකඟ වන අතර, කාඩ්පත් සඳහා වන සියලු ම ලාංඡන වහාම ඉවත් කර, නවතා දැමූ සේවාව හරහා නව ගනුදෙනු භාර ගැනීම නවත්වනු ඇත, සහ PayPal විසින් එය අවසන් කිරීමෙන් පසු එය භාවිත කිරීම වළක්වනු ඇත. කෙසේවෙතත්, ඔබ මෙම කාඩ්පත් ගිවිසුම අවසන් වීමෙන් පසුව සේවාවක් භාවිත කරන්නේ නම්, ඔබ එම භාණ්ඩය භාවිත කිරීම නැවැත්වීමෙන් අවසන් කිරීම බලාත්මක කරන තෙක් මෙම කාඩ්පත් ගිවිසුම එම සේවාව භාවිත කිරීමට දිගට ම අදාළ වේ. මෙම කාඩ්පත් ගිවිසුමේ පහත දැක්වෙන වගන්ති මෙම කාඩ්පත් ගිවිසුම අවසන් වීමෙන් නොනැසී පවතින අතර පූර්ණ බලයෙන් හා ඵලදායී ලෙස ඉදිරියට යනු ඇත: 2, 5(a) සහ 9 වගන්ති. මෙම කාඩ්පත් ගිවිසුම අවසන් කිරීම, අවසන් වීමට පෙර උපචිත හෝ ලැබිය යුතු පාර්ශවයන්ගේ අයිතිවාසිකම්, පිළියම් හෝ බැඳීම් කෙරෙහි බලනොපාන අතර අවසන් කිරීමට පෙර ගෙවන ලද මාසික ගාස්තුවක් සඳහා ඔබ හිමිකම් පාන්නේ නැත.
 5. උල්ලංඝනය කිරීම සහ අත්හිටුවීම. ඔබ මෙම කාඩ්පත් ගිවිසුම, පරිශීලක ගිවිසුම හෝ PCI DSS විසින් පනවා ඇති ආරක්ෂක අවශ්‍යතාවයක් උල්ලංඝනය කරන්නේ නම්, PayPal විසින් ඔබේ සේවාව භාවිතය වහාම අත්හිටුවනු ඇත. උල්ලංඝනය කිරීම්වලට පිළියම් යොදා අත්හිටුවීම ඉවත් කරවා ගැනීමට ඔබ විසින් නිශ්චිත නිවැරදි කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ග ගනු ලැබීම PayPal විසින් නියමු කරනු ලැබිය හැකි වුව ද මෙම කාඩ්පත් ගිවිසුමේ ඇති කිසිවකින් උල්ලංඝනය කිරීම සඳහා PayPal සතු වෙනත් පිළියම් ගැනීම නොවළක්වයි. ඊට අමතරව, ඔබ මෙම කාඩ්පත් ගිවිසුම හෝ PCI DSS උල්ලංඝනය කර ඇති බවට PayPal සාධාරණ ලෙස සැක කරන්නේ නම්, වැඩිදුර විමර්ශනය සඳහා පොරොත්තුව ඇති ඔබේ සේවාව භාවිතය PayPal විසින් අත්හිටුවනු ඇත.

 

10. වංචා ආරක්ෂාව

ඔබට වංචා ආරක්ෂා සේවාව පිරිනමා ඔබ එ්වා භාවිත කිරීමට තෝරා ගන්නේ නම්, පහත දැක්වෙන 3වන උපලේඛනයේ ඇති කොන්දේසි ඔබ විසින් එම ක්‍රියාකාරීත්වය භාවිත කිරීමට අදාළ වේ.

 

11. විවිධ

 1. සේවාවල අනාගතය. අනාගත ගමන් මග සහ සේවාවල සංවර්ධනය තීරණය කිරීමේ දී PayPal
  1. පූර්ණ සහ නිරපේක්ෂ අභිමතය පරිදි රඳවා ගනී,
  2. සහ අඩුපාඩු නිවැරදි කළ කර නව විශේෂාංග හඳුන්වා දිය යුතු ද
  3. යන්න තීරණය කිරීමේ දී PayPal තනි සහ නිරපේක්ෂ අභිමතිය රඳවා තබා ගනී.
  4. සේවාවල අනාගතය සැලසුම් කිරීමේ දී PayPal විසින් පරිශීලකයින්ගේ ප්‍රතිපෝෂණය සාදරයෙන් පිළිගන්නා නමුත් ලැබෙන කිසිදු ප්‍රතිපෝෂණයකට අනුකූලව ක්‍රියා කිරීම අවශ්‍ය නොවේ. අපට ප්‍රතිපෝෂණය ලබා දීමේ දී, ඔබේ ප්‍රතිපෝෂණය බුද්ධිමය දේපළක් ලෙස සැලකීමේ උනන්දුවක් නොමැති බව ප්‍රකාශ කිරීමට ඔබ එකඟවන්නෙහිය.
 2. වන්දි පූරණය. (i) ඕනෑම තෙවන පාර්ශ්වයක් (හවුල් ගනුදෙනුකරුවෙකු ඇතුළුව) සම්බන්ධයෙන් සහ මෙම කාඩ්පත් ගිවිසුම, පරිශීලක ගිවිසුම සහ එහි ඇතුළත් කර ඇති ලියකියවිලි (පිළිගත හැකි භාවිත ප්‍රතිපත්තිය ඇතුළුව) හෝ කිසියම් නීතියක් උල්ලංඝනය කිරීම, (ii) නැවත අය කිරීම්, නැවත මුදල් ලබා දීම්, සහ කාඩ්පත් සාංගමික දඩ ඇතුළුව එහෙත් එයට සීමා නොවී ඔබ සේවාවන් භාවිත කිරීම; (iii) ඔබේ වංචාකාරී ගනුදෙනු හෝ දත්ත සිදුවීම්, හෝ (iv) කිසිදු නීතියක් උල්ලංඝනය කිරීම හේතුවෙන් පැන නගින ඕනෑම සෘජු අලාභයකින්, හානියකින් සහ වගකීමකින් සහ ඕනෑම හිමිකම් පෑමකින්, ඉල්ලීමකින් හෝ පිරිවැයකින් (සාධාරණ නීතිඥ ගාස්තු ඇතුළුව) අඛණ්ඩ පදනමක් මත PayPal හට වන්දි ගෙවීමට සහ PayPal හට සම්පූර්ණ පදනමින් වන්දි ගෙවීමට ඔබ එකඟවන්නෙහිය.
 3. පැවරීම, සංශෝධනය කිරීම සහ අතහැර දැමීම. පළමුව PayPal වෙතින් ලිඛිත අවසරය ලබා නොගෙන ඔබට මෙම කාඩ්පත් ගිවිසුම පැවරිය නොහැක. ඔබට දැනුම්දීමෙන් ඔබේ අවසරයකින් තොරව PayPal විසින් මෙම කාඩ්පත් ගිවිසුම පැවරීම, නවීකරණය කිරීම හෝ වෙනත් ආකාරයකින් මාරු කරනු ලැබිය හැකිය. දෙපාර්ශ්වය විසින් අත්සන් කරන ලද ලියවිල්ලක හැර වෙනත් කිසිදු පාර්ශ්වයකට මෙම කාඩ්පත් ගිවිසුම සංශෝධනය කිරීමට හෝ ඒ යටතේ කිසිදු අයිතිවාසිකමක් අත්හැරීමට නොහැකිය. ඔබ හෝ වෙනත් අය විසින් සිදුකරන ලද උල්ලංඝනය කිරීමක් සම්බන්ධයෙන් අප ක්‍රියා කිරීමට අපොහොසත් වීම පසුකාලීන හෝ ඒ හා සමාන උල්ලංඝනය කිරීම් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීමේ අපගේ අයිතිය අත්හැරීමක් නොවන්නේය.
 4. නීතිවලට අනුකූල වීම. සාංගමික රීති ඇතුළුව අදාළ වන සියලුම නීති, රීති හෝ රෙගුලාසිවලට අනුකූල වීමට ඔබ එකඟවන්නෙහිය.
 5. පාලන නීතිය සහ අධිකරණ බලය. මෙම කාඩ්පත් ගිවිසුම සිංගප්පූරුවේ නීති මගින් පාලනය වේ. පාර්ශ්වයන් සිංගප්පූරුවේ උසාවිවල අනන්‍ය නොවන අධිකරණ බලයට යටත් වේ.

 

12. නිර්වචන

මෙම වගන්තියේ ලැයිස්තුගත කර නොමැති තද අකුරින් දක්වා ඇති පද පරිශීලක ගිවිසුමේ හෝ ඊට ඉහළින් මෙම කාඩ්පත් ගිවිසුමේ අර්ථ දක්වා ඇත.

a. අත්පත් කර ගැනීමේ ආයතනය: (a) කාඩ්පත් භාවිතයෙන් කාඩ්පත් දරන්නන් විසින් කෙරෙන ගෙවීම් භාර ගැනීමට; සහ (b) කාඩ්පත් ගනුදෙනුවලට අදාළව වටිනාකමක් ලැබීම සඳහා ඔබට ඉඩ සලසන මූල්‍ය ආයතනයක් හෝ බැංකුවකි.

b. සක්‍රිය කිරීමේ දිනය: ඉහත 1(a) වගන්තියේ ලැයිස්තුගත කර ඇති පරිදි “ආරම්භ කිරීම” සඳහා ඔබ සියලු පියවර සම්පූර්ණ කළ දිනය.

c. උසස් හර සහ ණය පත් ගෙවීම්: උසස් හර සහ ණය පත් ගෙවීම් API (සම්මත මාර්ගගත අතුරුමුහුණත ලෙස)හි සමන්විත ක්‍රියාකාරීත්වය සහ වංචා ආරක්ෂණ (විකල්ප අමතර සේවාවක් ලෙස) සමන්විත වන ක්‍රියාකාරීත්වයයි. මෙම ක්‍රියාකාරීත්ව පෙළ, විකල්ප ඇඩෝන විශේෂාංග (උදා, යෝග්‍ය තෙවන පාර්ශ්ව මුදල් වොලට්ටු ඒකාබද්ධ කිරීම) ඇතුළත් විය හැකි අතර, එවැනි ඇඩෝන විශේෂාංග භාවිත කිරීමට පෙර අමතර තුන්වන පාර්ශ්ව කොන්දේසි ඔබේ පිළිගත යුතු ය. එවැනි අවස්ථාවන්හිදී, අතිරේක තෙවන පාර්ශ්ව නියමයන් ලියාපදිංචි වන අවස්ථාවේදී ඔබට ලබා දෙනු ඇත.

d. සාංගමික රීති: වීසා ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය, යුරෝපය, ආසියා පැසිෆික්, කැනඩාව සහ අනෙකුත් වීසා කලාප, Mastercard International Incorporated, American Express සමාගම හෝ වෙනත් අදාළ කාඩ්පත් සාංගමික විසින් වීසා කාඩ්පත් හිමියන්ගේ තොරතුරු ආරක්ෂණ වැඩසටහන (CISP), වීසා ගිණුම් තොරතුරු ආරක්ෂණ වැඩසටහන (AISP), Mastercard අඩවි දත්ත ආරක්ෂණ වැඩසටහන සහ PCI DSS ඇතුළුව එහෙත් එයට සීමා නොවී නිකුත් කරන ලද අදාළ බැඳීම්, රීති සහ මාර්ගෝපදේශ. වැඩිදුර තොරතුරු පහත දැක්වෙන URL වෙත පිවිසීමෙන් සොයා ගත හැකි ය: www.visaeurope.com, www.visaeurope.com/en/businesses__retailers/payment_security/overview.aspx සහ https://www.mastercard.com/sdp.

e. AVS: කාඩ්පත් හිමියෙකු විසින් සපයනු ලබන ලිපින දත්ත, එම කාඩ්පත නිකුත් කරන්නා සතු දත්ත ගොනුව සමග සන්සන්දනය කරන, කාඩ්පත් සාංගමික විසින් හෝ ඒ වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක වන “ලිපින සනාථ කිරීමේ පද්ධතිය” මගින් ලබා දෙන තොරතුරු.

f. කාඩ්පත් සංගමය: සමාගමේ හෝ සමූහයේ වෙළඳ නාමය රැගෙන යන කාඩ්පත් සහ ගෙවීම් ජාල හරහා කාඩ්පත් ගනුදෙනු පාලනය කිරීම සඳහා නීති රීති ප්‍රකාශයට පත් කරන සමාගමක් හෝ මූල්‍ය ආයතන සමූහයකි. නිදසුන් අතර (අදාළ වන විට) වීසා ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය, වීසා යුරෝපය සහ අනෙකුත් වීසා කලාප; Mastercard ඉන්ටර්නැෂනල් ඉන්කෝපරේටඩ්; American Express සමාගම සහ ඒ හා සමාන සංවිධාන වේ.

g. කාඩ්පත් දත්ත: කාඩ්පතේ ම සටහන් කර ඇති තොරතුරු (මිනිසුන්ට කියවිය හැකි ආකාරයෙන් හෝ ඩිජිටල් ආකාරයෙන්), කාඩ්පත් හිමියාගේ නම සහ ලිපිනය සහ කාඩ්පත් ගනුදෙනුවක් සැකසීමට අවශ්‍ය වෙනත් තොරතුරු ඇතුළුව, කාඩ්පත් ගනුදෙනුවකට අදාළ සියලුම පුද්ගලික හෝ මූල්‍ය තොරතුරු.

h. කාඩ්පත් ගනුදෙනුව: ණය හෝ හරපතක්, American Express කාඩ්පතක් හෝ ගෙවන්නා සන්තකයේ තබා ගැනීමට අදහස් කරන භෞතික දත්ත රැගෙන යන අයිතමයක් භාවිත කරමින් වෙනත් ගෙවීම් ක්‍රමයක් භාවිතයෙන් කළ ගෙවීමක්. මෙම සේවාව සහාය දක්වන්නේ ඇතැම් කාඩ්පත් ගනුදෙනු සඳහා පමණි; වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා PayPal වෙබ් අඩවිය බලන්න.

i. CVV2 දත්ත: කාඩ්පතේ පිටුපස ඇති අත්සන පුවරුවේ කාඩ්පත් අංකයේ දකුණට වන්නට මුද්‍රණය කර ඇති ඉලක්කම් තුනේ අංකය. (American Express කාඩ්පත් සඳහා, කේතය වන්නේ American Express කාඩ්පතේ ඉදිරිපස ඇති කාඩ්පත් අංකයට ඉහළින් මුද්‍රණය කර ඇති එම්බෝස් කර නොමැති ඉලක්කම් හතරක අංකයකි.) CVV2 දත්ත එක් එක් ප්ලාස්ටික් කාඩ්පත සමග අනන්‍ය ලෙස සම්බන්ධ වී ඇති අතර කාඩ්පත් ගිණුම් අංකය ප්ලාස්ටික් කාඩ්පත හා බද්ධ කරයි.

j. මාසික ගාස්තුව: ඉහත 2වන වගන්තියට අනුව මාසිකව ගෙවිය යුතු ගාස්තුව.

k. PayPal ගෙවීම් බොත්තම: ව්‍යාපාරිකයෙකුගේ වෙබ් අඩවියකින් ගෙවා පිටවීමේ දී PayPal API තුළින් PayPal විසින් සැකසුම් කරන සහ පරිශීලකයෙකුගේ PayPal ගිණුමක් වෙතින් ඍජුවම ගෙවීම් කරන විටක PayPal ගෙවීම් විකල්පයක් වන විටක

l. “PayPal සේවා” හෝ “සේවා” යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ මාර්ගගත කාඩ්පත් ගෙවීම් සේවා හෝ මෙම කාඩ්පත් ගිවිසුමට අනුව හඳුනාගෙන ඇති හෝ වෙනත් ආකාරයකින් ලබා දී ඇති දීමනාය. එවැනි සේවාවන් අපගේ වෙබ් අඩවියේ වඩාත් හොඳින් විස්තර කර තිබිය හැකි ය.

m. PayPal වෙබ් අඩවිය: යනු www.paypal.com/sg ය.

n. PCI DSS: ගෙවීම් කාඩ්පත් කර්මාන්තයේ දත්ත ආරක්ෂණ ප්‍රමිතිය, එනම් කාඩ්පත් ගනුදෙනුවල දත්ත සුරක්ෂිතතාවය සහතික කිරීම සඳහා කාඩ්පත් සාංගමික විසින් නියම කරනු ලබන පිරිවිතර. PCI DSS හි පිටපතක් https://www.pcisecuritystandards.org වෙතින් මාර්ගගතව ලබා ගත හැකිය.

o. පුනරාවර්තන බිල් කිරීම යනු ඔබේ ගනුදෙනුකරුගේ කැමැත්ත ඇතිව, PayPal වෙබ් අඩවියේ වඩාත් විස්තරාත්මකව විස්තර කර ඇති පරිදි නිශ්චිත කාල පරාසයන් සහ සංඛ්‍යාතවල දී පුනරාවර්තනය වන ගෙවීම් සැකසීමට ඔබට ඉඩ සලසන විකල්ප විශේෂාංගයකි.

p. පුනරාවර්තන ගෙවීම් යනු ඔබේ ගනුදෙනුකරුගේ කැමැත්ත ඇතිව, PayPal වෙබ් අඩවියේ වඩාත් විස්තරාත්මකව විස්තර කර ඇති පරිදි නිශ්චිත කාල පරාසයන් සහ වාරවලදී පුනරාවර්තනය වන ගෙවීම් සැකසීමට ඔබට ඉඩ සලසන විකල්ප විශේෂාංගයකි.

q. හවුල් පාරිභෝගිකයා: PayPal ගිණුමක් ද හිමි ඔබේ පාරිභෝගිකයා ද වන අයෙක්.

r. පරිශීලක ගිවිසුම: PayPal ගිණුමක් විවෘත කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන මාර්ගගත ලියාපදිංචි කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ කොටසක් ලෙස ඔබ PayPal සමග ඇති කරගත් කලින් කලට සංශෝධනය විය හැකි මාර්ගගත ගිවිසුම. වර්තමාන පරිශීලක ගිවිසුම PayPal වෙබ් අඩවියේ සෑම පිටුවකම පාහේ ඇති පාදකයේ සබැඳියක් හරහා සොයා ගත හැකිය. PayPal වෙබ් අඩවියේ ද ලැයිස්තුගත කර ඇති ඇතැම් ප්‍රතිපත්ති, විශේෂයෙන් පිළිගත හැකි පරිශීලන ප්‍රතිපත්තිය සහ රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තිය ඊට ඇතුළත්ය.

 

උපලේඛනය 1 – දත්ත ආරක්ෂණ අවශ්‍යතා

දත්ත ආරක්ෂණ අවශ්‍යතා

 

 1. වෙළෙන්දාගේ ආරක්ෂක කේත බැඳීම්
  1. PayPal හෝ අත්පත් කර ගැනීමේ ආයතනය විසින් ව්‍යාපාරිකයාට නිකුත් කරනු ලබන ඕනෑම සහ සියලු ම ID, මුරපද හෝ වෙනත් ආරක්ෂක කේතවල (සාමූහිකව “ආරක්ෂක කේත”) ප්‍රමාණවත් ආරක්ෂාව සහ පාලනය පවත්වා ගැනීමට සම්පූර්ණයෙන් ම වගකිව යුතු බව ව්‍යාපාරිකයා පිළිගෙන එකඟ වේ.
  2. ව්‍යාපාරිකයාට අදාළ ඕනෑම සේවාවක් භාවිත කිරීමට සාධාරණ ලෙස අවශ්‍ය විය හැකි පරිදි ඉඩ දීම සහ එවැනි පුද්ගලයින් මෙම උපලේඛනයේ දක්වා ඇති විධිවිධානවලට හෝ PayPal හෝ අත්පත් කර ගැනීමේ ආයතනය විසින් ව්‍යාපාරිකයාට ලබා දී ඇති වෙනත් ආරක්ෂක උපදෙස් (අවස්ථාව විය හැකි පරිදි) සමග අනුකූලව කටයුතු කිරීම සහතික කිරීම සඳහා ව්‍යාපාරිකයාගේ ආරක්ෂක කේත, ව්‍යාපාරිකයාගේ සේවකයන්ට, නියෝජිතයින්ට හෝ කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට පමණක් භාවිත කිරීමට සහ පිවිසීමට හැකිවන පරිදි සීමා කිරීමට ව්‍යාපාරිකයා එකඟ වෙයි.
 1. දත්ත ආරක්ෂණ අවශ්‍යතාවයන්ට අනුකූල වීම සඳහා ව්‍යාපාරිකයාගේ බැඳීම්
  1. ව්‍යාපාරිකයා තම වෙබ් අඩවියේ දත්ත සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා හෝ එහි සන්තකයේ හෝ පාලනය තුළ සම්පූර්ණයෙන් ම වගකිව යුතු බව පිළිගෙන එකඟ වේ.
  2. තම ගනුදෙනුකරුවන්ගේ පුද්ගලික හඳුනාගත හැකි තොරතුරු සැකසීම සහ ව්‍යාපාරිකේ වෙබ් අඩවියේ දත්ත එක්රැස් කිරීම, ආරක්ෂාව සහ බෙදා හැරීම සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් දේ කිරීමට ව්‍යාපාරිකයා එකඟ වේ:
   1. අදාළ වන සියලු ම නීති සහ රෙගුලාසිවලට අනුකූල වීම;
   2. සංගම් රීති සමග අනුකූල වීම;
   3. ගෙවීම් කාඩ්පත් කර්මාන්තයේ දත්ත ආරක්ෂණ ප්‍රමිති (PCI DSS), ගෙවීම් අයදුම්පත් දත්ත ආරක්ෂණ ප්‍රමිති (PA DSS) සහ ඕනෑම කාඩ්පත් සංගම් දත්ත ආරක්ෂණ අවශ්‍යතා ඇතුළුව එයට සීමා නොවී අදාළ වේ:
    1. දත්ත ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ෆයර්වෝල් වින්‍යාසය ස්ථාපනය කර පවත්වාගෙන යාම;
    2. පද්ධති මුරපද සහ වෙනත් ආරක්ෂක පරාමිතීන් සඳහා විකුණුම්කරු විසින් සපයන ලද පෙරනිමි භාවිතා නොකිරීම;
    3. ගබඩා කළ දත්ත ආරක්ෂා කිරීම;
    4. පොදු ජාල හරහා කාඩ්පත් හිමියන්ගේ දත්ත සහ සංවේදී තොරතුරු සම්ප්‍රේෂණය කිරීම සංකේතනය කිරීම;
    5. ප්‍රති වෛරස් මෘදුකාංග භාවිතා කිරීම සහ නිතිපතා යාවත්කාලීන කිරීම;
    6. ආරක්ෂිත පද්ධති සහ යෙදුම් සංවර්ධනය කිරීම සහ පවත්වාගෙන යාම
    7. දැන ගත යුතු ව්‍යාපාර අවශ්‍යතා අනුව දත්තවලට ප්‍රවේශ වීම සීමා කිරීම;
    8. පරිගණක ප්‍රවේශය ඇති සෑම පුද්ගලයෙකුට ම අනන්‍ය ID එකක් පැවරීම;
    9. කාඩ්පත් හිමියන්ගේ දත්තවලට භෞතික ප්‍රවේශය සීමා කිරීම;
    10. ජාල සම්පත් සහ කාඩ්පත් හිමියන්ගේ දත්ත වෙත ඇති සියලු ම ප්‍රවේශයන් නිරීක්ෂණය කිරීම සහ අධීක්ෂණය කිරීම;
    11. ආරක්ෂක පද්ධති සහ ක්‍රියා පටිපාටි නිතිපතා පරීක්ෂා කිරීම; හා
    12. තොරතුරු ආරක්ෂාව පිළිබඳ ප්‍රතිපත්තියක් පවත්වාගෙන යාම.
   4. PayPal හි ඉල්ලීම පරිදි, වෙළෙන්දා විසින් PCI DSS සමග අනුකූල වන බවට PayPal තෘප්තිමත් වන සාක්ෂි PayPal වෙත ලබා දිය යුතු යි. මෙම කාඩ්පත් ගිවිසුමේ හෝ PayPal සපයන සේවාවක තෙවන පාර්ශ්වීය “සුදුසුකම් ලත් ආරක්ෂක තක්සේරුකරුවෙකු” ඔස්සේ PCI DSS වෙත ව්‍යාපාරිකයා විසින් අනුකූල වීම සහ එවැනි අනුකූලතා සේවා මෙම කාඩ්පත් ගිවිසුමේ විෂය පථය යටතේ ලබා දී නොමැති බවට ව්‍යාපාරිකයා පිළිගෙන එකඟ වේ. ව්‍යාපාරිකයා PCI DSS සමග අනුකූලව සිය වෙබ් අඩවිය සහ වෙනත් පද්ධති සැලසුම් කිරීම, නඩත්තු කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම කළ යුතුයි. PCI DSS සමග අනුකූල වීම සඳහා ඔබ විසින් දරනු ලබන කිසිදු පිරිවැයකට PayPal වගකිව යුතු නොවේ. ව්‍යාපාරිකයා ස්වකීය වියදමින් සුදුසුකම් ලත් ආරක්ෂක තක්සේරුකරුවෙකුගෙන් හෝ වෙනත් ආකාරයකින් PayPal හි තෘප්තිය සඳහා ස්වාධීනව කටයුතු කිරීමට එකඟ වේ. PayPal හි ඉල්ලීම පරිදි වැඩ කරන දින 10ක් තුළ ව්‍යාපාරිකයා ආරක්ෂක විගණනයක් ආරම්භ නොකරන්නේ නම්, PayPal විසින් ව්‍යාපාරිකයාගේ වියදමින් එවැනි විගණනයක් කළ හැකිය. වංචාවක් හෝ අනීතික ක්‍රියාවක් සිදු වී ඇතැයි විශ්වාස කිරීමට PayPal වෙත හේතු තිබේ නම් සහ වංචාව සහ වෙනත් අනීතික ක්‍රියා එකී හවුල් ගනුදෙනුකරුවන්ගේ PayPal ගිණුම්වලට බලපානු ඇතැයි PayPal සාධාරණ ලෙස විශ්වාස කරන්නේ නම්, PayPal විසින් හවුල් පාරිභෝගිකයින්ට උපදෙස් දෙනු ලැබිය හැක.
   5. ව්‍යාපාරිකයා වාර්ෂිකව වීසා සහ/හෝ MasterCard/Maestro ගනුදෙනු මිලියන හයක් ක්‍රියාවට නංවන්නේ නම් එය සුදුසුකම් ලත් ආරක්ෂක තක්සේරුකරුවෙකු විසින් සම්පූර්ණ කළ යුතු ව්‍යාපාරිකයාගේ වෙබ්අඩවියෙන් ප්‍රවේශ විය හැකි කවුළු විනිවිද නොයන ස්කෑන් කිරීමක් සහ අඩවියෙහි විගණනය කිරීමක් (PayPal හෝ වෙළෙන්දාට අත්පත් කර ගැනීමේ ආයතනය විසින් දැනුම් දී ඇති පරිදි ව්‍යාපාරිකයාගේ වාර්ෂික ගනුදෙනුවල පරිමාව අනුව කාර්තුමය හෝ වාර්ෂිකව) කරන්න.

    වීසා සහ MasterCard සුදුසුකම් ලත් ආරක්ෂක තක්සේරුකරුවන්ගේ විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න: http://www.mastercard.com/us/sdp/serviceproviders/compliant_serviceprovider.html හෝ https://www.pcisecuritystandards.org/pdfs/pci_qsa_list.pdf.
   6. 3(b)(i) සහ 3(b)(ii) යන උප ඡේදවල සඳහන් කර ඇති නීති, රෙගුලාසි, රීති සහ මාර්ගෝපදේශයන්ට අනුකූල වන සහ මනා ව්‍යාපාර පරිචයන්ට අනුකූල වන වෙළඳ වෙබ් අඩවියේ රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තියක් පැහැදිලිව පළ කරන්න;
   7. කාඩ්පත් හිමියන්ගේ දත්තවලට ප්‍රවේශය ඇති ඕනෑම වෙබ් සත්කාරක සේවාවක්, ද්වාරයක්, සාප්පු කරත්තයක් හෝ වෙනත් තෙවන පාර්ශ්වීය සැපයුම්කරුවෙකු ඇතුළුව, ඕනෑම නියෝජිතයෙකු PayPal වෙත දන්වා එකී නියෝජිතයා PCI DSS සහ දත්ත එක්රැස් කිරීම, ආරක්ෂාව සහ බෙදා හැරීම සහ පුද්ගලික තොරතුරු සැකසීම සමග සම්බන්ධ පවත්නා සියලු ම නීතිමය බැඳීම් සමග අනුකූල බව සහතික කරන්න. මෙම උප ඡේදය යටතේ එවැනි තෙවන පාර්ශ්වීය බැඳීම් උල්ලංඝනය කිරීමක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස PayPal වෙත කරන ලද සහ ඉන් පාඩු ලබන සියලු ම අලාභහානි, පාඩු, පිරිවැය, වියදම් සහ/හෝ හිමිකම් පෑම් සඳහා ව්‍යාපාරිකයා PayPal වෙත බැඳී සිටිනු ඇත;
   8. මෙම 3 වන ඡේදයට ව්‍යාපාරිකයාගේ අනුකූලතාවය සහතික කිරීම සඳහා PayPal හට අවශ්‍ය පරිදි සියලු තොරතුරු හෝ වාර්තා වෙත PayPal හට ප්‍රවේශය ලබා දීම; සහ
   9. ව්‍යාපාරිකයා සේවාවන් වෙත ප්‍රවේශ වීම සහ/හෝ ඒවා භාවිතා කිරීම සම්බන්ධව වෙළෙන්දාගේ වාර්තා හෝ පද්ධතියට ඇති ඕනෑම ආරක්ෂක උල්ලංඝනයක් ගැන වහාම PayPal වෙත දන්වන්න.
  3. ඕනෑම කාඩ්පත් හිමියෙකුගේ ඕනෑම පුද්ගලික හැඳුනුම් අංක දත්තයක්, AVS (ලිපින සත්‍යාපන සේවාව) දත්තයක් හෝ කාඩ්පත් වලංගු කිරීමේ කේත (නිදසුනක් ලෙස, බොහෝ කාඩ්පත්වල අත්සන පුවරුවේ මුද්‍රණය කර ඇති ඉලක්කම් තුනේ අංක සහ American Express කාඩ්පතෙහි ඉදිරිපස මුද්‍රණය කර ඇති ඉලක්කම් හතරේ කේතය) හෝ ඕනෑම කාඩ්පත් හිමියෙකුගේ වෙනත් ඕනෑම ගෙවීම් ක්‍රමයක් පිළිබඳ තොරතුරු (විද්‍යුත්, වාචිකව, ෆැක්ස්, දෘඪ පිටපත් හෝ වෙනත් ආකාරයකින් ලැබුණ ද) ගබඩා නොකිරීමට ව්‍යාපාරිකයා එකඟ වන අතර සහ අදාළ සංගම් රීතිය හෝ මග පෙන්වීම උල්ලංඝනය කිරීම සමග සම්බන්ධ ඕනෑම දඩයකට යටත් වනු ඇත.
  4. ව්‍යාපාරිකයාට අදාළව කාඩ්පත් හිමියන්ගේ දත්ත උල්ලංඝනය කිරීමක් හෝ අනතුරේ හෙළීමක් ඇති බවට PayPal වෙත නිවේදනයක් ලැබෙන්නේ නම්, ව්‍යාපාරිකයාගේ පද්ධති, පාලන සහ පහසුකම් පිළිබඳ ආරක්ෂක සමාලෝචනයක් පැවැත්වීම සහ PayPal සහ කාඩ්පත් සංගම් වෙත වාර්තාවක් නිකුත් කිරීම සඳහා කාඩ්පත් සංගම් විසින් සහතික කරන ලද තෙවන පාර්ශ්වීය අධිකරණ විගණකවරයෙකුට තමා ඉඩ දෙනු ඇති බවට ව්‍යාපාරිකයා පිළිගෙන එකඟ වේ. PayPal විසින් ඉල්ලීමක් කිරීමෙන් පසු එවැනි ක්‍රියාවලියක් ආරම්භ කිරීමට ව්‍යාපාරිකයා අපොහොසත් වුවහොත්, ව්‍යාපාරිකයාගේ වියදමින් එවැනි ක්‍රියාමාර්ගයක් ගැනීමට ව්‍යාපාරිකයා PayPal හට බලය පවරයි.
  5. මෙම 3වන ඡේදයේ දක්වා ඇති ඕනෑම විධිවිධානයක් උල්ලංඝනය කිරීමට වීම හෝ උල්ලංඝනය කිරීම පිළිබඳ ව්‍යාපාරිකයාගේ දැනුම්දීම මත PayPal විසින් ඕනෑම සේවයක් වෙත ව්‍යාපාරිකයාගේ ප්‍රවේශය හෝ භාවිතය වහාම අත්හිටුවිය හැකිය.
  6. කිනම් හෝ නිෂ්පාදනයක් වෙත ඔබට ඇති ප්‍රවේශය හෝ ඔබ විසින් එය භාවිතා කරනු ලැබීම PayPal විසින් අත් හිටුවන්නේ නම්, උල්ලංඝනය කිරීම නිවැරදි කිරීම සඳහා සාධාරණ ලෙස ගණනය කරනු ලැබූ පියවර ද ඇතුළුව ව්‍යාපාරිකයාව අත්හිටුවනු ලැබීමට PayPal ගනු ලබන ක්‍රියාමාර්ගවල පදනම PayPal විසින් ව්‍යාපාරිකයා වෙත ඉදිරිපත් කරන නිවේදනයක් මගින් ව්‍යාපාරිකයාට දැනුම් දෙයි. ව්‍යාපාරිකයා විසින් අදාළ උල්ලංඝන(ය)(වල)ට පිළියම් යොදා ඇති බවට PayPal සෑහීමකට පත් වන තෙක්, කිනම් හෝ සේවයක් වෙත ඔබට ඇති ප්‍රවේශය හෝ ඔබ විසින් එය භාවිත කරනු ලැබීම PayPal විසින් අත්හිටුවනු ලැබීම බලාත්මකව පවතිනු ඇත.
 1. දත්ත සුරක්ෂිතව තබා ගැනීමට PayPal සතු බැඳීම්

ව්‍යාපාරිකයා විසින් PayPal වෙත ඉදිරිපත් කරන ගනුදෙනුකරුවන්ගේ පුද්ගලික දත්ත සැකසීමේ දී, PayPal, සෑම විට ම, එවැනි පුද්ගලික දත්ත ගබඩා කිරීම, සම්ප්‍රේෂණය කිරීම හෝ වෙනත් ඕනෑම සැකසුම් සම්බන්ධයෙන් භාවිතා කරන ආරක්ෂක පියවරයන් සහතික කරනු ඇත:

 1. අදාළ වන සියලු ම නීති සහ රෙගුලාසිවලට අනුකූල වීම; සහ
 2. මූල්‍ය ආයතනවල භාවිතය සඳහා සුදුසු පරිදි කර්මාන්ත ප්‍රමිතිය හෝ වඩා හොඳ ගුප්ත කේතන සහ ආරක්ෂක ක්‍රම භාවිතා කිරීම.
 1. ව්‍යාපාරිකයා කාඩ්පත් හිමියන්ගේ තොරතුරු භාවිතා කිරීම
  1. කාඩ්පත් ගනුදෙනු සඳහා බලය පැවරීම, සම්පූර්ණ කිරීම සහ නිරවුල් කිරීම සහ ඕනෑම අය කිරීමක් හෝ ආපසු හැරවීමේ ආරවුලක්, නැවත ලබා ගැනීමේ ඉල්ලීමක් හෝ කාඩ්පත් ගනුදෙනුවක් සම්බන්ධ සමාන ගැටලු විසඳීම යන කාරණා සඳහා ඇතුළුව, කාඩ්පත් ගනුදෙනුවක් සම්බන්ධයෙන් ලබා ගත් ඕනෑම කාඩ්පත් හිමියන්ගේ තොරතුරක් (කාඩ්පත් හිමියන්ගේ නම්, ලිපිනයන් සහ කාඩ්පත් ගිණුම් අංක ඇතුළුව) පමණක් භාවිතා කිරීමට, අනාවරණය කිරීමට හෝ සැකසීමට ව්‍යාපාරිකයා එකඟ වේ. ව්‍යාපාරිකයාට මෙම ඡේදයේ දක්වා ඇති ආකාරයට වඩා වෙනස් ආකාරයකින් කාඩ්පත් හිමියන්ගේ තොරතුරු සැකසීමට හැකි වන්නේ ව්‍යාපාරිකයා විසින් PayPal සහ අදාළ එක් එක් කාඩ්පත් සංගමය, කාඩ්පත් නිකුත් කරන බැංකුව සහ කාඩ්පත් හිමියාගෙන් පූර්ව ලිඛිත අවසරය ලබා ගන්නේ නම් හෝ වෙනත් ආකාරයකින් අධිකරණ නියෝගයකට අනුකූලව හෝ වෙනත් ආකාරයකින් නීතිය මගින් අවශ්‍ය වුවහොත් පමණි.
  2. ව්‍යාපාරිකයා එකඟ වන්නේ:
   1. කාඩ්පත් හිමිකරුවන්ගේ ගිණුම් අංක හා කාඩ්පත් මුද්‍රණ විලාසම ඇතුළත් සියලු වාර්තා සඳහා ප්‍රමාණවත් පාලනයක් පිහිටුවා පවත්වාගෙන යාම, ඒවා වෙත ප්‍රවේශය සීමා කිරීම හා ඉවත් කිරීමට පළමුව ඒවා කියවිය නොහැකි බවට හැරවීමට;
   2. දත්ත සමුදායක් තුළ හෝ වෙනත් ආකාරයකින් කාඩ්පත් ගනුදෙනුවක් සම්බන්ධයෙන් ලබා ගත් කාඩ්පත් හිමියන්ගේ තොරතුරු විකිණීම හෝ බෙදා හැරීම නොකිරීමට (කාඩ්පත් හිමියන්ගේ නම්, ලිපිනයන් සහ කාඩ්පත් ගිණුම් අංක ඇතුළුව);
   3. ගනුදෙනුවක් අනුමත කිරීමෙන් පසු චුම්බක තීරු දත්ත හෝ කාඩ්පත් හිමියන්ගේ දත්ත (ෆැක්ස් ඇතුළුව) රඳවා තබා ගැනීම හෝ ගබඩා නොකිරීම; සහ
   4. ගනුදෙනුවකට බලය පවරනු ලැබීමෙන් පසු, PayPalහි විශේෂිත ඉල්ලීම යටතේ විනා (ව්‍යාපාරිකයා විසින් අනුකූල වීමට එකඟ වන එවැනි ඉල්ලීමක් මත) කාඩ්පත් හිමියෙකුගේ ඉලෙක්ට්‍රොනිකව ඡායාරූපයට නැඟූ කිසිදු අත්සනක් ප්‍රතිනිෂ්පාදනය නොකිරීම.
  3. අසාර්ථක ව්‍යාපාරයක වත්කමක් ලෙස කාඩ්පත් හිමියන්ගේ ගිණුම් අංක, පුද්ගලික තොරතුරු හෝ වෙනත් කාඩ්පත් සාංගමික ගනුදෙනු තොරතුරු අඩංගු දත්ත සමුදායන් තෙවන පාර්ශ්වයකට විකිණීම හෝ අනාවරණය කිරීම සාංගමික රීති මගින් තහනම් කර ඇති බව ව්‍යාපාරිකයා පිළිගනී. එවැනි අවස්ථාවන්හි දී, ගනුදෙනු තොරතුරු අත්පත් කර ගැනීමේ ආයතනයට ආපසු ලබා දීමට හෝ මෙම දත්ත විනාශ කිරීම පිළිබඳ පිළිගත හැකි සාක්ෂි සැපයීමට ව්‍යාපාරිකයා එකඟ වේ.
  4. කාඩ්පත් හිමියන්ගේ දත්ත සැකසීමේ හෝ ගබඩා කිරීමේ යෙදී සිටින ඕනෑම තෙවන පාර්ශ්වීය සකසනයක්, සත්කාරක සේවාවක් හෝ වෙළෙන්දෙකුගේ වෙනත් නියෝජිතයෙකු විසින් මෙම ඡේදයට අනුකූල වීම සඳහා වෙළෙන්දා වගකිය යුතු වන අතර එකී වගකීම දැරීමට වෙළෙන්දා එකඟ වේ. ඕනෑම තෙවන පාර්ශ්වීය සකසනයක්, සත්කාරක සේවාවක් හෝ වෙනත් නියෝජිතයෙකු විසින් සම්බන්ධ කරන ඕනෑම තෙවන පාර්ශ්වයක් ගැන ඔවුන් සම්බන්ධ කර ගැනීමට පෙර PayPal වෙත ලිඛිතව දැනුම් දීමට ව්‍යාපාරිකයා එකඟ වන අතර ඕනෑම අනවසර පුද්ගලයකු විසින් ගනුදෙනු දත්ත සඳහා ප්‍රවේශ වීමක් සිදු වුවහොත් ඒ බව ද PayPal වෙත ලිඛිතව දැනුම් දෙනු ඇත.
  5. ව්‍යාපාරිකයා කාඩ්පත් හිමියාගේ ප්‍රකාශිත කැමැත්ත ලබා ගෙන වාර්තා කරන්නේ නම් විනා:
   1. ව්‍යාපාරිකයා විසින් කිසිදු කාඩ්පත් දත්තයක් රඳවා තබා ගැනීම, නිරීක්ෂණය, අධීක්ෂණය කිරීම හෝ ගබඩා කිරීම හෝ කාඩ්පත් දත්ත ලබා දුන් නිශ්චිත ගනුදෙනුවේ විෂය පථයෙන් ඔබ්බට කාඩ්පත් දත්ත භාවිතා කිරීම නොකළ යුතු ය
   2. ව්‍යාපාරිකයා සිය කාඩ්පත් දත්ත පිළිබඳ බලය පැවරීමේ තීරණයක් ලැබී පැය 24ක් ඇතුළත, ව්‍යාපාරිකයා විසින් සිය පද්ධති හා ඔහු සිය කාඩ්පත් දත්ත ගබඩා කරන අනෙකුත් සියලුම ස්ථානවලින් සියලුම කාඩ්පත් දත්ත සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කළ යුතුය.
  6. කාඩ්පත් හිමියාගේ කැමැත්ත ඇතිව, ව්‍යාපාරිකයා කාඩ්පත් දත්ත රඳවා ගන්නේ නම්, එය කළ හැක්කේ ගෙවීම් ගනුදෙනු සැකසීම සඳහා කාඩ්පත් දත්ත අවශ්‍ය වන ප්‍රමාණයට පමණි. ව්‍යාපාරිකයා කිසි විටෙකත් තම ව්‍යාපාරයේ විකුණුම්වල කොටසක් ලෙස හෝ, රඳවා ගත් කාඩ්පත් දත්ත කිසිවෙකුට ලබා නොදිය යුතු යි. එපමණක් නොව, ඊට පටහැනිව කුමක් සිදු වුවත්, කාඩ්පත් හිමියාගේ කැමැත්ත ඇතුව වුව ද, ව්‍යාපාරිකයා විසින් කිසි විටෙකත් CVV2 දත්ත රඳවා තබා ගැනීම හෝ අනාවරණය කිරීම නොකළ යුතු යි.
 1. ව්‍යාපාරිකයා තාක්ෂණික සේවා සැපයුම්කරුවෙකු භාවිතා කිරීම
  1. ව්‍යාපාරිකයා විසින් අපගේ ප්‍රකාශිත ලිඛිත කැමැත්ත ඇතුව මෙම උපලේඛනයේ දක්වා ඇති යම් යම් වෙළෙඳ වගකීම් ඉටු කිරීම සඳහා තෙවැනි පාර්ශ්වයන් යොදා ගත හැකි අතර එකී කැමැත්තෙහි ව්‍යාපාරිකයා විසින් එබඳු පුද්ගලයකු (එවැනි සෑම පාර්ශ්වයක්ම “තාක්ෂණික සේවා සැපයුම්කරුවකු” ලෙස හැඳින්වේ) භාවිතා කිරීම සම්බන්ධ කොන්දේසි ඇතුළත් විය හැක. කැමැත්ත සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමට, එක් එක් තාක්ෂණික සේවා සැපයුම්කරු (වෙනත් දේ අතර) අදාළ කාඩ්පත් සංගමයේ ලියාපදිංචි විය යුතු යි.
  2. කාර්මික සේවා සැපයුම්කරුවෙකු භාවිතා කිරීමට ව්‍යාපාරිකයාට අවසර දී ඇත්නම්, කාඩ්පත් හිමියන්ගේ දත්ත PayPal වෙත ගබඩා කිරීම, සැකසීම හෝ සම්ප්‍රේෂණය කිරීම සඳහා ඒවා අදාළ වන බැවින් මෙම උපලේඛනයේ දක්වා ඇති පරිදි දත්ත සහ තොරතුරු සුරක්ෂිතතාවයට අදාළ විධිවිධානවලට තාක්ෂණික සේවා සැපයුම්කරු අනුකූල වන බවට (PCI DSS අවශ්‍යතා ඇතුළුව, සීමාවකින් තොරව) ව්‍යාපාරිකයා එකඟ වන අතර ඊට ඉඩ සලසා දෙනු ඇත.
  3. තාක්ෂණික සේවා සැපයුම්කරුවෙකු පත් කිරීමට පෙර හෝ ව්‍යාපාරිකයා එකඟ වන්නේ:
   1. එවැනි ක්‍රියාකාරකම්වල ආකාරය හෝ කාලසීමාව නොසලකා ව්‍යාපාරිකයා වෙනුවෙන් කාඩ්පත් හිමියන්ගේ දත්ත සැකසීම, ගබඩා කිරීම හෝ සම්ප්‍රේෂණය කිරීමෙහි නිරත වී සිටින හෝ නිරත වීමට යෝජනා කරන තාක්ෂණික සේවා සැපයුම්කරුගේ තොරතුරු ලිඛිතව PayPal වෙත දැනුම්දීම;
   2. තාක්ෂණික සේවා සැපයුම්කරු අදාළ කාඩ්පත් සංගමයේ ලියාපදිංචි වී ඇති බවට PayPal වෙත සතුටුදායක සාක්ෂි සැපයීම;
   3. කාර්මික සේවා සැපයුම්කරුගේ සේවාවන්, දෘඪාංග හෝ මෘදුකාංග සම්බන්ධයෙන් අදාළ වන ඕනෑම අවශ්‍යතාවයකට අනුකූල වීම සහ තාක්ෂණික සේවා සැපයුම්කරු හරහා දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ඕනෑම අවසන් පරිශීලකයෙකුගේ කැමැත්ත ලබා ගැනීම ඇතුළුව, තාක්ෂණික සේවා සැපයුම්කරුගේ ඕනෑම අවශ්‍යතාවයකට අනුකූල වීම; සහ
   4. PayPalහි අභිමතිය පරිදි, අදාළ තාක්ෂණික සේවා සැපයුම්කරු සමග වෙළෙන්දා ලියාපදිංචි කිරීමට PayPal හට අවසර සැපයීම (අවශ්‍ය පරිදි).
  4. කාර්මික සේවා සැපයුම්කරු සමග ඇති සම්බන්ධතාවය සහ තාක්ෂණික සේවා සැපයුම්කරු වෙත සම්ප්‍රේෂණය කරන ලද හෝ ලබා ගත හැකි ඕනෑම දත්තයක් සඳහා තමා සම්පූර්ණයෙන් ම වගකිව යුතු බවට ව්‍යාපාරිකයා එකඟ වේ. මෙම 5වන ඡේදයේ දක්වා ඇති විධිවිධානවලට අනුකූල වීමට ව්‍යාපාරිකයා අසමත් වීම, හෝ තාක්ෂණික සේවා සැපයුම්කරු හෝ ද්වාර ප්‍රොසෙසරයක් ලියාපදිංචි කිරීමට සහ/හෝ අදාළ දත්ත ආරක්ෂණ අවශ්‍යතාවයන්ට අනුකූලව කටයුතු කිරීමට අපොහොසත් වීම නිසා ව්‍යාපාරිකයාට දඩ හෝ දඬුවම් ලැබිය හැකි ය. මෙම 5වන ඡේදයේ විධිවිධාන කඩ කරන ව්‍යාපාරිකයන්ට එරෙහිව PayPal විසින් මෙම කාඩ්පත් ගිවිසුම වහාම අවසන් කළ හැකිය.

 

උපලේඛනය 2 - බැංකු ගිවිසුම්

බැංකු ගිවිසුම්


කාඩ්පත් ගනුදෙනු සැකසීම සඳහා PayPal තෙවන පාර්ශ්වයන්ගේ සේවාවන් භාවිත කරයි. අදාළ කාඩ්පත් ගිවිසුම් https://www.paypal.com/al/webapps/mpp/ua/ceagreement-full?locale.x=en_AL හි ඇත (PayPal ගෙවීම් කාඩ්පත් අරමුදල් සැකසුම් සේවා සඳහා වාණිජ්‍ය අස්ථිත්ව ගිවිසුම හි දී පිහිටා ඇත).

 

උපලේඛනය 3 – වංචා ආරක්ෂණ නියමයන්

වංචා ආරක්ෂා ක්‍රියාකාරීත්වයේ පරිශීලන නියම

 1. වංචා ආරක්ෂාව ක්‍රියා කරන ආකාරය
  1. වංචා ආරක්ෂාවේ දී ඔබ අනුගමනය කරන සැකසුම් මත පදනම්ව වංචනික විය හැකි ගනුදෙනු අනාවරණය කර ගැනීමට ඔබට උපකාරී වන වංචනික ගනුදෙනු කළමනාකරණ මෙවලමක් ලෙස වංචා ආරක්ෂාව ඔබට ලබා දී ඇත. මෙම මෙවලම ඔබට පෙරහන් රීතී, එනම්, වියුක්ත නිර්ණායක මත පදනම්ව ඔබ වෙනුවෙන් මෙවලම මගින් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබිය යුත්තේ කවර ගනුදෙනු ද යන්න පිළිබඳ අපට උපදෙස් සැපයීම සඳහා වන රීති සැකසීමට ඉඩ සලසයි. වංචා ආරක්ෂාව භාවිතා කිරීමට, වංචා ආරක්ෂාව සක්‍රියව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ඔබ අපගේ උපදෙස් අනුගමනය කළ යුතු යි.
  2. ඔබේ ව්‍යාපාරයට සුදුසු විය හැකි වංචා ආරක්ෂක පෙරහන් සහ සැකසුම් මොනවා ද යන්න පිළිබඳ ඉඟි අප විසින් සපයනු ලැබීමට ඉඩ ඇත. මෙම යෝජනා ඔබේ අතීත ගනුදෙනු ඉතිහාසය සැලකිල්ලට ගනී.
  3. ඉහත කරුණු නොතකා, ඔබ වංචා ආරක්ෂාව භාවිත කරන්නේ නම් අවසාන පෙරහන් රීති තීරණය කිරීම සහ සැකසීම ඔබේ වගකීමයි.
 2. වගකීමක් සහ වගකීම සීමා කිරීමක් නැත
  1. වංචා ආරක්ෂණ දෝෂ රහිත බව හෝ එය වංචනික විය හැකි ගනුදෙනු ක්‍රියාකාරකම් හඳුනා ගන්නා බවට අපි නියෝජනය කිරීම හෝ වගකීම දැරීම නොකරමු. මෙය හුදෙක් වංචනික ගනුදෙනු හඳුනා ගැනීමට උපකාරී වන මෙවලමකි.
  2. ඔබේ වංචා ආරක්ෂාව වෙතින් හෝ එය භාවිත කිරීමට අදාලව ඇතිවන අහිමි වීම් (ලාභ අහිමිවීම වැනි) හෝ හානිවලට, අදාළ නීතියෙන් ඉඩ දී ඇති ප්‍රමාණයට අපි බැඳී නොසිටින්නෙමු. පරිශීලක ගිවිසුමේ “වන්දි ගෙවීම සහ වගකීම් සීමා කිරීම” පිළිබඳ වගන්ති සහ “වගකීම් සහ නිදහස් කිරීම් වියාචනය” යන වංචා ආරක්ෂාවන් ඔබේ භාවිතයට අදාළ වේ.
 1. දත්ත ආරක්ෂණය
  1. ඔබට වංචා ආරක්ෂාව භාවිතා කළ හැක්කේ ඔබේ වංචා අවදානම කළමනාකරණය කිරීමේ අරමුණු සඳහා මිස වෙනත් අරමුණු සඳහා නොවේ.
  2. වංචා ආරක්ෂාව භාවිතය ඔබ වෙනත් පුද්ගලයෙකු සමග බෙදා ගැනීමවත්, වංචා ආරක්ෂාවේ දක්වා ඇති කාණ්ඩ හෝ වංචා ආරක්ෂණ භාවිතයෙන් ඔබ ලබා ගත් ප්‍රතිඵල ඔබ කිසිදු පුද්ගලයෙකුට හෙළි නොකළ යුතු ය.
 2. විවිධ
  1. වංචා ආරක්ෂාවේ ඔබේ සැකසුම් තිබියදීත්, පරිශීලක ගිවිසුමේ නියමයන්ට අනුකූලව ඕනෑම ගනුදෙනුවක් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට හෝ අත්හිටුවීමට අපට අයිතියක් ඇත.
  2. මෙම නියමයන් අපගේ සේවාවන් පොදුවේ භාවිත කිරීම පාලනය කරන පරිශීලක ගිවිසුමට අතිරේක වේ. පරිශීලක ගිවිසුමේ PayPal සේවා යන යෙදුම, මෙම නියමයන් සමග කියවන විට අදාළ අවස්ථාවන්හි දී වංචා ආරක්ෂාව ඇතුළත් වේ.
  3. කාඩ්පත් ගිවිසුමේ දක්වා ඇති වෙනස් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය හා අනුකූල වන පරිදි අප විසින් මෙම නියමයන් සංශෝධනය කිරීම, මැකීම හෝ එක් කිරීම් සිදු කරනු ලැබිය හැක. ඔබ කිනම් හෝ වෙනස් කිරීමකට එකඟ නොවන්නේ නම්, ඔබට මෙම නියමයන් සමාප්ත කළ හැකි ය.
  4. 3වන උපලේඛනය යටතේ ඔබට මෙම නියමයන් ඕනෑම වේලාවක ඔබේ ඒකාබද්ධතාවයෙන් වංචා ආරක්ෂාවෙන් ඉවත් කිරීමෙන් සහ අපි ඔබට ලබා දිය හැකි වෙනත් ඒකාබද්ධතා සම්බන්ධ පියවරයන් අනුගමනය කිරීමෙන් අවසන් කළ හැකිය. වංචා ආරක්ෂණය භාවිතා කිරීම නැවැත්වීමට මෙය ඔබට ඉඩ දෙන නමුත්, වෙනත් ආකාරයකින් ඔබේ PayPal ගිණුම විවෘතව පවතින අතර කාඩ්පත් ගිවිසුම (සහ ඔබට නිෂ්පාදන සහ/හෝ PayPal සේවා සැපයීම සම්බන්ධ වෙනත් අදාළ ගිවිසුම්) බලාත්මකව පවතී.
  5. අප විසින් ඕනෑම මොහොතක, ඕනෑම හේතුවක් සඳහා (හැකි අවස්ථාවන්හි) සාධාරණ පූර්ව දැනුම්දීමක් සහිතව ඔබ වෙත වගකීමකින් තොරව සේවාව එය අපගේ වංචා ආරක්ෂාවට අදාළ වන ප්‍රමාණයට අනුව පවාරණය, අවලංගු කිරීම හෝ අත් හිටුවීම සිදු කළ හැකිය.
  6. මෙම නියමයන් ඕනෑම අවසානයකින් යම් ප්‍රමාණයකට සහ අපට අවශ්‍ය තාක් කල් නොනැසී පවතී: (i) ඔබ සේවය අවසන් කිරීමට පෙර වංචා ආරක්ෂාව භාවිතා කිරීමෙන් පැන නගින කරුණු සමග කටයුතු කිරීමට; සහ/හෝ (ii) අදාළ නීති සහ රෙගුලාසිවලට අනුකූල වීමට.