PAYPAL ගෙවීම් කාඩ්පත් අරමුදල් සම්පාදන සේවා සඳහා වන වාණිජ්‍ය අස්ථිත්ව ගිවිසුම

 

PayPal ගෙවීම් කාඩ්පත් අරමුදල් සැකසුම් සේවා සඳහා වන මෙම වාණිජ්‍ය අස්ථිත්ව ගිවිසුම (“වාණිජ ආයතන ගිවිසුම” හෝ "CEA") වාණිජ ආයතන (Visa Europe, Visa Inc, Visa International, Mastercard Worldwide, UK Maestro, Solo සහ/හෝ International Maestro (එකට "සංගම්") විසින් අර්ථ දක්වා ඇති පරිදි) වන සියලු ම PayPal පරිශීලකයින් සමග එකඟ වේ. එවැනි සෑම PayPal පරිශීලකයෙකුම “ව්‍යාපාරිකයා” ලෙස හඳුන්වනු ලබන අතර මෙහි “ඔබ” සහ/හෝ “ඔබේ” ලෙස හැඳින්විය හැකි ය. මෙම CEA ඔබ සහ අත්පත් කර ගන්නා තැනැත්තා අතර PayPal ගනුදෙනු සඳහා ණය සහ හරපත් සැකසීම සඳහා වෙනම ම නීත්‍යානුකූල බැඳුම්කර ගිවිසුමක් සත්‍යාපනය කරයි (පහත අර්ථ දක්වා ඇති පරිදි).

මෙම CEA හි අරමුණු සඳහා, “අත්පත් කර ගන්නා” යන්නෙන් අදහස් විය යුත්තේ (a) ව්‍යාපාරිකයා යුරෝපයේ සිටී නම් Worldpay (UK) Limited; සහ/හෝ (b) ව්‍යාපාරිකයා සිංගප්පූරුවේ සිටී නම් Worldpay PTE Ltd; සහ/හෝ (c) ව්‍යාපාරිකයා හොංකොං සිටී නම් Worldpay (HK) Limited; සහ/හෝ (d) ව්‍යාපාරිකයා එක්සත් ජනපදයේ සිටී නම් Citizens Bank, N.A. සහ/හෝ (d) ව්‍යාපාරිකයා ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිටී නම් Worldpay PTY. Ltd ය. මෙම CEA හි "අපි", "අප" සහ "අපේ" යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේ අත්පත් කර ගන්නාය.

මෙම CEA හි විධිවිධානවලට අනුකූලව, අත්පත් කර ගන්නා සිය ණය සහ හර පත් සැකසුම් සේවා සැපයීම අවසන් කළ හැකි අතර ව්‍යාපාරිකයා විසින් ව්‍යාපාරිකයා සහ PayPal අතර එකඟ වූ PayPal ("PayPal ගිවිසුම") සමග වෙළඳ ගිවිසුමේ ඕනෑම විධිවිධානයක් බලාත්මක කිරීමට PayPal හට අවශ්‍ය වේ.

ව්‍යාපාරිකයා මෙම CEA හි නියම සහ කොන්දේසිවලට එකඟ වේ. ව්‍යාපාරිකයා සහ අත්පත් කර ගන්නා අතර මෙම CEA නීත්‍යානුකූල බන්ධනීය කොන්ත්‍රාත්තුවක් ඇති කර ගන්නා බවට ව්‍යාපාරිකයා තවදුරටත් එකඟ වේ; PayPal මෙම ගිවිසුමේ පාර්ශ්වකරුවෙකු නොවන අතර එය සම්බන්ධව අත්පත් කර ගැනීමේ නියෝජිතයා ලෙස පමණක් ක්‍රියා කරයි. මෙම CEA සැලකිය යුතු ආකාරයකින් වෙනස් කිරීමට අප යෝජනා කරන්නේ නම්, එම වෙනසක් පිළිබඳ පූර්ව දැනුම්දීමක් සඳහා අවම වශයෙන් දින 30ක් (හෝ නීතියෙන් නියම කර ඇති අවම කාල සීමාව) PayPal විසින් ඔබට අප වෙනුවෙන් ලබා දෙනු ඇත. දැනුම් දීමේ කාල සීමාව ඉකුත් වූ පසු, ඔබ CEA හි එවැනි සියලු සංශෝධන සඳහා එකඟ වී ඇති බව සැලකෙනු ඇත. මෙම CEA සංශෝධනය කිරීම සඳහා PayPal අප වෙනුවෙන් CEA හි සංශෝධිත පිටපතක් PayPal වෙබ් අඩවියේ(වල) පළ කරනු ඇති නමුත් එසේ කිරීම අත්‍යාවශ්‍යම නොවන අතර, PayPal එය පළ කරන අවස්ථාවේදී ම සංශෝධිත අනුවාදය ක්‍රියාත්මක වනු ඇත.  කිසියම් යෝජිත සංශෝධනයකට ඔබ එකඟ නොවන්නේ නම්, දැන්වීමේ සඳහන් දැන්වීමේ කාල සීමාව ඉකුත් වීමට පෙර සහ එසේ නැතහොත් PayPal ගිවිසුමේ නියමට අනුකූලව ඔබේ PayPal ගිණුම වසා දැමිය හැකි අතර, ඔබේ ගිණුම වසා දැමීමෙන් පසුව මෙම CEA අවසන් වේ. මෙම වෙනස මගින් ඔබේ අයිතිවාසිකම් අඩු කිරීමක් හෝ ඔබේ වගකීම් වැඩි කිරීමක් සිදුවුවහොත් මෙම CEA සඳහා සිදු කෙරෙන වෙනසක් “සැලකිය යුතු ආකාරයකින්” සිදු කෙරෙන බවට සැලකෙනු ඇත.

 1. මෙම CEA හි අරමුණ. ඔබේ ගනුදෙනුකරුවන් ඔබට PayPal හරහා ගෙවන විට, කාඩ්පතක් ඇතුළුව PayPal සහය දක්වන මූල්‍යන මූලාශ්‍රයක් හරහා ඔබට ගෙවීමට ඔවුන්ට විකල්පය තිබේ. බොහෝ අවස්ථාවන්හි දී, ඔබේ ගනුදෙනුකරු තෝරාගත් මූල්‍යන මූලාශ්‍රය ඔබ දැන නොගනු ඇත. ඔබ කාඩ්පත් අරමුදල් ගෙවීමක ලබන්නා විය හැකි බැවින්, ඔබ සංගම්වල සාමාජිකයෙකු වන අත්පත් කරුවෙකු සමග සෘජු ගිවිසුම්ගත සම්බන්ධතාවයකට ඇතුළු වන ලෙස සංගම් විසින් ඔබෙන් ඉල්ලයි. මෙම CEA වෙත ඇතුළු වීමෙන්, ඔබ එම සංගමයේ අවශ්‍යතාවය සපුරාලන අතර PayPal සේවය හරහා ඔබට ලැබෙන ගෙවීම්වලට අදාළව සංගමයේ රීතිවලට අනුකූල වීමට ඔබ එකඟ වේ.
 2. අත්පත් කර ගන්නාගේ බැඳියාවන්. 
  1. මෙම CEA යටතේ අත්පත් කර ගන්නා තැනැත්තාගේ බැඳීම් ව්‍යාපාරිකයා පදනම් කරගත් භූමිය තුළ ව්‍යාපාරිකයාගේ කාඩ් ගනුදෙනු සැකසීම සහ ව්‍යාපාරිකයාගේ (“අත්පත් කර ගැනීමේ සේවා”) ගිණුම සඳහා PayPal වෙත අදාළ අරමුදල් ලැබීම සහ බෙදා හැරීම සඳහා පමණක් සීමා වී ඇත්තේය.  PayPal ගිවිසුම යටතේ සේවාවන් සැපයීමට අදාළ අනෙකුත් සියලු ම වගකීම් PayPal හි වගකීම වන අතර ව්‍යාපාරිකයාට සපයනු ලබන සේවා කිසිවක් සම්බන්ධයෙන් ව්‍යාපාරිකයාගේ ඕනෑම ගැටලුවක්, අතෘප්තියක්, ආරවුලක් සහ/හෝ සේවා මතභේදයක් පළමු අවස්ථාවේ දී PayPal වෙත දැනුම් දීම සහ එය වෙත ඉදිරිපත් කිරීම කළ යුතුය.
  2. මෙම CEA හි සහ PayPal ගිවිසුමේ නියමයන්ට යටත්ව, අත්පත් කර ගන්නා විසින් මෙම CEA යටතේ ව්‍යාපාරිකයා වෙනුවෙන් අත්පත් කර ගන්නා විසින් ආරම්භ කර කාඩ්පත් ගනුදෙනුවල වටිනාකමට සමාන මුදලක් නම් කරන ලද ගිණුමට (PayPal විසින් අත්පත් කර ගන්නාට දැනුම්දෙන පරිදි) ගෙවීමක් ආරම්භ කරනු ඇත (මෙම CEA හෝ PayPal ගිවිසුම යටතේ ආපසු ගෙවීම්, දඩ මුදල්, තක්සේරු කිරීම්, නැවත අය කිරීම්, ගාස්තු ආපසු ගෙවීමේ පිරිවැය, ගාස්තු හෝ වෙනත් වෙළඳ වගකීම් (තථ්‍ය හෝ අපේක්ෂිත) සඳහා අඩු අඩු කිරීම්).  මෙම CEA යටතේ අරමුදල් ප්‍රේෂණය කිරීමට අත්පත් කර ගන්නාට ඇති ඕනෑම බැඳීමක් PayPal සමග ඇති කර ගත් සිය ගිවිසුම යටතේ අත්පත් කර ගන්නාගේ ඕනෑම අයිතිවාසිකමකට යටත් වේ.
  3. මෙම CEA යටතේ අත්පත් කර ගන්නා විසින් PayPal වෙත කරන ඕනෑම ගෙවීමක් මෙම CEA යටතේ ව්‍යාපාරිකයාට අත්පත් කර ගන්නාගේ වගකීමට අදාළව අත්පත් කර ගන්නාගෙන් ව්‍යාපාරිකයාට ගෙවිය යුතු මුදල් ව්‍යාපාරිකයා විසින් හොඳ ලැබීමක් ලෙස සලකනු ඇතැයි ව්‍යාපාරිකයා එකඟ වේ. ව්‍යාපාරිකයා විසින් අත්පත් කර ගන්නාට වන්දි ගෙවිය යුතු අතර මෙම CEA හි නියමයන්ට අනුකූලව PayPal නමින් ගිණුමකට අත්පත් කර ගන්නා විසින් මුදල් ගෙවීමෙන් හෝ ඒ හා අදාළව පැන නගින අරමුදල් ගෙවීම සම්බන්ධව හෝ ඊට අදාළව පැන නගින ඕනෑම ආකාරයක පාඩු, පිරිවැය, හිමිකම්, ඉල්ලීම්, වියදම් (නෛතික වියදම් ඇතුළුව) සහ ඕනෑම ආකාරයක වගකීම්වලින් (සංගම් රීති යටතේ නැවත නිරාකරණය කිරීමේ බැඳීම් ඇතුළුව) වන්දි ගෙවිය යුතු ය.
  4. මෙම CEA හි කාලසීමාව පුරාවට ම සහ කිසියම් හේතුවක් නිසා එය අවසන් වීමෙන් පසුව, තථ්‍ය හෝ අපේක්ෂිත අය කිරීම්, දඩ මුදල්, තක්සේරු කිරීම්, මුදල් ආපසු ගෙවීම්, ගාස්තු නැවත අය කිරීමේ පිරිවැය, ගාස්තු, වංචා, නීති විරෝධී ක්‍රියාකාරීත්ව හෝ ව්‍යාපාරිකයාගේ වෙනත් වගකීම් සම්බන්ධයෙන් හෝ තථ්‍ය හෝ අපේක්ෂිත වේවා, මෙම CEA හෝ PPA යටතේ ඕනෑම කාඩ් ගනුදෙනුවකට අදාළව එහි තත්වය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා කාඩ්පත් ගනුදෙනු සම්බන්ධයෙන් (නමුත් මෙම වගන්තිය සඳහා) අරමුදල් ගෙවන දිනය (නමුත් එය සාධාරණ අභිමතය පරිදි සුදුසු යැයි සලකන කාල සීමාවක් සඳහා) අත්හිටුවීමට අත්පත් කර ගන්නාට අයිතිය තිබේ.  එසේ කල් දැමූ මුදල් කිසියම් සැබෑ අය කිරීම්, දඩ, තක්සේරු කිරීම්, මුදල් ආපසු ගෙවීම්, ගාස්තු නැවත අය කිරීමේ පිරිවැය, ගාස්තු හෝ ව්‍යාපාරිකයාගේ වෙනත් වගකීම්වලට එරෙහිව සකස් කළ හැකි ය.   මෙම CEA හි පාලන කාලය තුළ සහ කිසියම් හේතුවක් නිසා එය අවසන් වීමෙන් පසුව ද, ව්‍යාපාරිකයා විසින් මෙම CEA සහ පසුව ගෙවිය යුතු හෝ ඉන් පසුව මෙම CEA හෝ PayPal ගිවිසුම යටතේ ගෙවිය යුතු කාඩ්පත් ගනුදෙනුවලින් ලබා ගත හැකි ඕනෑම ක්‍රමයකින් සිදු වන සියලු නැවත අය කිරීම්, නැවත අය කිරීම් වියදම්, දඩ, තක්සේරු කිරීම්, ගාස්තු, වංචා සහ නීති විරෝධී ක්‍රියාකාරීත්ව සඳහා සම්පූර්ණ වගකීම දරනු ඇත.
 3. සංගම් රීති.
  1. තැන්පතු ගනුදෙනු. භාණ්ඩ හෝ සේවා විකිණීම සඳහා ව්‍යාපාරිකයා සහ සිය පාරිභෝගිකයා අතර ඇති හොඳ ගනුදෙනු සඳහා PayPal සැකසුම් සේවා හරහා පමණක් ගෙවීම් භාර ගන්නා බවට ව්‍යාපාරිකයා එකඟ වන්නේය. ඉදිරිපත් කළ නොහැකි වගකීමක් නැවත ප්‍රතිමූර්ණය කිරීම හෝ මාරු කිරීම සඳහා ව්‍යාපාරිකයා විසින් ගනුදෙනුවක් ඉදිරිපත් නොකළ යුතු ය. Visa සහ Mastercard ගෙවීම් සඳහා, ගනුදෙනුව සම්පූර්ණ කිරීමට පෙර ගනුදෙනු මුදල් සඳහා PayPal විසින් අවසරයක් ලබා ගන්නා බවට ව්‍යාපාරිකයා දැනුවත් වේ.
  2. බෙදීම් ගනුදෙනු. සම්පූර්ණ මුදල සඳහා අවසර ලබා ගැනීම වළක්වා ගැනීම සඳහා විකිණීම වෙනස් ප්‍රමාණ දෙකකට (හෝ වැඩි ගණනකට) වෙන් කිරීමට ව්‍යාපාරිකයා එකඟ වේ. කෙසේ වෙතත්, ව්‍යාපාරිකයා සහ කාඩ්පත් හිමියා අර්ධ වශයෙන් නිෂ්පාදන නැව්ගත කිරීමකට එකඟ වන අවස්ථාවක දී හෝ ගනුදෙනුව ප්‍රමාද වී භාර දීමට හෝ විශේෂ ඇණවුම් තැන්පතු සඳහා සුදුසුකම් ලැබුවහොත් (අතේ ඇති ඉන්වෙන්ටරි මත පදනම් වූ අර්ධ නැව්ගත කිරීම් වැනි) හැර, විකිණීමක් ගනුදෙනු ගණනාවකට බෙදීමට ඉඩ ඇත.
  3. අවම හෝ උපරිම/අධිභාර. ගනුදෙනුවක නිශ්චිත අධිකරණ බල සීමාව තුළ වෙනත් ආකාරයකින් අවසර දී ඇත්නම් මිස, Visa සහ Mastercard කාඩ්පත් වලට ගරු කිරීමේ කොන්දේසියක් ලෙස අවම හෝ උපරිම ගනුදෙනු ප්‍රමාණයක් නියම කිරීම හෝ අධිභාර පැනවීම නොකළ යුතු බවට ව්‍යාපාරිකයා එකඟ වේ.
  4. Visa සහ Mastercard සලකුණු. PayPal ගනුදෙනු සඳහා අරමුදල් සපයන ප්‍රභවයන් ලෙස Visa සහ Mastercard කාඩ්පත් පිළිගෙන ඇති බව දැක්වීමට ව්‍යාපාරිකයාගේ ප්‍රවර්ධන ද්‍රව්‍ය සහ වෙබ් අඩවිය මත Visa සහ Mastercard ලාංඡන හෝ සලකුණු ප්‍රදර්ශනය කිරීමට ව්‍යාපාරිකයාට අවසර දී ඇති අතර එසේ භාවිතා කළ යුතුය.
  5. වෙනස්කම් කිරීම. ගනුදෙනුවක අදාළ අධිකරණ බල සීමාව තුළ වෙනත් ආකාරයකින් අවසර දී ඇත්නම් මිස වෙනත් කාඩ්පත් වෙළඳ නාමයක් සඳහා වාසිදායක වන ලෙස Visa හෝ Mastercard භාවිතා කිරීම සඳහා වෙනස් කොට සලකන හෝ අධෛර්යමත් කිරීම පිළිගැනීමට සම්බන්ධ නොවන බවට ව්‍යාපාරිකයා එකඟ වේ.
  6. කාඩ්පත් හිමියන්ගේ දත්ත වෙත ප්‍රවේශය. එයට කාඩ්පත් හිමියන්ගේ දත්තවලට (කාඩ්පත් හිමියාගේ කාඩ්පත් අංකය, කල් ඉකුත් වීමේ දිනය සහ CVV2 ලෙස අර්ථ දක්වා ඇත) පිවිසීමට හැකිවිට දී එය ගෙවීම් කාඩ් කර්මාන්තයේ SSC ප්‍රමිති ඇතුළුව, ගෙවීම් කාඩ් කර්මාන්ත ආරක්ෂණ ප්‍රමිති කවුන්සිලයේ (හෝ වෙනත් ආදේශන ආයතනයක), Visa හෝ Mastercard හි ඕනෑම දත්ත ආරක්ෂණ ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල වන බව ව්‍යාපාරිකයා පිළිගනී. ඊට අමතරව කලින් කලට සංශෝධනය කළ හැකි පරිදි, PayPal ගිවිසුම යටතේ PayPal හට අවශ්‍ය දත්ත ආරක්ෂණ ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල වීමට ඔබ එකඟ වේ. PayPal සැකසුම් සේවාවන්ට අදාළව ව්‍යාපාරිකයාට කාඩ්පත් හිමියන්ගේ දත්ත ලැබුණ හොත්, කාඩ්පත් දරන්නාගේ දත්ත දන්නා හෝ දැන ගත යුතු වංචනික හෝ සංගමයේ නීති උල්ලංඝනය කිරීමක් ලෙස භාවිතා නොකරන බවට ව්‍යාපාරිකයා එකඟ වේ. එය අත්පත් කර ගත්, Visa හෝ Mastercard හැර වෙනත් කිසිවෙකුට (අදාළ වන පරිදි) හෝ රජයේ ඉල්ලීමකට ප්‍රතිචාර වශයෙන් කාඩ්පත් හිමියන්ගේ දත්ත කිසිදු ආකාරයකින් විකිණීම, මිල දී ගැනීම, සැපයීම හෝ හුවමාරු කිරීම හෝ අනාවරණය නොකිරීමට ද ව්‍යාපාරිකයා එකඟ වන්නේය.
  7. ව්‍යාපාරිකයා හඳුනාගැනීම. ගනුදෙනුව රට තුළ සිදුවන ගනුදෙනුවක් ද නැතිනම් දේශ සීමා හරහා සිදුවන ගනුදෙනුවක් ද යන්න පහසුවෙන් තීරණය කිරීමට කාඩ්පත් හිමියාට හැකි වන පරිදි අන්තර්ක්‍රියා කරන සෑම අවස්ථාවකදී ම ව්‍යාපාරිකයාගේ පිහිටීම (භෞතික ලිපිනය) ඇතුළුව ව්‍යාපාරිකයාගේ අනන්‍යතාවය ප්‍රමුඛ සහ නිසැකවම කාඩ්පත් හිමියාට දැනුම් දීමට ව්‍යාපාරිකයා එකඟ වේ.
  8. නැවත අය කිරීම්. කාඩ්පත් හිමියා සමග ඇති වන ආරවුල් විසඳීම සඳහා ව්‍යාපාරිකයා සියලු සාධාරණ ක්‍රම භාවිතා කළ යුතු ය. නැවත අය කිරීමේ මතභේදයක් ඇති වුවහොත්, ව්‍යාපාරිකයා PayPal විසින් තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා වන සියලු ඉල්ලීම්වලට වහාම අනුකූල විය යුතුය. කාඩ්පත් හිමියා විසින් එවැනි ක්‍රියාවන්ට අවසර දී ඇත්නම් මිස, කාඩ්පත් හිමියා වෙතින් නැවත අය කර ඇති අයිතමයක් සඳහා කාඩ්පත් හිමියෙකුගෙන් නැවත අය කිරීමට ව්‍යාපාරිකයා උත්සාහ නොකළ යුතු ය.
 4. ව්‍යාපාරිකයාගේ මුදල් ආපසු ගෙවීමේ ප්‍රතිපත්තිය ව්‍යාපාරිකයාගේ වෙබ් අඩවියේ තිබිය යුතු යි. කාඩ්පත් අලෙවිය සඳහා ව්‍යාපාරිකයා මුදල් ආපසු ගෙවීමේ/හුවමාරු කිරීමේ කොන්දේසි හෝ වෙනත් නිශ්චිත කොන්දේසි සීමා කරන්නේ නම්, විකිණීමට පෙර ව්‍යාපාරිකයාගේ ප්‍රතිපත්තිය කාඩ්පත් හිමියාට පැහැදිලිව සැපයිය යුතු අතර ව්‍යාපාරිකයා අදාළ සියලු ම නීති සහ සංගමයේ නීතිවලට අනුකූල විය යුතු යි.
 5. විගණනය.  අත්පත් කර ගන්නාගේ ඉල්ලීම පරිදි, අත්පත් කර ගන්නාට තම බැඳියා ඉටු කිරීමට හැකියාව ලබා දීම සඳහා සපයනු ලබන සේවාවන් සම්බන්ධව සහ/හෝ එහි මූල්‍ය සහ රක්ෂණ අවදානම් තක්සේරු කිරීමට සහ/හෝ ව්‍යාපාරිකයාගේ CEA හි සහ/හෝ සංගමයේ නීතිරීතිවලට අනුකූල වීම තක්සේරු කිරීමට සාධාරණ ලෙස අවශ්‍ය වන තොරතුරු ව්‍යාපාරිකයා විසින් අත්පත් කර ගන්නාට වහාම අනාවරණය කළ යුතු යි.
 6. කාල සීමාව සහ අවසන් කිරීම. ව්‍යාපාරිකයා සහ PayPal අතර PayPal ගිවිසුම බලාත්මක වන දින සිට මෙම CEA බලපැවැත්වෙන අතර PayPal ගිවිසුම ව්‍යාපාරිකයා සහ PayPal අතර බලපැවැත්වෙන තාක් කල් එය දිගට ම පවතින නමුත් ඔවුන්ගේ ස්වභාවය අනුව අවසන් වීමෙන් නොනැසී පැවතීමට අදහස් කරන කොන්දේසි (සීමාවකින් තොරව, වන්දි ගෙවීමේ බැඳීම් සහ වගකීම්වල සීමාවන් ඇතුළුව) නොනැසී පවතින බව සැලකීමෙන්, ඕනෑම හේතුවක් නිසා එම PayPal ගිවිසුම අවසන් කිරීම පිළිබඳ දැනුම්දීමකින් තොරව ස්වයංක්‍රීයව අවසන් විය යුතුය. මෙම CEA හෝ PayPal ගිවිසුම යටතේ ව්‍යාපාරිකයාගේ බැඳීම් කිසිවක් උල්ලංඝනය වූ අවස්ථාවක දී හෝ මෙම CEA යටතේ අත්පත් කර ගන්නාගේ බැඳීම් කිසිවක් උල්ලංඝනය වූ අවස්ථාවක දී හෝ අත්පත් කර ගන්නා විසින් ව්‍යාපාරිකයාට දැනුම් දී ඇති පරිදි PayPal (හෝ එහි අදාළ සමූහ සමාගම) සහ අත්පත් කර ගන්නා අතර ඇති කර ගන්නා අත්පත් කර ගැනීමේ සේවා ගිවිසුම අවසන් වුව හොත් මෙම CEA අත්හිටුවීඹට ඉඩ ඇත.
 7. වන්දි ගෙවීම. අත්පත් කර ගන්නාව සියලු පාඩු, වගකීම්, අලාභ සහ පහත සඳහන් වියදම්වලින් සහ ඒවාට එරෙහිව හානියක් නොවන ලෙස වන්දි ගෙවීමට සහ රඳවා ගැනීමට වෙළෙන්දා එකඟ වේ: (a) මෙම CEA යටතේ කිසියම් වගකීමක්, ප්‍රතිඥප්තියක් හෝ ගිවිසුමක් කඩකිරීමෙන් හෝ ව්‍යාපාරිකයා විසින් වැරදි ලෙස නිරූපණය කිරීම හේතුවෙන් ප්‍රතිඵලය වන; (b) ව්‍යාපාරිකයාගේ හෝ එහි සේවකයින්ගේ නොසැලකිලිමත්කම හෝ හිතාමතා විෂමාචාරය හේතුවෙන් පැන නගින, (c) කාඩ්පත් ගනුදෙනු සම්බන්ධයෙන් පැන නගින හෝ වෙනත් ආකාරයකින් වෙළෙන්දන් විසින් කාඩ්පත් හිමියන්ට හෝ ගනුදෙනුකරුවන්ට භාණ්ඩ සහ සේවා සැපයීමෙන් පැන නගින; (d) ව්‍යාපාරිකයා විසින් PayPal සේවය භාවිතා කිරීම නිසා පැන නගින; හෝ (e) කිසියම් දඩයක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස හෝ ඕනෑම තෙවන පාර්ශ්වීය වන්දි ගෙවීමකින් පැන නගින විට, ව්‍යාපාරිකයාගේ ක්‍රියාවන්හි ප්‍රතිඵලයක් විඳීමට (ඕනෑම සංගමයක හෝ කාඩ්පත් නිකුත් කරන බැංකුවක වන්දි ගෙවීම ඇතුළුව) අත්පත් කර ගන්නා බැඳී සිටී.
 8. පැවරුම්/සංශෝධන. අත්පත් කර ගන්නාගේ පූර්ව ලිඛිත අවසරයකින් තොරව මෙම CEA ව්‍යාපාරිකයා විසින් පවරනු නොලැබේ. ව්‍යාපාරිකයාගේ අවසරයකින් තොරව මෙම CEA යටතේ අත්පත් කර ගන්නාට සිය අයිතිවාසිකම් පැවරිය හැකි ය.
 9. වගකීම් වියාචනය. මෙම CEA සේවා ගිවිසුමකි. සීමාවකින් තොරව නීතියෙන් අවසර දී ඇති ප්‍රමාණයට මෙම CEA යටතේ සපයනු ලබන සේවාවන්ට අහඹු ලෙස සපයනු ලබන ගුණාත්මකභාවය, යෝග්‍යතාවය, වෙළඳ හැකියාව, නිශ්චිත අරමුණක් සඳහා යෝග්‍යතාවය හෝ වෙනත් සේවාවන් හෝ වෙනත් භාණ්ඩ පිළිබඳ වගකීම් ඇතුළුව, ව්‍යාපාරිකයාට හෝ වෙනත් පුද්ගලයෙකුට සිදු කළ, ප්‍රකාශිතව හෝ ගම්‍යමානව, සියලු නිරූපණ හෝ වගකීම් අත්පත් කර ගන්නා විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරයි.
 10. වගකීම් සීමා කිරීම. මෙම CEA හි කිසිවක් ඊට පටහැනිව තිබියදීත්, කිසියම් අවස්ථාවක දී අත්පත් කර ගන්නා හෝ එහි අධ්‍යක්ෂවරුන්, නිලධාරීන්, සේවකයින්, නියෝජිතයින් හෝ උප කොන්ත්‍රාත්කරුවන් කිසිවකු, එවැනි හානියක් අපේක්ෂා කළ හැකි ද යන්න හෝ අත්පත් කර ගත් තැනැත්තාට එවැනි හානි සිදු විය හැකි බවට උපදෙස් දී තිබේ ද යන්න නොසලකා, ඒ සෑම එකක්ම පාර්ශ්වකරුවන්ගේ එකඟතාවයෙන් බැහැර කරනු ලබන සිවිල් වරද, කොන්ත්‍රාත්තු, දැඩි වගකීම් හෝ නැති වූ ලාභ, ආදායම්, අහිමි වූ ව්‍යාපාරික අවස්ථා, ආදර්ශමත්, දඬුවම්, විශේෂ, ආනුෂංගික, වක්‍ර හෝ ප්‍රතිවිපාක හානි සඳහා වෙනත් නෛතික න්‍යායක් යටතේ වගකිව යුතු නොවේ. මෙම CEA හි කිසිවක් ඊට පටහැනිව තිබියදීත්, PayPal ඇතුළු අත්පත් කර ගන්නාගේ සාධාරණ පාලනයට පිටින් වන එහි සේවා සපයන්නන් හෝ වෙනත් පාර්ශ්වයන් හෝ සිදුවීම් නිසා සිදු වන සේවා ඉටු කිරීමේ යම් ප්‍රමාදයක් හෝ දෝෂයක් සඳහා අත්පත් කර ගන්නා වගකිව යුතු නැත. මෙම CEA හි කිසිවක් ඊට පටහැනිව තිබියදීත්, මෙම CEA මගින් පැන නගින හෝ ඊට සම්බන්ධ ඕනෑම හේතුවක් නිසා සිදු වන සියලු අලාභ, හිමිකම්, නඩු, මතභේද, උල්ලංඝනය කිරීම් හෝ හානි සඳහා සහ ක්‍රියාකාරී හෝ නීතිමය න්‍යාය නොසලකා හෝ කොන්ත්‍රාත්තුවක් හෝ සිවිල් වරද (නොසැලකිලිමත්කම ඇතුළුව) නිසා ඇතිවන අත්පත් කර ගන්නාගේ සමුච්චිත වගකීම මෙම CEA යටතේ PayPal ඔස්සේ ව්‍යාපාරිකයා විසින් සැකසුම් කළ, සියලු ගනුදෙනුවල සම්පූර්ණ එකතුව එක්සත් ජනපද ඩොලර් වලින් ප්‍රකාශ කළ අගය නොඉක්මවිය යුත්තේය. නොසැලකිලිමත්කම හෝ ප්‍රෝඩාව, වංචාව හෝ වංචනික ලෙස සාවද්‍ය ලෙස නිරූපණය කිරීම, මගින් සිදුවූ මරණය හෝ පුද්ගල තුවාල සඳහා කිසිඳු පාර්ශ්වයක කිසිඳු බැඳියාවක් මෙම CEA හි ඇති කිසිවක් මගින් බැහැර කිරීම හෝ සීමා කිරීම නොකෙරේ.
 11. අතහැර දැමීම. අනෙක් පාර්ශ්වය විසින් කඩ කිරීමේ හෝ පැහැර හැරීමේ අවස්තාවක දී ඇතුළුව මෙම CEA අවසන් කිරීමට ඇති අයිතිය ඇතුළුව නමුත් ඊට සීමා නොවී මෙම CEA යටතේ එහි අයිතිවාසිකම් කිසිවක් ප්‍රකාශ කිරීමට පාර්ශ්වයක් අසමත්වීම මෙම නියමවලට අනුකූළව මෙම CEA හි සෑම සහ සියලුම විධිවිධානයක්ම බලාත්මක කිරීම සඳහා එම පාර්ශ්වය විසින් සිය අයිතිවාසිකම් බලාත්මක කිරීම අත්හැර දැමීමක් ලෙස නොසැලකෙනු ඇත.
 12. පාර්ශ්ව අතර සම්බන්ධතාවය. මෙම CEA හරහා ව්‍යාපාරිකයා සහ අත්පත් කර ගන්නා අතර කිසිඳු නියෝජිතායතන, හවුල්කාරීත්ව, හවුල් ව්‍යාපාර හෝ රැකියා සම්බන්ධතාවයක් ඇති නොවේ. පහත දැක්වෙන ඔවුන්ගේ අදාළ වගකීම් ඉටු කිරීමේ දී, පාර්ශ්වයන් ස්වාධීන කොන්ත්‍රාත්කරුවන් වන අතර එසේ විය යුතුය. ඕනෑම අරමුණක් සඳහා එක් පාර්ශ්වයක් අනෙකාගේ නියෝජිතයා ලෙස සංස්ථාපනය කිරීමට මෙම CEA හි කිසිවක් මගින් අර්ථ විග්‍රහ නොකෙරේ. කිසි පාර්ශ්වයක් කිසිඳු ගිවිසුමකට හෝ වෙනත් බැඳීමක් ඉටු කිරීමට අනෙක් පාර්ශ්වය බැඳීම හෝ බැඳීමට උත්සාහ කිරීම නොකළ යුතු අතර, තමන්ට අනෙක් පාර්ශ්වය වෙනුවෙන් බැඳෙන කිසිඳු බැඳියාවකට ඇතුල්වීමට කිසිඳු අයිතිවාසිකමක් ඇති බවට දෙපාර්ශ්වයෙන් කිසිවෙක් නියෝජනයක් නොකළ යුතුය.
 13. සේවා නීති විරෝධී ලෙස භාවිතා නොකිරීම. ව්‍යාපාරිකයා විසින් අත්පත් කර ගැනීමේ සේවාවන්ට නීති විරෝධී අරමුණු සඳහා ප්‍රවේශ වීම සහ/හෝ භාවිතා කිරීම සිදු නොකරනු ඇති අතර අත්පත් කර ගැනීමේ සේවාවන්ට සම්බන්ධ ජාලවලට මැදිහත්වීම හෝ බාධා නොකරනු ඇත.
 14. තීව්‍රතාව. හැකි සෑම අවස්ථාවකදී ම, මෙම CEA හි සෑම විධිවිධානයක්ම අදාළ නීතිය යටතේ ඵලදායී සහ වලංගු වන අයුරින් අර්ථ නිරූපණය කෙරෙන නමුත් මෙහි යම් විධිවිධානයක් තහනම් කර හෝ නිසි අධිකරණ බලයක් ඇති අධිකරණයක් විසින් අවලංගු බවට තීරණය කළහොත්, එම විධිවිධානයේ ඉතිරි කොටස හෝ මෙම CEA හි ඉතිරි විධිවිධාන අවලංගු නොකර එම විධිවිධානය එම තහනම හෝ අවලංගුභාවයේ ප්‍රමාණයට බලාත්මක නොවනු ඇත.
 15. පාලන නීතිය. මෙම CEA (සහ එය විසින් සඳහන් කරන ලද හෝ සලකා බලන ලද සම්බන්ධතා) ඉංග්‍රීසි නීතියට අනුකූලව පාලනය විය යුතුවන අතර, මේ යටතේ වන ඕනෑම මතභේදයක් සම්බන්ධව එංගලන්තයේ සහ වේල්සයේ අධිකරණවල පරම අධිකරණ බලය වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

 

දිනය:     2017 ජූලි