הסכם המשתמש עבור שירותי PayPal‏

>> הצג את כל ההסכמים המשפטיים

הסכם המשתמש עבור שירותי PayPal‏

עדכון אחרון: 27 ביוני 2023

הורדת PDF

 

ברוכים הבאים ל-PayPal‏!

הסכם זה מהווה חוזה ביניכם לבין PayPal Pte. Ltd.‎, חברה בסינגפור, והוא חל על השימוש שלכם בכל שירותי PayPal. כדי להשתמש בשירותים של PayPal, עליכם להסכים לכל התנאים וההתניות הכלולים בהסכם זה ובהסכמים בדף הסכמים משפטיים, כולל מדיניות השימוש הנאות והתנאים במסגרת חוק שירותי התשלום בסינגפור, 2019. עליכם לקרוא בקפידה את כל התנאים הללו.

 

דלגו לחלק:

1. ‏שירותי תשלום וזכאות.

2. ‏העברת תשלומים.

3. זכאות לשימוש.

4. יתרות בחשבון.

5. ‏משיכת כספים.

6. ‏סגירת החשבון שלכם.

7. תכנית 'הגנת הקונה' של PayPal.

8. ‏טעויות ועסקאות בלתי-מורשות.

9. תכנית 'הגנת המוכר' של PayPal.

10. ‏פעילויות מוגבלות.

11. החבות שלכם - פעולות שאנו עשויים לנקוט - כולל עכבונות.

12. ‏מחלוקות עם PayPal‏.

13. ‏ תנאים כלליים.

14. ‏הגדרות.

מוצג א - עמלות.

מוצג ב - תנאים ספציפייםלמדינה/לאזור.

 

תיאור התנאים העיקריים ובדיקת הנאותות

להלן תיאור התנאים העיקריים בהסכם המשתמש וכן תיאור של בדיקת הנאותות. במקרה של סתירה בין סיכום זה ובדיקת הנאותות לבין תנאי הסכם המשתמש, יכריעו תנאי הסכם המשתמש.

1. אודות PayPal

PayPal היא ספק שירותי תשלום ופועלת כגוף שכזה על-ידי יצירה, אירוח ותחזוקה של שירותי PayPal ואספקתם לך באמצעות האינטרנט. שירותינו מאפשרים לשלוח תשלומים לכל אדם שיש לו חשבון PayPal ולקבל תשלומים.

כדי להשתמש בשירותי PayPal עליכם להסכים לכל התנאים וההתניות הכלולים בהסכם זה ובהסכמים שבדף הסכמים משפטיים, כולל מדיניות השימוש הנאות. עליכם לקרוא בקפידה את כל התנאים הללו.

השירותים שלנו

PayPal מציעה חשבונות אישיים וחשבונות עסקיים שאליהם תוכלו לקשר שיטות תשלום שונות, ואשר מהם תוכלו לשלם ולקבל תשלומים. תוכלו להשתמש בשיטות התשלום המקושרות לחשבון ה-PayPal שלכם כדי לממן עסקאות שתבצעו באמצעות חשבון ה-PayPal שלכם. ייתכן שנטיל, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, הגבלות על סכום התשלומים שתוכלו לשלוח באמצעות שירותי PayPal‏.

יתרת חשבון ה-PayPal‏

אם קיימת יתרה חיובית בחשבונכם, PayPal תחזיק את הכסף שלכם בחשבונות משותפים הנפרדים מהכספים העסקיים שלה, ולא תשתמש בכספים שלכם לתשלום הוצאות תפעול או לכל מטרה עסקית אחרת. PayPal לא תעביר מיוזמתה את הכספים שלכם לנושים שלה במקרה של פשיטת רגל. לא תשולם לכם ריבית או הכנסות אחרות על סכומי יתרות הזכות בחשבון שלכם. PayPal עשויה לקבל ריבית על סכומים ש-PayPal מחזיקה עבורכם. אתם מסכימים להמחות את זכויותיכם ל-PayPal עבור כל ריבית המתקבלת מהכספים שלכם. לפרטים נוספים אודות יתרות כספים בחשבון, בקרו כאן.

אם יש לכם יתרת זכות בחשבון PayPal, תוכלו למשוך אותה ולהפקידה בחשבון בנק או בכרטיס אשראי העומד בתנאים ומקושר לחשבון ה-PayPal שלכם. ניתן לראות את העמלות הרלוונטיות במוצג א של הסכם המשתמש.

PayPal עלולה לעכב משיכת כספים במצבים מסוימים ולהטיל הגבלות על המשיכות שלכם מהחשבונות. לפרטים נוספים אודות משיכות, עיינו בחלק משיכת יתרה בהסכם המשתמש.

העמלות הנגבות על ידי PayPal‏

שירותי PayPal כפופים לתשלומי עמלות כמפורט בהסכם המשתמש.

למידע נוסף, בקרו במוצג א בהסכם המשתמש.

לתשומת לבכם, ייתכן שגם הבנק או חברת כרטיס האשראי שלכם יגבו מכם עמלות נפרדות. אתם נושאים באחריות הבלעדית לתשלום עמלות הבנק או עמלות חברת כרטיס האשראי.

סגירת החשבון שלכם

באפשרותכם לסגור את החשבון שלכם ולסיים את ההתקשרות שלכם איתנו בכל עת וללא כל עלות מצדכם על-ידי ביצוע ההוראות שמופיעות בהגדרות החשבון שלכם, אך תמשיכו לשאת באחריות לכל ההתחייבויות הקשורות לחשבון ה-PayPal שלכם גם לאחר סגירת חשבון ה-PayPal. עליכם למשוך את יתרת חשבון ה-PayPal מחשבון ה-PayPal שלכם לפני סגירתו. במקרים מסוימים לא תהיו רשאים לסגור את חשבון ה-PayPal שלכם, כמפורט בהסכם המשתמש.

2. ‏ העברת תשלומים.

להלן תיאור האופן שבו תשלומים מועברים והאופן שבו ניתן להשתמש בחלק מהשירותים העיקריים שלנו:

העברת כספים באמצעות PayPal - אם ברצונכם להעביר תשלומים לגורמים אחרים עבור מוצרים ושירותים, עליכם להיכנס לחשבון ה-PayPal שלכם ולמלא אחר ההוראות לשליחת כסף, כולל הזנת הסכום שתרצו להעביר ושם המשתמש של האדם או העסק המקבל את הכסף.

תשלום באינטרנט באמצעות PayPal - באתרי אינטרנט רבים מופיע לחצן בקופה המאפשר לכם לשלם באמצעות PayPal. כדי להשלים את התשלום, עליכם לבחור אפשרות זו ולבצע את ההוראות באינטרנט כדי לבצע את העברת התשלום, כגון כניסה לחשבון ה-PayPal שלכם ואישור פרטי התשלום.

ביצוע תשלומים באמצעות תשלום שאושר מראש - באפשרותכם לסכם עם מוכרים מסוימים המסכימים לקבל תשלומים ב-PayPal על שימוש ב-PayPal כשיטת תשלום עבור קניות עתידיות באופן חד-פעמי, קבוע או מזדמן. לאחר שהגעתם מראש להסדר תשלום שאושר מראש עם המוכר, כל הקניות העתידיות יתרחשו בהתאם להסדר שאליו הגעתם עם המוכר.

באפשרותכם לקנות ממוכר המסכים לקבל תשלומים ב-PayPal, בכל מטבע שהמקבל מסכים לקבל ואשר PayPal תומכת בו, באמצעות הכסף ביתרת חשבון ה-PayPal שלכם או באמצעות כל שיטת תשלום העומדת בתנאים והמקושרת לחשבון ה-PayPal שלכם.

ראו פרטים נוספים אודות שליחת תשלומים כאן

ביטול תשלומים

אם אתם משלמים למוכר שאין לו חשבון PayPal, הוא יוכל לאשר ולקבל את העברת התשלום שלכם על-ידי פתיחת חשבון PayPal. אם המוכר לא יפתח חשבון PayPal תוך 30 יום, התשלום שלכם יוחזר. באפשרותכם לבטל תשלום שכזה על-ידי כניסה לתגית 'פעילות' בחשבון ה-PayPal שלכם וביצוע ההוראות לביטול תוך 30 יום, כל עוד המוכר לא אישר וקיבל את התשלום שלכם. לשם הבהרה, לא תוכלו לבטל באופן דומה תשלומים אחרים שתבצעו לאחר שליחתם.

תכנית 'הגנת הקונה' של PayPal‏

כאשר אתם קונים ממוכר המקבל תשלום באמצעות PayPal, אתם עשויים לעמוד בתנאים לקבלת החזר במסגרת תכנית 'הגנת הקונה' של PayPal. במקרים הרלוונטיים, תכנית 'הגנת הקונה' של PayPal מעניקה לכם זכאות להחזר עבור מחיר הקנייה המלא של הפריט בתוספת דמי המשלוח המקוריים ששילמתם, אם אכן שילמתם. PayPal קובעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אם הדרישה להחזר שהגשתם עומדת בתנאי תכנית 'הגנת הקונה' של PayPal. לפרטים נוספים, עיינו כאן.

3. ביצוע מכירות וקבלת תשלומים

באפשרותכם להשתמש בחשבון ה-PayPal שלכם כדי לקבל תשלומים על מכירת מוצרים ושירותים. באפשרותכם לבקש תשלום מקונה, ובמקרה זה נשלח לקונה בקשת תשלום או הודעה מפורטת. נודיע לכם כשיתקבל עבורכם תשלום והכסף יופיע בחשבון שלכם.

אם אתם משתמשים בחשבון ה-PayPal שלכם כדי לקבל תשלומים על מכירת מוצרים או שירותים, עליכם לשלם את העמלות המתאימות בגין קבלת הכסף. אתם מסכימים לניכוי עמלות מהתשלומים שאתם מקבלים.

כמוכרים, באפשרותכם לקבל תשלומים מחשבון הקונה באמצעות תשלומים שאושרו מראש באופן חד-פעמי, באופן קבוע או באופן משתנה. לפרטים נוספים, עיינו בתנאים הקשורים לתשלומים שאושרו מראש בהסכם המשתמש.

תכנית 'הגנת המוכר' של PayPal

אם מכרתם לקונה ולאחר מכן עלתה מחלוקת בנוגע לעסקה או שהעסקה בוטלה, ייתכן שתעמדו בתנאים לקבלת החזר במסגרת תכנית 'הגנת המוכר' של PayPal. לפרטים נוספים, עיינו בתכנית 'הגנת המוכר' של PayPal.

4.פעילויות מוגבלות המשתמשים אינם רשאים לעסוק בפעילויות המוגבלות המפורטות בהסכם המשתמש – עיינו בתנאי פעילויות מוגבלות בהסכם המשתמש.

5. עסקאות בלתי-מורשות ושגיאות אחרות

כאשר מתרחשת עסקה בלתי-מורשית או שגיאה בחשבון שלכם, PayPal תשפה אתכם בסכום המלא של כל עסקה בלתי-מורשית או שגיאה, בכפוף לתנאי הסכם המשתמש.

למטרת הגדרת תשלום בלתי-מורשה, 'מרכיב חיוני' (שימוש לרעה על ידי אדם בלתי-מורשה המהווה עסקה בלתי-מורשית) משמעותו:

 • הסיסמה או הקוד הסודי של חשבון ה-PayPal או שילוב של שם משתמש וסיסמה או מספר טלפון וקוד סודי.
 • המכשיר שלכם, שקיימת בו אחת משתי האפשרויות הבאות:
  • שירות One Touch זמין (שהוא שירות המאפשר כניסה מהירה יותר לחשבון ה-PayPal ללא צורך להזין שוב את הסיסמה עבור כל תשלום)
  • אפשרות כניסה לחשבון ה-PayPal שלכם באמצעות שירות של צד שלישי, כגון 'כניסה עם Google'‏, או
  • אימות ביומטרי מופעל (כגון טביעת אצבע);
 • שימו לב שייתכן שחלק מאפשרויות הכניסה לחשבון המפורטות לעיל לא יהיו זמינות עבורכם.

6. להלן כמה סיכונים חשובים שעליכם להיות מודעים אליהם בעת השימוש בשירותי PayPal. לעיון בתנאים המלאים, קראו את הסכם המשתמש.

 • ביטול תשלומים
  תשלומים שהתקבלו בחשבונכם עלולים להתבטל במועד מאוחר יותר; לדוגמה, אם הקונה מכחיש שהתקיימה עסקה, העסקה בוטלה, ישנן טענות או דרישות כנגדכם או שתוקפה של העסקה בוטל מסיבה אחרת. פירוש הדבר שהתשלום עלול להתבטל ולהימשך מחשבונכם לאחר שסיפקתם לקונה את המוצרים או השירותים שהוא קנה.
 • חבות בגין תביעות במסגרת תכנית 'הגנת הקונה' של PayPal.
  אם אתם מוכרים והפסדתם בתביעה שהוגשה ל-PayPal, יהיה עליכם להחזיר ל-PayPal את הסכום שאתם חייבים. במקרים שבהם קיבלתם תשלום מבעל חשבון PayPal הנמצא במדינה/באזור אחרים ואנו קובעים, לפי תכנית 'הגנת הקונה' של PayPal של מדינה/אזור אלה, שיש להחזיר את הכסף שהתקבל או לבטל את התשלום, תידרשו להחזיר ל-PayPal את הסכום שאתם חייבים (לפני שתקבלו תשלום מבעל חשבון PayPal הנמצא במדינה/אזור אחרים, עליכם לעיין במדיניות הרלוונטית של תכנית 'הגנת הקונה' של PayPal שזמינה כאן). החבות שלכם תכלול את מחיר הקנייה המלא של הפריט בתוספת עלות המשלוח המקורית (ובמקרים מסוימים ייתכן שלא תקבלו את הפריט בחזרה) וכן את עמלות PayPal שבהן חויבתם עבור העסקה.
  PayPal תגבה מהמוכרים עמלת מחלוקת בגין סיוע בתהליך יישוב המחלוקת המקוון עבור עסקאות שבוצעו באמצעות חשבון PayPal של הקונה, או כתשלומים שבוצעו באמצעות PayPal אך לא הועברו באמצעות חשבון PayPal. עמלת מחלוקת חלה כאשר הקונה מגיש תביעה ישירות ל-PayPal, מכחיש את העסקה מול חברת כרטיס האשראי שלו, או מבטל באמצעות הבנק שלו.
 • החזר בגין החבות שלכם.
  במקרה שבו אתם נושאים בחבות לסכומים המגיעים ל-PayPal‏, PayPal עלולה לנכות באופן מיידי סכומים אלה מהיתרה שלכם. אם אין לכם יתרה מספקת לכיסוי החבות שלכם, היתרה הנותרת בחשבון שלכם (אם קיימת) תנוכה, החשבון שלכם יהיה ביתרה שלילית בגובה הסכום שאותו אתם חייבים, ותידרשו להוסיף כסף באופן מיידי ליתרת ה-PayPal שלכם או להחזיר את החוב ל-PayPal באופן אחר. אם לא תעשו כן, PayPal עלולה לנקוט פעולות גבייה כדי לגבות מכם את הסכומים הללו.
 • פעולות מצד PayPal – פעילות מוגבלת
  אם נהיה סבורים שעסקתם בפעילויות מוגבלות, ייתכן שננקוט פעולות שונות כדי להגן על PayPal, על הלקוחות שלנו ועל גורמים אחרים מפני ביטולים, הכחשות עסקה, תביעות, עמלות, קנסות, עונשים וכל חבות אחרת. הפעולות שאנו עלולים לנקוט כוללות, בין היתר:
  • סגירה, השעיה או הגבלה של הגישה שלכם לחשבון שלכם או לשירותי PayPal‏;
  • השעיה של זכאותכם לתכנית 'הגנת הקונה' של PayPal ו/או לתכנית 'הגנת המוכר' של PayPal;
  • סירוב לספק לכם את שירותי PayPal בעת הנוכחית ובעתיד;
  • עיכוב הכספים שלכם למשך הזמן הסביר הנדרש לצורך מניעת מצב שבו PayPal או צד שלישי יפגעו כתוצאה מהפעילות שלכם, או אם נהיה סבורים שאתם עוסקים בפעילויות ו/או בעסקאות העלולות להוות הונאה או בפעילויות ו/או בעסקאות חשודות.

לפרטים נוספים ראו כאן.

 • פעולות מצד PayPal - עיכובים.‏
  • עיכובים מבוססי-סיכון. PayPal יכולה לעכב את התשלומים שאתם מקבלים כאשר PayPal מאמינה שייתכן שקיימת רמת סיכון גבוהה בחשבון שלכם או בעסקאות שלכם.
  • עיכוב הקשור לעסקה הנתונה במחלוקת. אם משתמש מגיש מחלוקת, תביעה או שהוא מכחיש או מבטל עסקה ודורש שיוחזר לו תשלום שקיבלתם, PayPal עשויה להטיל עיכוב זמני על הכסף שבחשבון שלכם כדי לכסות את סכום החוב.

   לפרטים נוספים עיינו כאן:
 • פעולות מצד PayPal - עתודות.
  PayPal עשויה לשמור כעתודה כספים המוחזקים בחשבון העסקי שלכם כאשר היא סבורה שקיימת רמת סיכון גבוהה בנוגע לחשבון שלכם או לשימוש שלכם בשירותי PayPal.

  לפרטים נוספים ראו כאן.
 • בנוגע למוצרים או שירותים שאתם משלמים עבורם.
  ל-PayPal אין שליטה על המוצרים או השירותים שאתם משלמים עבורם באמצעות שירותי PayPal ואין לחברה כל חבות כלפיהם. אנו לא נושאים באחריות לגבי הזהות של משתמש כלשהו ואיננו מבטיחים כי קונה או מוכר כלשהו ישלים עסקה כלשהי.

7. תנאים אחרים

אתם אחראים לקבוע אילו מסים, אם בכלל, חלים על התשלומים שאתם מבצעים או מקבלים, ואתם אחראים לגבות, לדווח ולהעביר את המס המתאים לרשות המסים המתאימה.

יתרות שליליות ושימוש ביותר ממטבע אחד. אם בחשבון שלכם יש יתרה שלילית, PayPal עשויה לקזז את היתרה השלילית באמצעות כסף שתוסיפו או תקבלו לאחר מכן לחשבון שלכם. לפרטים נוספים כאן.

החבות של PayPal מוגבלת ביחס לחשבון ה-PayPal שלכם ולשימוש שלכם בשירותי PayPal. לפרטים נוספים, לחצו כאן.

שירותי PayPal ניתנים 'כפי שהם' וללא כל מיצג או אחריות, בין שהיא מפורשת, משתמעת או על פי חוק. לפרטים נוספים, לחצו כאן.
הסכם המשתמש יהיה בתוקף עד לסיומו על-ידיכם או על-ידי PayPal בכפוף לתנאי הסכם המשתמש.

לתשומת לבכם, בנוגע להסכם המשתמש (כאשר הדבר רלוונטי) 'יום עסקים' פירושו יום שני עד שישי, ואינו כולל את החגים הלאומיים הרשמיים המוכרים בסינגפור. לעניין חלק 11(ב) של חוק שירותי התשלום, יום עסקים הוא כל יום בשבוע החל מ-00:00 ועד 23:59.


אנו רשאים לשנות הסכם זה בכל עת על-ידי פרסום גרסה מתוקנת באתר האינטרנט שלנו. הגרסה המתוקנת תיכנס לתוקפה במועד פרסומה. אם הגרסה המתוקנת כוללת שינוי מהותי, נמסור לכם הודעה מוקדמת על כך 30 יום מראש על-ידי פרסום הודעה בדף 'עדכוני מדיניות' באתר שלנו. כל שינוי עתידי שיתבצע בעדכון המדיניות המפורסם בדף 'הסכמים משפטיים' באתר PayPal, במועד שבו נרשמתם לשירותי PayPal, ישולב מכוח אזכורו בהסכם זה וייכנס לתוקפו במועד שיצוין בעדכון המדיניות.

עצה לצרכן - מומלץ לצרכנים (משתמשים) לקרוא בקפידה את התנאים וההתניות הללו.

זהו מסמך חשוב שעליכם לשקול בזהירות לפני שתחליטו להשתמש בשירותי PayPal‏. שימו לב לסיכונים הבאים שבשימוש בשירותי PayPal‏:

תשלומים שהתקבלו בחשבונכם עלולים להתבטל במועד מאוחר יותר; לדוגמה, אם הקונה מכחיש שהתקיימה עסקה, העסקה בוטלה, ישנן טענות או דרישות כנגדכם או שתוקפה של העסקה בוטל מסיבה אחרת. פירוש הדבר שתשלום עלול להתבטל ולהימשך מחשבונכם לאחר שסיפקתם לקונה את המוצרים או השירותים שהוא קנה.

אם הנכם מוכרים, תוכלו לצמצם את הסיכון לביטול התשלום בחשבון שלכם אם תעמדו בקריטריונים המופיעים בחלק תכנית 'הגנת המוכר' של PayPal ואם תצייתו להנחיות האחרות המופיעות ב'דף מרכז האבטחה', הנגיש מכל דף באתר PayPal‏.

ייתכן שנסגור, נשעה או נגביל את הגישה שלכם לחשבונכם או לשירותי PayPal ו/או נגביל את הגישה לכסף שלכם אם תפרו הסכם זה, את מדיניות השימוש הנאות של PayPal או כל הסכם אחר שבו התקשרתם עם PayPal‏.

באחריותכם הבלעדית להבין ולקיים את כל החוקים והתקנות של רשות השיפוט הקובעת באזורכם שעשויים לחול עליכם בעניין השימוש שלכם בשירותי PayPal, כולל, בין השאר, אלו המתייחסים לפעילות ייצוא או ייבוא, מסים או עסקאות מט"ח.

הסכם זה אינו מהווה שידול להשתמש בשירותי PayPal ו-PayPal אינה מתמקדת באף מדינה/אזור או שוק באמצעות הסכם זה.

חזרה לראש הדף

 

1. ‏שירותי תשלום וזכאות.

1.1 שירותי תשלום. PayPal היא ספק שירותי תשלום ופועלת כגוף שכזה על-ידי יצירה, אירוח ותחזוקה של שירותי PayPal ואספקתם לכם באמצעות האינטרנט. שירותינו מאפשרים לשלוח תשלומים לכל אדם שיש לו חשבון PayPal וכן, במקומות שבהם אפשרות זו קיימת, לקבל תשלומים. זמינות השירותים שלנו משתנה בין מדינות/אזורים שונים. אנו מציעים שירותים בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיים. תוכלו לראות אילו שירותים זמינים במדינה/באזור שלכם על-ידי כניסה לחשבון ה-PayPal שלכם.

PayPal אינה עסק העוסק בהעברת כספים, ואין להשתמש בתכונה 'תשלום עבור מוצרים ושירותים' לצורך העברת כספים לצד שלישי כלשהו.

אין לנו כל שליטה על המוצרים או השירותים המשולמים באמצעות שירות PayPal, ואין אנו אחראים להם או נושאים בחבות בכל הנוגע להם. אין ביכולתנו להבטיח שקונה או מוכר שעמם אתם מקייֿמים פעילות עסקית אכן ישלימו את העסקה.

PayPal אינה ספקית שירותים ציבורית או ממשלתית.

1.2 זכאות לשירות. כדי לעמוד בתנאים הנדרשים להשתמש בשירותי PayPal, עליכם להיות בני 18 ומעלה, בהתאם לגיל הבגרות על פי החוק ברשות השיפוט שלכם, ועליכם להתגורר באחת מהמדינות המופיעות בדף PayPal העולמי.

עליכם לציין בחשבונכם את המדינה/האזור הנכונים שבהם אתם מתגוררים. הסכם זה מתייחס רק למשתמשים המתגוררים באחת מהמדינות המופיעות בחלק 1.1 לעיל. אם אתם תושבים של מדינה/אזור אחרים, תוכלו לקרוא את ההסכם החל עליכם באתר שלנו במדינה/באזור שבהם אתם מתגוררים.

1.3 מידע. כדי לפתוח ולהחזיק חשבון, עליכם לספק לנו פרטים נכונים ועדכניים.

 1. פרטי ההתקשרות שלכם. זו האחריות שלכם לדאוג לכך שכתובת האימייל הראשית שלכם תהיה מעודכנת בכל עת, כדי ש-PayPal תוכל ליצור אתכם קשר באופן אלקטרוני. אתם מבינים ומסכימים שאם PayPal תיצור אתכם קשר באופן אלקטרוני ולא תקבלו את ההודעה משום שכתובת האימייל הראשית שלכם הרשומה אצלנו שגויה או נחסמה על ידי ספק השירותים שלכם, או משום שאין לכם אפשרות לקבל תקשורת אלקטרונית מסיבה אחרת, הדבר ייחשב כמסירת ההודעה בפועל לידיכם על-ידי PayPal‏. לתשומת לבכם, אם אתם משתמשים במסנן דואר זבל (Spam) שחוסם או מנתב מחדש הודעות אימייל המתקבלות מכתובות של שולחים שאינם מופיעים בפנקס הכתובות שלכם, עליכם להוסיף את כתובת האימייל של PayPal לפנקס הכתובות שלכם כדי שתוכלו לראות את ההודעות שאנו שולחים אליכם.

  באפשרותכם לעדכן את כתובת האימייל הראשית או את כתובת המגורים שלכם בכל עת, על-ידי כניסה לאתר PayPal‏. אם כתובת האימייל שלכם תאבד את תוקפה והדבר יגרום להחזרת הודעות ש-PayPal שולחת אליכם באופן אלקטרוני, PayPal עלולה להגדיר את חשבון ה-PayPal שלכם כלא פעיל, ולא תוכלו לבצע כל פעילות באמצעותו עד שנקבל מכם כתובת אימייל ראשית תקפה ופעילה.
 2. אימות זהות. אתם מאשרים ל-PayPal, באופן ישיר או דרך צד שלישי, לבצע כל בדיקה הנחוצה לדעתנו כדי לאמת את זהותכם. לשם כך, ייתכן שנבקש מכם פרטים או מסמכים נוספים, נבקש מכם לספק מספר זהות או מספר המזהה אתכם כמשלמי מסים, נדרוש מכם לנקוט צעדים כדי לאשר בעלות על כתובת אימייל או על המכשירים הפיננסיים שלכם, נזמין דוח אשראי או נאמת את הפרטים שלכם מול מסדי נתונים של צד שלישי או באמצעות מקורות אחרים.
 3. אישור של דוח אשראי. אם אתם פותחים חשבון עסקי, אתם מספקים ל-PayPal הוראות ואישור בכתב, בהתאם לכל החוקים הרלוונטיים, לקבלת דוח האשראי האישי ו/או העסקי שלכם מהחברות המעניקות אשראי. נוסף על כך, אתם מאשרים ל-PayPal לקבל את דוח האשראי האישי ו/או העסקי שלכם: (א) כאשר אתם מבקשים מוצרים חדשים מסוימים, או (ב) בכל עת שבה ל-PayPal יש סיבה סבירה להאמין כי תיתכן רמת סיכון גבוהה יותר בהקשר לחשבון העסקי שלכם.
 4. עדכון המידע. אם מספר כרטיס האשראי שלכם או תאריך פקיעת התוקף שלו משתנים, אנו עשויים לעדכן אותם ללא כל פעולה מצדכם ואף לקבל פרטי עדכון כגון אלה מגורמי צד שלישי, כולל שותפי שירותים פיננסיים, רשתות כרטיסי האשראי, הבנק שלכם או חברת כרטיס האשראי. אם אינכם רוצים שנעדכן את פרטי כרטיס האשראי שלכם, תוכלו ליצור קשר עם מנפיק כרטיס האשראי כדי לבקש זאת או להסיר את שיטת התשלום מחשבון ה-PayPal שלכם. אם נעדכן את שיטת התשלום שלכם, נשמור על ההגדרות הקשורות לשיטת תשלום זו.

1.4 בעלים מוטב.‏

עליכם להיות הבעלים המוטב של החשבון ולבצע העברות עסקיות אך ורק בשמכם.

1.5 הייצוג של PayPal

אתם מסכימים להעניק יחס שווה ל-PayPal ו/או לשיטות תשלום אחרות שאתם מציעים בנקודות המכירה שלכם, (לדוגמה אתרים או אפליקציות ניידות). לכל הפחות, מדובר בייצוג שווה ערך או דומה: מבחינת מיקום הלוגו, המיקום בכל נקודת מכירה ומבחינת יחס זרימת התשלום, התנאים, ההתניות, המגבלות או העמלות, ובכל ההזדמנויות המוענקות לקידום כל שיטות התשלום האחרות בנקודות המכירה שלכם.

בעת שאתם מציגים את אפשרויות התשלום בפני הלקוחות שלכם או במסגרת מסר לציבור, אתם מסכימים שלא לאפיין באופן שגוי את PayPal כשיטת תשלום או לגלות העדפה כלפי שיטות תשלום אחרות על פני PayPal. בכל נקודות המכירה שלכם, אתם מסכימים שלא לנסות להניא או למנוע מהלקוחות לעשות שימוש ב-PayPal או לעודד את הלקוחות להשתמש בשיטת תשלום חלופית. אם אתם מאפשרים ללקוחות שלכם לשלם באמצעות PayPal, בכל פעם שתציגו את שיטות התשלום שאתם מקבלים (בנקודת מכירה, במידע שווקי, בפרסומים ובתקשורת אחרת ללקוחות), אתם מסכימים להציג את אפשרויות התשלום באמצעות PayPal בצורה בולטת ובאופן חיובי, לפחות כפי שאתם עושים עבור כל שיטות התשלום האחרות. לשם הבהרה, בעל העסק רשאי להעניק הנחה לקונה על השימוש בשיטות תשלום אחרות.

1.6 עמלות.

שירותי PayPal כפופים לעמלות כמפורט במוצג א.

אם אתם משתמשים בחשבון ה-PayPal שלכם כדי לקבל תשלומים על מכירת מוצרים או שירותים, אתם מסכימים לניכוי עמלות מהתשלומים שאתם מקבלים.

חזרה לראש הדף

 

2. ‏העברת תשלומים.

2.1 הגבלות על העברות תשלומים. ייתכן שנטיל, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, הגבלות על סכום התשלומים שתוכלו לשלוח באמצעות שירותי PayPal‏. תוכלו ראות את ההגבלות שלכם על העברת תשלומים, אם ישנן, על-ידי כניסה לחשבון שלכם. אם יש לכם חשבון מאומת, ייתכן שנצמצם את ההגבלות שלכם על העברת תשלומים.

2.2 שיטות תשלום מוגדרות (ברירת מחדל). בעת ביצוע תשלום, אם לא בחרתם שיטת תשלום מועדפת, PayPal תממן את העסקה שלכם בסדר הבא (בכפוף לזמינות בהתאם לשיטות התשלום ולמדינת הרישום/לאזור הרישום שלכם):

 1. יתרה
 2. העברה מיידית מחשבון הבנק שלכם
 3. כרטיס דביט
 4. כרטיס אשראי
 5. המחאה אלקטרונית (eCheck)‏

במדינות מסוימות, ייתכן שניתן יהיה לבחור שיטת תשלום מועדפת בפרופיל החשבון שלכם או לבחור שיטת תשלום מועדפת בכל פעם שתבצעו תשלום, פרט לתשלום שאושר מראש.

ניתן לבחור שיטת תשלום מועדפת עבור תשלום שאושר מראש במדינות אלו, לאחר שאתם מספקים את האישור הראשוני לגבי תשלום זה ובחלק 'התשלומים שלי שאושרו מראש' בפרופיל החשבון שלכם.

PayPal עשויה להגביל את שיטות התשלום עבור עסקאות מסוימות. ייתכן ששיטות תשלום מסוימות לא יהיו זמינות בנסיבות מסוימות, כולל:

 • כרטיסי אמריקן אקספרס עלולים שלא להתקבל כשיטת תשלום מאושרת עבור בעלי עסקים מסוימים, כגון חברות תעופה מסוימות וסוכני נסיעות מסוימים;
 • כרטיסי אשראי מסוימים עלולים להיות לא זמינים כשיטת תשלום עבור בעלי עסקים מסוימים, כגון בעלי עסקים בענף הימורים; וכן
 • לא ניתן להשתמש בכרטיסי אשראי כדי לשלוח תשלום אישי או כדי להוסיף כסף ליתרת חשבון ה-PayPal שלכם.

אם שיטת התשלום המועדפת לא תעבוד (לדוגמה, אם פג תוקפו של כרטיס אשראי) ואין באפשרותכם להשלים את העסקה באמצעות חשבון ה-PayPal שלכם, תוכלו להשתמש בה שוב כדי לנסות להשלים את העסקה. אם לאחר ניסיונות חוזרים אין אפשרות להשלים עסקה כלשהי באמצעות שיטת התשלום המועדפת בחשבון ה-PayPal שלכם, ניתן יהיה להשתמש בכל אחת משיטות התשלום האחרות הזמינות בחשבון ה-PayPal שלכם כדי להשלים את העסקה.

2.3 כרטיסים כשיטות תשלום. על-ידי הוספת כרטיס אשראי כשיטת תשלום, אתם מעניקים ל-PayPal הרשאה מתמשכת לחייב כרטיס זה באופן אוטומטי כדי לקבל את הכסף הרלוונטי כשהכרטיס משמש כשיטת תשלום בכפוף להסכם זה. ניתן לעצור את ההרשאה המתמשכת של כרטיס כלשהו על-ידי הסרת כרטיס זה כשיטת תשלום בפרופיל החשבון שלכם.

2.4 שיטת תשלום מועדפת. ניתן לבחור שיטת תשלום מועדפת בכל פעם שאתם מבצעים תשלום, למעט תשלום שאושר מראש או תשלום ללא כניסה למערכת.

עבור תשלום שאושר מראש וכן, ברוב המקרים, תשלום ללא כניסה למערכת, באפשרותכם לבחור שיטת תשלום מועדפת בעת מתן האישור הראשוני שלכם עבור תשלום זה ובאמצעות החלק 'התשלומים שלי שאושרו מראש' בפרופיל החשבון שלכם.

אם שיטת התשלום המועדפת עליכם היא המחאה אלקטרונית (eCheck), היא תשמש למימון תשלום PayPal שלכם, גם אם יש יתרה חיובית בחשבון.

2.5 תשלומים שסורבו והוחזרו. כאשר אתם מעבירים תשלום, המקבל אינו נדרש לקבל אותו. כל תשלום שלא עבר כיוון שלא נדרש, הוחזר או שנדחה יוחזר ליתרתכם או לשיטת התשלום המקורית שלכם. נחזיר לכם כל תשלום שלא עבר תוך 30 יום מהמועד שבו יזמתם את התשלום.

2.6 עיכובים בעיבוד התשלום על ידי בעל העסק. בעת שליחת תשלום לבעלי עסקים מסוימים, אתם מעניקים אישור לבעל העסק לעבד את התשלום שלכם ולהשלים את העסקה. התשלום יישאר תלוי ועומד עד שבעל העסק יעבד את התשלום. בעלי עסקים מסוימים עשויים לעכב את עיבוד התשלום. במקרה כזה, האישור שלכם יישאר בתוקף למשך 30 יום לכל היותר. אם התשלום שלכם מצריך המרת מטבע, שער החליפין ייקבע במועד שבו בעל העסק יעבד את התשלום וישלים את העסקה.

2.7 תשלומים שאושרו מראש. תשלום שאושר מראש הוא תשלום שבו אתם מאשרים לבעל עסק לחייב ישירות את החשבון שלכם על בסיס חד פעמי, קבוע או אקראי. תשלומים שאושרו מראש קרויים לפעמים "מנויים", "תשלומים חוזרים", "העברות שאושרו מראש" או "תשלומים אוטומטיים". תוך שני (2) ימי עסקים מתאריך ביצוע התשלום שאושר מראש מהחשבון שלכם, תקבלו הודעת אימייל עם אישור העסקה.

 1. הודעה עבור תשלומים מסוימים שאושרו מראש. אם סכום תשלום שאושר מראש משתנה ומתבצע באמצעות העברה מיידית, המחאה אלקטרונית (eCheck), כרטיס דביט או באמצעות יתרת חשבון ה-PayPal שלכם, יש לכם זכות לקבלת הודעה מראש על הסכום והתאריך של ההעברה לבעל העסק לפחות 10 ימים לפני ביצוע ההעברה. אם בעל העסק מאפשר זאת, תוכלו לבחור לקבל את ההודעה מראש רק כאשר סכום התשלום שאושר מראש יחרוג מהטווח שסוכם ביניכם לבין בעל העסק. מטרת הודעה זו היא להגן עליכם מפני מצב שבו לא יהיה בחשבון הבנק שלכם מספיק כסף לכיסוי התשלום שאושר מראש.

2.8 עצירת תשלום שאושר מראש. באפשרותכם לעצור תשלום שאושר מראש בכל עת, עד שלושה ימי עסקים לפני תאריך התשלום הבא, על-ידי שליחת הודעה ל-PayPal‏. כדי לעצור תשלום שאושר מראש, יש לעבור לחלק 'התשלומים שלי שאושרו מראש' בפרופיל החשבון שלכם, ולפעול לפי הקישורים כדי להפסיק את התשלום. באפשרותכם גם לעצור תשלום שאושר מראש על-ידי פנייה ל-PayPal בטלפון ‎1-402-935-2050‎ (בארה"ב). לאחר שתפנו ל-PayPal בבקשה לעצור תשלום שאושר מראש, ייעצר כל תשלום עתידי האמור להתבצע כחלק מההסכם שלכם עם בעל העסק. אם תעצרו תשלום שאושר מראש, ייתכן שעדיין תידרשו לשלם לבעל העסק את התשלום המדובר או לשלם קנסות בהתאם לתנאי ההסכם שלכם עם בעל העסק, וייתכן שיהיה עליכם לשלם לבעל העסק באמצעים חלופיים. אנו נישא בחבות להפסדים או לנזקים שייגרמו לכם באופן ישיר כתוצאה מכך שלא עצרנו תשלומים שאושרו מראש, אם פעלתם לפי ההנחיות המופיעות בחלק זה ומסרתם לנו הודעה.

2.9 ביטול תשלומים.
אם אתם משלמים למוכר שאין לו חשבון PayPal, הוא יוכל לאשר ולקבל את התשלום שלכם על-ידי פתיחת חשבון PayPal. אם המוכר לא יפתח חשבון PayPal תוך 30 יום, התשלום שלכם יוחזר. באפשרותכם לבטל תשלום שכזה על-ידי כניסה לכרטיסייה 'פעילות' בחשבון ה-PayPal שלכם ומילוי ההוראות לביטול תוך 30 יום, כל עוד המוכר לא אישר וקיבל את התשלום שלכם. לשם הבהרה, לא תוכלו לבטל באופן דומה תשלומים אחרים שתבצעו לאחר שליחתם.

חזרה לראש הדף

 

3. זכאות לשימוש.

3.1 היכולת לקבל תשלומים. היכולת לקבל תשלומים משתנה בין מדינות/אזורים שונים. כדי לקבוע אם יש לכם את היכולת לקבל תשלומים, היכנסו לחשבון ה-PayPal שלכם.

PayPal עשויה לאפשר לכל אחד (עם או בלי חשבון PayPal) ליזום תשלום לחשבון העסקי שלכם. כשאתם מאפשרים למשלם ללא חשבון PayPal להעביר תשלומים לחשבון ה-PayPal שלכם, כחלק ממערכת קבלת התשלומים המקוונת שלכם, אתם מסכימים לכל תנאי השימוש הנוספים עבור פונקציונליות זו ש-PayPal תאפשר עבורכם בכל דף באתר של PayPal או באתר של Braintree (כולל בדפים שנועדו למפתחים ובדף ההסכמים המשפטיים שלנו) או במערכת המקוונת. תנאים נוספים מעין אלה כוללים את תנאי שיטות התשלום החלופיות של PayPal.

3.2 מדינות עם שירות העברות אוטומטיות. אם הנכם תושבי מדינה שקיים בה שירות העברות אוטומטיות, תוכלו לקבל תשלומים אך יהיה עליכם למשוך את מלוא סכום התשלום באמצעות שיטת משיכה זמינה. אם לא תעשו כן, הסכומים יימשכו באופן אוטומטי מחשבונכם בהתאם לשיטת המשיכה המועדפת עליכם על בסיס קבוע. לתנאים נוספים בנוגע להעברות אוטומטיות, לחצו כאן.

3.3 חבות על תשלומים לא תקפים. בעת קבלת תשלום, אתם נושאים בחבות כלפי PayPal ביחס למלוא סכום התשלום שנשלח אליכם בתוספת עמלות רלוונטיות, אם מסיבה כלשהי התשלום יבוטל מאוחר יותר מכל סיבה שהיא. פירוש הדבר שמעבר לכל חבות אחרת, תהיו אחראים לסכום התשלום שנשלח על-ידי השולח, בתוספת העמלות רלוונטיות המפורטות במוצג א (עמלות) של הסכם זה, אם תפסידו בתביעה או בהכחשת עסקה או במקרה של ביטול התשלום.

אתם מסכימים להתיר ל-PayPal לגבות כל סכום המגיע ל-PayPal על-ידי חיוב היתרה שלכם. אם אין מספיק כסף בחשבון שלכם לכיסוי החבות, יהיה עליכם להחזיר ל-PayPal את הסכום בדרכים אחרות. אם שולח תשלום כלשהו מגיש הכחשת עסקה, אזי מנפיק כרטיס האשראי, ולא PayPal, יקבע מי יהיה זכאי לקבלת התשלום שהוחזר.

3.4 ללא חיובים נוספים. אתם מסכימים לא להטיל חיוב נוסף או כל עמלה נוספת על קבלת PayPal כשיטת תשלום, ללא הסכמה מוקדמת מצדנו בכתב. תוכלו לגבות עמלת טיפול בהקשר למכירת מוצרים או שירותים, כל עוד דמי הטיפול אינם גבוהים מדמי הטיפול שאתם גובים עבור עסקאות שאינן משולמות באמצעות PayPal‏. לשם הבהרה, בעל העסק רשאי להעניק הנחה לקונה על שימוש בשיטות תשלום אחרות.

3.5 קבלת תשלומים אישיים. אם אתם מוכרים מוצרים או שירותים, אינכם רשאים לבקש מהקונה לשלוח לכם תשלום אישי עבור הקנייה.

3.6 תשלומים שאושרו מראש ו/או תשלומים ללא כניסה למערכת. אם קיבלתם תשלום שאושר מראש ו/או תשלום ללא כניסה למערכת, עליכם לקבל את אישור הקונה לסכום התשלום, לתדירות ולמשך הזמן לפני שליחת התשלום.

3.7 תשלומים זעירים עבור מוצרים דיגיטליים. כדי להיות זכאים לקבלת תשלומים זעירים עבור מוצרים דיגיטליים, עליכם להגיש בקשה, לקבל את אישורנו ולנהל חשבון תקין. על-ידי הגשת בקשה לתשלומים זעירים עבור מוצרים דיגיטליים, אתם מסכימים שעבור עסקאות של מוצרים דיגיטליים שבהן אתם מקבלים את הסכומים המקסימליים המופיעים בטבלה שלהלן, אם הקונה חולק על העברה, PayPal תוכל על פי שיקול דעתה לבטל את העסקה ולמשוך את הכסף מחשבונכם מבלי לדרוש מהקונה להסלים את המחלוקת לתביעה.

מטבע

סכום

מטבע

סכום

דולר אוסטרלי:

‎$9.99‏ דולר אוסטרלי

דולר ניו זילנדי:

‎$9.99 דולר ניו זילנדי

ריאל ברזילאי:

R$7.99 ריאל ברזילאי

קרונה נורווגית:

‎29.99‏ קרונה נורווגית

דולר קנדי:

‎$3.99‏ דולר קנדי

פזו פיליפיני:

‎499.99‏ פזו פיליפיני

קורונה צ'כית:

99.00 קורונה צ'כית

זלוטי פולני:

‎19.99 זלוטי פולני

קרונה דנית:

‎24.99‏ קרונה דנית

דולר סינגפורי:

‎$9.99‏ דולר סינגפורי

אירו:

3.99 אירו

קרונה שוודית:

‎34.99‏ קרונה שוודית

דולר הונג קונגי:

‎$49.99‏ דולר הונג קונגי

פרנק שוויצרי:

4.99 פרנק שוויצרי

פורינט הונגרי:

‎999.00‏ פורינט הונגרי

דולר טאיוואני חדש:

‎249.00‏ דולר טאיוואני חדש

שקל ישראלי חדש:

‎15.99 ש"ח

בהט תאילנדי:

‎249.99‏ בהט תאילנדי

ין יפני:

‎¥999.00‏ ין יפני

לירה שטרלינג בריטית:

‎£3.99‎‏ ליש"ט

פזו מקסיקני:

‎39.99‏ פזו מקסיקני

דולר אמריקני:

‎$3.99‎‏ דולר אמריקני

חזרה לראש הדף

 

4. יתרות בחשבון.

4.1 יתרות. אם קיימת יתרה חיובית בחשבונכם, PayPal תחזיק את הכסף שלכם בחשבונות משותפים הנפרדים מהכספים העסקיים שלה, ולא תשתמש בכספים שלכם לתשלום הוצאות תפעול או לכל מטרה עסקית אחרת. PayPal לא תעביר מיוזמתה את הכספים שלכם לנושים שלה במקרה של פשיטת רגל. לא תשולם לכם ריבית או הכנסות אחרות על סכומי יתרות הזכות בחשבון שלכם. PayPal עשויה לקבל ריבית על סכומים ש-PayPal מחזיקה עבורכם. אתם מסכימים להמחות את זכויותיכם ל-PayPal עבור כל ריבית המתקבלת מהכספים שלכם.

בעת משיכת יתרה מחשבון ה-PayPal שלכם לחשבון בנק בסינגפור, כשהכסף נשאר בתנועה, אנו נדרשים על-פי חוק שירותי התשלום בסינגפור, 2019, להגן עליו על-ידי הפקדתו בחשבון נאמנות או בחשבונות נאמנות על שמנו, באמצעות בנק או מוסד החזקה אחר בסינגפור. אתם מסכימים שאנו זכאים לכל הריבית לתשלום שנצברת על הכסף בחשבונות הנאמנות. לפרטים נוספים, ניתן לקרוא את התנאים במסגרת חוק שירותי התשלום בסינגפור, 2019.

4.2 קיזוז סכומים שמועד התשלום שלהם חלף. אם אתם חייבים סכום כסף ל-PayPal או לחברה קשורה, PayPal רשאית לחייב את החשבון שלכם כדי לשלם כל סכום שחלפו יותר מ-180 יום ממועד התשלום שלו.

4.3 יתרות שליליות ושימוש ביותר ממטבע אחד. אם בחשבון שלכם יש יתרה שלילית, PayPal עשויה לקזז את היתרה השלילית באמצעות כסף שתוסיפו או תקבלו לאחר מכן לחשבון שלכם. אם יש בחשבונכם יותר ממטבע אחד, ואחת מיתרות המטבע הופכת לשלילית מסיבה כלשהי, PayPal עלולה לקזז את היתרה השלילית מכל סכום כסף שאתם מחזיקים ביתרת מטבע אחרת. אם תפתחו יותר מחשבון אחד, PayPal עשויה לקזז את היתרה השלילית שבחשבון אחד באמצעות יתרה שיש לכם בחשבונות אחרים. במקרים שבהם PayPal מבצעת קיזוז של יתרה שלילית בהתאם לאמור בפסקה זו, ייתכן שנחייב את חשבונכם בסכום נוסף.

חזרה לראש הדף

 

5. ‏משיכת כספים.

5.1 כיצד למשוך כספים. בהתאם למדינה/לאזור שבהם רשום החשבון שלכם, תוכלו למשוך כסף מהחשבון שלכם בכל אחת מהשיטות הבאות: (א) על-ידי העברה אלקטרונית של הכסף לחשבון הבנק שלכם בארה"ב או לחשבון הבנק המקומי שלכם, (ב) על-ידי העברה אלקטרונית של הכסף לכרטיס האשראי שלכם, כאשר אפשרות זו זמינה, (ג) על-ידי העברה אוטומטית יזומה של PayPal למכשיר הפיננסי המקושר שלכם, או (ד) על-ידי בקשה לשליחת המחאה פיזית בדואר. במדינות מסוימות, היכולת שלכם למשוך כספים לחשבון בנק מקומי עשויה לחייב אתכם להשתמש ב-PayPal Retiros‏. כללי מטבע שונים עשויים לחול על PayPal Retiros‏. למידע נוסף על השירות, עיינו בתנאים וההתניות. בהתאם למדינה/לאזור שבהם רשום החשבון שלכם, ייתכן שתחול הגבלה על סוגי המטבעות שבהם תוכלו למשוך את הכסף שלכם לחשבון בנק מקומי. למעט משתמשים שחשבונותיהם רשומים ברפובליקה העממית של סין או אם לא צוין אחרת, בעת משיכת הכסף שלכם לחשבון הבנק המקומי שלכם, תוכלו למשוך את הכסף במטבע המקומי בלבד. אם ברשותכם יתרה בדולר אמריקני, ייתכן שתוכלו למשוך את הכסף לכרטיס אשראי או לחשבון בנק מקושר בארה"ב, כאשר אפשרות זו זמינה. אם ברשותכם יתרה במטבע זר, באפשרותכם למשוך את היתרה (או חלק ממנה) רק לאחר המרתה (א) למטבע המקומי אם אתם מושכים את הכסף לחשבון הבנק המקומי שלכם, כאשר אפשרות זו זמינה; (ב) לדולר אמריקני אם אתם מושכים את הכסף לחשבון בנק מקושר בארה"ב, כאשר אפשרות זו זמינה. או (ג) למטבע כרטיס האשראי (בהתאם למידע שנמצא ברשותה של PayPal במועד המשיכה, כולל בחירת המטבע על-ידיכם, כאשר אפשרות זו זמינה) אם אתם מושכים את הכסף לכרטיס אשראי, כאשר אפשרות זו זמינה. לחלופין, ייתכן שתוכלו למשוך את יתרת המטבע הזר שלכם לכרטיס האשראי שלכם ללא המרה אם מטבע כרטיס האשראי (בהתאם למידע שנמצא ברשותה של PayPal במועד המשיכה, כולל בחירת המטבע על-ידיכם, כאשר אפשרות זו זמינה) זהה למטבע של יתרת המטבע הזר שלכם.

אם ברשותכם יתרה במטבע מקומי ואתם מושכים אותה לכרטיס אשראי אשר בהתאם למידע שנמצא ברשותה של PayPal (כולל בחירת המטבע על-ידיכם, כאשר אפשרות זו זמינה) הוא במטבע זר, תוכלו למשוך יתרה זו (או חלק ממנה) רק לאחר המרתה באמצעות PayPal.

ייתכן שתחויבו בעמלות המרת מטבע גם על-ידי חברת כרטיס האשראי ו/או הבנק שלכם.

בהתאם למדינה/לאזור שבהם רשום החשבון שלכם, ייתכן שתוכלו למשוך את הכסף שלכם באמצעות ספק שירותים המהווה צד שלישי. עיינו בתנאים של הצד השלישי לקבלת מידע בנושא המרות מטבע.

בדרך כלל, אנו שולחים המחאות רק לכתובות מאושרות, אלא אם כן יש לכם חשבון מאומת. לא נשלח המחאות לתיבות דואר. אם תרצו שנשלח המחאה לכתובת שאינה עומדת בקריטריונים אלה, עליכם לפנות לשירות הלקוחות ולספק את המסמכים שנבקש מכם כדי לאמת שהכתובת משויכת לכם. אם לא תפדו המחאה כלשהי תוך 180 יום ממועד ההנפקה, נחזיר את הכסף ליתרתכם (בניכוי עמלה).

5.2 מגבלות משיכה. בהתאם למידת האימות של החשבון שלכם, ייתכן שנגביל את היכולת שלכם למשוך כספים עד שתצייתו לבקשות שלנו לקבלת פרטים. תוכלו לראות את הגבלות המשיכה שלכם, אם ישנן, על-ידי כניסה לחשבון שלכם. בנוסף, ייתכן שנעכב משיכות של סכומי כסף גדולים עד להשלמת בחינת סיכונים. עיינו בתנאים ובהתניות של שירות PayPal Retiros לגבי ההגבלות החלות על שירות זה.

5.3 עמלות משיכה. בעת משיכת יתרת הכספים בחשבונכם, תחויבו בעמלה על משיכת היתרה שלכם, כמפורט במוצג א (עמלות) בהתאם לשיטת המשיכה.

כמו כן, אם תמשכו את היתרה במטבע שאינו המטבע שבו נקובה היתרה בחשבון שלכם, תחויבו בנוסף בעמלות המרת מטבע, כמפורט במוצג א (עמלות).

ייתכן שתחויבו בעמלות גם על-ידי חברת כרטיס האשראי ו/או הבנק שלכם.

חזרה לראש הדף

 

6. ‏סגירת החשבון שלכם.

באפשרותכם לסגור את החשבון שלכם ולסיים את ההתקשרות שלכם איתנו בכל עת וללא כל עלות על-ידי ביצוע ההוראות שמופיעות בהגדרות החשבון שלכם, אך תמשיכו לשאת בחבות לכל ההתחייבויות הקשורות לחשבון ה-PayPal שלכם גם לאחר סגירת חשבון ה-PayPal. בעת סגירת חשבון ה-PayPal שלכם, אנו עשויים לבטל כל עסקה האמורה להתבצע או כזו שלא הושלמה. עליכם למשוך את יתרת חשבון ה-PayPal מחשבון ה-PayPal שלכם לפני סגירתו.

במקרים מסוימים, ייתכן שלא תוכלו לסגור את חשבון ה-PayPal שלכם, לרבות:

 • ניסיון להתחמק מחקירה.
 • מצב שבו יש לכם עסקה האמורה להתבצע או אם ישנה מחלוקת או תביעה פתוחה.
 • מצב שבו חשבון ה-PayPal שלכם נמצא ביתרה שלילית.
 • מצב שבו חשבון ה-PayPal שלכם מעוכב, מוגבל או משמש עתודה.

חזרה לראש הדף

 

7. תכנית 'הגנת הקונה' של PayPal.

כאשר אתם קונים משהו ממוכר המקבל תשלום באמצעות PayPal, אתם עשויים לעמוד בתנאים לקבלת החזר במסגרת תכנית 'הגנת הקונה' של PayPal. במקרים הרלוונטיים, תכנית 'הגנת הקונה' של PayPal מעניקה לכם זכאות להחזר עבור מחיר הקנייה המלא של הפריט בתוספת דמי המשלוח המקוריים ששילמתם, אם אכן שילמתם. PayPal קובעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אם הדרישה להחזר שהגשתם עומדת בתנאי תכנית 'הגנת הקונה' של PayPal. ההחלטה המקורית של PayPal נחשבת לסופית, אך ייתכן שתוכלו להגיש ערעור על ההחלטה באמצעות PayPal אם יש לכם פרטים חדשים או משכנעים שלא היו זמינים במועד ההחלטה המקורית, או אם לדעתכם אירעה שגיאה בתהליך קבלת החלטות.

התנאים וההתניות של התכנית מוגדרים בדף תכנית 'הגנת הקונה' של PayPal והם מהווים חלק מהסכם משתמש זה.

חזרה לראש הדף

 

8. ‏טעויות ועסקאות בלתי-מורשות.

8.1 הגנה מפני עסקאות בלתי-מורשות ושגיאות. כאשר מתרחשת עסקה בלתי-מורשית או טעות בחשבון שלכם, PayPal תכסה את הסכום המלא של כל עסקה בלתי-מורשית או טעות העומדת בתנאים, כל עוד תבצעו את ההליכים המתוארים בהמשך.

עסקה בלתי-מורשית מתרחשת כאשר תשלום שלא אישרתם ושאינכם מרוויחים ממנו מועבר מחשבונכם. לדוגמה, אם מישהו גונב את הסיסמה שלכם, משתמש בסיסמה כדי לגשת לחשבון שלכם ושולח תשלום מהחשבון, מתרחשת עסקה בלתי-מורשית. אם אתם נותנים למישהו גישה לחשבונכם (באמצעות פרטי הכניסה שלכם) והוא מבצע עסקה ללא ידיעתכם או הרשאתכם, כל שימוש שיתבצע כתוצאה מכך יהיה באחריותכם.

8.2 דרישות לגבי אופן ההודעה.

א. עליכם להודיע ל-PayPal באופן מיידי אם לדעתכם:

 • התבצעה עסקה בלתי-מורשית או גישה בלתי-מורשית לחשבונכם;
 • אירעה טעות בדף היסטוריית החשבון שלכם (באפשרותכם לגשת להיסטוריית החשבון שלכם על-ידי כניסה לחשבון שלכם ולחיצה על הקישור 'הצג את כל העסקאות שלי') או באישור עסקה שנשלח אליכם באימייל;
 • נעשה שימוש לרעה בסיסמה או בקוד הסודי שלכם ב-PayPal Mobile;‏
 • הטלפון שלכם שבו מופעל PayPal Mobile אבד, נגנב או הושבת; או
 • דרוש לכם מידע נוסף על עסקה המופיעה בדף החשבון או באישור העסקה.

ב. כדי לעמוד בתנאים להגנה עבור עסקאות בלתי-מורשות, עליכם להודיע לנו תוך 60 ימים לאחר שכל עסקה בלתי-מורשית מופיעה תחילה בדוח היסטוריית החשבון שלכם. נרחיב את פרק הזמן ליותר מ-60 ימים במקרה שנמנע מכם להודיע לנו תוך 60 ימים עקב סיבה מספקת וניתנת להוכחה, כגון שהות בבית חולים.

עליכם להיכנס באופן סדיר לחשבונכם ולבחון את דף היסטוריית החשבון כדי לוודא שלא התרחשה עסקה בלתי-מורשית או טעות. בנוסף, PayPal תשלח הודעה לכתובת האימייל הראשית שסיפקתם כדי להודיע לכם על כל עסקה מחשבונכם. עליכם לבחון גם אישורי עסקה אלה כדי לוודא שכל העסקאות מורשות ומדויקות.

במקרה של עסקאות בלתי-מורשות או טעויות בחשבונכם, עליכם להודיע לנו באופן הבא:

 • עליכם להשתמש בטופס זה כדי להגיש דוח ב'מרכז יישוב המחלוקות' של PayPal; או
 • כתבו ל-PayPal, Attn: Error Resolution Department, P.O.‎ Box 45950, Omaha, NE 68145-0950; או
 • התקשרו לשירות הלקוחות של PayPal בטלפון ‎(402) 935-7733‎ (בארה"ב).

כאשר אתם מודיעים לנו, עליכם לספק לנו את כל הפרטים הבאים:

 • שמכם וכתובת האימייל הרשומה בחשבונכם;
 • תיאור של כל עסקה בלתי-מורשית או טעות חשודה והסבר מדוע לדעתכם מדובר בטעות או אם נדרשים לכם פרטים נוספים כדי לזהות את העסקה; וכן
 • הסכום של כל עסקה בלתי-מורשית או טעות.

אם תודיעו לנו בעל-פה, ייתכן שנבקש מכם לשלוח אלינו את התלונה או השאלה בכתב תוך 10 ימי עסקים. במהלך הבדיקה שלנו, ייתכן שנבקש מכם פרטים נוספים.

8.3 פעולות PayPal לאחר קבלת ההודעה שלכם. לאחר שדיווחתם לנו על עסקה בלתי-מורשית או טעות כלשהי, או אם נלמד על כך בדרך אחרת, נבצע את הפעולות הבאות:

 • נערוך בדיקה כדי לקבוע אם התרחשה עסקה בלתי-מורשית או טעות הזכאית להגנה.
 • נשלים את הבדיקה תוך 10 ימי עסקים מתאריך קבלת ההודעה מכם לגבי החשד לעסקאות בלתי-מורשות או לטעות. אם החשבון שלכם חדש (העסקה הראשונה מחשבונכם אירעה תוך פחות מ-30 יום מהתאריך שבו הודעתם לנו), ייתכן שיידרשו לנו עד 20 ימי עסקים להשלמת בדיקה זו. אם נזדקק לזמן נוסף, ייתכן שיידרשו לנו עד 45 יום להשלמת הבדיקה (או עד 90 יום עבור חשבונות חדשים, או אם העסקה התרחשה בנקודת מכירה שבה הייתם נוכחים באופן פיזי, או במקרה של עסקה בחו"ל).
 • אם נחליט שנדרש לנו זמן נוסף להשלמת הבדיקה, נזכה את חשבונכם באופן זמני בסכום העסקה הבלתי-מורשית או הטעות החשודה. תקבלו את הזיכוי הזמני תוך 10 ימי עסקים מתאריך קבלת ההודעה שלכם (או 20 ימי עסקים עבור חשבונות חדשים). דבר זה יאפשר לכם להשתמש בכסף עד שנשלים את הבדיקה. נודיע לכם לגבי הזיכוי הזמני תוך שני ימי עסקים ממועד הזיכוי. אם נבקש מכם לנסח את התלונה או השאלה שלכם בכתב ולא נקבל אותה תוך 10 ימי עסקים (או 20 ימי עסקים עבור חשבונות חדשים), לא נזכה את החשבון שלכם באופן זמני.
 • נודיע לכם לגבי החלטתנו תוך שלושה ימי עסקים מהשלמת הבדיקה.

אם נקבע שהתרחשה עסקה בלתי-מורשית או טעות, נזכה באופן מיידי את החשבון שלכם בסכום המלא תוך יום עסקים אחד ממועד הקביעה. לחלופין, אם כבר קיבלתם זיכוי זמני, תוכלו לשמור סכומים אלו.

אם נחליט שלא התרחשה עסקה בלתי-מורשית או טעות, נכלול הסבר להחלטתנו בהודעת אימייל שנשלח אליכם. אם קיבלתם זיכוי זמני, ננכה אותו מחשבונכם ונודיע לכם על התאריך והסכום של החיוב. אתם רשאים לבקש עותקים של המסמכים שבהם השתמשנו במהלך הבדיקה שלנו.

8.4 טעויות של PayPal. בכוונתנו לתקן כל טעות שנגלה. אם הטעות תוביל לכך שתקבלו סכום הנמוך מהסכום הנכון שאתם זכאים לו, PayPal תזכה את החשבון שלכם בהפרש. אם הטעות תוביל לכך שתקבלו סכום הגבוה מהסכום הנכון שאתם זכאים לו, PayPal תחייב את החשבון שלכם בסכום העודף.

8.5 טעויות שלכם. אם תשלחו בטעות תשלום לצד הלא נכון, או אם תשלחו תשלום בסכום שגוי (על סמך שגיאת הקלדה, למשל), האפשרות היחידה שלכם היא ליצור קשר עם הצד שאליו שלחתם את התשלום ולבקש ממנו לבצע החזר של התשלום. PayPal לא תחזיר או תבטל תשלום שביצעתם בטעות.

חזרה לראש הדף

 

9. תכנית 'הגנת המוכר' של PayPal.

אם אתם מוכרים מוצר או שירות לקונה, ייתכן שאתם עומדים בתנאי תכנית 'הגנת המוכר' של PayPal. כאשר תכנית 'הגנת המוכר' של PayPal חלה, היא מאפשרת לכם להשאיר ברשותכם את סכום הקנייה המלא. PayPal קובעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אם הדרישה להחזר שהגשתם עומדת בתנאי תכנית 'הגנת המוכר' של PayPal. אין מגבלה על מספר התשלומים שיכולים לעמוד בתנאי תכנית 'הגנת המוכר' של PayPal. על-ידי גישה אל דף פרטי העסקה בחשבון PayPal שלכם, תוכלו לראות עסקאות שייתכן שעומדות בתנאים להגנה במסגרת תכנית זו.

התנאים וההתניות של התכנית מוגדרים בדף תוכנית 'הגנת המוכר' של PayPal, והם מהווים חלק מהסכם משתמש זה.

חזרה לראש הדף

 

10. ‏פעילויות מוגבלות.

10.1 פעילויות מוגבלות. בהקשר לשימוש שלכם באתר שלנו, בחשבון שלכם, בשירותי PayPal או במהלך הפעילות שלכם עם PayPal, עם משתמשים אחרים או עם גורמי צד שלישי, לא ניתן יהיה:

 1. להפר הסכם זה, את הסכם הישות המסחרית, את מדיניות השימוש הנאות או כל מדיניות אחרת שלגביה הסכמתם עם PayPal‏;
 2. להפר חוק, תקנה או הוראה כלשהם;
 3. להפר זכויות יוצרים, פטנט, סימן מסחרי, סוד מסחרי או זכויות קניין רוחני אחרות וכן זכויות פרסום או פרטיות של PayPal או של צד שלישי כלשהו;
 4. למכור מוצרים מזויפים;
 5. לפעול באופן המהווה השמצה, הוצאת דיבה, איום או הטרדה כלפי העובדים שלנו, הסוכנים שלנו או משתמשים אחרים שלנו;
 6. לספק פרטים שקריים, לא מדויקים או מטעים;
 7. לקחת חלק בפעילויות ו/או בעסקאות שעשויות להיות חשודות או שעשויות להוות הונאה;
 8. לסרב לשתף פעולה במקרה של בדיקה או לסרב לספק אישור לזהותכם או כל מידע אחר שאתם מספקים לנו;
 9. לקבל או לנסות לקבל כסף הן מ-PayPal והן מהמוכר, מבנק או מחברת כרטיסי האשראי עבור אותה עסקה במהלך מחלוקת;
 10. לשלוט בחשבון המקושר לחשבון אחר, המעורב בכל אחת מפעילויות מוגבלות אלה;
 11. לנהל את עסקיכם או להשתמש בשירותי PayPal באופן הגורם או עשוי לגרור תלונות, מחלוקות, תביעות, ביטולים, הכחשות עסקה, עמלות, קנסות, עונשים וחבות אחרת כלפי PayPal, משתמשים אחרים, צד שלישי כלשהו או כלפיכם;
 12. לקבל מסוכנות לבדיקת אשראי ציון אשראי המצביע על רמת סיכון גבוהה בקשר לשימושכם בשירותי PayPal‏;
 13. להשתמש בחשבונכם או בשירותי PayPal באופן שבו PayPal, ויזה, Mastercard, אמריקן אקספרס, דיסקאבר (Discover) או כל רשת אחרת להעברת כספים אלקטרונית מאמינה בצורה סבירה שנעשה שימוש לרעה במערכת כרטיסי האשראי או שאירעה הפרה של כללי איגוד כרטיסי האשראי או של כללי הרשת;
 14. להשאיר את חשבונכם במצב של יתרה שלילית;
 15. להשתמש בכרטיס אשראי בחשבון שלכם כדי לספק לעצמכם מקדמה במזומן (או לעזור לאחרים לעשות זאת);
 16. לגשת לשירותי PayPal ממדינה/מאזור שאינם רשומים בדף הגלובלי של PayPal.
 17. למסור או להפיץ פרטים של משתמש אחר לצד שלישי או להשתמש בפרטים אלו לצורך שיווק, אלא אם כן קיבלתם את הסכמתו המפורשת של המשתמש לעשות זאת;
 18. לשלוח למשתמש הודעת אימייל שלא התבקשה או להשתמש בשירותי PayPal לצורך גביית תשלום עבור שליחה, או סיוע בשליחה, של הודעת אימייל שלא התבקשה לצד שלישי;
 19. לבצע פעולה כלשהי שגורמת לעומס בלתי סביר או גדול באופן לא פרופורציונלי על התשתית שלנו;
 20. לאפשר פעולת וירוסים, סוסים טרויאניים, תולעים או כל רוטינת תכנות אחרת שעשויים לפגוע במערכת, בנתונים או בפרטים כלשהם, להפריע לפעולתם בצורה מזיקה, ליירט אותם בחשאי או להפקיע אותם;
 21. להשתמש בשרת מתווך אנונימי; להשתמש ברובוט, ב'עכביש' או בכל התקן אוטומטי או תהליך ידני אחר לצורך ניטור או העתקה של האתר שלנו ללא אישור מוקדם ובכתב מאתנו;
 22. להשתמש בכל התקן, תוכנה או נוהל על מנת לעקוף את הכותרות שלנו המיועדות להרחקת רובוטים, או להתערב או לנסות להתערב בפעולת האתר שלנו או שירותי PayPal‏;
 23. לבצע פעולה כלשהי העלולה לגרום לנו לאבד כל אחד מהשירותים שמספקים לנו ספקי שירותי אינטרנט, מעבדי תשלומים או ספקים אחרים שלנו; או
 24. להשתמש לרעה בתהליך יישוב המחלוקות שלנו ו/או בתכנית 'הגנת הקונה' של PayPal ו/או בתכנית 'הגנת המוכר' של PayPal.

חזרה לראש הדף

 

11. החבות שלכם - פעולות שאנו עשויים לנקוט - כולל עכבונות.

11.1 החבות שלכם.

א. כללי. אתם אחראים לכל הביטולים, הכחשות העסקה, התביעות, העמלות, הקנסות, העונשים והחבויות האחרות שהוטלו על PayPal, משתמש כלשהו או גורם צד שלישי כלשהו כתוצאה או עקב הפרה של הסכם זה, ו/או השימוש שלכם בשירותי PayPal. אתם מסכימים להעניק החזר ל-PayPal, למשתמש או לצד שלישי בגין כל חבות שכזו.

ב. חבות בגין תביעות במסגרת תכנית 'הגנת הקונה' של PayPal. אם אתם מוכרים והפסדתם בתביעה שהוגשה ל-PayPal, יהיה עליכם להחזיר ל-PayPal את הסכום שאתם חייבים. במקרים שבהם קיבלתם תשלום מבעל חשבון PayPal הנמצא במדינה/באזור אחרים ואנו קובעים, לפי תכנית 'הגנת הקונה' של PayPal של מדינה/אזור אלה, שיש להחזיר את הכסף שהתקבל או לבטל את התשלום, תידרשו להחזיר ל-PayPal את הסכום שאתם חייבים (לפני קבלת תשלום מבעל חשבון PayPal הנמצא במדינה/אזור אחרים, עליכם לעיין במדיניות הרלוונטית של תכנית 'הגנת הקונה' של PayPal שזמינה כאן). החבות שלכם תכלול את מחיר הקנייה המלא של הפריט בתוספת עלות המשלוח המקורית (ובמקרים מסוימים ייתכן שלא תקבלו את הפריט בחזרה) וכן את עמלות PayPal שבהן חויבתם עבור העסקה. תכנית 'הגנת המוכר' של PayPal תכסה את החבות שלכם בגין תביעות העומדות בתנאים המבוססות על 'הפריט לא התקבל' ועסקאות בלתי-מורשות העומדות בתנאים - ראו דף 'תכנית הגנת המוכר של PayPal'.

אם קונה מגיש תביעה מסוג 'שונה משמעותית מהתיאור' (SNAD) עבור פריט שהוא קנה מכם, ייתכן שלא תקבלו את הפריט חזרה, או ייתכן שתידרשו לקבל חזרה את הפריט ולשלם את עלויות משלוח ההחזרה. החבות שלכם תכלול את מחיר הקנייה המלא בתוספת דמי המשלוח המקוריים. לא תקבלו החזר עבור עמלות PayPal ששילמתם. נוסף על כך, אם תפסידו בתביעת 'שונה משמעותית מהתיאור' מפני שאנו, בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי, מאמינים שקיים חשד סביר לכך שהפריט שמכרתם מזויף, תידרשו לספק לקונה החזר מלא וייתכן שהקונה לא ישיב לידיכם את הפריט (לדוגמה, ייתכן שהוא יושלך או יטופל באופן בלתי-הפיך אחר). תכנית 'הגנת המוכר' של PayPal לא תכסה את החבות שלכם בגין תביעות SNAD.‏

ג. חבות כלפי הוראות שניתנו על-ידכם בחשבון שלכם. PayPal תסתמך על כל הוראה שתתנו בחשבון שלכם (באופן מילולי או בכתב) לאחר האימות שלכם. PayPal לא תישא בחבות לשום הפסד או נזק לכם או למישהו אחר שייגרם עקב פעולות ש-PayPal תבצע בתום לב על סמך הוראות אלו, אלא אם כן יוכח ש-PayPal פעלה ברשלנות.

ד. עמלות מחלוקת. PayPal תגבה מהמוכרים עמלת מחלוקת בגין סיוע בתהליך יישוב המחלוקת המקוון עבור עסקאות שעובדו באמצעות חשבון ה-PayPal של הקונה או כתשלומים שבוצעו באמצעות PayPal, אך לא באמצעות חשבון PayPal. עמלת המחלוקת חלה כאשר הקונה מגיש תביעה ישירות ל-PayPal, מכחיש את העסקה אצל חברת כרטיסי האשראי שלו או מבטל באמצעות הבנק שלו. עמלת המחלוקת תחויב בהתאם לתעריף של עמלת מחלוקת סטנדרטית או לתעריף של עמלת מחלוקת בהיקף גבוה כמפורט במוצג א. עמלת המחלוקת תחויב במטבע שבחרתם עבור רישום העסקה המקורי. אם העסקה בוצעה במטבע שאינו מפורט בטבלת עמלות המחלוקת, העמלה תחויב במטבע הראשי הנמצא ברשותכם. עמלת המחלוקת תנוכה מחשבון ה-PayPal שלכם לאחר קבלת החלטה לגבי התביעה.

סכום עמלת המחלוקת ייקבע במועד יצירת המחלוקת. העמלה מבוססת על היחס בין סכום העסקאות הכולל של כל התביעות מסוג 'הפריט לא התקבל' ו'שונה משמעותית מהתיאור' שקיבלתם לבין הסכום הכולל של המכירות שלכם במהלך שלושת החודשים הקלנדריים הקודמים. סכום התביעות הכולל שלכם כולל את כל התביעות מסוג 'הפריט לא התקבל' ו'שונה משמעותית מהתיאור' שהוגשו ישירות ל-PayPal והוסלמו ל-PayPal או שהוגשו לחברת כרטיס האשראי או לבנק של הקונה.  סכום התביעות הכולל שלכם אינו כולל תביעות עבור 'עסקאות בלתי-מורשות'.  לדוגמה, עבור חודש ספטמבר, נחשב את יחס המחלוקות שלכם לפי היחס בין סכום התביעות הכולל שלכם לבין סכום המכירות הכולל שלכם בחודשים יוני, יולי ואוגוסט.  יחס התביעות עבור ספטמבר יקבע את עמלת המחלוקת עבור כל התביעות שמוגשות במהלך אוקטובר.

אם יחס המחלוקות שלכם הוא 1.5% או יותר, והיו לכם יותר מ-100 עסקאות מכירה במהלך שלושת החודשים האחרונים, תחויבו בעמלה של מחלוקת בהיקף גבוה עבור כל מחלוקת. אחרת, תחויבו בעמלת מחלוקת סטנדרטית עבור כל מחלוקת.

לא תחויבו בעמלת מחלוקת סטנדרטית לגבי מחלוקות אשר:

 • מהוות בירורים במרכז יישוב המחלוקות של PayPal שלא הוסלמו לתביעה מול PayPal.
 • נפתרו ישירות ביניכם לבין הקונה ולא הוסלמו לתביעה מול PayPal.
 • הוגשו על-ידי הקונה ישירות ל-PayPal כעסקה בלתי-מורשית.
 • נקבע על-ידי PayPal, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שהן עומדות בכל הדרישות במסגרת תכנית 'הגנת המוכר' של PayPal'.
 • מהוות תביעות עם ערך עסקה הנמוך מכפל הסכום של עמלת מחלוקת סטנדרטית.
 • נפסקו לטובתכם על-ידי PayPal או חברת כרטיס האשראי שלכם.

לא תחויבו בעמלה של מחלוקת בהיקף גבוה עבור מחלוקות אשר:

 • מהוות בירורים במרכז יישוב המחלוקות של PayPal ולא הוסלמו לתביעה מול PayPal.
 • נפתרו ישירות ביניכם לבין הקונה ולא הוסלמו לתביעה מול PayPal.
 • הוגשו על-ידי הקונה ישירות ל-PayPal כעסקה בלתי-מורשית.

מוכרים שחויבו בעמלת מחלוקת בהיקף גבוה עלולים להידרש לספק תכנית תיקון הכוללת הסבר לגבי הסיבה לשיעור המחלוקות הגבוה, הפעולות שננקטו כדי לצמצם את כמות המחלוקות ולוחות הזמנים עבור פעולות אלו.

ייתכן שלא תיגבה עמלת מחלוקת סטנדרטית או עמלת מחלוקת בהיקף גבוה בגין המחלוקות המפורטות לעיל, אך התביעה עצמה עדיין עשויה להיכלל בחישוב של יחס המחלוקות שלכם.

אם תעסקו בפעילות מוגבלת כלשהי, PayPal עשויה לחייב אתכם בעמלות מחלוקת בהיקף גבוה עבור מחלוקות עכשוויות ועתידיות, ללא קשר ליחס המחלוקות או להיקף המכירות שלכם נוכח מעורבותה המוגברת של PayPal כתוצאה מהפעילות המוגבלת

11.2 החזר בגין החבות שלכם. במקרה שבו אתם נושאים בחבות לסכומים המגיעים ל-PayPal‏, PayPal עלולה לנכות באופן מיידי סכומים אלה מהיתרה שלכם. אם אין לכם יתרה מספקת לכיסוי המחויבות שלכם, היתרה הנותרת בחשבון שלכם (אם קיימת) תנוכה, החשבון שלכם יהיה ביתרה שלילית (אוברדראפט) בגובה הסכום אותו אתם חייבים, ותידרשו להוסיף כסף באופן מיידי ליתרת ה-PayPal שלכם או להחזיר את החוב ל-PayPal באופן אחר. אם לא תעשו כן, PayPal עלולה לנקוט פעולות גבייה כדי לגבות מכם את הסכומים הללו.

11.3 פעולות על-ידי PayPal – פעילויות מוגבלות. אם PayPal, לפי שיקול דעתה הבלעדי, סבורה שאתם עשויים להיות מעורבים בפעילות מוגבלת, ייתכן שננקוט פעולות שונות כדי להגן על PayPal, על שותפים, על משתמשים אחרים, על צד שלישי אחר או עליכם מפני ביטולים, הכחשות עסקה, תביעות, עמלות, קנסות, עונשים וכל חבות אחרת. הפעולות שאנו עלולים לנקוט כוללות, בין היתר:

 1. סגירה, השעיה או הגבלה של הגישה שלכם לחשבונכם או לשירותי PayPal‏;
 2. השעיה של זכאותכם לתכנית 'הגנת הקונה' של PayPal ו/או לתכנית 'הגנת המוכר' של PayPal ;
 3. עיכוב, יישום או העברה של כסף לחשבון שלכם, כנדרש על פי פסיקות או הוראות שמשפיעות עליכם או על החשבון שלכם, כולל פסיקות והוראות שהתקבלו על ידי בתי משפט בסינגפור או בכל מקום אחר כנגד PayPal או שותפיה;
 4. סירוב לספק לכם את שירותי PayPal כעת ובעתיד; וכן
 5. עיכוב הכסף שלכם למשך הזמן הסביר הנדרש לצורך הגנה מפני סיכון החבות כלפי PayPal או צד שלישי כלשהו, או אם אנו מאמינים כי ייתכן שאתם לוקחים חלק בפעילויות ו/או בעסקאות העלולות להיות חשודות או העלולות להוות הונאה.
 6. לחייב אתכם בעמלת מחלוקת בהיקף גבוה, עבור מחלוקות עכשוויות ועתידיות, ללא קשר ליחס המחלוקות או להיקף המכירות שלכם, נוכח מעורבותה המוגברת של PayPal כתוצאה מהפעילות המוגבלת.

11.4 פעולות מצד PayPal - עיכובים.‏

 1. עיכובים על בסיס הערכת סיכון. PayPal, לפי שיקול דעתה הבלעדי, עשויה לעכב את כל התשלומים שאתם מקבלים כאשר PayPal סבורה שייתכן שקיימת רמת סיכון גבוהה הקשורה אליכם, לחשבון שלכם או לכל העסקאות שלכם. ההחלטה של PayPal עשויה להתבסס על גורמים שונים, ו-PayPal עשויה להסתמך על מידע שהתקבל מגורמי צד שלישי. אם PayPal תעכב תשלום, הסכום יופיע כיתרה ממתינה או כניכוי, ומצב התשלום יציין את העיכוב. אם PayPal תעכב תשלום מסוים או את כל התשלומים שאתם מקבלים, PayPal תשלח לכם הודעה על כך. PayPal תבטל את העיכוב של כל תשלום לאחר 30 יום ממועד קבלת התשלום בחשבון שלכם, אלא אם כן יש ל-PayPal סיבה להמשיך לעכב את התשלום, כגון (א) קבלת מחלוקת, תביעה, הכחשת עסקה או ביטול, (ב) PayPal מאמינה כי הפרתם את תנאי הסכם זה או כל מדיניות אחרת, וכי הפרה זו דורשת את המשך עיכוב הכסף, או (ג) PayPal מאמינה כי ייתכן שאתם לוקחים חלק בפעילויות ו/או בעסקאות חשודות או העלולות להוות הונאה. במקרה כזה, PayPal עשויה להמשיך לעכב את התשלום בחשבון שלכם עד ליישוב העניין בהתאם להסכם זה. PayPal, לפי שיקול דעתה הבלעדי, עשויה לבטל את העיכוב מוקדם יותר בתנאים מסוימים; לדוגמה, אם תעלו פרטי מעקב של הפריט ששלחתם.
 2. עיכוב הקשור לעסקה הנתונה במחלוקת. אם משתמש מגיש תלונה, תביעה, או שהוא מכחיש או מבטל עסקה ודורש שיוחזר לו תשלום שקיבלתם, PayPal עשויה להטיל עיכוב זמני על הכסף שבחשבון שלכם כדי לכסות את סכום החוב. אם תזכו במחלוקת או אם העסקה זכאית לתכנית 'הגנת המוכר' של PayPal‏, PayPal תסיר את העיכוב הזמני. אם תפסידו במחלוקת, PayPal תנכה את הכסף מחשבונכם.

11.5 פעולות על-ידי PayPal - עתודות.

בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, PayPal עשויה לעכב כעתודה כסף בחשבון העסקי שלכם, במקרים שבהם PayPal סבורה כי תיתכן רמת סיכון גבוהה בכל הקשור לחשבון שלכם או לשימוש שלכם בכל אחד מהמוצרים ו/או השירותים המוצעים על-ידי PayPal או הגורמים המסונפים אליה. אם PayPal מעכבת את הכסף שבחשבון שלכם כעתודה, עסקאות יוצגו במצב "ממתין" ביתרת חשבון ה-PayPal שלכם, ולא תהיה לכם גישה לכסף שבמצב "ממתין" עד לסילוקו. אם נקבעה עתודה בחשבונכם, PayPal תשלח לכם הודעה המציינת את תנאי העתודה. התנאים עשויים לדרוש עיכוב של אחוז מסוים מהסכומים המתקבלים בחשבונכם לפרק זמן מסוים, או שסכום כסף מסוים יעוכב בעתודה, או כל פעולה אחרת ש-PayPal תקבע כנחוצה להגנה מפני הסיכון הקשור לחשבון שלכם. PayPal רשאית לשנות את תנאי העתודה בכל עת על-ידי הצגת הודעה על התנאים החדשים.

קיימות שתי קטגוריות של עתודות שניתן להציב בחשבון PayPal העסק שלכם, ואחת מהן או שתיהן יכולות לחול בו-זמנית:

 • עתודה מתחדשת היא עתודה שבה אחוז מכל עסקה שמתקבלת על ידכם בכל יום מוחזק ולאחר מכן משוחרר לפי לוח זמנים. לדוגמה, ניתן לקבוע את העתודה שלכם ל-10% ולהחזיק אותה לתקופה מתחדשת של 90 יום – כלומר 10% מהכסף שתקבלו ביום 1 יוחזק ולאחר מכן ישוחרר ביום 91, 10% מהכסף שתקבלו ביום 2 יוחזק עד יום 92 וכולי. עתודות מתחדשות הן סוג העתודה הנפוץ ביותר.
 • עתודה מינימלית היא סכום כסף מינימלי מסוים שאתם נדרשים לשמור זמין ביתרת חשבון ה-PayPal של העסק שלכם בכל עת. העתודה המינימלית היא מקדמה שהופקדה בבת אחת (קרויה גם עתודה התחלתית) או מבוססת על בסיס מתחדש מאחוזי המכירות עד להשגת העתודה המינימלית, ממש כמו עתודה מתחדשת.

11.6 פעולות על-ידי PayPal - סגירת חשבון, סיום השירות, גישה מוגבלת לחשבון; קריטריונים חסויים. PayPal, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שומרת לעצמה את הזכות לסיים הסכם זה ו/או גישה לשירותי PayPal מכל סיבה, בכל עת, בכפוף להודעה ולתשלום כל סכום כסף בלתי-מוגבל, אשר מוחזק ביתרת חשבון ה-PayPal שלכם. אם נגביל את הגישה לחשבונכם, לרבות באמצעות עתודה או עיכוב, נספק לכם הודעה על פעולותינו ותהיה לכם הזדמנות לבקש את החזרת הגישה אם, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, נמצא זאת לנכון. בנוסף, אתם מבינים כי החלטתה של PayPal לנקוט פעולות מסוימות, כולל הגבלת גישה לחשבונכם, הצבת עיכובים או החלת עתודה, עשויה להתבסס על קריטריונים חסויים החיוניים לניהול הסיכונים שלנו ולאבטחת חשבונות המשתמשים והמערכת של PayPal.‏ אתם מסכימים כי PayPal אינה מחויבת למסור לכם פרטים על ניהול הסיכונים או נוהלי האבטחה שלה.

11.7 הפרות של מדיניות השימוש הנאות. אם תפרו את מדיניות השימוש הנאות, בנוסף לפעולות שצוינו לעיל, תישאו בחבות כלפי PayPal על סכום הנזק שנגרם ל-PayPal בגין כל הפרה של מדיניות זו. אם אתם מוכרים וקיבלתם כסף עבור עסקאות המפרות את מדיניות השימוש הנאות וההפרה האמורה קשורה להונאה או למכירת סחורות מזויפות או סחורות שמפרות באופן אחר את זכויות הקניין הרוחני, בנוסף לפעולות הנ"ל, תישאו בחבות כלפי PayPal בגין סכום הנזקים שנגרמו ל-PayPal כתוצאה מההפרה האמורה. אתם מבינים ומסכימים לכך שסכום של 2,500.00 דולר אמריקאי (או שווה ערך) לכל הפרה מהווה כיום אומדן מינימלי של הנזקים שנגרמו בפועל ל-PayPal – כולל, בין היתר, עלויות ניהול פנימיות שהוציאה PayPal לצורך ניטור ומעקב אחר הפרות, נזק שנגרם למותג ולמוניטין של PayPal, וקנסות שהוטלו עליה על ידי שותפים עסקיים כתוצאה מההפרה האמורה, הקשורה להונאה או למכירת סחורות מזויפות או סחורות שמפרות באופן אחר את זכויות הקניין הרוחני - לאור כך שלאחר בחינת כל הנסיבות הקיימות באותה עת, כולל הזיקה של הסכום לטווח הפגיעה שנגרמה ל-PayPal שאותה סביר היה לצפות עקב אופי ההפרה, חישוב הנזקים בפועל יהיה בלתי מעשי או קשה במיוחד. PayPal עשויה לנכות נזקים אלה ישירות מכל יתרה קיימת בחשבון המפר או בכל חשבון אחר שבשליטתכם.

11.8 ציות לחוקי הגנה על נתונים. במידה שבה אתם מעבדים נתונים אישיים אודות לקוח PayPal בהתאם להסכם זה, אתם ו-PayPal תהוו בעלי שליטה על מידע שהינם בלתי-תלויים זה בזה (ולא בעלי שליטה על מידע שהינם משותפים); כלומר, כל אחד מאיתנו יקבע בנפרד את המטרות והאמצעים לעיבוד נתונים אישיים מעין אלו. כל אחד מאיתנו מסכים לציית לדרישות של כל החוקים הרלוונטיים בדבר פרטיות והגנה על נתונים, לרבות תקנות, הוראות, דרישות רגולטוריות וקודי התנהלות רלוונטיים אשר חלים על בעלי שליטה על מידע בקשר להסכם זה. כמו כן, כל אחד מאיתנו מציית וימשיך לציית להצהרות הפרטיות, להודעות, למדיניות ולנהלים שנקבעו על-ידינו באופן בלתי-תלוי עבור נתונים אישיים מעין אלו אשר אנו מעבדים בקשר להסכם זה.

11.9 בציות לחוקים החלים להגנה על נתונים, כל אחד מאיתנו יקפיד:

 1. ליישם ולדאוג לכך שבכל עת קיימים אמצעי האבטחה המתאימים בקשר לעיבוד של נתונים אישיים;
 2. לשמור תיעוד של כל פעילויות העיבוד המבוצעות במסגרת הסכם זה; וכן
 3. לא לעשות ביודעין או במכוון מעשה כלשהו, ולא להרשות ביודעין או במכוון שייעשה מעשה כלשהו, אשר עלול להוביל להפרה של חוקי ההגנה על נתונים על-ידי הצד השני.

חזרה לראש הדף

 

12. ‏מחלוקות עם PayPal‏.

12.1 פניה אל PayPal תחילה. במקרה של מחלוקת ביניכם לבין PayPal, מטרתנו היא להבין מהם החששות שלכם ולטפל בהם, ואם לא נוכל לעשות זאת לשביעות רצונכם, להעניק לכם אמצעים ניטרליים וחסכוניים ליישוב המחלוקת במהירות. ניתן לדווח על מחלוקות ביניכם לבין PayPal בנוגע לשירותי PayPal לשירות הלקוחות באינטרנט באמצעות מרכז התמיכה של PayPal בכל עת, או על-ידי שיחת טלפון למספר ‎(402) 935-2050 (בארה"ב).

12.2 בוררות. בכל תביעה (למעט תביעות לצו מניעתי או הקלה כלשהי אחרת) כאשר הסכום הכולל של הסכום המבוקש הוא פחות מ-$10,000.00 דולר אמריקני (או במטבעות אחרים), הצד המבקש סעד רשאי לבחור ליישב את המחלוקת באופן חסכוני באמצעות בוררות מחייבת שאינה דורשת נוכחות אישית של הצדדים. אם צד כלשהו בוחר בבוררות, צד זה ייזום בוררות זו באמצעות מרכז הבוררות הבינלאומי של סינגפור (Singapore International Arbitration Centre) או כל גורם חלופי אחר ליישוב מחלוקות המוסכם על שני הצדדים. גורם יישוב המחלוקות החלופי והצדדים צריכים לעמוד בכללים הבאים: א) הבוררות תנוהל בטלפון, באינטרנט ו/או תתבסס באופן בלעדי על מסמכים שיוגשו בכתב, כאשר האופן הספציפי ייבחר על-ידי הצד היוזם את הבוררות; ב) הבוררות לא תכלול נוכחות אישית של הצדדים או של עדים, אלא אם כן יוסכם אחרת באופן הדדי על-ידי הצדדים; וכן ג) כל פסיקה של הבורר ביחס לפיצוי תוכל להיות מוגשת לבית משפט בתחום השיפוט הרלוונטי.

12.3 החוק והפורום לניהול מחלוקות. אלא אם כן הוסכם אחרת על-ידי הצדדים או כמתואר בחלק 12.2 לעיל, אתם מסכימים כי כל תביעה או מחלוקת שיש לכם נגד PayPal תתנהל בבית משפט הממוקם בסינגפור או במיקום שבו נמצא הנאשם. אתם מסכימים להיות כפופים לסמכות השיפוט האישית של בתי המשפט הממוקמים בסינגפור למטרת הדיון בכל תביעות או מחלוקות מעין אלה. הסכם זה כפוף מכל הבחינות לחוקי סינגפור, כפי שאלה חלים על הסכמים שנחתמו ואמורים להיות מבוצעים לחלוטין בתוך גבולות סינגפור, מבלי להתייחס לסעיפי ברירת דין.

12.4 הליכים משפטיים שהוגשו באופן לא תקין. כל התביעות שאתם מגישים נגד PayPal חייבות להתנהל בהתאם לחלק 12 של הסכם זה. כל תביעה שתוגש או תוצג בניגוד לחלק 12 תיחשב לתביעה שהוגשה שלא כהלכה ולהפרה של הסכם זה. אם תגישו תביעה בניגוד לחלק 12,‏ PayPal תוכל לדרוש שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט (לרבות עורכי דין ועוזרים משפטיים של החברה) עד לסך של ‎$1,000.00 דולר אמריקני, בתנאי ש-PayPal הודיעה לכם בכתב שהתביעה הוגשה שלא כהלכה, ואתם לא משכתם את התביעה באופן מיידי.

12.5 הודעות אליכם. אתם מסכימים כי PayPal רשאית לספק לכם הודעות לגבי החשבון שלכם, את שירותי PayPal ואת הסכם זה באופן אלקטרוני. PayPal שומרת לעצמה את הזכות לסגור את החשבון שלכם אם תבטלו את הסכמתכם לקבלת הודעות אלקטרוניות. כל הודעה אלקטרונית תיחשב כהודעה שהתקבלה על-ידכם תוך 24 שעות מהמועד שבו נפרסם אותה באתר שלנו או נשלח אותה אליכם באימייל. כל הודעה שנשלחת אליכם בדואר רגיל תיחשב כהודעה שהתקבלה על-ידכם תוך שלושה ימי עסקים ממועד שליחתה.

12.6 הודעות ל-PayPal. אלא אם כן נאמר אחרת לעיל בסעיף 8 (טעויות ועסקאות בלתי-מורשות) ובסעיף 12.1, כל הודעה ל-PayPal חייבת להישלח בדואר אל: PayPal Pte. Ltd., Attention: Legal Department, 5 Temasek Boulevard #09-01, Suntec Tower Five, Singapore 038985.

12.7 הליכי פשיטת רגל. אם החלו הליכים כלשהם על-ידכם או נגדכם במסגרת כלשהי של חוקי פשיטת רגל או כינוס נכסים כלשהם, PayPal תהיה זכאית לקבל את כל העלויות או ההוצאות הסבירות (כולל עמלות והוצאות משפט סבירות) שנצברו בקשר לאכיפת הסכם זה.

12.8 פטירת PayPal מאחריות. אם יש לכם מחלוקת עם משתמש אחד או יותר, אתם פוטרים את PayPal ואת הגורמים הקשורים אליה (וכן הנציגים, המנהלים, הסוכנים, המיזמים המשותפים, העובדים והספקים שלהם) מכל התביעות, הדרישות והנזקים (בפועל וכתוצאה מכל) מכל סוג שהוא הנובעים או הקשורים בכל דרך למחלוקות אלה.

חזרה לראש הדף

 

13. ‏תנאים כלליים.

13.1 הגבלות חבות. בשום מקרה, אנו, החברה האֵם שלנו, החברות הבנות והשותפים שלנו, הנציגים שלנו, חברי דירקטוריון, הסוכנים, חברי המיזמים המשותפים, העובדים או הספקים, לא נהיה אחראים לרווחים שאבדו או לנזקים מיוחדים, נזקים מקריים או שנגרמו כתוצאה מפעילות כשלהי (כולל, בין השאר, נזקים בגין אובדן נתונים או אובדן פעילויות עסקיות) הנובעים מאתר האינטרנט שלנו או בהקשר לאתר שלנו, שירותי PAYPAL או מהסכם זה (גם אם נובעים בין היתר מרשלנות), אלא אם כן פעילות זו אסורה על-פי חוקי המחויבות שלנו, המחויבות של החברה האֵם שלנו, חברות המסובסדות על ידינו והקשורות אלינו, הנציגים שלנו, המנהלים, הסוכנים, חברי המיזמים המשותפים, העובדים והספקים, לכם או לכל צד שלישי בכל נסיבות שהן. מחויבות זו תהיה מוגבלת לסכום בפועל של הנזקים הישירים.

13.2 מגבלה על שירותים. PayPal אינה בנק והשירותים שמציעה PayPal הם שירותי עיבוד תשלומים, ולא שירותים בנקאיים. PayPal אינה פועלת כנאמן בכל הנוגע לכספכם, אלא אך ורק כסוכן שלכם וכאפוטרופוס על כספכם. ל-PayPal אין שליטה ואין לה מחויבות כלפי המוצרים או השירותים המשולמים באמצעות שירותי PayPal. איננו מספקים התחייבות כלשהי לגבי נכונות הזהות של משתמש כלשהו ואיננו מבטיחים כי קונה או מוכר כלשהו ישלים עסקה כלשהי.

13.3 אין אחריות. שירותי PAYPAL ניתנים "כפי שהם" וללא כל התחייבות בדמות אחריות, מפורשת, מרומזת או סטטוטורית. PAYPAL, החברה האם שלנו והחברות המסונפות לנו, הנציגים, המנהלים, הסוכנים, חברי המיזמים המשותפים, העובדים והספקים שלנו דוחים באופן מפורש כל אחריות משתמעת של בעלות, סחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי הפרה. אין ל-PayPal שליטה על מוצרים או שירותים המשולמים על ידי שירותי PayPal, ו-PayPal אינה יכולה להבטיח שקונה או מוכר שעמו אתם סוחרים אכן ישלים את העסקה או שהוא מוסמך לעשות זאת. PayPal אינה מבטיחה גישה רציפה, נטולת הפרעות או מאובטחת לאף חלק משירותי PayPal, ותפעול האתר שלנו עלול להיות מושעה באופן זמני לצורכי תחזוקה או שדרוג, או להיפגע על-ידי מספר רב של גורמים הנמצאים מחוץ לשליטתנו. PayPal תעשה מאמצים סבירים כדי לוודא שבקשות לחיובים או לזיכויים אלקטרוניים שבהם מעורבים חשבונות בנק, כרטיסי אשראי והמחאות שהונפקו יעובדו במהירות האפשרית, אך PayPal אינה מבטיחה או מעניקה ערבויות כלשהן בנוגע למשך הזמן שיידרש להשלמת העיבוד, שכן שירותי PayPal תלויים בגורמים רבים הנמצאים מחוץ לשליטתנו, כגון עיכובים במערכת הבנקאית או בשירותי הדואר. סמכויות שיפוט מסוימות אינן מתירות הגבלה של אחריות עקיפה, ולכן ייתכן שהאמור לעיל לא יחול עליכם. סעיף זה מעניק לכם זכויות משפטיות מסוימות, וייתכן שיעמדו לכם גם זכויות משפטיות אחרות המשתנות בין מדינות/אזורים שונים.

13.4 שיפוי. אתם מסכימים להגן, לשפות ולפטור את PayPal, השותפים והנציגים שלנו, המנהלים, הסוכנים, חברי המיזמים המשותפים, העובדים והספקים מכל נזק כתוצאה מכל תביעה, דרישה (כולל שכר טרחה של עורכי דין), קנסות או חבויות אחרות שנגרמו לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהפרת הסכם זה על ידי העובדים או הסוכנים שלכם בהקשר לשימוש בשירותי PayPal.

13.5 PayPal מעניקה לכם רישיון. אם אתם משתמשים בתוכנת PayPal, כגון ממשק API, ערכת כלים למפתחים או כל יישום תוכנה אחר שהורדתם למחשב, למכשיר או לכל מערכת (פלטפורמה) אחרת, PayPal מעניקה לכם רישיון שאינו בלעדי, בלתי ניתן להעברה וניתן לביטול להשתמש בתוכנת PayPal בהתאם למסמכים הרלוונטיים. רישיון זה מעניק את התוכנה וכל עדכון ושדרוג, גרסה חדשה ותוכנה חלופית לשימושכם הפרטי בלבד. אסור לכם להשכיר, להחכיר או להעביר בכל אופן אחר את זכויותיכם בתוכנה לצד שלישי כלשהו. עליכם לעמוד בדרישות היישום והשימוש אשר נכללות בכל תיעוד של PayPal המצורף לשירותי PayPal‏. אי ציות לדרישות היישום והשימוש של PayPal, יגרום לחבות שלכם לכל נזק שייגרם לכם, ל-PayPal או לצד שלישי כלשהו. PayPal עשויה לשנות או להפסיק כל API בכפוף לשליחת הודעה אליכם. אתם מסכימים לא לשנות, לשכפל, להתאים, להפיץ, להציג, לפרסם, להנדס לאחור, לתרגם, לפרק, להדר לאחור או לנסות בכל אופן אחר ליצור קוד מקור כלשהו אשר נובע מהתוכנה. אתם מבינים שכל הזכויות, הבעלות והעניין בתוכנה של PayPal שייכים ל-PayPal‏. כל יישום תוכנה של צד שלישי שבו תשתמשו באתר PayPal כפוף לרישיון שהסכמתם לו עם הצד השלישי אשר סיפק לכם תוכנה זו. PayPal אינה הבעלים ואין לה שליטה, אחריות או חבות כלפי שום יישום תוכנה של צד שלישי שבו תבחרו להשתמש באתר PayPal ו/או בקשר עם שירותי PayPal‏. אם אתם משתמשים בשירותי PayPal באתר PayPal או באתר או במערכת (פלטפורמה) אחרים המתארחים על-ידי PayPal או צד שלישי, ואינכם מורידים את תוכנת PayPal או משתמשים ביישומי תוכנה של צד שלישי באתר PayPal, הרי שסעיף זה לא יחול על השימוש שלכם בשירותי PayPal המתארחים.

13.6 הענקת רישיון על ידיכם ל-PayPal; אחריות IP. בכפוף לחלק 13.7, כאשר אתם מספקים ל-PayPal תוכן או מפרסמים תוכן באמצעות שירותי PayPal, אתם מעניקים לנו, באופן שאינו בלעדי, גלובלי, תמידי, לא ניתן להסרה, ללא תמלוגים, ניתן להעברה, עם אפשרות לרישיון משנה (באמצעות כמה דרגות), את הזכות לממש את כל זכויות היוצרים, הפרסום, הסימנים המסחריים, זכויות מסד הנתונים וזכויות הקניין הרוחני שיש לכם בתוכן, בכל אמצעי המדיה הידועים כיום או שיהיו בעתיד. יתר על כן, עד למידה המרבית המותרת על-פי החוק הרלוונטי, אתם מוותרים על זכויותיכם המוסריות ומתחייבים להימנע ממימוש זכויות אלה כנגד PayPal, בעלי רישיונות המשנה שלה או הנמחים שלה. אתם מתחייבים וערבים לכך שאף אחד מהגורמים הבאים אינו מפר זכות קניין רוחני או זכויות פרסום: התוכן שאתם מספקים ל-PayPal, פרסום התוכן שלכם באמצעות שירותי PayPal והשימוש של PayPal בתוכן שכזה (כולל עבודות הנגזרות ממנו) בהקשר לשירותי PayPal‏.

13.7 הענקת רישיון מבעלי עסק ל-PayPal. למרות חלק 13.6, אם אתם בעלי עסק המשתמשים בשירותי PayPal, אתם מעניקים ל-PayPal את הזכות הכלל-עולמית להשתמש בשם העסק שלכם, בסימנים המסחריים ובסמלים שלכם באתר שלנו, ובאפליקציה למכשירים ניידים ולאינטרנט של PayPal, למטרות זיהוי ואזכור של העסק שלכם והמוצרים והשירותים שלכם כדי לאפשר ביצוע עסקאות של צרכנים עמכם.

13.8 קניין רוחני. "PayPal.com,", "PayPal", ‏"PayPal.com.cn", "PayPal.com.c2", "PayPal.com.hk", "PayPal.co.il", ‏"PayPal.co.jp", ‏"PayPal.com.tr", ‏"PayPal.com.sg" וכל כתובות ה-URL האחרות, הסמלים והסימנים המסחריים הקשורים לשירותי PayPal הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של PayPal או של זכייניה. אסור לכם להעתיק או לחקות אותם או לעשות בהם שימוש ללא הסכמה מוקדמת בכתב מ-PayPal‏. נוסף על כך, כל כותרות הדפים, הגרפיקה המותאמת באופן אישי, סמלי הלחצנים וקובצי ה-Script הם סימני שירות, סימנים מסחריים ו/או מעטה מסחרי של PayPal‏. אסור לכם להעתיק או לחקות אותם או לעשות בהם שימוש ללא הסכמה מוקדמת בכתב מאתנו. מותר לכם להשתמש בסמלי HTML שמספקת PayPal באמצעות השירותים לבעלי עסק, תכונות הכלים לשימוש במכרזים או התוכניות הקשורות אלינו ללא הסכמה מוקדמת בכתב לצורך הפניית תעבורת אינטרנט לשירותי PayPal‏. אסור לכם לשנות, להתאים או לערוך סמלי HTML אלה בשום פנים ואופן, להשתמש בהם באופן הפוגע בשמם הטוב של PayPal או של שירותי PayPal או להציג אותם באופן המרמז על מתן חסות או המלצה מצד PayPal‏. כל זכות, קניין ועניין באתר PayPal, כל תוכן בו, שירותי PayPal, הטכנולוגיה הקשורה לשירותי PayPal וכל טכנולוגיה ותוכן הנוצרים או נגזרים מכל אחד מהמוזכרים לעיל הינם רכושה הבלעדי של PayPal ושל מעניקי הרישיונות שלה.

13.9 שיחות אליכם; מספרים של טלפונים ניידים.

אם תספקו לנו את מספר הטלפון הנייד שלכם, אתם מסכימים כי PayPal והחברות המסונפות אליה עשויות ליצור איתכם קשר במספר זה, באמצעות חיוג אוטומטי או שיחות הודעות מוקלטות או הודעות טקסט, עבור: (i) מתן שירות לחשבונות שלכם ממותגי PayPal,‏ (ii) לחקור או למנוע הונאות, או (iii) לגבות חוב. לא נשתמש בחיוג אוטומטי או הודעות טקסט או הודעות מוקלטות כדי ליצור עמכם קשר למטרות שיווק, אלא אם נקבל את הסכמתכם המוקדמת והמפורשת בכתב. אנו עשויים לשתף את מספר הטלפון הנייד שלכם עם ספקי שירותים שאיתם אנו קשורים בחוזים כדי לסייע לנו עם הפעילויות המפורטות לעיל, אך לא נחלוק את מספר הטלפון הנייד שלכם עם גורמי צד שלישי למטרות שלהם ללא הסכמתכם. אין כל חובה להסכים לקבל הודעות מוקלטות או שיחות בחיוג אוטומטי או הודעות טקסט למספר הטלפון הנייד שלכם כדי להשתמש וליהנות מהמוצרים והשירותים המוצעים על-ידי PayPal. ניתן לסרב לקבל שיחות בחיוג אוטומטי או הודעות טקסט או הודעות מוקלטות למספר הטלפון הנייד שלכם על-ידי עדכון ההעדפות שלכם בהגדרות חשבון ה-PayPal שלכם בכתובת www.paypal.com/il, או על-ידי יצירת קשר עם תמיכת הלקוחות.

התדירות של ההודעות עשויה להשתנות, וייתכן שיחולו חיובים סטנדרטיים של דקות טלפון או הודעות טקסט. לא אנו ולא חברות הטלפון שלכם נושאים באחריות להודעות שהתעכבו או לא נמסרו.

13.10 שיווק. אם אתם (כמוכרים) קיבלתם נתונים אישיים אודות לקוח אחר של PayPal, עליכם לשמור על הסודיות של הנתונים האישיים הללו ולהשתמש בהם רק בקשר לשירותי PayPal‏. אינכם רשאים למסור או להפיץ נתונים אישיים אודות לקוחות PayPal לצד שלישי או להשתמש בנתונים האישיים הללו למטרות שיווק, אלא אם קיבלתם את הסכמתו המפורשת של הלקוח לעשות כן.

הנתונים האישיים שאתם אוספים בקשר לשירותי PayPal (ואשר לא נוצרו, נאספו או הושגו על-ידיכם בדרך אחרת באמצעות קשר נפרד של לקוח עמכם מחוץ לשימוש בשירותי PayPal) ישמשו אתכם רק במידה המוגבלת הנחוצה והרלוונטית לשירותי PayPal ולא לאף מטרה אחרת, אלא אם קיבלתם את הסכמתו המפורשת של הלקוח מראש.

13.11 אבטחת סיסמה. אתם אחראים לאבטחה ולשליטה נאותות של כל אמצעי זיהוי, סיסמה, מספר זיהוי אישי (PIN) או כל קוד אחר שבו אתם משתמשים כדי להשיג גישה לשירותי PayPal.

13.12 מסים. אתם אחראים לקבוע אילו מסים, אם בכלל, חלים על התשלומים שאתם מעבירים או מקבלים, ואתם אחראים לגבות, לדווח ולהעביר את המס המתאים לרשות המסים המתאימה. PayPal אינה אחראית לקבוע אם מסים חלים על העסקה שלכם והיא אינה אחראית על גבייה, דיווח או העברה של מסים כלשהם הנובעים מעסקה כלשהי.

שימו לב כי ייתכן שייגבה מכם מס במקור או תהיו כפופים לחבות מס אחרת בהקשר לייבוא שירותים מגורם זר. בנוסף, ייתכן שתצטרכו לשלם מע"מ, מס מכירה, מס הכנסה או מחויבות מס אחרת כמוכרי מוצרים או שירותים. אתם אחראים לברר עם יועץ המס המקומי שלכם אילו מסים חלים עליכם, ואתם אחראים לשלם מסים אלו לרשות המסים המתאימה. כל העמלות הקשורות לשירותי PayPal ייגבו ללא ניכוי מס, מכס או ניכוי אחר, וללא ניכוי מס במקור לכל צורך שהוא. כל ניכוי מס או ניכוי מס במקור כזה, אם נדרש על-פי חוקי מדינה/אזור כלשהם, נמצא באחריותכם הבלעדית.

על אף האמור לעיל, PayPal רשאית לבקש ממך לספק את מספר הזיהוי שלך לצורכי מס ו/או מסמכים או פרטים אחרים הקשורים למס. אתה מבין ומסכים שאם לא תספק ל-PayPal את הפרטים או המסמכים המבוקשים, ייתכן שתהיה כפוף למגבלות על החשבון ולניכוי מס במקור בתעריפים החלים על תשלומי ברוטו שהתקבלו. PayPal תשלח את ניכויי המס במקור לרשויות המס המתאימות, ולא תוכל לתת החזר על סכומים אלה.

13.13 ההסכם במלואו ותוקף ההסכם. הסכם זה, וכן כל מדיניות רלוונטית המופיעה בדף הסכמים משפטיים באתר PayPal, מגדירים את מלוא ההסכמה ביניכם לבין PayPal ביחס לשירותי PayPal. סעיפים 6 ('סגירת חשבון'), 11 ('המחויבות שלכם - פעולות שאנו עשויים לנקוט'), 12 ('מחלוקות עם PayPal'),‏ 13 ('תנאים כלליים'), 14 ('הגדרות') ומוצג א' (עמלות), וכן כל תנאי אחר שעל פי המהות שלו נדרש להישמר בתוקף, יישארו בתוקף בסיום הסכם זה. אם ייקבע שתנאי כלשהו מתנאי הסכם זה אינו תקף או לא ניתן לאוכפו, תנאי זה יימחק מההסכם ושאר התנאים בו ייאכפו.

13.14 העברת זכויות. אסור לכם להעביר או להמחות זכויות או התחייבויות כלשהן השייכות לכם במסגרת הסכם זה ללא הסכמה מוקדמת בכתב מ-PayPal‏. PayPal שומרת לעצמה את הזכות להעביר או להמחות הסכם זה או כל זכות או התחייבות בכפוף להסכם זה בכל עת.

13.15 ההסכם המתורגם. כל תרגום של הסכם זה מסופק לנוחותכם בלבד, ולא נועד לשנות את התנאים של הסכם זה. במקרה של סתירה בין הגרסה באנגלית של הסכם זה לגרסה בשפה אחרת, תחול הגרסה באנגלית.

13.16 ללא כתב ויתור. כל כשל או עיכוב מצדנו לפעול ביחס להפרה מצדכם או מצד גורמים אחרים לא יגרום לוויתור על הזכות לפעול ביחס להפרת עסקה זו או לכל הפרה אחרת או הפרה דומה כלשהי.

13.17 העברת זכויות. אם PayPal משלמת בגין תביעה, ביטול או הכחשת עסקה שאתם מגישים כנגד מקבל תשלום מכם, הרי שאתם מסכימים כי PayPal תיטול את זכויותיכם נגד המקבל וגורמי צד שלישי הקשורים לתשלום, ושהיא רשאית לתבוע זכויות אלה ישירות או מטעמכם, לפי שיקול דעתה של PayPal‏.

13.18 הרשאות של צד שלישי. עליכם להיות הבעלים המוטב של חשבון PayPal ולבצע העברות עסקיות אך ורק בשמכם.

ניתן מפורשות להעניק, להסיר ולנהל הרשאות לבצע פעולות מסוימות בשמך באמצעות צדדים שלישיים. במקרים מסוימים, תוכל לעשות זאת כאשר אתה מחובר לחשבון ה-PayPal שלך. במקרים אחרים, תוכל לעשות זאת ישירות עם הצד השלישי. אתה מאשר כי אם תעניק הרשאה לגורם צד שלישי לבצע פעולות בשמך, ייתכן שנחשוף פרטים מסוימים אודות חשבון ה-PayPal שלך לגורם צד שלישי זה.

אתם רשאים להתיר לצדדים שלישיים ספקי שירותים המורשים על-פי החוק הרלוונטי (וככל שהשירות זמין):

 • לספק שירותי פרטי חשבון כדי לגשת לפרטים אודות החשבון שלך בשמך;
 • לאשר האם סכום הדרוש לביצוע עסקת תשלום מבוססת כרטיס זמין בחשבון שלך; או
 • לספק שירותי ייזום תשלום כדי ליזום תשלומים מהחשבון שלך בשמך.

הענקת הרשאה לצד שלישי כלשהו לגשת לחשבון ה-PayPal שלך בכל דרך אינה משחררת אותך מחובותיך בהתאם להסכם משתמש זה. את/ה אחראי/ת כלפינו בגין פעולות שאישרת לגורמי צד שלישי לבצע. איננו אחראים, ולא תקבל מאיתנו שיפוי, בגין חבויות כלשהן שנובעות מכל פעולה או מחדל של צד שלישי כאמור בקשר להרשאות שהענקת, בכפוף לזכויותיך החוקיות.

13.19 הערכה של האתר שלכם

אם אתם משלבים את שירותי PayPal או מפנים אליהם באתר שלכם, PayPal עשויה להשתמש בטכנולוגיות אוטומטיות (לדוגמה, סריקת אתר) כדי להעריך את האתר שלכם ולאסוף נתונים זמינים או נגישים לציבור במטרה לוודא את העמידה בדרישות הסכם זה ולהיאבק בפעילות זדונית או בפעילות הונאה.

בקשר לטכנולוגיות כאלה PayPal לא תאסוף את הנתונים האישיים של הלקוחות שלכם. עם זאת, ייתכנו פעמים שבהן נאסוף נתונים אישיים אודותיכם שתפרסמו באתרים שלכם. נתונים אישיים אלה יעובדו למטרות המתוארות בסעיף זה ויהיו כפופים להצהרת הפרטיות שלנו.

חזרה לראש הדף

 

14. ‏הגדרות.

 • 'פרופיל חשבון' - המיקום באתר שלנו שבו באפשרותכם, לאחר כניסה לחשבון, להציג את הפרופיל שלכם ולנהל אותו, לרבות הפרטים האישיים שלכם, פרטי שיטות התשלום שלכם, אישורי תשלומים שאושרו מראש, כלי המכירה שלכם והגדרות החשבון שלכם, לרבות העדפות לגבי הודעות והרשאות גישה ל-API‏.
 • 'חשבון' או 'חשבון PayPal' - חשבון PayPal אישי או עסקי.
 • 'הוספת כסף' או 'טעינה' - היכולת שלכם להעביר כסף מחשבון הבנק שלכם לחשבון ה-PayPal שלכם.
 • 'חברה מסונפת' - חברת PayPal Holdings Inc.‎ או חברה שהיא חברה בת ישירה או עקיפה של PayPal Holdings Inc.‎, או הקשורה בדרך אחרת אל PayPal דרך בעלות משותפת או שליטה.
 • 'מאשרים' או 'אישור' - הכוונה לאישור מפורש של קונה לבעל עסק לגבות תשלום מחשבון ה-PayPal של הקונה.
 • 'מדינות עם העברות אוטומטיות' - אלבניה, אלג'יריה, אנטיגואה וברבודה, ברבדוס, בליז, בוסניה והרצגובינה, דומיניקה, מצרים, פיג׳י, פולינזיה הצרפתית, גרנדה, מלאווי, קלדוניה החדשה, פלאו, סנט קיטס ונוויס, סנט לושה, איי סיישל, טרינידד וטובגו, איי טורקס וקייקוס.
 • 'העברות אוטומטיות' - משיכה של יתרת החשבון שלכם, המבוצעת על-ידי PayPal. אם החשבון שלכם רשום באחת מהמדינות עם 'העברה אוטומטית', נמשוך את יתרת החשבון שלכם באופן קבוע לכלי הפיננסי המקושר שלכם, בכפוף לתנאים ולהתניותהללו.
 • 'חשבון עסקי' - חשבון המשמש בעיקר לצורכי עסקים ולא לשימוש אישי, משפחתי או ביתי.
 • 'ימי עסקים' (למעט למטרת חלק 11(ב) בחוק שירותי התשלום) - ימי שני עד שישי, לא כולל חגים לאומיים רשמיים המוכרים בסינגפור. לעניין חלק 11 (ב) של חוק שירותי התשלומים, יום עסקים הוא כל יום בשבוע החל מ-00:00 עד 23:59.
 • 'הכחשת עסקה' - בקשה שקונה מגיש ישירות לחברת כרטיסי האשראי שלו או לבנק המנפיק את כרטיס האשראי שלו כדי לבטל תוקפו של תשלום כלשהו.
 • 'תביעה' היא ערעור על תשלום שמשתמש כלשהו מגיש ישירות ל-PayPal במרכז יישוב המחלוקות המקוון בהתאם לתכנית 'הגנת הקונה' של PayPal.
 • 'הסכם ישות מסחרית' - ההסכם שעל ישויות מסחריות להתקשר בו באופן ישיר מול מעבדי התשלומים של PayPal‏.
 • 'תשלום מסחרי' - כמוגדר במוצג א' (עמלות) שלהלן.
 • 'תקשורת' - כל הפרטים הקשורים לחשבון או לעסקה ש-PayPal מספקת לכם, לרבות: כל מדיניות שאתם מסכימים לה, לרבות עדכונים של אותה מדיניות; דוח שנתי; קבלות או אישורים על עסקאות; דוחות היסטוריית חשבון; וכן הצהרות מס שאנחנו מחויבים לספק לכם.
 • 'שירות לקוחות' - שירות תמיכת הלקוחות של PayPal, שניתן לגשת אליו באמצעות האינטרנט במרכז התמיכה של PayPal בכל עת, או על-ידי בטלפון ‎‎(402) 935-2050‎ (בארה"ב).
 • 'ימים' - ימים קלנדריים.
 • פירושם של המונחים 'נאמן נתונים' (או פשוט 'נאמן') ו'מעבד נתונים' (או פשוט 'מעבד') ו'בעל נתונים' תואם לפירושים שניתנו להם במסגרת חוקי ההגנה על נתונים.
 • 'חוקי ההגנה על נתונים' - הוראה ‎95/46/EC או תקנה (EU) 2016/679 ‏(GDPR) של האיחוד האירופי וכל התקנות או הכלים הקשורים האחרים, וכל חוק אחר להגנה על נתונים וכן תקנות, דרישות רגולטוריות וכללי התנהגות החלים על אספקת השירותים של החברה.
 • 'שיטות תשלום מוגדרות (ברירת מחדל)' - הסדר שבו PayPal משתמשת בשיטות התשלומים שלכם למימון עסקאות, אם לא בחרתם שיטת תשלום מועדפת.
 • 'מוצרים דיגיטליים' - מוצרים שנמסרים ונעשה בהם שימוש בצורה אלקטרונית.
 • 'מחלוקת' היא מחלוקת שמשתמש כלשהו מגיש ישירות ל-PayPal במרכז יישוב המחלוקות המקוון, בהתאם לתכנית 'הגנת הקונה' של PayPal.
 • 'המחאה אלקטרונית' - תשלום הממומן באמצעות חשבון הבנק של השולח אשר מוחזק במצב המתנה ואינו מועבר לנמען עד שמתקבל אישור לתשלום. כאשר שולחים כסף באמצעות המחאה אלקטרונית (eCheck), הכסף בדרך כלל מעוכב למשך ‎3-4 ימי עסקים. משך הזמן שהכסף מעוכב גדל אם התשלום נשלח מחשבון בנק הנמצא מחוץ לארה"ב.
 • 'טעות' - שגיאת עיבוד המתבצעת על-ידי PayPal או ספקיה, שבה החשבון שלכם מחויב או מזוכה בטעות.
 • 'רכיב חיוני' לעניין חוק שירותי התשלום כולל את הפריטים הבאים (אשר שימוש לרעה בהם על-ידי אדם בלתי-מורשה עלול להוות עסקה בלתי-מורשית), ומשמעותו:
  • הסיסמה או הקוד הסודי של חשבון ה-PayPal (כולל פרטי כניסה חד-פעמיים שנשלחו מ-PayPal) או שילוב של שם משתמש וסיסמה או של מספר טלפון וקוד סודי.
  • המכשיר שלכם שיש בו:
   • שירות One Touch זמין (שהוא שירות המאפשר כניסה מהירה יותר לחשבון ה-PayPal ללא צורך להזין שוב את הסיסמה עבור כל תשלום)
   • אישור כניסה לחשבון ה-PayPal שלכם באמצעות שירות של צד שלישי, כגון 'כניסה עם Google'‏; או
   • אימות ביומטרי מופעל (כגון טביעת אצבע);
  • שימו לב שייתכן שחלק מאפשרויות הכניסה לחשבון המפורטות לעיל לא יהיו זמינות לכם
 • 'עמלות' - הסכומים המצוינים במוצג א' (עמלות) של הסכם זה.
 • 'פרטים' - כל פרט לגבי החשבון ששאתם מספקים לנו, כולל, בין השאר, פרטים אישיים, מידע פיננסי או פרטים אחרים הקשורים אליכם או לעסק שלכם.
 • 'העברה מיידית' - תשלום הממומן באמצעות חשבון הבנק של השולח, שבו PayPal מזכה את המקבל באופן מיידי.
 • 'הפריט לא התקבל' - ערעור על תשלום מצד משתמש הטוען כי הפריט שנקנה לא התקבל.
 • 'בעל עסק' ו'מוכר' הם מונחים המשמשים לסירוגין לציון משתמש המוכר מוצרים ו/או שירותים ומשתמש בשירותי PayPal לקבלת תשלום.
 • 'תשלום זעיר עבור מוצרים דיגיטליים' - שירות PayPal המוצע לבעלי עסק מסוימים העומדים בדרישות אשר מוכרים מוצרים דיגיטליים, שמציע, בין השאר, תמחור לתשלום זעיר וכלים משולבים לאתרי אינטרנט.
 • 'תשלום ללא כניסה למערכת' - תשלום ב-PayPal המתבצע מבלי שהשולח צריך להיכנס לחשבונו.
 • 'שיטת תשלומים' פירושה שיטת התשלומים המשמשת למימון העסקה. ניתן להשתמש בשיטות התשלום הבאות למימון עסקאות (בכפוף לזמינות): יתרה, העברה מיידית, המחאה אלקטרונית, כרטיס אשראי וקודים לפדיון.
 • 'חוק שירותי תשלום' - חוק שירותי תשלום, תשע"ח-2019
 • 'תכנית 'הגנת הקונה' של PayPal' היא תכנית ההגנה ש-PayPal מציעה לקונים כמתואר בחלק 7, שהתנאים וההתניות שלה מוגדרים בדף תכנית 'הגנת הקונה' של PayPal.
 • 'תשלום PayPal ישיר' - תשלום המתבצע ישירות באמצעות כרטיס האשראי של הקונה ולא באמצעות חשבון PayPal, כגון תשלום המתבצע באמצעות תשלומי אינטרנט Pro‏.
 • 'PayPal Mobile' - שירות PayPal אשר מאפשר לשלוח ולקבל תשלומים באמצעות הטלפון הנייד.
 • תכנית 'הגנת המוכר של PayPal' היא תכנית ההגנה ש-PayPal מציעה למוכרים כמתואר בחלק 9, שהתנאים וההתניות שלה מוגדרים בדף תכנית 'הגנת המוכר' של PayPal.
 • 'שירותי PayPal'- כל המוצרים והשירותים שלנו וכל תכונה, טכנולוגיה ו/או פונקציונליות אחרת המוצעת על-ידינו באתר שלנו או בכל דרך אחרת.
 • 'PayPal', 'אנחנו', 'אנו' או 'שלנו' - PayPal Pte. Ltd.‎‏
 • 'נתונים אישיים' - משמעות המונח בהתאם לפירוש שניתן לו במסגרת חוקי ההגנה על הנתונים.
 • 'תשלום אישי' - תשלום לחבר או בן משפחה, כגון החלק שלכם בשכר דירה או חשבון על ארוחת ערב. לא ניתן להשתמש בתשלום אישי לשליחת מתנות. תשלום אישי אינו זמין ברוב המדינות.
 • 'מדיניות' או 'כללי מדיניות' - כל מדיניות או הסכם אחר בינכם לבין PayPal שהסכמתם להם באתר PayPal, או בקשר לשימוש שלכם בשירותי PayPal.
 • 'תשלום שאושר מראש ' - תשלום שבו מוענק למקבל התשלום אישור מראש לחייב ישירות את החשבון של השולח על בסיס חד-פעמי, קבוע או אקראי, בהתאם להסכם של מקבל התשלום עם השולח. תשלום שאושר מראש קרוי לפעמים 'מנוי', 'תשלום אוטומטי', 'חיוב אוטומטי' או 'הוראת קבע'.
 • 'שיטת תשלום מועדפת' - שיטת תשלום שבחרתם למימון תשלום כלשהו במקום שיטות התשלום המוגדרות (ברירת מחדל).
 • 'קוד פדיון' - רצף אותיות, מספרים ו/או סימנים המופיע על שוברי מתנה, שוברי מבצע או הצעות מבצע אחרות ומשמש לקבלת הטבות.
 • 'עתודה' - אחוז מהכסף שהתקבל בחשבון שלכם שאותו אנו מעכבים לצורך הגנה מפני הסיכון לביטולים, להכחשות עסקה, לתביעות או לכל חבות אחרת הקשורה לחשבון ו/או לשימוש שלכם בשירותי PayPal‏.
 • 'פעילויות מוגבלות' - הפעילויות המתוארות בחלק 10 של הסכם זה.
 • 'ביטול' - מצב שבו PayPal מבטלת תשלום שקיבלתם מהסיבות הבאות: (1) תוקפו בוטל על-ידי הבנק של השולח, (2) הוא נשלח אליכם בטעות על-ידי PayPal, החברות המסונפות לה או כל חברה בת ישירה או עקיפה של PayPal‏, (3) לשולח התשלום לא היה אישור לשלוח את התשלום (לדוגמה: השולח השתמש בכרטיס אשראי גנוב), (4) קיבלתם את התשלום עבור פעילויות המפרות הסכם זה, את מדיניות השימוש הנאות של PayPal או כל מדיניות אחרת, או (5) PayPal‏ הכריעה נגדכם בתביעה.
 • 'מוכר' - ראו את ההגדרה 'בעל עסק'.
 • 'שונה משמעותית מהתיאור' פירושו פריט ששולם באמצעות PayPal אבל התקבל כשהוא שונה משמעותית מהתיאור.
 • 'שינוי מהותי' - שינוי בתנאי הסכם זה המצמצם את זכויותיכם או מרחיב את תחומי האחריות שלכם.
 • 'טעינה' - ראו את ההגדרה "הוספת כסף".
 • 'דף פרטי עסקה' - הדף באתר PayPal שכותרתו 'פרטי העסקה', שבו מוצגים פרטים על העסקה. דף זה נגיש מהעסקה הספציפית בחשבון שלכם באתר PayPal‏.
 • 'עסקה בלתי-מורשית' מוגדרת בחלק 8.1 של הסכם זה.
 • 'משתמש' - כל אדם או ישות המשתמשים בשירותי PayPal, כולל אתכם.
 • 'חשבון מאומת' - מצב חשבון שמשקף את העובדה ש-PayPal וידאה שלבעל חשבון יש שליטה חוקית באחת או יותר משיטות התשלום שלו. מצב 'חשבון מאומת' אינו מהווה המלצה על משתמש או ערובה בנוגע להתנהלות העסקית של המשתמש.
 • 'תשלום במסוף וירטואלי' - תשלום המעובד על-ידי PayPal באמצעות תהליכי המסוף הווירטואלי, הממומן ישירות באמצעות כרטיס אשראי ולא באמצעות חשבון.

חזרה לראש הדף

 

מוצג א - עמלות.

1. סקירה כללית. PayPal גובה את העמלות הבאות:

 1. עמלת תשלום מסחרי.
 2. עמלות נוספות:
  • עמלת המרת מטבע;
  • עמלה על משיכת היתרה שלכם;
  • עמלת המחאה אלקטרונית;
  • עמלת מחלוקת;
  • עמלת אישור כרטיס אשראי; וכן
  • עמלת בקשת רשומות.
 3. עמלות עבור קטגוריות תמחור אחרות:
  • עמלת תשלום זעיר;
  • עמלת תשלום זעיר עבור מוצרים דיגיטליים;
  • עמלה על תשלום Payouts של PayPal (לשעבר "תשלום המוני");
  • עמלת תשלום אישי; וכן

2. עמלת תשלום מסחרי.

תשלום מסחרי כולל את התשלומים הבאים:

 • תשלום על מכירת מוצרים או שירותים;
 • תשלום שהתקבל לאחר שהמוכר השתמש בתגית 'בקש תשלום' באתר PayPal; או
 • תשלום שנשלח אל בית עסק או כל ישות מסחרית או ישות ללא מטרת רווח אחרת או התקבל על-ידם.

פעילות

מדינה/אזור

עמלת תשלומים מסחרית

קבלת תשלומים מסחריים

ישראל

תשלומים מקומיים:

תעריף רגיל:

3.4% + עמלה קבועה

תשלומים בינלאומיים:

ראו את הטבלה שלהלן.

עמלה קבועה

כל המדינות

מטבע:

עמלה:

דולר אוסטרלי:

‎$0.30 דולר אוסטרלי

ריאל ברזילאי:

‎R$0.60‎‏ ריאל ברזילאי

דולר קנדי:

‎$0.30 ‏ דולר קנדי

קורונה צ'כית:

‎10.00‏ קורונה צ׳כית

קרונה דנית:

‎2.60‏ קרונה דנית

אירו:

‎€0.35 אירו

דולר הונג קונגי:

‎$2.35‏ דולר הונג קונגי

פורינט הונגרי:

‎90.00‏ פורינט הונגרי

שקל ישראלי חדש:

‎1.20‏ ש"ח

ין יפני:

‎¥40.00‏ ין יפני

רינגיט מלזי:

‎2.00 רינגיט מלאזי

פזו מקסיקני:

‎4.00 פזו מקסיקני

דולר ניו זילנדי:

‎$0.45‏ דולר ניו זילנדי

קרונה נורווגית:

‎2.80‏ קרונה נורווגית

פזו פיליפיני:

‎15.00 פזו פיליפיני

זלוטי פולני:

‎1.35‏ זלוטי פולני

רובל רוסי:

‎10‏ רובל רוסי

דולר סינגפורי:

‎$0.50‏ דולר סינגפורי

קרונה שוודית:

‎3.25 ‏קרונה שבדית

פרנק שוויצרי:

‎0.55‏ פרנק שוויצרי

דולר טאיוואני חדש:

‎$10.00 דולר טאיוואני חדש

בהט תאילנדי:

‎11.00 בהט תאילנדי

לירה שטרלינג:

‎£0.20‏ ליש"ט

דולר אמריקני:

‎$0.30 דולר אמריקני

 • קבלת תשלומים מסחריים בינלאומיים.
  העמלה עבור קבלת תשלומים מקומיים חלה בנוסף לעמלה הנוספת המבוססת על אחוזים עבור תשלומים בינלאומיים.
 • העמלה המשתנה הנוספת המבוססת על אחוזים עבור תשלומים מסחריים בינלאומיים תלויה במדינה/באזור של הקונה, וגדלה לפי האחוזים המצוינים למטה:

פעילות

מדינת המגורים/אזור המגורים של המוכר

מדינת המגורים/אזור המגורים של הקונה

עמלה

קבלת תשלומים
מסחריים
בינלאומיים

ישראל

ארצות הברית, קנדה, צפון אירופה*

אירופה I**:

+1%

כל המדינות האחרות:

+2%


* צפון אירופה: דנמרק, איי פארו, פינלנד (כולל איי אולנד), גרינלנד, איסלנד, נורווגיה, שוודיה.

** אירופה I: אוסטריה, בלגיה, קפריסין, אסטוניה, צרפת (כולל גיאנה הצרפתית, גוואדלופ, מרטיניק, ראוניון ומאיוט), גרמניה, יוון, אירלנד, איטליה, לוקסמבורג, מלטה, מונקו, מונטנגרו, הולנד, פורטוגל, סן מרינו, סלובקיה, סלובניה, ספרד, בריטניה (כולל איי התעלה והאי מאן), קריית הוותיקן.

4. עמלות נוספות.

פעילות

עמלות נוספות

המרת מטבע

מדינה/אזור:

עמלה הנכללת בשער החליפין הרלוונטי לעסקה:

ישראל

2.5%

‏PayPal תחיל מטבע על כרטיס האשראי שלכם, בהתאם למידע שנמצא ברשותה של PayPal. בנוסף, אנו עשויים לאפשר לכם לבחור את המטבע ש-PayPal תחיל על כרטיס האשראי שלכם, אשר עשוי להיות שונה מהמטבע שהוגדר במקור עבור כרטיס האשראי שלכם על-ידי PayPal. במקרה שבו אתם בוחרים את מטבע כרטיס האשראי שלכם, PayPal תפעל בהתאם למידע שסיפקתם. אתם מסכימים ומאשרים כל המרת מטבע ומסכימים לכל העמלות החלות, באמצעות PayPal או על-ידי חברת כרטיס האשראי שלכם, אשר ייגזרו מהמטבע ש-PayPal החילה על כרטיס האשראי שלכם.

כאשר נדרשת המרת מטבע, היא תושלם לפי שער החליפין של העסקה שקבענו להמרת המטבע הרלוונטי. שער החליפין של העסקה מותאם על בסיס קבוע וכולל עמלת המרת מטבע המיושמת ונשמרת על-ידנו בהתאם לשער חליפין בסיסי כדי ליצור את התעריף הרלוונטי להמרה שלכם. שער החליפין הבסיסי מבוסס על התעריפים בשווקי המטבע הסיטונאיים ביום ההמרה או ביום העסקים הקודם; לחלופין, אם נדרש על-פי חוק או תקנה, השער נקבע בהתאם לתעריפים הנקבעים על ידי הממשלה הרלוונטית. שער החליפין של עסקה, החל על ההמרה שלכם, עשוי לחול באופן מיידי וללא התרעה מוקדמת. ייתכן ויתאפשר לכם (בהתאם למדינת המגורים/לאזור המגורים שלכם ולסוג שיטת התשלום) לבטל את המרת המטבע לפני שתשלימו את העסקה על-ידי בחירה ב'אפשרויות המרה אחרות' בדף 'בחנו את הפרטים שלכם' במהלך התשלום בקופה.


כאשר מוצעת המרת מטבע בנקודת המכירה על-ידי PayPal, יוצג בפניכם שער החליפין שיחול על העסקה לפני שתמשיכו באישור עסקת התשלום. על-ידי המשך אישור עסקת התשלום אתם מסכימים להמרת המטבע על בסיס שער החליפין. כאשר מוצעת המרת מטבע בנקודת מכירה על-ידי בעל עסק ולא על-ידי PayPal ואתם בוחרים לאשר את עסקת התשלום על בסיס שער החליפין והחיובים של בעל העסק, לא תהיה ל-PayPal כל חבות ביחס להמרת מטבע זו.


במקרה שבו התשלום שלכם ממומן באמצעות כרטיס חיוב (דביט) או כרטיס אשראי וכולל המרת מטבע באמצעות PayPal, אתם מסכימיםֿ ומאשרים ל-PayPal להמיר את המטבע במקום או בנוסף לחברת כרטיס האשראי או כרטיס החיוב שלכם.

משיכת היתרה שלכם

שיטת משיכה:

עמלה:

משיכות שביצעתם לחשבון הבנק שלכם בארה"ב.

עמלת משיכה

$35 דולר אמריקאי לכל משיכה

משיכות שביצעתם לחשבון הבנק המקומי שלכם.


מטבע

עמלת משיכה

ש"ח

חינם במקרה של משיכה בסכום שהוא ₪1,000.00 ומעלה

ש"ח

₪8.00 במקרה של משיכה בסכום שהוא פחות מ-₪1,000.00

אם תמשכו את היתרה במטבע שאינו המטבע שבו נקובה היתרה בחשבון שלכם, תחויבו בנוסף בעמלות המרת מטבע, כמפורט לעיל.

משיכות שמתבצעות לכרטיס האשראי שלכם.

העמלה הבאה חלה בכל משיכה, בהתאם למטבע שבו נקוב כרטיס האשראי (בהתאם למידע שנמצא ברשותה של PayPal במועד המשיכה, כולל בחירת המטבע על-ידיכם, כאשר אפשרות זו זמינה).

מטבע

עמלה

אפגני

‎525.00 AFN

לק אלבני

‎552.00 ALL

דינר אלג'ירי

‎600.00 DZD

קוואנזה אנגולי

‎2466.00 AOA

פזו ארגנטינאי

‎8.00 ARS

דראם ארמני

‎2625.00 AMD

פלורין ארובי

‎9.00 AWG

דולר אוסטרלי

‎7.00 AUD

מאנאט אזרבייג'ני

‎8.50 AZN

דולר בהאמי

‎5.00 BSD

דינר בחרייני

‎2.00 BHD

בלבואה

‎5.00 PAB

טאקה בנגלדשי

‎440.00 BDT

דולר ברבדוס

‎10.00 BBD

דולר בליזי

‎10.00 BZD

דולר ברמודי

‎5.00 BMD

נגולטרום של בהוטן

‎355.00 BTN

בוליביאנו

‎35.00 BOB

פולה של בוטסואנה

‎54.00 BWP

ריאל ברזילאי

‎10.00 BRL

דולר של ברוניי

‎7.00 BND

לב בולגרי

‎7.00 BGN

פרנק בורונדי

‎9449.00 BIF

אשקודו של קאבו ורדה

‎497.00 CVE

דולר קנדי

‎6.00 CAD

דולר איי קיימן

‎4.00 KYD

פרנק מרכז אפריקה BEAC

‎2956.00 XAF

פרנק מרכז אפריקה

‎2700.00 XOF

פזו צ'יליאני

‎2400.00 CLP

פרנק של קומורו

‎2218.00 KMF

קורדובה אורו

‎171.00 NIO

פזו קולומביאני

‎16658.00 COP

פרנק קונגולזי

‎8452.00 CDF

מארק סחיר

‎9.00 BAM

קולון קוסטה ריקני

‎2816.00 CRC

פאונד קפריסאי

‎2.40 CYP

קורונה צ'כית

‎110.00 CZK

דלסי

‎256.00 GMD

קרונה דנית

‎30.00 DKK

דינר

‎278.00 MKD

פרנק ג'יבוטי

‎889.00 DJF

פזו דומיניקני

‎267.00 DOP

דונג

‎57937.00 VND

דולר מזרח קריבי

‎14.00 XCD

לירה מצרית

‎79.00 EGP

נאקפה אריתריאי

‎75 ERN

קרון אסטוני

‎60.00 EEK

ביר אתיופי

‎160.00 ETB

Euro

‎4.00 EUR

פאונד של איי פוקלנד

‎2.00 FKP

דולר פיג'י

‎5.00 FJD

סדי גאני

‎31.25 GHS

פאונד של גיברלטר

‎4.00 GIP

גוארני

‎16312.00 PYG

פרנק גינאי

‎47695.00 GNF

דולר גיאני

‎1043.00 GYD

גורד של האיטי

‎500.00 HTG

דולר הונג קונגי

‎40.00 HKD

הריבניה

‎122.00 UAH

פורינט הונגרי

‎1000.00 HUF

קרונה איסלנדית

‎340.00 ISK

רופי הודי

‎200.00 INR

דינר עירקי

‎7250.00 IQD

שקל ישראלי חדש

‎22.00 ILS

ין יפני

‎610.00 JPY

דולר ג'מייקני

‎670.00 JMD

דינר ירדני

‎3.60 JOD

שילינג קנייתי

‎504.00 KES

קינה

‎17.00 PGK

קיפ

‎44392.00 LAK

דינר כוויתי

‎5.00 KWD

קוואצ'ה

‎1842.00 MWK

סום קירגיזי

‎425.00 KGS

לארי

‎14.00 GEL

לטס לטבי

‎3.00 LVL

לירה לבנונית

‎7600.00 LBP

ליאון

‎49324.00 SLL

למפירה

‎123.00 HNL

לוטי של לסוטו

‎80.00 LSL

דולר ליברי

‎750.00 LRD

לילנגני

‎72.00 SZL

ליטאס ליטאי

‎14.00 LTL

פטקה של מקאו

‎40.00 MOP

רינגיט מלזי

‎20.00 MYR

אריארי מלגשי

‎18259.00 MGA

לירה מלטזית

‎1.80 MTL

אואוגויה מאוריטני

‎180.00 MRU

רופי של מאוריציוס

‎183.00 MUR

פזו מקסיקני

‎60.00 MXN

לאו מולדובני

‎88.00 MDL

דירהם מרוקני

‎48.00 MAD

מטיקל מוזמביני

‎375.00 MZN

צ'אט של מיאנמר

‎9000.00 MMK

נאירה

‎1812.00 NGN

דולר נמיבי

‎72.00 NAD

רופי נפאלי

‎571.00 NPR

גילדר האנטילים ההולנדיים

‎8.00 ANG

דולר טאיוואני חדש

‎175.00 TWD

דולר ניו זילנדי

‎8.00 NZD

קרונה נורווגית

‎32.00 NOK

נואבו סול

‎17.00 PEN

ריאל עומאני

‎2.00 OMR

פאנגה

‎11.00 TOP

רופי פקיסטני

‎900.00 PKR

פזו פיליפיני

‎250.00 PHP

זלוטי פולני

‎16.00 PLN

ריאל קטארי

‎18.00 QAR

קצאל

‎38.00 GTQ

ראנד

‎40.00 ZAR

ריאל

‎20600.00 KHR

לאו רומני

‎12.00 RON

רופייה

‎77.00 MVR

רופיה

‎46000.00 IDR

רובל רוסי

‎150.00 RUB

פרנק רואנדי

‎5000.00 RWF

פאונד סנט הלני

‎4.00 SHP

קולון סלוודורי

‎45.00 SVC

דוברה של סאו טומה ופרינסיפה

‎110.00 STN

ריאל סעודי

‎19.00 SAR

דינר סרבי

‎530.00 RSD

רופי סיישלי

‎68.00 SCR

דולר סינגפורי

‎8.00 SGD

קורונה סלובקית

‎140.00 SKK

דולר איי שלמה

‎41.00 SBD

שילינג סומלי

‎2898.00 SOS

סומוני

‎52.00 TJS

רופי סרי לנקי

‎907.00 LKR

דולר סורינאמי

‎37.00 SRD

קרונה שוודית

‎35.00 SEK

פרנק שוויצרי

‎6.50 CHF

טאלה

‎13.00 WST

שילינג טנזני

‎11520.00 TZS

טנגה

‎1887.00 KZT

בהט תאילנדי

‎200.00 THB

דולר טרינידדי

‎34.00 TTD

טוגרוג

‎13735.00 MNT

דינר טוניסאי

‎13.00 TND

לירה טורקית

‎70.00 TRY

מאנאט טורקמני

‎20.00 TMT

שילינג אוגנדי

‎18388.00 UGX

דירהם איחוד האמירויות הערביות

‎20.00 AED

לירה שטרלינג בריטית

‎3.00 GBP

דולר אמריקאי

‎5.00 USD

פזו אורוגוואי

‎100.00 UYI/UYU

סום אוזבקי

‎60,000.00 UZS

ואטו

‎582.00 VUV

בוליבר ונצואלי

‎30,000,000.00 VES

וון

‎5830.00 KRW

ריאל תימני

‎1252.00 YER

יואן רנמינבי

‎35.00 CNY

קוואצ'ה זמבי

‎107.50 ZMW

אם תמשכו את היתרה במטבע שאינו זה שבו נקובה יתרת חשבונכם, תחויבו בנוסף בעמלות המרת מטבע, כפי שצוין לעיל.

קבלת המחאות אלקטרוניות (eChecks)

עבור מוכרים במדינות הרשומות להלן, משולמת עמלה מרבית לכל תשלום עבור קבלת תשלום הממומן בהמחאה אלקטרונית, כפי שמופיע בהמשך. התקרה תלויה במטבע התשלום:

סין, הונג קונג (אזור מנהלי מיוחד, סין), אינדונזיה, קוריאה, מלזיה, ניו זילנד, הפיליפינים, סינגפור, טאיוואן, תאילנד ווייטנאם

אלבניה, אנדורה, בוסניה והרצגובינה, קרואטיה, גאורגיה, איסלנד, מולדובה, מונקו, סרביה

מטבע:

עמלה:

דולר אוסטרלי:

‎50.00‏ דולר אוסטרלי

ריאל ברזילאי:

‎75.00 ‏ריאל ברזילאי

דולר קנדי:

‎45.00‏ דולר קנדי

קורונה צ'כית:

‎850.00 קרונה צ׳כית‏

קרונה דנית:

‎250.00 ‏ קרונה דנית

אירו:

‎35.00 אירו

דולר הונג קונגי:

‎330.00‏ דולר הונג קונגי

פורינט הונגרי:

‎9,250‏ פורינט הונגרי

שקל ישראלי חדש:

‎160.00‏ ש"ח

ין יפני:

‎4,000‏ ין יפני

רינגיט מלזי:

‎150.00‏ רינגיט מלזי

פזו מקסיקני:

‎540.00‏ פזו מקסיקני

דולר ניו זילנדי:

‎60.00 דולר ניו זילנדי

קרונה נורווגית:

‎270.00 ‏קרונה נורווגית

פזו פיליפיני:

‎1,900.00‏ פזו פיליפיני

זלוטי פולני:

‎140.00 ‏זלוטי פולני

רובל רוסי:

‎1,400.00‏ רובל רוסי

דולר סינגפורי:

‎60.00‏ דולר סינגפורי

קרונה שוודית:

‎320.00‏ קרונה שבדית

פרנק שוויצרי:

‎50.00 פרנק שוויצרי

דולר טאיוואני חדש:

‎1,350.00‏ דולר טאיוואני חדש

בהט תאילנדי:

‎1,400.00‏ בהט תאילנדי

לירה שטרלינג:

‎30.00 ‏ליש"ט

דולר אמריקני:

‎45.00‏ דולר אמריקני

עמלת מחלוקת;

ראו חלק 11.1 (ה) לקבלת פרטים על עמלות המחלוקת והמקרים שבהם הן חלות.

עמלות מחלוקת סטנדרטיות

מטבע

עמלת מחלוקת

מטבע

עמלת מחלוקת

דולר אוסטרלי:

$12 דולר אוסטרלי

פזו מקסיקני:

160 פזו מקסיקני

ריאל ברזילאי:

R$35 ריאל ברזילאי

דולר ניו זילנדי:

$13 דולר ניו זילנדי

דולר קנדי:

$10 דולר קנדי

קרונה נורווגית:

75 קרונה נורווגית

קורונה צ'כית:

185 קרונה צ׳כית

פזו פיליפיני:

405 פזו פיליפיני

קרונה דנית:

55 קרונה דנית

זלוטי פולני:

30 זלוטי פולני

אירו:

7 אירו

דולר סינגפורי:

$11 דולר סינגפורי

דולר הונג קונגי:

65 דולר הונג קונגי

קרונה שוודית:

75 קרונה שבדית

פורינט הונגרי:

2450 פורינט הונגרי

פרנק שוויצרי:

8 פרנק שוויצרי

רופי הודי:

580 רופי הודי

דולר טאיוואני חדש:

$250 דולר טאיוואני חדש

שקל ישראלי חדש:

30 ש"ח

בהט תאילנדי:

250 בהט תאילנדי

ין יפני:

¥870 ין יפני

לירה שטרלינג:

£6 ליש"ט

רינגיט מלזי:

35 רינגיט מלזי

דולר אמריקני:

$8 דולר אמריקני

עמלות מחלוקת בהיקף גבוה

מטבע

עמלת מחלוקת

מטבע

עמלת מחלוקת

דולר אוסטרלי:

$24 דולר אוסטרלי

פזו מקסיקני:

320 פזו מקסיקני

ריאל ברזילאי:

R$70 ריאל ברזילאי

דולר ניו זילנדי:

$26 דולר ניו זילנדי

דולר קנדי:

$20 דולר קנדי

קרונה נורווגית:

150 קרונה נורווגית

קורונה צ'כית:

370 קרונה צ׳כית

פזו פיליפיני:

810 פזו פיליפיני

קרונה דנית:

110 קרונה דנית

זלוטי פולני:

60 זלוטי פולני

אירו:

14 אירו

דולר סינגפורי:

$22 דולר סינגפורי

דולר הונג קונגי:

130 דולר הונג קונגי

קרונה שוודית:

150 קרונה שבדית

פורינט הונגרי:

4900 פורינט הונגרי

פרנק שוויצרי:

‎16‏ פרנק שוויצרי

רופי הודי:

1160 רופי הודי

דולר טאיוואני חדש:

$500 דולר טאיוואני חדש

שקל ישראלי חדש:

60 ש"ח

בהט תאילנדי:

500 בהט תאילנדי

ין יפני:

¥1740 ין יפני

לירה שטרלינג:

£12 ליש"ט

רינגיט מלזי:

70 רינגיט מלזי

דולר אמריקני:

$16 דולר אמריקני

אישור כרטיס אשראי

מטבע:

עמלה:

דולר אוסטרלי:

‎$2.00 ‎‏ דולר אוסטרלי

ריאל ברזילאי:

‎R$4.00 ‏ריאל ברזילאי

דולר קנדי:

‎ $2.45‎‏דולר קנדי

קורונה צ'כית:

50.00 קרונה צכית

קרונה דנית:

12.50 קרונה דנית

אירו:

‎1.50‏ אירו

דולר הונג קונגי:

‎$15.00‎‏ דולר הונג קונגי

פורינט הונגרי:

400.00 פורינט הונגרי

שקל ישראלי חדש:

8.00 ש"ח

ין יפני:

‎¥200.00‏ ין יפני

רינגיט מלזי:

10.00 רינגיט מלזי

פזו מקסיקני:

‎20.00‏ פזו מקסיקני

דולר ניו זילנדי:

‎$3.00‏ דולר ניו זילנדי

קרונה נורווגית:

15.00 קרונה נורווגית

פזו פיליפיני:

100.00 פזו פיליפיני

זלוטי פולני:

‎6.50‏ זלוטי פולני

רובל רוסי:

‎60‏ רובל רוסי

דולר סינגפורי:

‎$3.00‏ דולר סינגפורי

קרונה שוודית:

15.00 קרונה שוודית

פרנק שוויצרי:

3.00 פרנק שוויצרי

דולר טאיוואני חדש:

‎$70.00 ‎‏ דולר טאיוואני חדש

בהט תאילנדי:

‎70.00 בהט תאילנדי

לירה שטרלינג:

‎£1.00‏ ליש"ט

דולר אמריקני:

‎$1.95‏ דולר אמריקני

במקרים מסוימים, PayPal עשויה לבקש מכם לאמת את בעלותכם על כרטיס האשראי. לשם כך, PayPal מבצעת חיוב בכרטיס האשראי שלכם ולאחר מכן מבקשת מכם לאמת את הקוד המשויך לחיוב. סכום זה יוחזר כאשר תשלימו בהצלחה את תהליך האימות של כרטיס האשראי.

עמלה לבקשת רשומות

‎$10.00 דולר סינגפורי (לפריט), או שווה-ערך במטבע אחר.

לא נחייב אתכם עבור רשומות שהבקשה עבורם הוגשה בנוגע לטענה שנעשתה בתום לב על טעות שחלה בחשבונכם.

5. ‏ עמלות עבור קטגוריות תמחור אחרות

 • תמחור תשלומים זעירים. PayPal מציעה שתי תוכניות לתמחור תשלומים זעירים: (1) עמלות תשלומים זעירים; וכן (2) עמלות תשלומים זעירים עבור מוצרים דיגיטליים.
  (1) עמלות תשלומים זעירים. אם נרשמתם לעמלות תשלומים זעירים, העמלות הבאות חלות על כל התשלומים המסחריים שתקבלו. אם ברשותכם הן חשבון הכולל עמלות תשלומים זעירים והן חשבון הכולל תמחור רגיל, אתם אחראים על ניתוב נכון של התשלומים שלכם לחשבון המתאים; לאחר עיבוד עסקה באמצעות החשבון שבחרתם, לא תוכלו לבקש לעבד את העסקה באמצעות חשבון אחר.

  פעילות

  מדינה/אזור

  עמלת תשלומים זעירים

  קבלת תשלומים מסחריים

  כל המדינות (שבהן זמינות עמלות תשלומים זעירים)

  תשלומים מקומיים:

  5% + עמלה קבועה על תשלומים זעירים

  תשלומים בינלאומיים:

  6% + עמלה קבועה על תשלומים זעירים

  עמלה קבועה על תשלומים זעירים

  כל המדינות שבהן האפשרות זמינה

  מטבע:

  עמלה:

  דולר אוסטרלי:

  ‎$0.05‏ דולר אוסטרלי

  ריאל ברזילאי:

  ‎R$0.10‏ ריאל ברזילאי

  דולר קנדי:

  ‎$0.05‏ דולר קנדי

  קורונה צ'כית:

  ‎1.67‏ קרונה צ׳כית

  קרונה דנית:

  ‎0.43‏ קרונה דנית

  אירו:

  ‎0.05‏ אירו

  דולר הונג קונגי:

  ‎$0.39‏ דולר הונג קונגי

  פורינט הונגרי:

  ‎15.00‏ פורינט הונגרי

  שקל ישראלי חדש:

  ‎0.20‏ ש"ח

  ין יפני:

  ‎¥7.00‏ ין יפני

  רינגיט מלזי:

  ‎0.20‏ רינגיט מלזי

  פזו מקסיקני:

  ‎$0.55‏ פזו מקסיקני

  דולר ניו זילנדי:

  ‎$0.08‏ דולר ניו זילנדי

  קרונה נורווגית:

  ‎0.47‏ קרונה נורווגית

  פזו פיליפיני:

  ‎2.50‏ פזו פיליפיני

  זלוטי פולני:

  ‎0.23‏ זלוטי פולני

  רובל רוסי:

  ‎2.00‏ רובל רוסי

  דולר סינגפורי:

  ‎$0.08 דולר סינגפורי ‏

  קרונה שוודית:

  ‎0.54‏ קרונה שבדית

  פרנק שוויצרי:

  ‎0.09‏ פרנק שוויצרי

  דולר טאיוואני חדש:

  ‎2.00‏ דולר טאיוואני חדש

  בהט תאילנדי:

  ‎1.80‏ בהט תאילנדי

  לירה שטרלינג:

  ‎£0.05‏ ליש"ט

  דולר אמריקני:

  ‎$0.05‏ דולר אמריקני

  (2) עמלות תשלומים זעירים עבור מוצרים דיגיטליים. אם תגישו בקשה ותעמדו בדרישות לתשלומים זעירים עבור מוצרים דיגיטליים, אזי עבור כל עסקה הכוללת מוצרים דיגיטליים בלבד, אתם מסכימים לשלם (1) את עמלות התשלום המסחרי המתוארות בחלק 2 לעיל או (2) את עמלות התשלומים הזעירים עבור מוצרים דיגיטליים, לפי התעריף שמביא לחיוב הנמוך יותר על העסקה.

  פעילות

  מדינה/אזור

  עמלת תשלומים זעירים עבור מוצרים דיגיטליים

  קבלת תשלומים זעירים עבור מוצרים דיגיטליים

  כל המדינות (שבהן תשלומים זעירים עבור מוצרים דיגיטליים זמינים)

  תשלומים מקומיים:

  5% + עמלה קבועה על תשלומים זעירים

  תשלומים בינלאומיים:

  5.5% + עמלה קבועה על תשלומים זעירים

  עמלה קבועה על תשלומים זעירים

  כל המדינות שבהן האפשרות זמינה

  מטבע:

  עמלה:

  דולר אוסטרלי:

  ‎$0.05‏ דולר אוסטרלי

  ריאל ברזילאי:

  ‎R$0.10‏ ריאל ברזילאי

  דולר קנדי:

  ‎$0.05‏ דולר קנדי

  קורונה צ'כית:

  ‎1.67‏ קרונה צ׳כית

  קרונה דנית:

  ‎0.43‏ קרונה דנית

  אירו:

  ‎0.05‏ אירו

  דולר הונג קונגי:

  ‎$0.39‏ דולר הונג קונגי

  פורינט הונגרי:

  ‎15.00‏ פורינט הונגרי

  שקל ישראלי חדש:

  ‎0.20‏ ש"ח

  ין יפני:

  ‎¥7.00‏ ין יפני

  רינגיט מלזי:

  ‎0.20‏ רינגיט מלזי

  פזו מקסיקני:

  ‎$0.55‏ פזו מקסיקני

  דולר ניו זילנדי:

  ‎$0.08‏ דולר ניו זילנדי

  קרונה נורווגית:

  ‎0.47‏ קרונה נורווגית

  פזו פיליפיני:

  ‎2.50‏ פזו פיליפיני

  זלוטי פולני:

  ‎0.23‏ זלוטי פולני

  רובל רוסי:

  ‎2.00‏ רובל רוסי

  דולר סינגפורי:

  ‎$0.08 דולר סינגפורי ‏

  קרונה שוודית:

  ‎0.54‏ קרונה שבדית

  פרנק שוויצרי:

  ‎0.09‏ פרנק שוויצרי

  דולר טאיוואני חדש:

  ‎2.00‏ דולר טאיוואני חדש

  בהט תאילנדי:

  ‎1.80‏ בהט תאילנדי

  לירה שטרלינג:

  ‎£0.05‏ ליש"ט

  דולר אמריקני:

  ‎$0.05‏ דולר אמריקני

  • עמלה על תשלום Payouts של PayPal.

   פעילות

   מדינה/אזור

   עמלת תשלום Payouts

   שליחת תשלום Payouts של PayPal

   ישראל,

   תשלומים מקומיים:

   ‎2% מהתשלום עד לעמלה מרבית על תשלום Payouts של PayPal לכל מקבל, כמפורט להלן**.

   תשלומים בינלאומיים:

   ‎2% מהתשלום עד לעמלה מרבית על תשלום Payouts של PayPal לכל מקבל, כמפורט להלן***.

   ** עמלה מרבית על תשלום Payouts של PayPal עבור תשלומים מקומיים מהמדינות הבאות: אלבניה, אנדורה, בוסניה והרצגובינה, קרואטיה, גאורגיה, איסלנד, ישראל, מולדובה, מונקו, סרביה, אוקראינה

   מטבע:

   העמלה המרבית לכל מקבל:

   דולר אוסטרלי:

   ‎$16‎‏ דולר אוסטרלי

   ריאל ברזילאי:

   ‎R$24 ריאל ברזילאי

   דולר קנדי:

   $14 דולר קנדי

   קורונה צ'כית:

   ‎280‏ קרונה צ׳כית

   קרונה דנית:

   ‎84‏ קרונה דנית

   אירו:

   ‎12‏ אירו

   דולר הונג קונגי:

   ‎$110‏ דולר הונג קונגי

   פורינט הונגרי:

   ‎3,080‏ פורינט הונגרי

   שקל ישראלי חדש:

   ‎50‏ ש"ח

   ין יפני:

   ‎¥1200‎‏ ין יפני

   רינגיט מלזי:

   ‎50‏ רינגיט מלזי

   פזו מקסיקני:

   ‎170‏ פזו מקסיקני

   דולר ניו זילנדי:

   ‎$20‏ דולר ניו זילנדי

   קרונה נורווגית:

   ‎90‏ קרונה נורווגית

   פזו פיליפיני:

   ‎640‏ פזו פיליפיני

   זלוטי פולני:

   ‎46‏ זלוטי פולני

   רובל רוסי:

   ‎480‏ רובל רוסי

   דולר סינגפורי:

   ‎$20‏ דולר סינגפורי

   קרונה שוודית:

   ‎100‏ קרונה שבדית

   פרנק שוויצרי:

   ‎16‏ פרנק שוויצרי

   דולר טאיוואני חדש:

   ‎440‏ דולר טאיוואני חדש

   בהט תאילנדי:

   ‎460‏ בהט תאילנדי

   לירה שטרלינג:

   ‎£10‏ ליש"ט

   דולר אמריקני:

   ‎$14‎‏ דולר אמריקני

   *** עמלה מרבית על תשלום Payouts של PayPal עבור תשלומים בינלאומיים מהמדינות הבאות: אלבניה, אנדורה, בוסניה והרצגובינה, קרואטיה, גאורגיה, איסלנד, ישראל, מולדובה, מונקו, סרביה, אוקראינה

   מטבע:

   העמלה המרבית לכל מקבל:

   דולר אוסטרלי:

   ‎$100‏ דולר אוסטרלי

   ריאל ברזילאי:

   ‎R$150‎‏ ריאל ברזילאי

   דולר קנדי:

   ‎$90‎‏ דולר קנדי

   קורונה צ'כית:

   ‎1700‏ קרונה צ׳כית

   קרונה דנית:

   ‎500‏ קרונה דנית

   אירו:

   ‎70‏ אירו

   דולר הונג קונגי:

   ‎$660 דולר הונג קונגי

   פורינט הונגרי:

   ‎18,500‏ פורינט הונגרי

   שקל ישראלי חדש:

   ‎320‏ ש"ח

   ין יפני:

   ‎¥8,000 ין יפני

   רינגיט מלזי:

   ‎300‏ רינגיט מלזי

   פזו מקסיקני:

   ‎1,080‏ פזו מקסיקני

   דולר ניו זילנדי:

   ‎$120‏ דולר ניו זילנדי

   קרונה נורווגית:

   ‎540‏ קרונה נורווגית

   פזו פיליפיני:

   ‎ 3,800‏פזו פיליפיני

   זלוטי פולני:

   ‎280‏ זלוטי פולני

   רובל רוסי:

   ‎2,800‏ רובל רוסי

   דולר סינגפורי:

   ‎$120‏ דולר סינגפורי

   קרונה שוודית:

   ‎640‏ קרונה שבדית

   פרנק שוויצרי:

   ‎100‏ פרנק שוויצרי

   דולר טאיוואני חדש:

   ‎$2,700‏ דולר טאיוואני חדש

   בהט תאילנדי:

   ‎2,800‏ בהט תאילנדי

   לירה שטרלינג:

   ‎£60‏ לירה שטרלינג

   דולר אמריקני:

   ‎$90 ‎‏ דולר אמריקני

   6. עמלת החזר

   פעילות

   מדינה/אזור

   עמלה

   החזרת תשלום מסחרי

   אם תשלום שקיבלתם הוחזר לשולח (באופן חלקי או מלא), לא ייגבו עמלות לביצוע ההחזר, אך העמלות ששילמתם במקור כמוכרים לא יוחזרו לכם.

   7. עמלות כרטיס אשראי/בנק. הבנק או חברת כרטיסי האשראי שלכם עלולים לחייב אתכם בעמלות עבור שליחה או קבלה של כסף באמצעות PayPal‏. למשל, ייתכן שתחויבו בעמלות המרת מטבע, עמלות עבור עסקאות בינלאומיות או עמלות אחרות, גם כאשר העסקה היא פנים-ארצית ואינה מצריכה המרת מטבע. PayPal אינה אחראית לעמלות שבהן אתם מחויבים על-ידי הבנק, חברת כרטיסי האשראי שלכם או כל מוסד פיננסי אחר בהתאם לשימוש שאתם עושים ב-PayPal‏. אם אתם נמצאים בישראל, ייתכן שחשבון הבנק שלכם יחויב באופן מיידי עבור עסקת PayPal הממומנת באמצעות כרטיס אשראי.

   חזרה לראש הדף

    

   מוצג ב' - תנאים ספציפיים למדינה/לאזור.

   התנאים וההתניות הבאים חלים רק על בעלי חשבון ביחס לחשבונות שנרשמו במדינות הבאות. במקרה של סתירה בין תנאי הסכם זה לבין תנאי מוצג ב' להלן, יחולו תנאי מוצג ב':

   ישראל

   החוק והפורום למחלוקות.

   מלבד כפי שהוסכם אחרת על-ידי הצדדים או כמתואר בחלק 12.2. לעיל, אתם מסכימים כי כל תביעה או מחלוקת שיש לכם נגד PayPal חייבת להישמע על-ידי בית משפט הממוקם בסינגפור ואתם מסכימים לקבל את סמכות השיפוט האישית של בתי המשפט הממוקמים בסינגפור למטרת הגשת תביעות או מחלוקות שכאלה. הסכם זה כפוף מכל הבחינות לחוקי סינגפור, כפי שאלה חלים על הסכמים שנחתמו ואמורים להיות מבוצעים לחלוטין בתוך גבולות סינגפור, מבלי להתייחס לסעיפי ברירת דין. אם בית משפט במקום מגוריכם אינו אוכף את ההסכם ביניכם לבינינו בדבר יישום החוק הקיים בסינגפור או דורש כי פתרון המחלוקת בינינו יתנהל בסינגפור, חוקי המדינה/האזור שבהם אתם מתגוררים יחולו על המחלוקות ביניכם לבינינו ביחס להסכם זה, ותוכלו להגיש תביעה בבית משפט במדינה/באזור שבהם אתם מתגוררים, ואנחנו מסכימים לסמכותו השיפוטית של בית משפט כגון זה.

   חזרה לראש הדף