עדכוני מדיניות

>> הצג את כל ההסכמים המשפטיים

>> הצג עדכוני מדיניות קודמים

עדכוני מדיניות

 

 

הודעה על תיקון ההסכמים עבור ישראל

פורסם: 29 באפריל, 2021

 

דף זה

דף זה מציג עדכוני מדיניות אשר מיידעים את המשתמשים לגבי שינויים חשובים בהסכם המשתמש של PayPal בישראל או במדיניות, בהצהרות או בהסכמים מקוונים אחרים. יש לעבור אל "עדכוני מדיניות קודמים" כדי לעיין בעדכוני מדיניות קודמים.

 

שינויים צפויים

אנו מבצעים שינויים בהסכמים מסוימים (המפורטים להלן) החלים על יחסיכם עם PayPal. שינויים אלה ייכנסו לתוקף באופן אוטומטי בתאריכי הכניסה לתוקף המתאימים המוצגים להלן.

 

פעולות נדרשות

אנא עיינו בקפידה בהודעות המפורטות להלן כדי לקבל מידע על השינויים הצפויים. לא נדרשת מכם שום פעולה נוספת. אם אתם מעדיפים לסרב לשינויים מעין אלו, יהיה עליכם לסגור את חשבון ה-PayPal שלכם לפני תאריך הכניסה לתוקף הרלוונטי.

 

תיקונים בהסכם המשתמש של PayPal

תאריך כניסה לתוקף: 9 ביוני, 2021

  • אנו מבצעים שינוי נוסף בתכנית 'הגנת הקונה' ובתכנית 'הגנת המוכר' של PayPal כדי לשמור על עקביות באופן גלובלי וכדי להבהיר עוד יותר אילו עסקאות עומדות בתנאים להגנה (סעיפים 7, 9).

כדי לעיין בהסכם המשתמש המעודכן, לחצו כאן.