עדכוני מדיניות

>> הצג את כל ההסכמים המשפטיים

>> הצג עדכוני מדיניות קודמים

עדכוני מדיניות

 

הודעה על תיקון ההסכמים של PayPal עבור ישראל

פורסם: 26 בספטמבר 2022

 

דף זה

דף זה מפרט ו/או מציג למשתמשי PayPal עדכונים לגבי שינויים בהסכם המשתמש של PayPal בישראל או במדיניות, בהצהרות או בהסכמים מקוונים אחרים הדורשים הודעה. ניתן גם לעיין בהודעות על עדכוני מדיניות קודמים. לתשומת לבך, ייתכן שיבוצעו שינויים נוספים בהסכמים המוצגים בתאריכי כניסה לתוקף המצוינים או לפניהם, בתנאי שדרישות ההודעה הרלוונטיות מתקיימות. 

שינויים צפויים

אנו מבצעים שינויים בהסכמים מסוימים (המפורטים להלן) החלים על יחסיכם עם PayPal. שינויים אלה ייכנסו לתוקף באופן אוטומטי בתאריכי הכניסה לתוקף המתאימים המוצגים להלן.

פעולות נדרשות

יש לעיין בקפידה בהודעות המפורטות להלן כדי לקבל מידע על השינויים הצפויים. המשך השימוש בשירותים שלנו לאחר כניסת השינויים לתוקף מהווה הסכמה להיות מחויב לשינויים. פרט לכך, לא נדרשת ממך שום פעולה נוספת כדי לקבל שינויים אלה. עם זאת, אם ברצונך לסרב להם, עליך לסגור את חשבון ה-PayPal שלך לפני תאריך הכניסה לתוקף הרלוונטי, כמתואר בהסכם המשתמש.

 

תיקונים בהסכם המשתמש של PayPal
החל מ-7 בנובמבר 2022:

  • אנו מבהירים כי ייתכן ש-PayPal תידרש להטיל מגבלות על החשבון שלך ו/או לנכות מס על תשלומי ברוטו מסוימים שהתקבלו אם לא נקבל ממך פרטים נדרשים הקשורים למס.

לעיון בהסכם המשתמש המעודכן של PayPal