עדכוני מדיניות

>> הצג את כל ההסכמים המשפטיים

>> הצג עדכוני מדיניות קודמים

עדכוני מדיניות

 

 

הודעה על תיקון ההסכמים של PayPal עבור ישראל

פורסם: 29 באוקטובר 2021

 

דף זה

דף זה מציג עדכונים למשתמשי PayPal לגבי שינויים בהסכם המשתמש של PayPal בישראל או במדיניות, בהצהרות או בהסכמים מקוונים אחרים הדורשים הודעה. ניתן גם לעיין בהודעות על עדכוני מדיניות קודמים.

 

שינויים צפויים

אנו מבצעים שינויים בהסכמים מסוימים (המפורטים להלן) החלים על יחסיכם עם PayPal. שינויים אלה ייכנסו לתוקף באופן אוטומטי בתאריכי הכניסה לתוקף המתאימים המוצגים להלן.

 

פעולות נדרשות

אנא עיינו בקפידה בהודעות המפורטות להלן כדי לקבל מידע על השינויים הצפויים. פרט לכך, לא נדרשת מכם שום פעולה נוספת כדי לקבל שינויים אלה. עם זאת, אם ברצונכם לסרב להם, עליכם לסגור את חשבון ה-PayPal שלכם לפני תאריך הכניסה לתוקף הרלוונטי, כמתואר בהסכם המשתמש.

 

תיקונים בהסכם המשתמש של PayPal

החל מ-10 בדצמבר 2021:

  • נעביר את התנאים של תכנית 'הגנת הקונה' ותכנית 'הגנת המוכר' של PayPal לדפי אינטרנט נפרדים. תנאי תכניות אלה מתקבלים כאשר אתם מסכימים להסכם המשתמש ונשארים חלק מהסכם המשתמש. המיקום מחדש נועד להקל על האיתור של התנאים והניווט בהם.
  • אנחנו מבהירים שניצול לרעה של תהליך יישוב המחלוקות שלנו באינטרנט, של תכנית 'הגנת הקונה' של PayPal ו/או של תכנית 'הגנת המוכר' של PayPal מהווה פעילות מוגבלת כמוגדר במסגרת הסכם המשתמש.
  • נעדכן את 'מוצג א' – עמלות נוספות' ונכלול מטבעות אחרים ועמלות החלות על משיכתם לכרטיס האשראי שלכם.

עיינו בהסכם המשתמש המעודכן

 

תיקונים בתכנית 'הגנת המוכר'

  • נבהיר כי 'הוכחת משלוח' ו'הוכחת מסירה' צריכים לכלול גם מספר מעקב אינטרנטי וניתן לאימות.

עיינו בתכנית 'הגנת המוכר' המעודכנת