עדכוני מדיניות

>> הצג את כל ההסכמים המשפטיים

>> הצג עדכוני מדיניות קודמים

עדכוני מדיניות

 

הודעה על תיקון ההסכמים של PayPal עבור ישראל

פורסם: 9 באוגוסט, 2022

 

דף זה

דף זה מציג עדכונים למשתמשי PayPal לגבי השינויים העיקריים בהסכם המשתמש בישראל או במדיניות, בהצהרות או בהסכמים מקוונים אחרים הדורשים הודעה. ניתן גם לעיין בהודעות על עדכוני מדיניות קודמים

 

שינויים צפויים

אנו מבצעים שינויים בהסכמים מסוימים (המפורטים להלן) החלים על יחסיכם עם PayPal. שינויים אלה ייכנסו לתוקף באופן אוטומטי בתאריכי הכניסה לתוקף המתאימים המוצגים להלן.

 

פעולות נדרשות

אנא עיינו בקפידה בהודעות המפורטות להלן כדי לקבל מידע על השינויים הצפויים. פרט לכך, לא נדרשת מכם שום פעולה נוספת כדי לקבל שינויים אלה. עם זאת, אם ברצונכם לסרב להם, עליכם לסגור את חשבון ה-PayPal שלכם לפני תאריך הכניסה לתוקף הרלוונטי, כמתואר בהסכם המשתמש.

 

תיקונים בהסכם המשתמש של PayPal

החל מ-19 בספטמבר 2022, אנו:

  • מבהירים שאם אתה משלב את שירותי PayPal או מפנה אליהם באתר שלך PayPal עשויה להשתמש בטכנולוגיות אוטומטיות (לדוגמה, סריקת אתר) כדי להעריך נתונים המצויים באתר שלך לצורך וידוא עמידה בדרישות הסכם המשתמש וכחלק ממאבק בהונאות.
  • מרחיבים את מטבעות שניתן למשוך לכרטיס האשראי כך שיכללו מטבעות נוספים ועמלותיהם רלוונטיות.

עיין בהסכם המשתמש המעודכן.