עדכוני מדיניות

 

>> צפייה בכל ההסכמים המשפטיים

>> הצג עדכוני מדיניות קודמים

עדכוני מדיניות

 

 

הודעה על תיקון ההסכמים המשפטיים של PayPal

פורסם: 23 ביוני, 2020

 

אנא קרא מסמך זה.

אנו מבצעים שינויים בהסכמים המשפטיים החלים על יחסיך עם PayPal.

אנו ממליצים לעבור על ההודעות שלהלן כדי להכיר את השינויים שייכנסו לתוקף בקרוב.

לא נדרשת פעולה נוספת מצדך מכיוון ששינויים אלה יבוצעו באופן אוטומטי בתאריך התוקף כמפורט להלן. במקרה שתעדיף לא לקבל שינויים אלה ולסגור את החשבון שלך, תוכל לעשות זאת לפני תאריך הכניסה לתוקף.

 

עדכונים להסכם המשתמש בישראל

בתוקף מתאריך: 31 ביולי, 2020

אנו מבצעים את השינויים הבאים בתנאים שלנו:

 • הוספנו את הפריטים הבאים לרשימת הפריטים שלא יהיו זכאים לקבלת החזר במסגרת 'הגנת הקונה' של PayPal - :
  • פריטים המיועדים למכירה חוזרת, כולל עסקאות של פריט אחד או עסקאות הכוללות מספר פריטים.
  • תביעות מסוג 'שונה משמעותית מהתיאור' (SNAD) עבור פריטים שנאספו באופן אישי.
 • בנוסף, שינינו את הסעיף לגבי זכאות לתוכנית 'הגנת הקונה' של PayPal כדי להוסיף את המידע הבא:
  • אם אתה קונה, מעתה עליך גם לנסות ליצור קשר עם המוכר כדי לפתור את הבעיה שלך ישירות לפני הגשת תביעה דרך מרכז יישוב המחלוקות.
  • אם אתה קונה וקיבלת החזר או הסכמת לפתרון חלופי הקשור לקנייה שלך ממקור אחר, אינך זכאי ל'הגנת הקונה' של PayPal.
    
 • אם אתה מוכר והפסדת בתביעה במסגרת תכנית 'הגנת הקונה' שלPayPal , כאשר התביעה של הלקוח הייתה שהפריט שהתקבל היה 'שונה משמעותית מהתיאור' (SNAD), ייתכן שלא תקבל את הפריט חזרה, או ייתכן שתידרש לקבל חזרה את הפריט ולשלם את עלויות משלוח ההחזרה.
 • הוספנו תנאים לסעיף בנושא תוכנית 'הגנת המוכר' של . PayPal. הם כוללים:
  • הרחבנו את סוגי הפריטים הלא מוחשיים שעשויים להיות זכאים ל'הגנת המוכר' של PayPal בכפוף לעמידה בדרישות נוספות מסוימות עבור מוצרים לא מוחשיים;
  • הבהרנו איזה מידע נדרש בתור הוכחת משלוח או מסירה עבור מוצרים פיזיים ולא מוחשיים
  • הוספנו את דרישות הזכאות הבאות עבור פריטים לא מוחשיים:

כדי שמכירת מוצרים לא מוחשיים ושירותים תהיה זכאית ל'הגנת המוכר', על המכירה לעמוד בדרישות הבסיסיות ובדרישות הנוספות הבאות: 

 • דרישות אינטגרציה:
  • במקרים שבהם ביצעת אינטגרציה של מוצרPayPal Checkout , עליך להשתמש בגרסה הנוכחית של מוצר זה אם אתה מקבל תשלומים ישירות באמצעות אתר אינטרנט או אתר אינטרנט המותאם למכשירים ניידים; או
  • ודא שאתה מעביר את פרטי ה- session ל-PayPal בעת ביצוע התשלום (checkout), אם ביצעת אינטגרציה עם PayPal באמצעות צד שלישי או אם יש לך אינטגרציה מסוגnative app
  • ייתכן שיחולו דרישות אינטגרציה אחרות, בהתאם למודל העסקי שלך. נודיע לך על הדרישות הללו מראש, במידת הצורך.
 • סיפקת את הפריט וסיפקת הוכחת מסירה עבור מוצרים לא מוחשיים.
 • כדי שמכירת מוצרים דיגיטליים או רישיונות עבור תוכן דיגיטלי תהיה זכאית ל'הגנת המוכר' - ' –
  • שילמת עמלות עסקה סטנדרטיות עבור המכירה.
 • שינינו את הסעיף בנושא זכאות ל'הגנת המוכר' כדי לציין שעל מנת לקבל כיסוי עבור הכחשת עסקה או ביטול עסקה שהוגשו נגדך עקב 'עסקה בלתי-מורשית', העסקה הבלתי-מורשית הייתה חייבת להתרחש בסביבה שהיאhosted by PayPal.
 • הבהרנו שתשלומים המבוצעים בגין זהב (בין אם בצורה פיזית או באופן של מסחר בבורסה) אינם זכאים לקבלת החזר במסגרת 'הגנת המוכר' של .PayPal

 

הסכם משתמש מעודכן יהיה זמין לעיונך ב-1 ביולי, 2020.  כדי לעיין בהסכם המשתמש המעודכן כאשר הוא יהיה זמין, לחץ כאן.