עדכוני מדיניות

>> הצג את כל ההסכמים המשפטיים

>> הצג עדכוני מדיניות קודמים

עדכוני מדיניות

 

 

הודעה על שינויים בהסכמים עבור לקוחות בישראל

פורסם: 11 באוגוסט, 2021

דף זה

דף זה מציג עדכוני מדיניות אשר מיידעים את המשתמשים לגבי שינויים מהותיים בהסכם המשתמש של PayPal או במדיניות, הצהרות או הסכמים מקוונים אחרים עבור משתמשים בישראל. יש לעבור אל "עדכוני מדיניות קודמים" כדי לעיין בעדכוני מדיניות קודמים.

שינויים צפויים

אנו מבצעים שינויים בהסכמים מסוימים (המפורטים להלן) החלים על יחסיכם עם PayPal. שינויים אלה ייכנסו לתוקף באופן אוטומטי בתאריכי הכניסה לתוקף המתאימים המוצגים להלן.

פעולות נדרשות

אנא עיינו בקפידה בהודעות המפורטות להלן כדי לקבל מידע על השינויים המהותיים הצפויים. לעיון בכל השינויים, יש לקרוא את ההסכמים המלאים (קישורים להלן). לא נדרשת מכם שום פעולה נוספת. אם אתם מעדיפים לסרב לשינויים מעין אלו, יהיה עליכם לסגור את חשבון ה-PayPal שלכם לפני תאריך הכניסה לתוקף הרלוונטי.

 

תיקונים בהסכם המשתמש של PayPal

תאריך כניסה לתוקף: 21 בספטמבר, 2021

  • אנו משנים את תוכנית הגנת המוכר של PayPal כדי להבהיר את נושא הזכאות לתביעות מסוימות שכוללות כרטיסי נסיעה שנמכרו על-ידי חברת הנסיעות.

לקריאת הסכם המשתמש המעודכן, יש ללחוץ כאן.

 

שינויים למדיניות השימוש הנאות של PayPal‏

  • אנו מרחיבים את רשימת הפעולות האסורות ומבהירים את השירותים המסחריים המצריכים אישור מראש.

לקריאת מדיניות השימוש הנאות המעודכנת, יש ללחוץ כאן.

 

שינויים בהסכם שיטות התשלום החלופיות של PayPal

  • אנו משנים את ההסכם כדי לאסור על קבלת תשלומים עבור מוצרים ושירותים מסוימים.

לקריאת הסכם שיטות התשלום החלופיות המעודכן, יש ללחוץ כאן.