עדכוני מדיניות

>> צפייה בכל ההסכמים המשפטיים

>> הצג עדכוני מדיניות קודמים

עדכוני מדיניות

 

 

הודעה על תיקון ההסכמים המשפטיים של PayPal

פורסם: 9 בספטמבר, 2020

 

אנא קרא מסמך זה.

אנו מבצעים שינויים בהסכמים המשפטיים החלים על יחסיך עם PayPal.

אנו ממליצים לעבור על ההודעות שלהלן כדי להכיר את השינויים שייכנסו לתוקף בקרוב.

לא נדרשת פעולה נוספת מצדך מכיוון ששינויים אלה יבוצעו באופן אוטומטי בתאריך התוקף כמפורט להלן. במקרה שתעדיף לא לקבל שינויים אלה ולסגור את החשבון שלך תוכל לעשות זאת לפני תאריך הכניסה לתוקף.

 

עדכונים בהסכם המשתמש עבור שירותי PayPal
תאריך כניסה לתוקף: 14 באוקטובר, 2020

אנו מבצעים שינויים בתנאים שלנו, לרבות השינויים הבאים:

 • אנו מעדכנים את המדיניות שאתה מסכים לציית לה בעת פתיחת חשבון PayPal והשימוש בו.
 • אנו מוסיפים תיאור קצר של התנאים העיקריים בהסכם המשתמש וגילוי נאות.
 • סעיף 1.6
  אנו מבהירים כי אם תשתמש בחשבון ה-PayPal שלך כדי לקבל תשלומים עבור מכירת מוצרים או שירותים, ינוכו עמלות מהתשלומים שתקבל.
 • סעיף 2.9
  אנו מבהירים את האופן והעיתוי לביטול תשלום שבוצע לזכות מוכר שאין לו חשבון PayPal.
 • סעיף 3.4
  אנו מבהירים כי בעל עסק רשאי לספק הנחה לקונה עבור שימוש בשיטות תשלום אחרות.
 • סעיף 5.1
  אנו מעדכנים את סעיף 5 בנושא משיכת כסף מחשבונך ביחס למשיכות לכרטיס.
 • סעיף 6
  אנו מעדכנים את הסעיף המתייחס לסגירת החשבון שלך.
 • סעיף 7.5
  אנו מעדכנים את תהליך המחלוקות כך שהקונים נדרשים כעת להמתין לפחות 7 ימים מתאריך התשלום לפני הסלמת מחלוקת לתביעה גם עבור תביעות מסוג 'שונה משמעותית מהתיאור'.
 • סעיף 11 ומוצג א' (עמלות נוספות – עמלות מחלוקת)
  אנו משיתים עמלת מחלוקת והוספנו את התנאים וההתניות החלים על המוכרים.
 • סעיף הגדרות
  • אנו מבהירים את ההגדרה של יום עסקים.
  • הוספנו הגדרה של 'רכיב חיוני' ביחס לעסקאות בלתי-מורשות.
 • מוצג א' – (עמלות נוספות – משיכת היתרה שלך - משיכות שתבצע לחשבון הבנק שלך בארה"ב).
  אנו משיתים עמלה עבור משיכות שתבצע לחשבון הבנק שלך בארה"ב.
 • מוצג א'. (עמלות נוספות – משיכת היתרה שלך - משיכות שתבצע לכרטיס האשראי שלך).
  אנו מעדכנים את טבלת העמלות עבור משיכות שתבצע לכרטיס האשראי שלך וכוללים בה מטבעות נוספים.

לקריאת הסכם המשתמש המעודכן, יש ללחוץ כאן.