'הגנת המוכר' של PayPal

עדכון אחרון: 21 במרץ, 2022

 

תכנית 'הגנת המוכר' של PayPal עומדת לרשות:

מקבלי תשלומים עם חשבונות PayPal הרשומים בישראל, המקבלים תשלומים באמצעות תשלומי PayPal מקונים העורכים קניות העומדות בתנאים.

אם אתם מוכרים או משווקים לקונים במדינות אחרות, עליכם לקרוא את מדיניות תכנית 'הגנת הקונה' של PayPal של המדינות שבהן ממוקמים הלקוחות הפוטנציאליים (המדיניות הרלוונטית של תכנית 'הגנת הקונה' של PayPal זמינה כאן), משום שמדיניות זו תחול עליכם כמקבלי תשלום או כמוכרים.

תכנית 'הגנת המוכר' של PayPal אינה חלה על תביעות, הכחשות עסקה ו/או ביטולים הנובעים מכך שהקנייה הייתה 'שונה משמעותית מהתיאור' (SNAD) וגם לא על פריטים שאתם מוסרים או שנאספים באופן אישי.

אם אתם מוכרים מוצר או שירות לקונה, ייתכן שאתם עומדים בתנאי תכנית 'הגנת המוכר' של PayPal. כאשר תכנית 'הגנת המוכר' של PayPal חלה, היא מאפשרת לכם להשאיר ברשותכם את סכום הקנייה המלא. אין מגבלה על מספר התשלומים שיכולים לעמוד בתנאי תכנית 'הגנת המוכר' של PayPal. על-ידי גישה לדף פרטי העסקה בחשבון ה-PayPal שלכם, תוכלו לקבוע אם העסקה שלכם עומדת בתנאים להגנה במסגרת תכנית זו.

 

מהו היקף ההגנה הכלול בתכנית 'הגנת המוכר' של PayPal?

אם אתם נחשבים למקבלים העומדים בתנאים לקבלת תשלום שבוצע על-ידי קונה, PayPal עשויה להחזיר לכם סכומים בגין תביעות, הכחשות עסקה או ביטולים שהוגשו נגדכם על סמך הסיבות הבאות:

 1. הכחשת עסקה או ביטול עסקה הוגשו נגדכם עקב 'עסקה בלתי-מורשית', והעסקה הבלתי-מורשית מתרחשת בסביבה שמארחת PayPal, או
 2. הכחשת עסקה או תביעה הוגשה נגדכם עקב 'הפריט לא התקבל'.

במקרים שבהם PayPal מקבלת מכם הוכחה על כך שהפריט נשלח או סופק בהתאם לדרישות שלהלן.

PayPal תשלם לכם את מלוא הסכום של התשלום העומד בתנאים שהוא נשוא התביעה, הכחשת העסקה או הביטול.

 

מה קורה כאשר קונה מגיש תביעה, מכחיש עסקה או מבטל עסקה?

PayPal תטיל עיכוב זמני על הכסף בחשבון שלכם כדי לכסות את הסכום המלא של התביעה, הכחשת העסקה או הביטול.

אם התשלום אינו מכוסה על-ידי תכנית 'הגנת המוכר' של PayPal‏,‏ PayPal תמשוך את הכסף מהחשבון שלכם ותחזיר את התשלום לקונה. ללא קשר לתוצאת התביעה, ייתכן שתידרשו לשלם את עמלת המחלוקת של PayPal, אם היא חלה.

 

מהן דרישות הזכאות לתכנית 'הגנת המוכר' של PayPal?

 1. אם קיבלתם יותר מ-100,000 אירו בחודש לפחות פעם אחת בתקופה רציפה של 6 חודשים בחשבון ה-PayPal שלכם ו/או אם אתם גובים חיוב נוסף עבור השימוש ב-PayPal (כשהחוק החל עליכם מתיר לכם לגבות תשלום כזה), לא תהיו זכאים לתכנית 'הגנת המוכר' של PayPal, אלא אם כן הוסכם אחרת ביניכם לבין PayPal‏.‏ PayPal תבחן את זכאותכם ל'הגנת המוכר' בחודשים אוקטובר ואפריל של כל שנה קלנדרית.
 2. כדי לעמוד בתנאים של תכנית 'הגנת המוכר' של PayPal, עליכם לעמוד בכל דרישות הבסיס הבאות וכן בדרישות רלוונטיות נוספות:
 3. דרישות בסיס
  1. עליכם לכבד את הדרישות המפורטות לעיל ביחס לחשבון ה-PayPal שלכם.
  2. העסקה צריכה להיות מסומנת על-ידי PayPal כעומדת בתנאים ל'הגנת המוכר' של PayPal בדף 'פרטי עסקה' בחשבון שלכם. אם היא מסומנת כעומדת בתנאים, תחול ההגנה גם עבור 'תשלומים בלתי-מורשים' ו'הפריט לא התקבל'.
  3. הפריט חייב להיות מוצר פיזי ומוחשי שניתן לשלוח, מלבד פריטים הכפופים לדרישות הנוספות עבור מוצרים לא מוחשיים.
 1. עבור פריטים מוחשיים שניתן לשלוח, יש לשלוח את הפריט אל הכתובת למשלוח המופיעה בדף 'פרטי עסקה'. אם הפריט נמסר באופן אישי או אם מקבל התשלום שולח את הפריט לכתובת אחרת (לדוגמה, אם הקונה מבקש שתשלחו לכתובת אחרת כיוון שזוהי 'כתובת בעבודה' או כתובת למשלוח 'מתנה'), לא תהיו זכאים להחזר במסגרת תנאי תכנית 'הגנת המוכר' של PayPal‏.
 2. ספקו הוכחת משלוח או מסירה כמפורט להלן
 3. במקרה של תביעה מסוג 'עסקה בלתי-מורשית', עליכם לספק הוכחת משלוח או הוכחת מסירה תקפה אשר מוכיחה כי הפריט נשלח או סופק לקונה לא יאוחר מיומיים לאחר ש-PayPal מודיעה לכם על המחלוקת או הביטול. לדוגמה, אם PayPal מודיעה לכם על תביעה מסוג 'עסקה בלתי-מורשית' ב-1 בספטמבר, הוכחת המשלוח התקפה חייבת לציין כי הפריט נשלח לקונה לא יאוחר מ-3 בספטמבר כדי לעמוד בתנאים של תכנית 'הגנת המוכר' של PayPal.

 4. עליכם לקבל תשלום יחיד מחשבון PayPal יחיד עבור הקנייה (תשלום חלקי ו/או תשלום המחולק לתשלומים לא נכללים).
 5. הגיבו לבקשות של PayPal למסמכים ולפרטים אחרים ש-PayPal דורשת באופן סביר כדי לחקור את הנושא ללא דיחוי.

 

דרישות נוספות עבור מוצרים לא מוחשיים

כדי שמכירת מוצרים לא מוחשיים ושירותים תעמוד בתנאים של תכנית 'הגנת המוכר' של PayPal, המכירה צריכה לעמוד בדרישות הבסיס ובדרישות הנוספות הבאות:

 • דרישות שילוב (אינטגרציה):
  • במקרים שבהם ביצעתם שילוב של מוצר PayPal Checkout, עליכם להשתמש בגרסה הנוכחית של מוצר זה אם אתם מקבלים תשלומים ישירות באמצעות אתר אינטרנט או אתר אינטרנט המותאם למכשירים ניידים; או
  • הקפידו להעביר את פרטי ההפעלה ל-PayPal בעת ביצוע התשלום, אם ביצעתם שילוב עם PayPal באמצעות צד שלישי או אם יש לכם שילוב אפליקציה מקורית.
  • ייתכן שיחולו דרישות שילוב אחרות, בהתאם למודל העסקי שלכם. נודיע לכם על הדרישות הללו מראש, במידת הצורך.
 • PayPal סימנה את העסקה של המוצר הלא מוחשי כ'עומדת בתנאים' בדף פרטי העסקה או סיפקה לכם באופן אחר הודעה בכתב המאשרת שהעסקה עומדת בתנאים.
 • סיפקתם את הפריט וסיפקתם הוכחת מסירה עבור מוצרים לא מוחשיים.

 

מהן דרישות המשלוח?

סוג המשלוח

הגנה עבור 'תשלום בלתי-מורשה'

הגנה עבור 'הפריט לא התקבל'

מקומי/בינלאומי

עבור פריטים לא מוחשיים או שירותים: הוכחת מסירה

עבור כל יתר העסקאות: הוכחת משלוח

הוכחת מסירה

אם התשלום הוא עבור מוצרים שהוזמנו מראש או מוצרים בהזמנה אישית, נדרש משלוח במסגרת הזמן המצוינת במדיניות המשלוחים או בפירוט אחר שמופיע באתר של בעל העסק. עבור כל יתר שירותי המשלוח המקומיים (והמשלוח הבינלאומי), PayPal דורשת הוכחת מסירה ללא קשר לערך הפריט.

 

מהי 'הוכחת משלוח'?

תיעוד באינטרנט או תיעוד פיזי מחברת שילוח, שכולל את כל הפרטים הבאים:

 1. מספר מעקב אינטרנטי וניתן לאימות.
 2. מצב 'נשלח' (או שווה ערך) ותאריך המשלוח.
 3. כתובת של המקבל התואמת לכתובת למשלוח בדף פרטי העסקה.
 4. כתובת של המקבל, הכוללת לפחות את העיר/מדינה בארה"ב, העיר/מדינה או המיקוד (או המקבילה הבינלאומית).

לחלופין, אם יש בידיכם 'הוכחת מסירה', אינכם זקוקים ל'הוכחת משלוח'.

 

מהי 'הוכחת מסירה'?

'הוכחת מסירה' (עבור פריטים מוחשיים) היא תיעוד באינטרנט מחברת השילוח של כל הפרטים הבאים (או כאשר חברת השילוח מתחייבת שהיא קיבלה פרטים אלה):

 1. מספר מעקב אינטרנטי וניתן לאימות.
 2. מצב 'נמסר' (או מקביל) ותאריך המסירה.
 3. כתובת של המקבל התואמת לכתובת למשלוח בדף פרטי העסקה
 4. כתובת של המקבל, הכוללת לפחות את העיר/מדינה בארה"ב, העיר/מדינה או המיקוד (או המקבילה הבינלאומית).

'הוכחת מסירה' (עבור פריטים לא מוחשיים או שירותים) היא הוכחה משכנעת (כפי שנקבע על-ידי PayPal) שמראה שהפריט נמסר או שהזמנת הרכש הושלמה. הוכחות משכנעות עשויות לכלול רשומת מערכת המציגה את התאריך שבו הפריט נשלח ושהוא:

 • נשלח באופן אלקטרוני למקבל, כולל הכתובת של המקבל (כתובת אימייל, IP וכן הלאה), במקרים הרלוונטיים; או
 • התקבל על-ידי המקבל או שהייתה לו גישה אליו

 

מהן דוגמאות של פריטים/עסקאות/מקרים שאינם זכאים לתכנית 'הגנת המוכר' של PayPal?

הפריטים או העסקאות הבאים אינם עומדים בתנאי תכנית 'הגנת המוכר' של PayPal:

 • נדל"ן, כולל נדל"ן למגורים.
 • כלי רכב, כולל, בין היתר, כלי רכב ממונעים, אופנועים, רכבי RV וקרוואנים, מטוסים וסירות, למעט כלי רכב קלים הניתנים לנשיאה ביד והמשמשים למטרות פנאי, כגון אופניים והוברבורד עם גלגלים.
 • עסקים (קניית עסק או השקעה בעסק).
 • מכשור תעשייתי לצורכי ייצור.
 • תשלומים שווי ערך למזומנים, כולל פריטים בעלי ערך שמור, כגון כרטיסי שי ומתנה וכרטיסי ערך צבור (prepaid).
 • תשלומים המבוצעים ביחס לזהב (בצורה פיזית או במסחר בבורסה).
 • אמנות, מדיה, עתיקות או פריטי אספנות בצורה פיזית או דיגיטלית, או כמיוצג על-ידי אסימון חסר תחליף (NFT), עם סכום רכישה של יותר מ 10,000 -דולר אמריקני או סכום שווה ערך במטבע המקומי.
 • הימורים, משחקי מזל ו/או פעילויות אחרות הכוללות דמי כניסה ופרס.
 • תרומות, כולל תשלומים שהתקבלו כמימון המונים או כהלוואות המונים.
 • תשלומים לגוף בניהול מדינה (למעט חברות בבעלות מדינה), לסוכנות ממשלתית או לצד שלישי הגובה תשלום בשם גוף בניהול מדינה או סוכנות ממשלתית.
 • תשלומים שבמסגרתם אתם פועלים בהתאם לייפוי כוח שהתקבל מגוף בניהול מדינה או מסוכנות ממשלתית.
 • תשלומים לשירות תשלום חשבונות.
 • פריטים שלגביהם הקונה מגיש תביעה (לנו או לחברת כרטיסי האשראי שלו) אשר לפיה הפריט ששלחתם אינו מה שהוזמן (תביעה מסוג שונה משמעותית מהתיאור).
 • פריטים מוחשיים ופיזיים שנמסרו באופן אישי, כולל בקשר לתשלום שבוצע בחנות הפיזית שלכם, אלא אם הקונה שילם עבור העסקה באופן אישי באמצעות קוד QR של PayPal עבור מוצרים ושירותים, כאשר אפשרות זו זמינה.
 • תשלומים שבוצעו באמצעות תשלום Payouts של PayPal (לשעבר "תשלום המוני").
 • תשלומים עבור מוצרים ושירותים, כולל תשלום שנשלח באמצעות הפונקציונליות של PayPal עבור חברים ובני משפחה, היכן שאפשרות זו זמינה.
 • תשלומים שאינם מעובדים באמצעות חשבון PayPal של קונה, אלא אם אתם מקבלים עסקאות תשלום אורח באמצעות PayPal והחשבון העסקי שלכם רשום בארצות הברית, בבריטניה, בגרמניה, בקנדה, בברזיל או במקסיקו.
 • פריטים שנשלחו לאחר ש-PayPal הנחתה אתכם לא לשחרר את הפריט.
 • כל פריט אשר PayPal קובעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי הוא אסור במסגרת הסכם משתמש זה או במסגרת מדיניות השימוש הנאות של PayPal, גם אם התשלום מסומן תחילה כ'עומד בתנאים' או 'עומד בתנאים באופן חלקי' בדף פרטי העסקה.

 

השעיה של זכאותכם לתכנית 'הגנת המוכר' של PayPal‏

ייתכן שנשעה את זכאותכם לתכנית 'הגנת המוכר' של PayPal אם יש לדעתנו יסוד סביר להניח שקיים סיכון מוגבר הקשור לחשבון שלכם. במסגרת הערכת הסיכון, נביא בחשבון את הגורמים הבאים:

 • הסכום הכולל ו/או מספר הביטולים שהוגשו כנגד חשבון ה-PayPal שלכם;
 • סיכון סביר שהחשבון שלכם מהווה מבחינת היושרה והתקינות של PayPal ושל המערכת שלנו; וכן
 • הפסדים פוטנציאליים שנגרמו לנו או למשתמשים שלנו.

ייתכן שנשעה את זכאותכם לתכנית 'הגנת המוכר' של PayPal אם החשבון שלכם קשור או משויך לחשבון אחר שהושעה.

נסיר את ההשעיה אם לא נהיה סבורים עוד שיש סיכון מוגבר הקשור לחשבונכם.

אם נהיה סבורים שעדיין קיים סיכון, על-פי שיקול דעתנו הבלעדי, ייתכן שנדרוש מכם לנקוט פעולה מסוימת על-מנת להסיר את ההשעיה של זכאותכם לתכנית 'הגנת המוכר' של PayPal‏. עליכם לבצע את ההנחיות שלנו כפי שנדרש באופן סביר על-ידי PayPal במסגרת הזמן שצוינה.

נודיע לכם בהודעת אימייל אם נשעה את הזכאות שלכם לתכנית 'הגנת המוכר' של PayPal או אם נסיר את ההשעיה.