>> הצג את כל ההסכמים המשפטיים

 

התנאים וההתניות של PayPal לגיוס כספים לקמפיין

 

בתוקף מתאריך: 5 ביולי 2022

 

הצד החתום על החוזה וההיקף של תנאים אלה

בעצם השימוש בתכונה של PayPal לגיוס כספים לקמפיין, אתם מסכימים לתנאים ולהתניות אלה ('התנאים'). בתנאים אלה, אנחנו משתמשים במונח “PayPal” או "אנחנו" כדי להתייחס אל PayPal Pte Ltd. תנאים אלה חלים על השימוש שלכם בגיוס כספים לקמפיין והם מתווספים להסכם המשתמש של PayPal, שחל על השימוש שלכם בחשבון עם PayPal ועם השירותים של PayPal. תנאים אלה חלים רק על בעלי חשבון עסקי שמשתמשים בתכונת גיוס הכספים לקמפיין כדי ליצור קמפיינים לקבלת תרומות. תנאים אלה אינם חלים על בעלי חשבון אישי, והם גם אינם חלים על תורמים המבצעים תרומות.

בעצם השימוש בתכונת גיוס הכספים לקמפיין, אתם מסכימים לציית לכל התנאים וההתניות שכתובים בתנאים אלה ולכל התנאים והמדיניות האחרים המקושרים לתנאים אלה או המוזכרים בהם באופן אחר, כאשר כל אלה משולבים בסימוכין לתנאים אלה. אנחנו עשויים לסיים, לבטל, להשעות, לתקן או לשנות באופן אחר את התנאים האלה בכל עת, בהתאם להסכם המשתמש של PayPal הכפוף לחוק הרלוונטי. בכך שתמשיכו להשתמש בגיוס הכספים לקמפיין לאחר ששינויים כלשהם בתנאים אלה ייכנסו לתוקף, אתם מסכימים לציית לשינויים אלה ולהיות מחויב להם.

אם תהיה סתירה כלשהי בין תנאי השימוש האלה לבין הסכם המשתמש של PayPal, תנאים אלה יגברו ביחס לנושא בתנאים אלה.

 

תיאור, שימושים וציות לתנאים אלה של גיוס כספים לקמפיין

גיוס הכספים לקמפיין הוא שירות המוצע על-ידי PayPal כדי לאפשר לכם ליצור קמפיין לגיוס כספים למטרה שלכם. אנחנו עשויים גם לקרוא לקמפיינים כאלה 'אירוע לגיוס תרומות' או 'דפי תרומות'.

כל הקמפיינים נדרשים לציית לתנאים אלה, כמו גם לכל התנאים הרלוונטיים האחרים של PayPal ולכל החוקים הרלוונטיים.

PayPal שומרת את הזכות להגביל את הפרסום או את השימוש בכל קמפיין שאינו מציית לתנאים אלה.

 

יצירת קמפיין

עליכם לאמת את החשבון שלכם עם PayPal. על חשבון ה-PayPal שלכם להיות במעמד תקין כדי להשתמש בתכונת גיוס הכספים לקמפיין.

עליכם לתאר במדויק ובכנות למה ישמשו התרומות שייאספו בקמפיין, ועליכם להשתמש בתרומות למטרות שצוינו בקמפיין. כל קמפיין או תוכן של קמפיין (מוגדר להלן) שהם שקריים, לא מדויקים או מטעים, וכל שימוש לרעה בכספים שהתקבלו בקמפיין, הם באחריותכם הבלעדית. באפשרותכם ליצור קמפיין ביוזמתכם בלבד. פירוש הדבר שלא הונחיתם על-ידי מישהו אחר (לדוגמה, האדם שמפיק תועלת מהקמפיין) ליצור את הקמפיין, ואתם לא פועלים בשמו של מישהו אחר. אתם מסכימים לספק לנו את כל הפרטים שאנחנו עשויים לבקש ושאנחנו רואים בהם צורך, כדי לאמת את הציות שלכם לתנאים אלה כמו גם לכל התנאים הרלוונטיים האחרים של PayPal ולכל החוקים החלים.

במידה המותרת על פי חוק, PayPal מסירה מעצמה את כל החבות והאחריות על התוצאה או ההצלחה של הקמפיין. אתם מקבלים את הסיכון ומסכימים כי ייתכן שהקמפיין לא יצליח או שעלולים להיות בו שינויים, עיכובים או אתגרים בלתי צפויים. PayPal אינה מבטיחה או עורבת לכך שייעשה שימוש בתרומות כמתואר בקמפיין או שהקמפיין ישיג את מטרותיו.

 

תצוגה ציבורית של הקמפיין שלכם; פרטי תרומה ציבורית

השימוש בתכונה גיוס כספים לקמפיין, כולל השימוש בתוכן הקמפיין (מוגדר להלן ב"תקנים של תוכן הקמפיין"), כפוף להצהרת הפרטיות של PayPal.

הקמפיין וכל התוכן שלו יהיו זמינים לציבור עד להסרה של הקמפיין.

בנוסף, אלא אם תורם לקמפיין בוחר להיות אנונימי, שם התורם, סכום התרומה והתמונה יוצגו באופן פומבי בדף הקמפיין.

 

תקנים של תוכן הקמפיין

בנוסף לפעילויות האסורות ולפעילויות המחייבות אישור במדיניות השימוש הנאות של PayPal, אינכם רשאים לפרסם תוכן עבור קמפיין ('תוכן הקמפיין) שהוא:

 • כוזב, מטעה, שגוי, לא מדויק או שקרי;
 • משמיץ או פוגע בזכות לפרטיות או בזכות לפרסום של אדם אחר;
 • מזיק, מגונה, מטריד, פוגעני, אלים או המעודד אלימות או גרימת נזק, מציג עירום או פעילות מינית, או תוכן שאינו מתאים לפרסום בכל דרך אחרת;
 • מסית לשנאה של בעלי חיים או של אנשים או קבוצות על בסיס גזע, מוצא אתני, דת, לאום, מוגבלות, מגדר, גיל, שירות צבאי, נטייה מינית, או זהות מגדרית;
 • מפר זכויות של קניין רוחני או זכויות קנייניות אחרות של כל צד, או שהוא אינו מורשה, כגון תוכן שלא יצרתם אתם או שאין לכם אישור להשתמש בו;
 • יוצר סיכון לפרטיות או סיכון אבטחה לכל אדם או חושף אנשים אחרים לפגיעה;
 • מהווה פרסום לא רצוי או לא מורשה, חומרים לקידום מכירות, פעילות מסחרית או מכירות;
 • דואר זבל, מכתבי שרשרת או תרמיות פירמידה;
 • מקדם הזדמנות לזכות בתחרות, בהגרלות לוטו, בהגרלות מזל או בהגרלות נושאות פרסים;
 • מפר חוקים כלשהם; או
 • לפי שיקול דעתה הבלעדי של PayPal, הוא פוגעני או חושף אנשים אחרים לנזק או לחבות.

 

שימושים אסורים

לא ניתן להשתמש בתכונה של PayPal לגיוס כספים לקמפיין לאחת המטרות המפורשות או המשתמעות הבאות, או למטרות שכוללות את הדברים הבאים:

 1. כל פעילות או מטרה המפרים חוקים כלשהם;
 2. כל פעילות שאסורה או מוגבלת על-פי מדיניות השימוש הנאות של PayPal, או ש-PayPal קובעת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, שהיא פוגענית או עשויה לחשוף אנשים אחרים לנזק או לסיכונים;
 3. כל ניסיון לאסוף תרומות עבור פעילויות, אנשים, ישויות או מדינות המצויים תחת אמברגו או שנחסמו על-ידי ממשלה כלשהי, כולל אלה הכפופים לחוקי סנקציות מקיפים של ארה"ב או המפרים חוקי סנקציות רלוונטיים;
 4. כל ניסיון לאסוף תרומות עבור קטין ללא אישור האפוטרופוס של הקטין;
 5. תמיכה בפעילות פלילית או באלימות או עידוד שלהן, כולל מסחר בבני אדם או ניצול לרעה של בני אדם;
 6. מכירת סחורה או שירותים;
 7. מטרות שיווק או קידום מכירות;
 8. פעילויות שמבוצעות בדרך כלל על-ידי רשויות אכיפת החוק; או
 9. ניירות ערך, הזדמנויות להשקעות, חוב או הון עצמי, חלוקת רווחים, הכנסות שנתיות, השקעות, הלוואות וכולי.

אין באפשרותכם:

 1. לתמוך באנשים הקשורים לפשעים פיננסיים לכאורה, כולל שחיתות, שוחד, העלמת מס, הונאות או פעילויות דומות אחרות;
 2. לבקש או לקבל פיצוי כלשהו בקשר לקמפיין שלכם;
 3. לקבל תרומה כלשהי שאתם יודעים או שאתם חושדים שהיא שגויה, חשודה או שניתנה במרמה;
 4. לפרסם תוכן או מידע או להשתמש בתוכן או במידע שמפרים את התקנים של תוכן הקמפיין (ראו לעיל);
 5. להציע תמריץ, החזרה, ריבית, רווחים, "תגמולים" או "הטבות" בתמורה לתרומה לקמפיין שלכם;
 6. לטעון, להציע או לרמוז באופן שקרי כי התרומות לקמפיין הן מוכרות לצורכי מס;
 7. לפרסם נתונים פרטיים, חסויים או קנייניים או פרטים על צד שלישי, ללא הסכמה מפורשת של צד שלישי זה; או
 8. לעסוק בכל פעילות אחרת האסורה על-פי הסכם המשתמש של PayPal, כולל מדיניות השימוש הנאות, או בפעילות ש-PayPal קובעת שהיא פוגענית על-פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

קניין רוחני

בעת השימוש בתכונת גיוס הכספים לקמפיין אתם מבטיחים ומתחייבים כי: (1) יש בידכם את כל הרישיונות, הזכויות, ההסכמות וההרשאות עבור תוכן הקמפיין שלכם, ו-(2) תוכן הקמפיין מדויק ואינו מפר או יפר בעתיד את הזכויות לקניין רוחני, לקניין, לפרטיות, לחיסיון, או את הזכות לפרסום של צד שלישי, או אינו מפר בדרך אחרת את התנאים האלה, תנאי PayPal רלוונטיים אחרים או חוקים רלוונטיים אחרים.

 

מס ומחויבויות משפטיות אחרות

אתם נושאים באחריות הבלעדית להערכה, לאיסוף, לדיווח או להעברה של כל המסים, האגרות, ההיטלים, החיובים או ההערכות הרלוונטיים או הזמינים לתשלום בקשר לתרומות שהתקבלו בעזרת תכונת גיוס הכספים לקמפיין.

PayPal אינה מציעה ייעוץ מס כלשהו בנוגע לתרומות. לפני שימוש בתכונת גיוס הכספים לקמפיין, עליכם להתייעץ עם היועצים שלכם לענייני מס, משפט או פיננסים או עם יועצים אחרים בהתאם לצורך.

PayPal לא תספק לתורמים קבלות מס כלשהן עבור תרומות.

אם הקמתם קמפיין, עליכם לוודא כי אתם מצייתים לכל החוקים הרלוונטיים (כולל, לדוגמה, החוקים הרלוונטיים להגנת הצרכן וחוקים של מדינה או חוקים פדרליים בנוגע לגיוס תרומות). אם נדרש על-פי החוק הרלוונטי, אתם אחראיים לשמור על הרישום והרישיונות המתאימים או אחראיים לדווח על תרומות שהתקבלו בקמפיין או לדווח על הפעילויות שלכם לרשויות הרלוונטיות באופן אחר.

 

פעולות ש-PayPal עשויה לנקוט

אם יש לנו סיבה להאמין שאתם מעורבים בפעילויות כלשהן שמפרות את התנאים האלה, את הסכם המשתמש של PayPal או את מדיניות השימוש הנאות של PayPal, ייתכן שנסיר את הקמפיין שלכם, נעכב את התרומות בחשבון ה-PayPal שלכם ונגביל, נשעה או נסגור חלק מהשירותים של PayPal או את כולם.

PayPal עשויה גם לבצע את הפעולות המפורטות בסעיף "פעולות שאנחנו עשויים לנקוט אם אתם מעורבים בפעילות מוגבלת כלשהי" בהסכם המשתמש של PayPal.

 

עמלות

יחולו תעריפי העסקאות של התרומות או הצדקה הרלוונטיים וכל העמלות הרלוונטיות האחרות, כפי שמפורט בדף עמלות בעל העסק ובמוצג א' של הסכם המשתמש

 

השימוש שלכם בתרומות

הכספים נמצאים בבעלותכם בחשבון PayPal שלכם. עם זאת, לא ניתן להשתמש בתרומות למטרות אחרות מלבד המטרה המופיעה בקמפיין שלכם.

PayPal אינה מחויבת לנטר את השימוש בתרומות שנתרמו באמצעות תכונת גיוס הכספים לקמפיין, ואין לה חבות כלשהי במידה והתרומות לא משמשות בהתאם למטרות שצוינו. PayPal אינה נושאת באחריות ואין לה זכויות, עניין בבעלות או התחייבויות הקשורות לתרומות, שהן תשלומים אישיים שהתקבלו על-ידכם מהתורמים. כל מחלוקת שישנה עם תורמים בקשר לתרומות שהתקבלו באמצעות תכונת גיוס הכספים לקמפיין או השימוש בתרומות היא תחת אחריותכם, ואין לתורמים כל זכות, בעלות או אינטרס בנוגע לתרומות שתרמו, שאותן העבירו כתשלום עבור מוצרים ושירותים על אחריותם בלבד.

עם זאת, אם התורם סבור שלא השתמשתם בתרומות למטרה שצוינה, התורם יכול להשתמש בלחצן "דיווח על תוכן בלתי-הולם" כדי להתריע בפנינו על הבעיה הפוטנציאלית לצורך בחינה נוספת.

 

הגשת תלונות בנושא קניין רוחני

אנחנו מכבדים את הקניין הרוחני של אחרים, ואנחנו דורשים ממשתמשי PayPal לציית לחוקי הקניין הרוחני הרלוונטיים, כולל חוקי זכויות יוצרים וסימנים מסחריים. בנסיבות המתאימות ולפי שיקול דעתנו הבלעדי, ומבלי לקבל כל מחויבות או חבות לעשות זאת, אנחנו עשויים להגביל או לסיים את השימוש במוצרים או בשירותים שלנו עבור משתמשים שמשתמשים או שמפרסמים תוכן באמצעות PayPal, הכפוף לתביעות של זכויות קניין רוחני.

PayPal תגיב להודעות על הפרות לכאורה של זכויות יוצרים, המצייתות ל-Digital Millennium Copyright Act ‏("DMCA"). אם אדם אחר סבור שזכויות הקניין הרוחני שלו הופרו על-ידי תוכן בקמפיין, אדם זה רשאי לבקש להסיר תוכן זה מהאתר שלנו על-ידי שליחת הודעת DMCA לכתובת infringementreport@paypal.com באמצעות טופס זה.

אם אתם סבורים שתוכן שפרסמתם באמצעות תכונת גיוס הכספים הוסר או שהגישה אליו נחסמה בטעות או כיוון שזוהה באופן שגוי, באפשרותכם להגיש לנו הודעת נגד על-ידי שליחת הודעה בכתב לכתובת הדוא"ל או לכתובת המופיעה למעלה, בהתאם ל-DMCA.

אנו עשויים לחסום את הגישה למוצרים או לשירותים של PayPal, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, בגין טענות על הפרות של זכויות, ויש לנו מדיניות לפיה אנחנו יכולים לסגור את חשבונות ה-PayPal של משתמשים שנגדם נטענו טענות חוזרות להפרות.

 

סיום

אתם תהיו מחויבים לתנאים אלה כאשר תקבלו אותם על-ידי ביצוע ההוראות המופיעות באתר PayPal או באפליקציה בטלפון הנייד. אם תפרו תנאים אלה בכל עת, אנחנו שומרים על הזכות לסגור, להשעות או לבצע כל פעולה אחרת הקשורה לחשבון ה-PayPal שלכם, ואנחנו עשויים להשעות את הגישה שלכם לקמפיינים שלכם או להסיר אותם לפי שיקול דעתנו הבלעדי.