מדיניות PayPal Shops

>> הצג את כל ההסכמים המשפטיים

מדיניות PayPal Shops

עדכון אחרון: 8 במרס 2007

 

התנאים שלמטה חלים ספציפית על השימוש בתכונה PayPal Shops, המאפשרת למשתמשים להציג פרטים אודות אתר האינטרנט שלהם בפני משתמשים אחרים, באמצעות אתר האינטרנט www.paypal.com.

 1. דיוק פרטי הרישום של אתר האינטרנט. כל המידע שתספק במהלך הרישום ל-PayPal Shops חייבים להיות נכונים, כולל הכותרת, התיאור והקטגוריה של האתר, וכן כל יתר הפרטים המבוקשים. במקרה של שינוי כלשהו בפרטי הרישום שלך ב-PayPal Shops, עליך לעדכן באופן מיידי את הפרטים באמצעות אתר האינטרנט של PayPal‏. אי-עמידה בכך תביא להסרת כל אזכור של אתר האינטרנט שלך מאתר האינטרנט של PayPal, ועשויה להביא לאי-זכאות לצמיתות לרישום אתר אינטרנט ב-PayPal‏. מתן פרטים מטעים עשוי להביא לנעילה או סגירה של חשבונך ב-PayPal‏. אתה מעניק ל-PayPal את הזכות לגשת לאתר שלך באמצעות צפייה ידנית או על-ידי שימוש ב'עכבישים' אוטומטיים או טכניקות חיפוש אוטומטיות אחרות, על-מנת לאשר את דיוק פרטי הרישום שלך. PayPal אינה מחויבת לפקח על רמת הדיוק באתר שלך.

 2. זכאות.

  1. משתמשים בארה"ב. משתמשים בארה"ב שעומדים בתנאים הבאים זכאים לרשום אתר אינטרנט ב-PayPal Shops‏:
   1. למשתמש יש חשבון עסקי או פרימיום מאומת.
   2. המשתמש מחזיק בכרטיס אשראי רשום עבור חשבון ה-PayPal שלו.
   3. המשתמש פתח חשבון PayPal Money Market Fund.
   אם, בכל עת, בעל החנות הרשומה חדל לעמוד באחת או יותר מהדרישות המפורטות למעלה, אתר האינטרנט יוסר מספריית Paypal Shops‏.

  2. משתמשים בקנדה. משתמשים בקנדה שעומדים בתנאים הבאים זכאים לרשום אתר אינטרנט ב-PayPal Shops‏:
   1. למשתמש יש חשבון עסקי או חשבון פרימיום מאומת.
   2. המשתמש נמצא במערכת PayPal לא פחות מ-90 יום.
   3. מוניטין המוכר של המשתמש הוא 10 לפחות.
   אם, בכל עת, בעל החנות הרשומה חדל לעמוד באחת או יותר מהדרישות המפורטות למעלה, יופסק הרישום של אתר האינטרנט ב-PayPal, והוא יוסר מספריית Paypal Shops‏.

  3. משתמשים מחוץ לארה"ב או קנדה.למשתמשים מחוץ לארה"ב וקנדה אין אפשרות לרשום חנות חדשה ב-PayPal Shops‏. משתמשים עם חנויות קיימות יוכלו להמשיך להציג את החנות בספריית החנויות, ועליהם לפנות לשירות הלקוחות כדי לבצע שינויים בחנות.

  4. על אתר האינטרנט לקבל תשלומי PayPal‏. על אתר האינטרנט לקבל תשלומי PayPal‏. אם בדיקת אתר האינטרנט שלך תעלה שהוא אינו מקבל תשלומי PayPal, האתר יוסר מרשימת Paypal Shops‏. תוכל לרשום מחדש את אתר האינטרנט שלך ל-PayPal Shops כאשר הוא יקבל תשלומי PayPal‏.

  5. אחר. על-ידי רישום ב-PayPal Shops, אתה מעניק ל-PayPal את הזכות לבצע בדיקות אשראי עבורך או עבור העסק שלך בכל עת. PayPal שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל אתר אינטרנט מספריית Paypal Shops, בכל עת ומכל סיבה שהיא.
 3. רישיון להשתמש בפרטים שלך. אתה תישאר הבעלים של פרטי רישום אתר האינטרנט שתספק ל-PayPal, אך על-ידי אספקת פרטים כגון אלה ל-PayPal, אתה מעניק ל-PayPal רשות להשתמש בפרטים אלה בנוגע לשירותי PayPal Shops. אתה מעניק ל-PayPal, מפורשות, רישיון לא-בלעדי, תמידי, נטול תמלוגים וחובק עולם להעתיק, לפרסם ולהציג את פרטי הרישום שלך לאתר האינטרנט של PayPal, או בהודעות אימייל הקשורות לעסקאות שלך ב-PayPal, בכפוף להצהרת הפרטיות של PayPal‏. רשיון זה יסתיים בעת סיום חברותך ב-PayPal Shops, בין אם סיום כזה ינבע מפעולה שלך או מפעולה של PayPal‏.

 4. ללא המלצה. המצג של PayPal אודות פרטי רישום אתרי אינטרנט אינו מהווה המלצה על אתר האינטרנט או על מוצרים או שירותים כלשהם המוצעים באתר האינטרנט. כל ניסיון לטעון או לרמוז לגבי המלצה של PayPal על המוצרים או השירותים שלך מהווה עילה לסיום מיידי של השתתפותך ב-PayPal Shops‏.

 5. אתרים לא חוקיים או אתרים המפרים את מדיניות השימוש הנאות של PayPal‏. אין לרשום אתר אינטרנט שמקדם או מסייע לפעולות לא-חוקיות, לרבות, בין היתר, מכירת מוצרים או שירותים הפוגעים בזכות הקניין הרוחני של צד שלישי. אין לרשום גם אתר אינטרנט המפר את הכללים המוצגים במדיניות השימוש הנאות של PayPal‏. כל רישום כזה מהווה עילה לסיום מיידי של השתתפותך ב-PayPal Shops, ולסגירה מיידית של חשבונך ב-PayPal‏. כל פעולה שכזאת עשויה גם להפר את דרישות Wells Fargo ו/או תקנות או מדיניות של מאסטרקארד/ויזה, ולכן להוות עילה לביטול חשבונות האשראי שלך בארגונים אלה. ביטול שכזה עלול להביא לאיסור רישומך לחשבון חדש, באמצעות כל בנק עם מאסטרקארד או ויזה.

 6. קניות באתרי אינטרנט הרשומים ב-PayPal‏. פרטי רישום לאתרי אינטרנט מסופקים על-ידי בעל אתר האינטרנט, ועל PayPal לא חלה כל אחריות בגין שגיאות או ייצוג לא נכון של פרטים כגון אלה. PayPal מסירה מעצמה במפורש כל אחריות לפרטי רישום של אתרי אינטרנט, לרבות, בין היתר, אחריות לסחירות ואחריות לרמת הדיוק של המידע. PayPal אינה מבטיחה רמה כלשהי של אבטחה במהלך הקניות באתרי אינטרנט של צד שלישי הרשומים ב-PayPal, ואינה מבטיחה את איכות המוצרים או השירותים המוצעים באתרים אלה. לפרטים נוספים אודות אבטחת קניות באינטרנט, בקר בדף 'עצות אבטחה' שלנו.

 7. עמלות. בשלב זה, ההשתתפות ב-PayPal Shops אינה כרוכה בתשלום. עמלות עשויות לחול בעתיד, אך לא יתבצעו שינויים מבלי ליידע אותך תחילה.