עדכוני מדיניות

 

>> הצג את כל ההסכמים המשפטיים

>> הצג עדכוני מדיניות קרובים

עדכוני מדיניות קודמים

 

בדף זה מוצגים שינויים חשובים שבוצעו בשירות PayPal‏, בהסכם המשתמש או בפריטי מדיניות אחרים של שירות זה.

*עבור עדכוני מדיניות שפורסמו לפני מרץ 2014, הצג מסמך PDF זה.

*עבור עדכוני מדיניות קודמים בין התאריכים אפריל 2014 ודצמבר 2018 עיין במסמך PDF זה.

 

הודעה על תיקון ההסכמים של PayPal עבור ישראל

פורסם: 26 בספטמבר 2022

 

דף זה

דף זה מפרט ו/או מציג למשתמשי PayPal עדכונים לגבי שינויים בהסכם המשתמש של PayPal בישראל או במדיניות, בהצהרות או בהסכמים מקוונים אחרים הדורשים הודעה. ניתן גם לעיין בהודעות על עדכוני מדיניות קודמים. לתשומת לבך, ייתכן שיבוצעו שינויים נוספים בהסכמים המוצגים בתאריכי כניסה לתוקף המצוינים או לפניהם, בתנאי שדרישות ההודעה הרלוונטיות מתקיימות. 

שינויים צפויים

אנו מבצעים שינויים בהסכמים מסוימים (המפורטים להלן) החלים על יחסיכם עם PayPal. שינויים אלה ייכנסו לתוקף באופן אוטומטי בתאריכי הכניסה לתוקף המתאימים המוצגים להלן.

פעולות נדרשות

יש לעיין בקפידה בהודעות המפורטות להלן כדי לקבל מידע על השינויים הצפויים. המשך השימוש בשירותים שלנו לאחר כניסת השינויים לתוקף מהווה הסכמה להיות מחויב לשינויים. פרט לכך, לא נדרשת ממך שום פעולה נוספת כדי לקבל שינויים אלה. עם זאת, אם ברצונך לסרב להם, עליך לסגור את חשבון ה-PayPal שלך לפני תאריך הכניסה לתוקף הרלוונטי, כמתואר בהסכם המשתמש.

 

תיקונים בהסכם המשתמש של PayPal
החל מ-7 בנובמבר 2022:

 • אנו מבהירים כי ייתכן ש-PayPal תידרש להטיל מגבלות על החשבון שלך ו/או לנכות מס על תשלומי ברוטו מסוימים שהתקבלו אם לא נקבל ממך פרטים נדרשים הקשורים למס.

לעיון בהסכם המשתמש המעודכן של PayPal

 

הודעה על תיקון ההסכמים של PayPal עבור ישראל

פורסם: 9 באוגוסט, 2022

 

דף זה

דף זה מציג עדכונים למשתמשי PayPal לגבי השינויים העיקריים בהסכם המשתמש בישראל או במדיניות, בהצהרות או בהסכמים מקוונים אחרים הדורשים הודעה. ניתן גם לעיין בהודעות על עדכוני מדיניות קודמים

 

שינויים צפויים

אנו מבצעים שינויים בהסכמים מסוימים (המפורטים להלן) החלים על יחסיכם עם PayPal. שינויים אלה ייכנסו לתוקף באופן אוטומטי בתאריכי הכניסה לתוקף המתאימים המוצגים להלן.

 

פעולות נדרשות

אנא עיינו בקפידה בהודעות המפורטות להלן כדי לקבל מידע על השינויים הצפויים. פרט לכך, לא נדרשת מכם שום פעולה נוספת כדי לקבל שינויים אלה. עם זאת, אם ברצונכם לסרב להם, עליכם לסגור את חשבון ה-PayPal שלכם לפני תאריך הכניסה לתוקף הרלוונטי, כמתואר בהסכם המשתמש.

 

תיקונים בהסכם המשתמש של PayPal

החל מ-19 בספטמבר 2022, אנו:

 • מבהירים שאם אתה משלב את שירותי PayPal או מפנה אליהם באתר שלך, PayPal עשויה להשתמש בטכנולוגיות אוטומטיות (לדוגמה, סריקת אתר) כדי להעריך את האתר שלך לצורך וידוא עמידה בדרישות הסכם המשתמש וכחלק ממאבק בהונאות.
 • מרחיבים את מטבעות שניתן למשוך לכרטיס האשראי כך שיכללו מטבעות נוספים ועמלותיהם רלוונטיות.

עיין בהסכם המשתמש המעודכן.

 

הבהרת עדכון מדיניות

פורסם: 17 במאי, 2022

 

אם קיבלת הודעה במאי 2022 בקשר לשינויים צפויים בהסכמים המשפטיים שלנו, אנא תשומת ליבך כי כבר ניתנה הודעה בעניין עדכון המדיניות האחרון אשר נכנס לתוקף במרץ 2022. פרטים אודות עדכון זה ניתן למצוא בעמוד עדכוני מדיניות קודמים.

 

הודעה על תיקון ההסכמים של PayPal עבור ישראל

פורסם: 11 בפברואר, 2022

 

דף זה

דף זה מציג עדכונים למשתמשי PayPal לגבי השינויים העיקריים בהסכם המשתמש בישראל או במדיניות, בהצהרות או בהסכמים מקוונים אחרים הדורשים הודעה. ניתן גם לעיין בהודעות על עדכוני מדיניות קודמים.

 

שינויים צפויים

אנו מבצעים שינויים בהסכמים מסוימים (המפורטים להלן) החלים על יחסיכם עם PayPal. שינויים אלה ייכנסו לתוקף באופן אוטומטי בתאריכי הכניסה לתוקף המתאימים המוצגים להלן.

 

פעולות נדרשות

אנא עיינו בקפידה בהודעות המפורטות להלן כדי לקבל מידע על השינויים הצפויים. פרט לכך, לא נדרשת מכם שום פעולה נוספת כדי לקבל שינויים אלה. עם זאת, אם ברצונכם לסרב להם, עליכם לסגור את חשבון ה-PayPal שלכם לפני תאריך הכניסה לתוקף הרלוונטי, כמתואר בהסכם המשתמש.

 

תיקונים בהסכם המשתמש של PayPal

החל מ-21 במרץ, 2022, אנו מבצעים את הפעולות הבאות:

 • עדכון תנאי עמלת המחלוקת והפעילויות המוגבלות כך שיכללו פעולות שאנו עשויים לנקוט ועמלת המחלוקת שאנו עשויים לגבות אם המוכר עוסק בפעילות מוגבלת.
 • הסרת הפניות ההסכם ל-eBay שאינן רלוונטיות עוד.

עיין בהסכם המשתמש המעודכן.

 

תיקונים בתכניות 'הגנת המוכר' של PayPal

החל מ-21 במרץ, 2022, אנו מבצעים את הפעולות הבאות:

 • שינוי תכנית 'הגנת המוכר' של PayPal כדי להרחיב את רשימת הפריטים שאינם כלולים במטרה לכלול בה פריטי אמנות ואספנות בצורות פיזיות או דיגיטליות בסכום רכישה גבוה מ- 10,000 דולר אמריקני.

עיין בתכנית 'הגנת המוכר' המעודכנת.

 

הודעה על תיקון ההסכמים של PayPal עבור ישראל

פורסם: 29 באוקטובר 2021

 

דף זה

דף זה מציג עדכונים למשתמשי PayPal לגבי שינויים בהסכם המשתמש של PayPal בישראל או במדיניות, בהצהרות או בהסכמים מקוונים אחרים הדורשים הודעה. ניתן גם לעיין בהודעות על עדכוני מדיניות קודמים.

 

שינויים צפויים

אנו מבצעים שינויים בהסכמים מסוימים (המפורטים להלן) החלים על יחסיכם עם PayPal. שינויים אלה ייכנסו לתוקף באופן אוטומטי בתאריכי הכניסה לתוקף המתאימים המוצגים להלן.

 

פעולות נדרשות

אנא עיינו בקפידה בהודעות המפורטות להלן כדי לקבל מידע על השינויים הצפויים. פרט לכך, לא נדרשת מכם שום פעולה נוספת כדי לקבל שינויים אלה. עם זאת, אם ברצונכם לסרב להם, עליכם לסגור את חשבון ה-PayPal שלכם לפני תאריך הכניסה לתוקף הרלוונטי, כמתואר בהסכם המשתמש.

 

תיקונים בהסכם המשתמש של PayPal

החל מ-10 בדצמבר 2021:

 • נעביר את התנאים של תכנית 'הגנת הקונה' ותכנית 'הגנת המוכר' של PayPal לדפי אינטרנט נפרדים. תנאי תכניות אלה מתקבלים כאשר אתם מסכימים להסכם המשתמש ונשארים חלק מהסכם המשתמש. המיקום מחדש נועד להקל על האיתור של התנאים והניווט בהם.
 • אנחנו מבהירים שניצול לרעה של תהליך יישוב המחלוקות שלנו באינטרנט, של תכנית 'הגנת הקונה' של PayPal ו/או של תכנית 'הגנת המוכר' של PayPal מהווה פעילות מוגבלת כמוגדר במסגרת הסכם המשתמש.
 • נעדכן את 'מוצג א' – עמלות נוספות' ונכלול מטבעות אחרים ועמלות החלות על משיכתם לכרטיס האשראי שלכם.

עיינו בהסכם המשתמש המעודכן

 

תיקונים בתכנית 'הגנת המוכר'

 • נבהיר כי 'הוכחת משלוח' ו'הוכחת מסירה' צריכים לכלול גם מספר מעקב אינטרנטי וניתן לאימות.

עיינו בתכנית 'הגנת המוכר' המעודכנת

 

הודעה על שינויים בהסכמים עבור לקוחות בישראל

פורסם: 11 באוגוסט, 2021

דף זה

דף זה מציג עדכוני מדיניות אשר מיידעים את המשתמשים לגבי שינויים מהותיים בהסכם המשתמש של PayPal או במדיניות, הצהרות או הסכמים מקוונים אחרים עבור משתמשים בישראל. יש לעבור אל "עדכוני מדיניות קודמים" כדי לעיין בעדכוני מדיניות קודמים.

שינויים צפויים

אנו מבצעים שינויים בהסכמים מסוימים (המפורטים להלן) החלים על יחסיכם עם PayPal. שינויים אלה ייכנסו לתוקף באופן אוטומטי בתאריכי הכניסה לתוקף המתאימים המוצגים להלן.

פעולות נדרשות

אנא עיינו בקפידה בהודעות המפורטות להלן כדי לקבל מידע על השינויים המהותיים הצפויים. לעיון בכל השינויים, יש לקרוא את ההסכמים המלאים (קישורים להלן). לא נדרשת מכם שום פעולה נוספת. אם אתם מעדיפים לסרב לשינויים מעין אלו, יהיה עליכם לסגור את חשבון ה-PayPal שלכם לפני תאריך הכניסה לתוקף הרלוונטי.

 

תיקונים בהסכם המשתמש של PayPal

תאריך כניסה לתוקף: 21 בספטמבר, 2021

 • אנו משנים את תוכנית הגנת המוכר של PayPal כדי להבהיר את נושא הזכאות לתביעות מסוימות שכוללות כרטיסי נסיעה שנמכרו על-ידי חברת הנסיעות.

לקריאת הסכם המשתמש המעודכן, יש ללחוץ כאן.

 

שינויים למדיניות השימוש הנאות של PayPal‏

 • אנו מרחיבים את רשימת הפעולות האסורות ומבהירים את השירותים המסחריים המצריכים אישור מראש.

לקריאת מדיניות השימוש הנאות המעודכנת, יש ללחוץ כאן.

 

שינויים בהסכם שיטות התשלום החלופיות של PayPal

 • אנו משנים את ההסכם כדי לאסור על קבלת תשלומים עבור מוצרים ושירותים מסוימים.

לקריאת הסכם שיטות התשלום החלופיות המעודכן, יש ללחוץ כאן.

 

הודעה על תיקון ההסכמים עבור ישראל

פורסם: 29 באפריל, 2021

 

דף זה

דף זה מציג עדכוני מדיניות אשר מיידעים את המשתמשים לגבי שינויים חשובים בהסכם המשתמש של PayPal בישראל או במדיניות, בהצהרות או בהסכמים מקוונים אחרים. יש לעבור אל "עדכוני מדיניות קודמים" כדי לעיין בעדכוני מדיניות קודמים.

 

שינויים צפויים

אנו מבצעים שינויים בהסכמים מסוימים (המפורטים להלן) החלים על יחסיכם עם PayPal. שינויים אלה ייכנסו לתוקף באופן אוטומטי בתאריכי הכניסה לתוקף המתאימים המוצגים להלן.

 

פעולות נדרשות

אנא עיינו בקפידה בהודעות המפורטות להלן כדי לקבל מידע על השינויים הצפויים. לא נדרשת מכם שום פעולה נוספת. אם אתם מעדיפים לסרב לשינויים מעין אלו, יהיה עליכם לסגור את חשבון ה-PayPal שלכם לפני תאריך הכניסה לתוקף הרלוונטי.

 

תיקונים בהסכם המשתמש של PayPal

תאריך כניסה לתוקף: 9 ביוני, 2021

 • אנו מבצעים שינוי נוסף בתכנית 'הגנת הקונה' ובתכנית 'הגנת המוכר' של PayPal כדי לשמור על עקביות באופן גלובלי וכדי להבהיר עוד יותר אילו עסקאות עומדות בתנאים להגנה (סעיפים 7, 9).

כדי לעיין בהסכם המשתמש המעודכן, לחצו כאן.

 

שינויים בהסכמים המשפטיים של PayPal

PayPal משנה חלק מן המסמכים המשפטיים והם ייכנסו לתוקף החל מתאריך שמפורסם, כמפורט להלן מפני כל שינוי (המכונים להלן 'תאריך תוקף' בנפרד). ניסחנו את עדכון מדיניות זה כדי לעזור להבהיר את השינויים עבורך. בעצם המשך השימוש בשירותים שלנו לאחר תאריך הכניסה לתוקף של הסכם זה, את/ה מסכים/ה לשינויים. אם אינך מסכים/ה לשינויים, עליך לסגור את החשבון שלך או להפסיק את השימוש בשירותי PayPal לפני תאריך התוקף.

 

הודעה על תיקון ההסכמים של PayPal

פורסם: 29 בינואר, 2021

 

דף זה

דף זה מציג עדכוני מדיניות אשר מיידעים את המשתמשים לגבי שינויים חשובים בהסכם המשתמש של PayPal או במדיניות, הצהרות או הסכמים מקוונים אחרים. יש לעבור אל "עדכוני מדיניות קודמים" כדי לעיין בעדכוני מדיניות קודמים.

 

שינויים צפויים

אנו מבצעים שינויים בהסכמים מסוימים (המפורטים להלן) החלים על יחסיכם עם PayPal. שינויים אלה ייכנסו לתוקף באופן אוטומטי בתאריכי הכניסה לתוקף המוצגים להלן.

 

פעולות נדרשות

אנא עיינו בקפידה בהודעות המפורטות להלן כדי לקבל מידע על השינויים הצפויים. לא נדרשת מכם שום פעולה נוספת. אם אתם מעדיפים לסרב לשינויים מעין אלו, יהיה עליכם לסגור את חשבון ה-PayPal שלכם לפני תאריך הכניסה לתוקף הרלוונטי.

 

תיקונים בהסכם המשתמש של PayPal

תאריך כניסה לתוקף: 11 במרץ, 2021

 • אנו מבצעים שינוי בהחרגות המפורטות עבור 'הגנת הקונה' ו'הגנת המוכר' של PayPal כך שיהיו עקביות יותר באופן גלובלי וכדי להבהיר אילו עסקאות עומדות בתנאים להגנה. (סעיפים 7.3 ו-9)
 • אנו מבצעים שינוי ב'הגנת המוכר' של PayPal כך שהיא לא תחול במקרה שבו בעל עסק שולח פריט פיזי או מממש הזמנת קנייה כאשר חלפו יותר מיומיים לאחר שהוא קיבל הודעה מ-PayPal על כך שהעסקה נמצאת במחלוקת, שהיא מבוטלת או שהיא בלתי-מורשית באופן אחר. (סעיף 9)
 • אנו מבהירים את התנאים של שירותי תשלום Payouts ו Mass Pay של PayPal לרבות כי ניתן להשתמש בהם רק לביצוע תשלומים מרובים או תשלומים באצווה, ולא תשלומים פרטניים או תשלומים אחרים שאינם עומדים בדרישות, וכי בעלי עסקים אחראים להשגת ההסכמה הרלוונטית ממקבלי תשלום ה Payouts שלהם. (סעיף 2.10)
 • אנו מבהירים את התנאים החלים על תקשורת ביניכם לבין PayPal. (סעיף 13.9)
 • אנו מבהירים את התפקידים ותחומי האחריות של PayPal מבחינת ההגנה על נתונים, בקשר לעיבוד נתונים אישיים באמצעות שירותי PayPal. (סעיפים 11.8,‏ 11.9,‏ 13.10)
 • אנו מוסיפים תנאים הקשורים להחלת מטבע על כרטיס האשראי שלכם (סעיף 5.1 ומוצג א', "עמלות נוספות")
 • אנו מעדכנים את התנאים הקשורים למשיכת כסף לכרטיס אשראי (סעיף 5.1)
 • אנו מעדכנים את מדיניות תכנית 'הגנת הקונה' של PayPal כדי לציין כי PayPal עשויה לבקש מכם להמתין 7 ימים לפחות מתאריך הגשת המחלוקת לפני שתורשו להסלים את המחלוקת. (סעיף 7.5)
 • אנו מעדכנים את תנאי עמלת המחלוקת בקשר לעיתוי של חיוב העמלה. במקרים הרלוונטיים, עמלת המחלוקת תנוכה מחשבון ה-PayPal שלכם לאחר קבלת החלטה לגבי התביעה. (סעיף 11.1 ה')

כדי לעיין בהסכם המשתמש המעודכן, לחצו כאן.

 

הודעה על תיקון ההסכמים המשפטיים של PayPal

פורסם: 9 בספטמבר, 2020

 

אנא קרא מסמך זה.

אנו מבצעים שינויים בהסכמים המשפטיים החלים על יחסיך עם PayPal.

אנו ממליצים לעבור על ההודעות שלהלן כדי להכיר את השינויים שייכנסו לתוקף בקרוב.

לא נדרשת פעולה נוספת מצדך מכיוון ששינויים אלה יבוצעו באופן אוטומטי בתאריך התוקף כמפורט להלן. במקרה שתעדיף לא לקבל שינויים אלה ולסגור את החשבון שלך תוכל לעשות זאת לפני תאריך הכניסה לתוקף.

 

עדכונים בהסכם המשתמש עבור שירותי PayPal
תאריך כניסה לתוקף: 14 באוקטובר, 2020

אנו מבצעים שינויים בתנאים שלנו, לרבות השינויים הבאים:

 • אנו מעדכנים את המדיניות שאתה מסכים לציית לה בעת פתיחת חשבון PayPal והשימוש בו.
 • אנו מוסיפים תיאור קצר של התנאים העיקריים בהסכם המשתמש וגילוי נאות.
 • סעיף 1.6
  אנו מבהירים כי אם תשתמש בחשבון ה-PayPal שלך כדי לקבל תשלומים עבור מכירת מוצרים או שירותים, ינוכו עמלות מהתשלומים שתקבל.
 • סעיף 2.9
  אנו מבהירים את האופן והעיתוי לביטול תשלום שבוצע לזכות מוכר שאין לו חשבון PayPal.
 • סעיף 3.4
  אנו מבהירים כי בעל עסק רשאי לספק הנחה לקונה עבור שימוש בשיטות תשלום אחרות.
 • סעיף 5.1
  אנו מעדכנים את סעיף 5 בנושא משיכת כסף מחשבונך ביחס למשיכות לכרטיס.
 • סעיף 6
  אנו מעדכנים את הסעיף המתייחס לסגירת החשבון שלך.
 • סעיף 7.5
  אנו מעדכנים את תהליך המחלוקות כך שהקונים נדרשים כעת להמתין לפחות 7 ימים מתאריך התשלום לפני הסלמת מחלוקת לתביעה גם עבור תביעות מסוג 'שונה משמעותית מהתיאור'.
 • סעיף 11 ומוצג א' (עמלות נוספות – עמלות מחלוקת)
  אנו משיתים עמלת מחלוקת והוספנו את התנאים וההתניות החלים על המוכרים.
 • סעיף הגדרות
  • אנו מבהירים את ההגדרה של יום עסקים.
  • הוספנו הגדרה של 'רכיב חיוני' ביחס לעסקאות בלתי-מורשות.
 • מוצג א' – (עמלות נוספות – משיכת היתרה שלך - משיכות שתבצע לחשבון הבנק שלך בארה"ב).
  אנו משיתים עמלה עבור משיכות שתבצע לחשבון הבנק שלך בארה"ב.
 • מוצג א'. (עמלות נוספות – משיכת היתרה שלך - משיכות שתבצע לכרטיס האשראי שלך).
  אנו מעדכנים את טבלת העמלות עבור משיכות שתבצע לכרטיס האשראי שלך וכוללים בה מטבעות נוספים.

לקריאת הסכם המשתמש המעודכן, יש ללחוץ כאן.

 

עדכונים להסכם המשתמש בישראל

בתוקף מתאריך: 31 ביולי, 2020

אנו מבצעים את השינויים הבאים בתנאים שלנו:

 • הוספנו את הפריטים הבאים לרשימת הפריטים שלא יהיו זכאים לקבלת החזר במסגרת 'הגנת הקונה' של PayPal - :
  • פריטים המיועדים למכירה חוזרת, כולל עסקאות של פריט אחד או עסקאות הכוללות מספר פריטים.
  • תביעות מסוג 'שונה משמעותית מהתיאור' (SNAD) עבור פריטים שנאספו באופן אישי.
 • בנוסף, שינינו את הסעיף לגבי זכאות לתוכנית 'הגנת הקונה' של PayPal כדי להוסיף את המידע הבא:
  • אם אתה קונה, מעתה עליך גם לנסות ליצור קשר עם המוכר כדי לפתור את הבעיה שלך ישירות לפני הגשת תביעה דרך מרכז יישוב המחלוקות.
  • אם אתה קונה וקיבלת החזר או הסכמת לפתרון חלופי הקשור לקנייה שלך ממקור אחר, אינך זכאי ל'הגנת הקונה' של PayPal.
    
 • אם אתה מוכר והפסדת בתביעה במסגרת תכנית 'הגנת הקונה' שלPayPal , כאשר התביעה של הלקוח הייתה שהפריט שהתקבל היה 'שונה משמעותית מהתיאור' (SNAD), ייתכן שלא תקבל את הפריט חזרה, או ייתכן שתידרש לקבל חזרה את הפריט ולשלם את עלויות משלוח ההחזרה.
 • הוספנו תנאים לסעיף בנושא תוכנית 'הגנת המוכר' של . PayPal. הם כוללים:
  • הרחבנו את סוגי הפריטים הלא מוחשיים שעשויים להיות זכאים ל'הגנת המוכר' של PayPal בכפוף לעמידה בדרישות נוספות מסוימות עבור מוצרים לא מוחשיים;
  • הבהרנו איזה מידע נדרש בתור הוכחת משלוח או מסירה עבור מוצרים פיזיים ולא מוחשיים
  • הוספנו את דרישות הזכאות הבאות עבור פריטים לא מוחשיים:

כדי שמכירת מוצרים לא מוחשיים ושירותים תהיה זכאית ל'הגנת המוכר', על המכירה לעמוד בדרישות הבסיסיות ובדרישות הנוספות הבאות: 

 • דרישות אינטגרציה:
  • במקרים שבהם ביצעת אינטגרציה של מוצרPayPal Checkout , עליך להשתמש בגרסה הנוכחית של מוצר זה אם אתה מקבל תשלומים ישירות באמצעות אתר אינטרנט או אתר אינטרנט המותאם למכשירים ניידים; או
  • ודא שאתה מעביר את פרטי ה- session ל-PayPal בעת ביצוע התשלום (checkout), אם ביצעת אינטגרציה עם PayPal באמצעות צד שלישי או אם יש לך אינטגרציה מסוגnative app
  • ייתכן שיחולו דרישות אינטגרציה אחרות, בהתאם למודל העסקי שלך. נודיע לך על הדרישות הללו מראש, במידת הצורך.
 • סיפקת את הפריט וסיפקת הוכחת מסירה עבור מוצרים לא מוחשיים.
 • כדי שמכירת מוצרים דיגיטליים או רישיונות עבור תוכן דיגיטלי תהיה זכאית ל'הגנת המוכר' - ' –
  • שילמת עמלות עסקה סטנדרטיות עבור המכירה.
 • שינינו את הסעיף בנושא זכאות ל'הגנת המוכר' כדי לציין שעל מנת לקבל כיסוי עבור הכחשת עסקה או ביטול עסקה שהוגשו נגדך עקב 'עסקה בלתי-מורשית', העסקה הבלתי-מורשית הייתה חייבת להתרחש בסביבה שהיאhosted by PayPal.
 • הבהרנו שתשלומים המבוצעים בגין זהב (בין אם בצורה פיזית או באופן של מסחר בבורסה) אינם זכאים לקבלת החזר במסגרת 'הגנת המוכר' של .PayPal

לקריאת הסכם המשתמש המעודכן, יש ללחוץ כאן .

 

עדכונים להסכם המשתמש עבור שירותי PayPal יכנסו לתוקף ב-16 במרץ 2020

אנו עורכים את השינויים הבאים בתנאי השירות שלנו:

 • מוצג א - עמלות:

סעיף 5.ו: עמלת החזר:

הסעיף המעודכן מוצג להלן:

אם תשלום שקיבלת הוחזר (באופן חלקי או מלא) לשולח, אין עמלות לביצוע ההחזר, אך העמלות ששילמת במקור כמוכר לא יוחזרו אליך.

לקריאת הסכם המשתמש המעודכן, יש ללחוץ כאן .

 

עדכונים להסכם המשתמש לשירותי PayPal - תאריך תוקף:   15 לנובמבר, 2019

אנו מבצעים את השינויים המהותיים הבאים בתנאי השירות שלנו:

 • מוצג א' - עמלות:

סעיף 2: עמלת תשלום מסחרי:
אנו מסירים את קטגוריית עמלת התעריף לבעל עסק עבור תשלומים פנים-ארציים ובינלאומיים שהתקבלו על-ידי בעלי עסקים ישראלים. בעלי עסקים ישראלים ישלמו את התעריף הרגיל שלנו לקבלת תשלום מסחרי.

לקריאת 'הסכם המשתמש' המעודכן, יש ללחוץ כאן .

 

עדכונים להסכם המשתמש עבור שירותי PayPal יכנסו לתוקף ב- 17 במאי, 2019

אנו מבצעים את השינויים הבאים בתנאים שלנו:

 • מוצג א' - עמלות:
 1. הסרנו את עמלת ההעברה האוטומטית שנקבעה בסעיף ' משיכת היתרה ' של סעיף 4 ' עמלות נוספות '. 

לקריאת 'הסכם המשתמש' המעודכן, יש ללחוץ כאן .

 

עדכונים להסכם המשתמש עבור שירותי PayPal יכנסו לתוקף ב- 9 ביולי, 2019

אנו עורכים את השינויים הבאים בתנאי השירות שלנו:

 • סעיף 5.1: הבהרנו את השיטה למשיכת כסף מהחשבון שלך לכרטיס שלך.
 • מוצג א' - עמלות:  
 1. אנו מעדכנים את העמלה לקבלת תשלום מסחרי על-ידי מוכרים באלבניה, אנדורה, בוסניה והרצגובינה, קרואטיה, גאורגיה, איסלנד, ישראל, מולדובה, מונקו, סרביה מהקונים בארצות או באזורים הבאים: דנמרק, איי פארו, פינלנד ( כולל איים מאלן), גרינלנד, איסלנד, נורווגיה, שבדיה, אוסטריה, בלגיה, קפריסין, אסטוניה, צרפת (כולל גיאנה הצרפתית, גוואדלופ, מרטיניק, מפגש ממאיוט), גרמניה, גיברלטר, יוון, אירלנד, איטליה, לוקסמבורג, מלטה, מונקו, מונטנגרו, הולנד, פורטוגל, סן מרינו, סלובקיה, איטליה, ספרד, בריטניה (כולל איי התעלה והאי של מאן), מדינת עיר הוותיקן, אלבניה, אנדורה, בלרוס, בוסניה והרצגובינה, בולגריה, קרואטיה, צ'כיה, גאורגיה, הונגריה , קוסובו, לטביה, ליכטנשטיין, ליטא, מקדוניה, מולדובה, פולין, רומניה, רוסיה, סרביה, שוויץ, אוקראינה, בסעיף 2 "עמלת תשלום מסחרי".

העמלות המעודכנות מפורטות מטה:

פעילות

מדינת/אזור מגוריו של המוכר

מדינת/אזור מגוריו של הקונה

עמלה

קבלת
תשלום
מסחרי

     

אלבניה, אנדורה, בוסניה והרצגובינה, קרואטיה, גאורגיה, איסלנד, ישראל, מולדובה, מונקו, סרביה

ארצות הברית, קנדה, צפון אירופה *

אירופה I **:

תעריף רגיל:

‎4.4%‏ + עמלה קבועה

תעריף לבעל עסק^:

מ-3.4% עד 4.4% + עמלה קבועה

 

כל המדינות האחרות:

תעריף רגיל:

5.4% + עמלה קבועה

תעריף לבעל עסק^:

מ-4.4% עד 5.4% + עמלה קבועה

 

עמלה קבועה

 

ראה בטבלה שלעיל


* צפון אירופה: דנמרק, איי פארו, פינלנד (כולל איי אולנד), גרינלנד, איסלנד, נורווגיה, שוודיה.

** אירופה I: אוסטריה, בלגיה, קפריסין, אסטוניה, צרפת (כולל גיאנה הצרפתית, גוואדלופ, מרטיניק, ראוניון ומאיוט), גרמניה, גיברלטר, יוון, אירלנד, איטליה, לוקסמבורג, מלטה, מונקו, מונטנגרו, הולנד, פורטוגל, סן מרינו, סלובקיה, סלובניה, ספרד, בריטניה (כולל איי התעלה והאי מאן), מדינת קריית הוותיקן.

 1. בסעיף 4 'עמלות נוספות', הבהרנו את העמלה אותה אנו גובים עבור משיכת יתרה אל כרטיס האשראי בקרואטיה, בפיליפינים ובסרביה. 

לקריאת הסכם המשתמש המעודכן, יש ללחוץ כאן.