>> צפה בכל ההסכמים

הסכם שיטות התשלום החלופיות של PayPal

עדכון אחרון: 9 באוגוסט 2022

הורדת PDF

 

תנאים אלה מהווים חוזה ביניכם לבין PayPal Pte. Ltd.‎, חברה בסינגפור, והם חלים על השימוש שלכם בכל שירותי PayPal‏. ("PayPal", "אנחנו" או "שלנו").

1. אודות תנאים אלה

תנאים אלה חלים על השימוש שלך בכל פונקציונליות שיטת התשלום החלופית (APM) שלנו.

סימוכין:

 • פונקציונליות שיטת התשלום החלופית (APM) היא פונקציונליות המסופקת על-ידינו, אשר, אם היא משולבת בתהליך התשלום המקוון שלך, מאפשרת ללקוח שלך לבחור ולהשתמש בכל שיטת תשלום חלופית (כפי שאנו עשויים לאפשר מעת לעת) כדי לשלם לך; וכן
 • שיטת תשלום חלופית היא כל שיטת תשלום המפורטת בנספח 1, אשר אנו עשויים לאפשר לכל אדם שאין לו חשבון להשתמש בה כדי לשלוח תשלום לחשבון העסקי שלך, בכפוף לתנאים אלה.

תנאים אלה נוספים להסכם המשתמש של PayPal ולנוהלי המדיניות הכלולים בו, כולל מדיניות השימוש הקביל ומדיניות הפרטיות, אשר חלות על המדינה שבה אתה רשום ב-PayPal כתושב. מילים מודגשות שלא מוגדרות בתנאים אלה מוגדרות בהסכם משתמש זה. במידת האפשר, יש לפרש את התנאים הללו ואת הסכם המשתמש באופן שלם ועקבי. במקרה של סתירה בפרשנות, תנאים אלה גוברים על הסכם המשתמש בכל הנוגע לסתירה.

הגדרת השירותים שלנו בהסכם המשתמש, כשהיא נקראת ביחד עם התנאים הללו, כוללת את פונקציונליות שיטת התשלום החלופית שלנו.

2. פעולות APM אסורות

בעלי עסקים אינם מורשים לקבל תשלומים עבור מוצרים או שירותים:

 • שאינם מסופקים בחשבונו של בעל העסק;
 • שאינם מסופקים במסגרת הפעילות העסקית הרגילה של בעל העסק, כפי שנקבע בטופס הרישום של בעל העסק;
 • האסורים כמפורט להלן או בתנאים ספציפיים כלשהם של שיטת תשלום רלוונטית;
 • אין להציע שיטות תשלום, להשתמש בהן או לאפשר אותן באופן אחר לכל אחת מקטגוריות העסקים הבאות:
  • מוצרים ושירותים בלתי חוקיים, או מוצרים ושירותים האסורים על-פי החוקים החלים;
  • עסק או ארגון העוסקים במעשי אלימות בלתי חוקיים כלפי קבוצה כלשהי, או מעודדים, מקדמים או מפארים מעשים כאלה, המבוססים על גזע, דת, מוגבלות, מגדר, נטייה מינית, לאום או כל מאפיין אחר שאינו ניתן לשינוי;
  • מוצרים מזויפים או בלתי-מורשים;
  • תרופות וסמים;
  • תוכניות פירמידה או תוכניות להתעשרות מהירה;
  • גופות או אברים של בני אדם או בעלי-חיים;
  • הפרה של זכויות קניין רוחני או זכויות קנייניות;
  • מוצרים הממותגים כנאצים, תוכן נאצי ומאמרים נאציים;
  • אתרי אינטרנט ללא ערך מוסף, כולל אתרים המפעילים שיטות מכירה לא הוגנות, מטעות או טורפניות;
  • אתרים לתשלום-תמורת-הסרה או פרסומים המהווים לשון הרע;
  • מוצרים ותכנים גזעניים, סקסיסטיים, מיזוגניים או מטרידים בהיבט אחר;
  • חומרים רדיואקטיביים, רעילים, דליקים, מאכלים או סוגים אחרים של חומרים מסוכנים;
 • מוצרים ושירותים מוסדרים (כולל מוצרים ושירותים הנכללים במסגרת תקנות כלליות או הגבלות שחלות בתחום שיפוט ו/או הגבלות על גיל):
  • אלכוהול ומשקאות אלכוהוליים;
  • ממצאים ופריטים ארכאולוגיים;
  • מוצרי CBD וקנבוס;
  • בתי-מרקחת באינטרנט, תרופות מרשם;
  • זיקוקים ומוצרים קשורים;
  • בעלי-חיים בעודם בחיים;
  • פורנוגרפיה וחומרי תועבה אחרים; אתרים שמציעים שירותים הקשורים למין כגון זנות, שירותי ליווי, צ'אטים למבוגרים בשידור חי וכד';
  • מתכות ואבנים יקרות;
  • חומרים שנועדו לדמות סמים לא-חוקיים;
  • טבק, סיגריות אלקטרוניות, נוזלים לסיגריות אלקטרוניות ומוצרים קשורים;
  • כלי נשק, תחמושת ומוצרים קשורים;
 • מוצרים או שירותים פיננסיים או משפטיים מיוחדים:
  • שחרור בערבות;
  • עורכי-דין לפשיטת רגל;
  • אופציות בינאריות;
  • אשראי, הלוואות, מתן הלוואות לטווח קצר ומכשירים אחרים למתן הלוואות;
  • גביית חוב;
  • פירמות עורכי-דין שגובות כסף לכל מטרה שאינה תשלום העמלות המגיעות לפירמה עבור השירותים שסיפקה;
  • ניהול הון;
 • שונות
  • שירותים של מדיום או מגידי עתידות;
  • מכשירים פירוטכניים וציוד פירוטכניקה;
  • טלמרקטינג;
  • מכירת עוקבים בטוויטר, לייקים בפייסבוק, צפיות ב-YouTube וצורות אחרות של פעילות ברשתות חברתיות שאסורות על פי התנאים וההתניות של הפלטפורמה הרלוונטית

3. הסכמה לתנאים אלה

אתה מסכים לתנאים אלה על-ידי שילוב של פונקציונליות שיטת התשלום החלופית שלנו בתהליך התשלום/בפלטפורמה המקוונים שלך.

אם אתה משלב את פונקציונליות שיטת התשלום החלופית שלנו עבור חשבון של אדם אחר או ישות משפטית אחרת:

 • אתה מאשר שיש לך הרשאה מאת האדם האחר או הישות המשפטית החוקית לחייב אותם בתנאים אלה עבורם ובשמם; וגם
 • האדם האחר או הישות המשפטית יהיו כפופים חוקית לתנאים אלה במקומך.

4. שימוש בפונקציונליות של שיטת התשלום החלופית

כאשר אתה משלב את פונקציונליות שיטת התשלום החלופית שלנו בתהליך התשלום המקוון שלך, אנו עשויים (אך לא מחויבים) לאפשר לכל אחד להשתמש בשיטת תשלום חלופית כדי לשלם לך.

נספח 1 לתנאים אלה מפרט כל שיטת תשלום חלופית שאנו עשויים להעמיד מעת לעת לרשות הלקוחות שלך וכן הוראות נוספות הנוגעות לקבלת תשלום על-ידיך מלקוחות המשתמשים בשיטת תשלום חלופית זו. עליך לציית להוראות אלה בכל עת.

מכיוון שהמשלם אינו משתמש בחשבון PayPal כדי לשלוח תשלום באמצעות שיטת תשלום חלופית, לא ניתן להשתמש ב-PayPal כדי לבצע החזר יזום של תשלום המבוצע באמצעות שיטת תשלום חלופית, אלא אם צוין אחרת בנספח 1 של תנאים אלה.

לא ניתן לקבל תשלום באמצעות שיטת תשלום חלופית במטבעות אחרים מאלו שצוינו עבור שיטת התשלום החלופית הנתונה בנספח 1 של תנאים אלה.

ניתן להשתמש בפונקציונליות שיטת התשלום החלופית שלנו רק עם חשבון עסקי, ולא עם חשבון אישי.

לא יחולו עמלות בינלאומיות נוספות המבוססות על אחוזים עבור כל עסקה המבוצעת בשיטת תשלום חלופית.

5. החבות שלכם כלפינו

אנו עשויים להתייחס לספקים של שיטת תשלום חלופית ולמעבדי התשלומים שעוזרים לנו לאפשר לך לקבל תשלומים באמצעות שיטת תשלום חלופית באותו אופן שבו אנו מתייחסים לסולקים הבנקאיים/לסולקים של כרטיסי האשראי שלנו ו/או למעבדי תשלומים אחרים במסגרת הסכם המשתמש.

תשלומים המבוצעים באמצעות שיטת תשלום חלופית נמצאים בסיכון לביטולים על-ידי ספק שיטת התשלום החלופית, אלא אם צוין אחרת בנספח 1. החובות והחבות שלך כלפינו עבור ביטולים אלה זהות לאלה שיש לך כלפינו עבור ביטולים ו/או הכחשות עסקה במסגרת הסכם המשתמש. ספק שיטת התשלום החלופית עשוי להשפיע על ביטול של תשלום שמבוצע באמצעות שיטת תשלום חלופית באותו אופן שבו הבנק של המשלם עשוי להשפיע על ביטול ו/או חברת כרטיסי האשראי של המשלם עשויה להשפיע על הכחשת עסקה. 'הגנת המוכר' לא חלה על תשלומים המבוצעים באמצעות שיטת תשלום חלופית.

לאחר סיום תנאים אלה, חבותך כלפינו תמשיך לחול תחת תנאים אלה בנוגע לביטול תשלומים שמבוצעים באמצעות שיטת תשלום חלופית על-ידי הספקים של שיטת התשלום החלופית וכן בנוגע לכל ההתחייבויות שלך שטרם נפרעו הנובעות משימושך בפונקציונליות של שיטת התשלום החלופית לפני סיומם של תנאים אלה.

6. שינויים וסיום

אנו עשויים להוסיף או לגרוע מהרשימה של שיטות התשלום החלופית/ספקי שיטות התשלום החלופיות, המפורטת בנספח 1 של תנאים אלה, בכל עת וללא הודעה מראש.

בנוסף, אנו עשויים לערוך שינויים, מחיקות או הוספות לתנאים אלה, בהתאם לתהליך השינוי שהוגדר בהסכם המשתמש. אם אינך מסכים לשינוי כלשהו, תוכל להביא תנאים אלה לידי סיום.

באפשרותך לסיים תנאים אלה בכל עת על-ידי הסרת פונקציונליות שיטת התשלום החלופית שלנו מתהליך התשלום המקוון שלך ופעולה בהתאם לשלבים אחרים הקשורים לאינטגרציה אשר PayPal עשויה להעמיד לרשותך מעת לעת. באופן זה, תוכל להפסיק לאפשר ללקוחות שלך לשלם לך באמצעות שיטת תשלום חלופית, אך חוץ מכך, החשבון שלך יישאר פתוח והסכם המשתמש יישאר בתוקף.

אנו עשויים, בכל עת, מכל סיבה וגם (כאשר ניתן) עם מתן הודעה בזמן סביר מראש, לסיים, לבטל או להשעות את השירות בכל הנוגע לפונקציונליות שיטת התשלום החלופית שלנו ו/או לשיטות התשלום החלופיות ללא חבות כלפיך.

תנאים אלה יישארו בתוקף גם לאחר כל סיום שהוא במידה הנדרשת וככל שנדרוש כדי: (1) להתמודד עם נושאים העולים מהשימוש שלך בפונקציונליות שיטת התשלום החלופית (APM) לפני הסיום; ו/או (2) לציית לחוקים ולתקנות החלים.

נספח 1

שיטות תשלום חלופיות

AliPay
סוג תשלום

ארנק

Alipay הוא ארנק דיגיטלי שניתן להשתמש בו על-ידי כל הלקוחות הרשומים כחברים ב-Alipay.

סיכון להכחשת עסקה לא
הבטחת תשלום לא
אפשרות החזר כן
‏‫סכום עסקה מינימלי‬ לא רלוונטי
סכום עסקה מרבי ‏50,000 RMB לכל יום
מוצרים ושירותים אסורים ספציפיים ראו את התנאים הנוספים
תנאים נוספים

עליכם להבטיח שלא תשתמשו בשירותים של Alipay עבור:

 1. מוצרים ויזואליים-קוליים פוליטיים שאינם חוקיים ופרסומים, כרטיסים ריאקציוניים בלתי-חוקיים וערוצי תוכניות, תיעוד סודות ומידע מדיניים, מאמרים וביטויים ריאקציוניים אחרים.
 2. כלי הימורים, הגרלות פרטיות, שירותי הימורים, כרטיסי הגרלה, מכירה פירמידית, חוזים עתידיים על זהב, הגרלות מזל, שירותים בסיכון גבוה.
 3. כלים לנטילת סמים, תחמושת וכלי נשק/נשק ואביזרים עבורו, מכשירים מפוקחים, פריטי פשע, זיקוקים וחזיזים, פריטים רעילים וכימיקלים מסוכנים, תרופות למבוגרים (לדוגמה, אפרודיזיאקים).
 4. שירותי ספסרות באשראי (כולל ספסרות בדירוג אשראי של Taobao), שירותי פדיון בכרטיס אשראי, אתרי מימון המונים, מטבע מזויף, עסקאות בחשבון הבנק (כרטיסי בנק), מניות, קרנות, ביטוח, פלטפורמות ביטוח, השקעות תקופתיות בזהב, מוצרים פיננסיים של הבנק, שירותי החזר כספי, כרטיסים ששולמו מראש למטרות חד-פעמיות, ניירות ערך, גיוס תרומות לא חוקי, שירותי המרת מטבע זר, מטבע וירטואלי בחשבונות זרים, קבלות (בקשות תשלום מפורטות), ביטקוין, Litecoin,‏ YBcoin ומטבע וירטואלי אחר, עסקאות, MCard וכולי, מכירות פומביות, משכון, מוסדות תשלום, הפצת RMB, מטבעות זרים.
 5. אבחון מגדר עוברי, איברים של בני אדם, שירותי פונדקאות, שירותי בדיקות, מכשירים רפואיים, עדשות מגע.
 6. שירותים הקשורים לפריצה למחשבים, תוכנה זדונית, שירותי תוכנה אחרים שמסכנים את Alibaba ואת חברות הבת של Alibaba, שירותי צ'אט בווידאו, אתרים דתיים, בתי עלמין באינטרנט, פולחן ושירותים אחרים, ניטור מידע על פרטיות המחשב, אנטנות לווין וכולי, מכשירי ריגול, פריטים או שירותים אישיים אחרים הפוגעים בפרטיות, פרטי תעודת מזהות ופרטים אחרים שמפרים את הפרטיות של האחר, הנפקת תעודות ויצירת בולים.
 7. שירותי שידוך ממדינות זרות, פריטים ושירותים המפרים את התקנות הרלוונטיות של המדינה, מזון וטבק מאיכות ירודה (מזויפים), נפט גולמי, ארגוני גיוס תרומות, פריטים מוברחים, אספקות מיוחדות לתקופות זמן מסוימות (לדוגמה, המשחקים האולימפיים), שרידים תרבותיים, מוצרי מותרות, שירותי מכירה והשכרת רכבים.

Apple Pay Web

סוג תשלום

Apple Pay Wallet

סיכון להכחשת עסקה

כן

הבטחת תשלום

כן (בהתאם להנחיות לעיבוד כרטיסי אשראי)

אפשרות החזר

כן

‏‫סכום עסקה מינימלי‬

לא רלוונטי

סכום עסקה מרבי

לא רלוונטי

מוצרים ושירותים אסורים ספציפיים

עיין ברשימת המוצרים והשירותים האסורים שנמצאת בתנאי האינטרנט של Apple Pay https://developer.apple.com/terms/apple-pay-web/

תנאים נוספים

ראה תנאים נוספים בכתובת https://developer.apple.com/terms/apple-pay-web/

Bancontact

סוג תשלום

כרטיס חיוב

Bancontact היא שיטת תשלום באמצעות כרטיס חיוב, לפיה כרטיס חיוב מונפק על-ידי מוסד אשראי מורשה, המאפשר ללקוחות לשלם עבור מוצרים ושירותים ישירות מחשבונות הבנק שלהם.

סיכון להכחשת עסקה

לא

הבטחת תשלום

לא

אפשרות החזר

כן

‏‫סכום עסקה מינימלי‬

1.00 אירו לכל עסקה

סכום עסקה מרבי

לא רלוונטי

מוצרים ושירותים אסורים ספציפיים

לא מעבר למוצרים ולשירותים האסורים המפורטים במסגרת הסכם המשתמש

תנאים נוספים

לא רלוונטי

BLIK

סוג תשלום

העברה בנקאית בזמן אמת

BLIK היא שיטת תשלום באמצעות העברה בנקאית. המקבלים יכולים לקבל אישור של העסקה בזמן אמת.

סיכון להכחשת עסקה

לא

הבטחת תשלום

לא

אפשרות להחזר

כן

‏‫סכום עסקה מינימלי‬

‎PLN 0.01 לכל עסקה

סכום עסקה מרבי

‎PLN 10,000.00 לכל עסקה

מוצרים ושירותים אסורים ספציפיים

לא מעבר למוצרים ולשירותים האסורים המפורטים במסגרת הסכם המשתמש

תנאים נוספים

עליך להציג בצורה בולטת, באתר או במכשיר שלך, בהתאם למצב, את השם או את הסימנים המסחריים של BLIK באופן התואם לספר המותג של BLIK ‏(BLIK Brand Book).‏‏

EPS

סוג תשלום

העברה בנקאית בזמן אמת

EPS היא שיטת תשלום באמצעות העברה בנקאית. המקבלים יכולים לקבל אישור של העסקה בזמן אמת. הבנקים המשתתפים בשיטת EPS מאפשרים לבצע EPS.

סיכון להכחשת עסקה

לא

הבטחת תשלום

כן - הבטחת תשלום משמעותה שכל עסקה שמסומנת כעסקה שהושלמה או כעסקה שהסתיימה בהצלחה (הרלוונטית מביניהם) תשולם לחשבון שלך ואין אפשרות לבטל את העברת התשלום, בכפוף לתנאים אלה ולהסכם המשתמש ולעמידה שלך בהם.

אפשרות החזר

כן

‏‫סכום עסקה מינימלי‬

1.00 אירו לכל עסקה

סכום עסקה מרבי

לא רלוונטי

מוצרים ושירותים אסורים ספציפיים

לא מעבר למוצרים ולשירותים האסורים המפורטים במסגרת הסכם המשתמש

תנאים נוספים

עליך לדווח ל-PayPal ללא דיחוי על כל האירועים המחייבים הסתמכות על הבטחת תשלום בשיטת EPS.

פינית (Verkkopankki)

סוג תשלום

העברה בנקאית בזמן אמת

העברה בנקאית בפינלנד היא שיטת תשלום מקוונת באמצעות העברה בנקאית.

המקבלים יכולים לקבל אישור בזמן אמת לעסקה.

סיכון להכחשת עסקה

לא

הבטחת תשלום

לא

אפשרות החזר

כן

‏‫סכום עסקה מינימלי‬

0.65 אירו לכל עסקה

סכום עסקה מרבי

20,000.00 אירו לכל עסקה

מוצרים ושירותים אסורים ספציפיים

בנוסף למוצרים ולשירותים האסורים המפורטים בהסכם: הימורים בלתי חוקיים; זנות; מוצרים מזויפים; פירטיות מוצרים; מכירה או הפצה בלתי חוקית של מוצרי טבק או פורנוגרפיה או תיאור של פעולות אלימות קשות; Nordea Bank אינו מתיר טעינה של ארנקים או של מוצרים ששולמו מראש

תנאים נוספים

1. עליך לספק את כל הנתונים הנחוצים בהתאם לדרישות המפרט שסופקו על-ידי PayPal. אי-עמידה בדרישות המפרט בקשר להעברת נתונים עשויה לגרום לעיכוב, להשעיה או לביטול של עיבוד המכירות שבוצעו.

2. יהיה עליך לפצות את PayPal בגין הוצאות סבירות הנובעות ממחלוקת בעקבות עסקה, אם PayPal תהיה מעורבת באופן פעיל בגישור או בהליך דומה אחר בין לקוח לבינך.

3. המגבלה המרבית של החבות היא סכום בקשת התשלום של המכירה (מכירה של מוצרים או שירותים על-ידיך ללקוח) שאליה הנזקים מתייחסים באופן ישיר, או 1000 אירו - הנמוך מביניהם. עם זאת, החבות המצטברת הכוללת אינה יכולה לעלות על 5000 אירו. המגבלות לא יחולו במקרה בו הנזקים נגרמו עקב פעולה מכוונת או רשלנות רבתי.

Giropay‏

סוג תשלום

העברה בנקאית בזמן אמת

Giropay היא שיטת תשלום באמצעות העברה בנקאית. המקבלים יכולים לקבל אישור של העסקה בזמן אמת.

סיכון להכחשת עסקה

לא

הבטחת תשלום

כן - הבטחת תשלום משמעותה שכל עסקה שמסומנת כעסקה שהושלמה או כעסקה שהסתיימה בהצלחה (הרלוונטית מביניהם) תשולם לחשבון שלך ואין אפשרות לבטל את העברת התשלום, בכפוף לתנאים אלה ולהסכם המשתמש ולעמידה שלך בהם.

אפשרות החזר

כן

‏‫סכום עסקה מינימלי‬

1.00 אירו לכל עסקה

סכום עסקה מרבי

לא רלוונטי

מוצרים ושירותים אסורים ספציפיים

בנוסף למוצרים או לשירותים האסורים המפורטים במסגרת הסכם המשתמש:

אמצעי תשלום (מזומן, חסכונות או כסף אלקטרוני, מטבעות כולל מטבעות וירטואליים כמו ביטקוין, כמו גם המחאות) ככל שמקבל אמצעי התשלום לא ניתן לזיהוי על-ידיך, למעט שוברים או מוצרים בעלי ערך שמור.

תנאים נוספים

 1. Giropay מוגבלת ללקוחות בעלי גישה לחשבון שנמצא בתאימות לבנקאות מקוונת, המנוהל במוסד אשראי מורשה שממוקם בגרמניה. PayPal אינה מבטיחה שכל חשבונות הבנק בגרמניה הם תואמים ל-giropay.
 2. עליך לעמוד בכל התנאים וההתניות של החוקים והתקנות של giropay, כולל השימוש בלוגו של giropay המוגבל לאזור האירופי.
 3. בעת השימוש ב-giropay כשיטת התשלום, אינך רשאי לבקש כל נתוני לקוחות, במיוחד לא פרטים אישיים, כגון מספר IBAN‏ (מספר זה"ב) או שמות.
 4. הבטחת התשלום בשיטת giropay מוגבלת ל-10,000 אירו לכל עסקה.
 5. עליך לדווח ל-PayPal ללא דיחוי על כל האירועים המחייבים הסתמכות על הבטחת תשלום בשיטת giropay.
 6. התוקף של הבטחת התשלום של giropay יפוג שישה שבועות מתאריך הקבלה של עסקה שסומנה כעסקה שהושלמה או כעסקה שהסתיימה בהצלחה, בהתאם למקרה, אלא אם דיווחת על התביעה בכתב לפני חלוף התקופה של ששת השבועות.

iDEAL

סוג תשלום

העברה בנקאית בזמן אמת

iDEAL היא שיטת תשלום באמצעות העברה בנקאית. המקבלים יכולים לקבל אישור של העסקה בזמן אמת. שיטת iDEAL מוגבלת לשימוש על-ידי לקוחות בעלי חשבון בנק באינטרנט אשר תואם ל-iDEAL ומנוהל בבנק הממוקם בהולנד.

סיכון להכחשת עסקה

לא

הבטחת תשלום

כן - הבטחת תשלום משמעותה שכל עסקה המסומנת כעסקה שהושלמה או כעסקה שהסתיימה בהצלחה (הרלוונטית מביניהם) תשולם לחשבון שלך ואין אפשרות לבטל את העברת התשלום, בכפוף לתנאים אלה ולהסכם המשתמש ולעמידה שלך בהם.

אפשרות החזר

כן

‏‫סכום עסקה מינימלי‬

לא רלוונטי

סכום עסקה מרבי

לא רלוונטי

מוצרים ושירותים אסורים ספציפיים

לא מעבר למוצרים ולשירותים האסורים המפורטים במסגרת הסכם המשתמש

תנאים נוספים

 1. עליך לוודא שהמידע אודות הליך התלונות זמין בקלות ללקוחות באתר שלך.
 2. אינך מורשה להציע את שיטת התשלום של iDEAL באמצעות שירותי קישור בדואר אלקטרוני, אלא אם קיבלת מ-PayPal הרשאה בכתב מראש. קישור לתשלום של iDEAL הוא כתובת URL המובילה לדף התשלום שלך, שבו לקוח יכול ליזום עסקת iDEAL.
 3. עליך לשתף פעולה עם בקשות לקבלת מידע במצבים מסוימים שבהם נדרשת חקירה נוספת בהקשר לשיטת התשלום ב-iDEAL, שייתכן שיועברו אל PayPal או אליך מעת לעת.
 4. ניתן לקבל גישה למדריך האינטגרציה לבעל עסק של iDEAL כאן: https://betaalvereniging.atlassian.net/wiki/spaces/IPD/overview; עליך לציית לתנאים ולהתניות בנוגע לשימוש ב-iDEAL, לרבות שימוש בלוגו של iDEAL, כמתואר באתר www.ideal.nl/en/payee/logos-banners/‎.
 5. עליך לדווח ל-PayPal ללא דיחוי על כל האירועים המחייבים הסתמכות על הבטחת תשלום בשיטת iDEAL.
 6. כאשר, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של PayPal, אתה נחשב בעל עסק בסיכון גבוה, PayPal שומרת לעצמה את הזכות לבקש ממך ליישם תהליך רישום לקוחות כדי לתעד לפחות את הנתונים הבאים לגבי הלקוח:

א) שם וכתובת דוא"ל;

ב) מספר חשבון ושם עבור מספר חשבון הבנק המשמש לביצוע קניות בשיטת התשלום iDEAL;

ג) פרטים נוספים לאימות בשלב 2 וניטור של עסקאות, למשל:

1. כתובת IP

‏2. טביעת אצבע בדפדפן

3. מספר טלפון נייד

Mercado Pago 

סוג תשלום 

Mercado Pago הוא ספק תשלומים מקוונים שמאפשר לקונים בברזיל ובמקסיקו לבצע תשלומים באמצעות כרטיסי אשראי, כרטיסי חיוב, כרטיסים משולמים מראש, היתרה בארנק של Mercado Pago ובשיטות תשלום אחרות. 

סיכון להכחשת עסקה 

כן 

הבטחת תשלום 

כן - הבטחת תשלום משמעותה שכל עסקה המסומנת כעסקה שהושלמה או כעסקה שהסתיימה בהצלחה (הרלוונטית מביניהם) תשולם לחשבון שלך ואין אפשרות לבטל את העברת התשלום, בכפוף לתנאים אלה ולהסכם המשתמש ולתאימות שלך אליהם. 

אפשרות להחזר 

כן 

‏‫סכום עסקה מינימלי‬ 

‎MXN 0.01 לכל עסקה 

‎BRL 0.01 לכל עסקה 

סכום עסקה מרבי 

‎MXN 1,000,000.00 לכל עסקה 

‎BRL 10,000,000.00 לכל עסקה 

מוצרים ושירותים אסורים ספציפיים 

עבור מקסיקו:  

בנוסף למוצרים או לשירותים האסורים המפורטים בהסכם המשתמש: מוצרים ושירותים האסורים בהתאם לתנאים ולהתניות של Mercado Pago וכן הפריטים הבאים: תרופות מרשם, מוצרים פרמצבטיים, תוספי תזונה שאינם מותרים למכירה, הימורים מכל סוג, מוצרים ושירותים פיננסיים שלא אושרו על-ידי רשויות מוסמכות לפיקוח פיננסי, תוכנות זדוניות (לדוגמה, תוכנות Rogueware, וירוסים וכן הלאה), מימון של מפלגות פוליטיות או פעילויות פוליטיות, שיווק ישיר, תפעול שירותי דואר, המחאות בנקאיות והעברות כספים בדואר, מועדונים סיטונאיים, מכירה בשיטת פירמידה רב-שכבתית, יחידות נופש בבעלות משותפת, סוכנויות גבייה, חברות נכיסה, מפרקים, חברות שחרור בערבות, עורכי דין לפשיטת רגל, יועצים פיננסיים, בעלות באמצעות מניות, קרנות נאמנות להשקעות, קרנות השקעות, המרת מטבע, הוראות תשלום ממוסדות שאינם פיננסיים, משרדי ערבויות והמרת כספים, המחאות נוסעים, שירותים הקשורים לנסיעות ולספינות נופש (למעט סוכנויות נסיעות), אוספי מטבעות, בולים, חנויות של מטבעות, בולאות,  Airtran Airways,‏ Airtran Air, פדיון המחאות, מינויים ותשלומים אוטומטיים, סוכנויות תעסוקה וכן זיכויים או מקדמות במזומן. 

 

עבור ברזיל:  

בנוסף למוצרים או לשירותים האסורים המפורטים בהסכם המשתמש: שירותים הם אסורים.  

מוצרים מסוימים אסורים על-ידי חברת Mercado Pago במסגרת התנאים וההתניות שלה. לקבלת רשימה מלאה של השירותים והמוצרים האסורים, בקר בכתובת: https://www.mercadopago.com.br/ajuda/3264 

תנאים נוספים 

עבור מקסיקו: שירותי התשלום של Mercado Pago יהיו כפופים לתנאים ולהתניות של Mercado Pago  עבור מקסיקו.  

 

עבור ברזיל: שירותי התשלום של Mercado Pago יהיו כפופים לתנאים ולהתניות של Mercado Pago עבור ברזיל.  

 

עבור ברזיל ומקסיקו: 

אינך מורשה להשתמש במותג, בלוגו, בשם המסחרי ובזכויות קניין רוחני נוספות של Mercado Pago, למעט על מנת לציין את Mercado Pago כשיטת תשלום. אם תנסה להשתמש בזכויות הקניין הרוחני של Mercado Pago באופן בלתי-מורשה, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל את השירותים שלנו. 

 

‏Mercado Pago לא תישא באחריות בגין חיובים נוספים שנובעים מכך שלא שלחת את פרטי הבנק הנכונים. 

 

המשתמש אינו יכול לבצע מכירה חוזרת של שירותי ניהול התשלומים לגורמי צד שלישי. 

Multibanco

סוג תשלום

העברה בנקאית בזמן אמת

Multibanco היא שיטת תשלום המוגבלת ללקוחות בפורטוגל אשר מציעה שתי חלופות לתשלום: חלופה אחת היא העברה בנקאית באמצעות פורטל הבנק המקוון של הלקוח, והחלופה השנייה היא תשלום במזומן במכשירי הכספומט של מגוון סניפי בנק בפורטוגל.

סיכון להכחשת עסקה

לא

הבטחת תשלום

לא

אפשרות להחזר

לא רלוונטי

‏‫סכום עסקה מינימלי‬

לא רלוונטי

סכום עסקה מרבי

99,999.99 אירו לכל עסקה

מוצרים ושירותים אסורים ספציפיים

לא מעבר למוצרים ולשירותים האסורים המפורטים במסגרת הסכם המשתמש

תנאים נוספים

לא רלוונטי

MyBank

סוג תשלום

העברה בנקאית בזמן אמת

MyBank היא שיטת תשלום באמצעות העברה בנקאית. המקבלים יכולים לקבל אישור של העסקה בזמן אמת.

סיכון להכחשת עסקה

לא

הבטחת תשלום

לא

אפשרות החזר

כן

‏‫סכום עסקה מינימלי‬

לא רלוונטי

סכום עסקה מרבי

לא רלוונטי

מוצרים ושירותים אסורים ספציפיים

למען הסר ספק ו‏‫בנוסף למוצרים או לשירותים האסורים המפורטים במסגרת הסכם המשתמש: פעילויות שיכולות להיות ניתנות לענישה כמו סיכון קטינים, פדופיליה, פורנוגרפיה, הפרת זכויות של יצירות המוגנות בזכויות קניין רוחני ואמצעי תשלום, אי ציות להגנה על נתונים אישיים, עם עיבוד נתונים על-ידי מערכות אוטומטיות, פעולות של הלבנת הון, אי-ציות הנוגע להימורים, מרוצי סוסים, הגרלות והוראות הנוגעות לתנאי מימוש של מקצועות מוסדרים.

תנאים נוספים

אינך מורשה להשתמש בלוגו של My Bank ובזכויות קניין רוחני נוספות למעט באופן המותר עבור שירותים אלה של שיטות תשלום חלופיות. עבור כל שימוש נוסף, יש לפעול בהתאם למדריך הסגנון של MyBank לעסקים (MyBank Style Guide for Businesses) באתר https://www.mybank.eu/mybank/mybank-style-guidelines-for-merchant-websites/‎. אם תנסה להשתמש בלוגו של MyBank באופן בלתי מורשה, באופן שאינו מיועד לכך, באופן שאינו מותר או באופן המהווה הפרה משמעותית של דרישות אלה, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל את השירותים שלנו.

PayU

סוג תשלום

העברה בנקאית בזמן אמת

PayU היא שיטת תשלום באמצעות העברה בנקאית. המקבלים יכולים לקבל אישור של העסקה בזמן אמת.

סיכון להכחשת עסקה

לא

הבטחת תשלום

לא

אפשרות החזר

כן

‏‫סכום עסקה מינימלי‬

PLN 0.01 לכל עסקה; CZK 0.01 לכל עסקה

סכום עסקה מרבי

לא רלוונטי

מוצרים ושירותים אסורים ספציפיים

בנוסף למוצרים ולשירותים האסורים המפורטים בהסכם: תרופות מרשם, מוצרים פרמצבטיים ותוספי תזונה שאינם מותרים למכירה; תרופות, סמים וחומרים משכרים, כולל סמים סינתטיים, כמו גם ציוד וטכנולוגיה המשמשים לגידול, לייצור או למסחר של סמים; הימורים בלתי חוקיים; כלי נשק, תחמושת ומשגרי גז; שירותים מקוונים בעלי תוכן פורנוגרפי. לדוגמה, חדרי צ'אט, מצלמות וידאו, סרטי וידאו לפי דרישה; מוצרים ושירותים פיננסיים שמוצעים במסגרת פעילות שאינה מפוקחת על-ידי הרשויות הפיננסיות המוסמכות; תוכנות זדוניות. לדוגמה, תוכנות המשמשות להונאה באינטרנט (rogueware), וירוסים, וכן הלאה; מפלגות פוליטיות ואתרים קשורים שנועדו לתמוך בהן או לגייס כספים עבור פעילויות פוליטיות; מימון המונים; מתווכים המקבלים תשלום בשם מקבלים רבים ללא סמכות חוקית או שאינם עומדים בדרישות של גופים המורשים לספק כרטיסי אשראי או גופים מתווכים

תנאים נוספים

1. עליך לוודא שהלקוח מיודע בצורה ניתנת לזיהוי ונגישה באופן ברור, שעסקאות המתבצעות באמצעות שיטת התשלום של PayU לא ניתנות לביטול.

2. PayPal ו-PayU לא יישאו בחבות בגין חיובים נוספים עקב פרטי בנק שגויים, אם לא הוזנו פרטי הבנק הנכונים.

3. בעלי עסקים המשתמשים בשיטת התשלום PayU נושאים באחריות לכל העסקאות הבלתי-מורשות או להונאות שבוצעו באמצעות שיטת התשלום.

4. חלה עליך חובה לוודא את הפרטים הבאים:

א) פרטי מזהה הלקוח ו/או פרטי האימות של הלקוח שבאמצעותם ניתן לבצע הזמנות לא יישמרו באופן אלקטרוני או ייכתבו בצורה אחרת;

ב) מניעת הגישה מגורמי צד שלישי לפרטי מזהה הלקוח ו/או פרטי האימות של הלקוח שבאמצעותם ניתן לבצע הזמנות, במהלך הזנת נתונים אלו.

חשיפת פרטי מזהה הלקוח ו/או פרטי האימות של הלקוח לגורמי צד שלישי אסורה בהחלט.

POLi

סוג תשלום

העברה בנקאית בזמן אמת

POLi היא שיטת תשלום באמצעות העברה בנקאית. המקבלים יכולים לקבל אישור של העסקה בזמן אמת. POLi מוגבלת ללקוחות בעלי חשבונות במוסדות בנקאיים באוסטרליה ובניו זילנד. PayPal אינה מבטיחה שכל חשבונות הבנק בניו זילנד או באוסטרליה יהיו תואמים ל-POLi.

סיכון להכחשת עסקה

לא

הבטחת תשלום

לא

אפשרות להחזר

לא

‏‫סכום עסקה מינימלי‬

‎AUD/NZD 1.00‎ לכל עסקה

סכום עסקה מרבי

‎AUD/NZD 10,000.00 לכל עסקה

מוצרים ושירותים אסורים ספציפיים

בנוסף למוצרים או לשירותים האסורים המפורטים במסגרת הסכם המשתמש: הימורים.

תנאים נוספים

לא רלוונטי

Przelewy24 ‏(P24)

סוג תשלום

העברה בנקאית בזמן אמת

Przelewy24 היא שיטת תשלום באמצעות העברה בנקאית. המקבלים יכולים לקבל אישור של העסקה בזמן אמת.

סיכון להכחשת עסקה

לא

הבטחת תשלום

לא

אפשרות החזר

כן

‏‫סכום עסקה מינימלי‬

‎PLN 0.05 לכל עסקה

סכום עסקה מרבי

לא רלוונטי

מוצרים ושירותים אסורים ספציפיים

לא מעבר למוצרים ולשירותים האסורים המפורטים במסגרת הסכם המשתמש

תנאים נוספים

כל עסקה משויכת למספר עסקה ייחודי ולפרטים נוספים ("פרטי העסקה") כדי להקל על המשתמש לשלוח שאלות או להגיש תלונות. עליך לשמור את פרטי העסקה באופן מאובטח. כל תלונה בגין עסקאות שבוצעו באופן שגוי תוגש ישירות ל-PayPal, אשר תעביר את העניין למערכת התשלומים של Pzrelewy24 לצורך בדיקה. בתלונה מסוג זה, עליך לספק את הפרטים הבאים:

א) כתובת דוא"ל;

ב) מספר העסקה;

ג) סכום העסקה;

ד) השם המלא של בעל חשבון הבנק המקורי שממנו הועבר סכום העסקה

;

ה) שם הבנק שבו מנוהל החשבון שממנו סכום העסקה היה אמור לעבור או

שאליו הועברה העסקה, לפי המקרה;

ו) תאריך העסקה; וגם

ז) במקרה של תשלום מכרטיס אשראי: השם המופיע על הכרטיס;

ח) במקרה של תשלום באמצעות הודעת טקסט: מספר הטלפון הנייד של הלקוח.

4. על אף האמור לעיל, כל תלונה בנוגע לעסקאות שבוצעו 90 יום או יותר לפני

תאריך תלונה כזו עשויה להידחות לצורך בדיקה על ידי מערכת התשלומים של Przelewy24.

Safetypay

סוג תשלום

העברה בנקאית בזמן אמת

SafetyPay הוא שיטת תשלום של העברה בנקאית. המקבלים יכולים לקבל אישור של העסקה בזמן אמת.

סיכון להכחשת עסקה

לא

הבטחת תשלום

כן

אפשרות החזר

כן

‏‫סכום עסקה מינימלי‬

לא רלוונטי

סכום עסקה מרבי

15,000 אירו

מוצרים ושירותים אסורים ספציפיים

בנוסף למוצרים או לשירותים אסורים המפורטים לעיל, אין להשתמש ב-Safetypay כדי לקבל או לבצע תשלום עבור הפעולות הבאות או כדי לבצען, באופן ישיר או עקיף: הקלטות לא חוקיות; פריטים מזויפים; מוצרים שעליהם מוטל חרם; תרופות ואביזרים לא חוקיים; חומר פוגעני, גזעני או חסר רגישות תרבותית; תוכן, חומרים ו/או שירותים למבוגרים, לרבות, בין היתר, ספרים וסרטונים למבוגרים, שיחות טלפון למבוגרים, אתרי אינטרנט למבוגרים, שירותי ליווי, שירותי דייטים (המכוונים למטרה מינית), כלות בהזמנה בדואר, בידור מכל סוג למבוגרים; מזומן; נזקים, הפסדים, עונשים או קנסות מכל סוג שהוא; עלויות או עמלות מעל המחיר הרגיל של מוצרים או שירותים של סוחרים (מסים חלים) או חיובים שהלקוחות לא אישרו במפורש; סכומים שמועד התשלום שלהם חלף, או סכומים לכיסוי המחאות שחזרו או שבוטלו; מכירות שבוצעו בידי גורמי צד שלישי; סכומים שלא מייצגים מכירות של מוצרים ושירותים שבוצעו בתום לב על-ידי העסק של בעל העסק (לדוגמה, קניות שבוצעו על-ידי הבעלים (או בני משפחה) או עובדים של בעל העסק); פעולה עסקית בלתי-חוקית; הלבנת הון או מימון של פעילויות טרור.

תנאים נוספים

לא רלוונטי

Satispay

סוג תשלום

ארנק

Satispay מספקת פלטפורמת תשלום בנייד המופעלת באמצעות חשבון בנק.

סיכון להכחשת עסקה

לא

הבטחת תשלום

כן

אפשרות החזר

כן

‏‫סכום עסקה מינימלי‬

0.01 אירו

סכום עסקה מרבי

לא רלוונטי

מוצרים ושירותים אסורים ספציפיים

בנוסף למוצרים ולשירותים האסורים המפורטים לעיל, אין להשתמש ב-Satispay כדי לקבל או לבצע תשלום עבור הפעולות הבאות, או כדי לבצען, באופן ישיר או עקיף:

א)  שירותי תקשורת, כולל שיחות מקומיות או שיחות בינלאומיות, שיחות בכרטיסי אשראי, שיחות באמצעות שימוש בטלפונים לקריאה של פס מגנטי ופקסים;

ב)  המחאות כספיות - העברה בנקאית;

ג)  בתי משכון;

ד)  טלמרקטינג ביוזמת העסק;

ה)  טלמרקטינג ביוזמת הלקוח;

ו)  סוכנויות כרטיסים (רדיו, טלוויזיה ומשווקים ישירים אחרים שלא סווגו במקום אחר);

ז)  מוסדות פיננסיים - תשלומי מזומן ידניים;

ח)  מוסדות פיננסיים - תשלומי מזומן אוטומטיים;

ט)  תשלומי הלוואה, מוסדיים;

י)  מוסדות שאינם פיננסיים - מט"ח, המחאות כספיות (לא העברה בנקאית), שטרות המחאות נוסעים;

יא)  סוחרים - ניירות ערך, קרנות נאמנות, מניות, סחורות, אגרות חוב;

יב)  יחידות נופש בבעלות משותפת;

יג)  שירותי הכרויות וליווי;

יד)  שירותי קניות ורכש ומועדוני קניות;

טו)  סוכנויות דירוג אשראי של צרכנים;

טז)  סוכנויות תעסוקה ושירותי עבודה זמנית;

יז)  הימורים (כולל כרטיסי הגרלה, ז'טונים להימורים בקזינו, הימורים מורשים על סוסים מחוץ למסלול).

תנאים נוספים

בעלי העסקים מבינים ומסכימים כי נתונים אישיים יועברו ל-Satispay לצורך עיבוד עסקאות. נתונים אישיים אלה יעובדו על-ידי Satispay בהתאם להצהרת הפרטיות שלה, שאותה ניתן למצוא בכתובת: https://static-www-satispay-com.s3.amazonaws.com/privacy/Payment-Scheme/Satispay-Payment- Scheme_Privacy-en.pdf

SOFORT

סוג תשלום

העברה בנקאית בזמן אמת

SOFORT Banking/SOFORT Überweisung היא שיטת תשלום באמצעות העברה בנקאית. המקבלים יכולים לקבל אישור של העסקה בזמן אמת.

סיכון להכחשת עסקה

לא

הבטחת תשלום

לא

אפשרות החזר

כן

‏‫סכום עסקה מינימלי‬

1.00 אירו לכל עסקה

סכום עסקה מרבי

לא רלוונטי

מוצרים ושירותים אסורים ספציפיים

לא מעבר למוצרים ולשירותים האסורים המפורטים במסגרת הסכם המשתמש

תנאים נוספים

לא רלוונטי

Trustly

סוג תשלום

העברה בנקאית בזמן אמת

סיכון להכחשת עסקה

לא (לאחר שהכסף הוסדר בחשבון בעל עסק)

הבטחת תשלום

לא

אפשרות החזר

כן

‏‫סכום עסקה מינימלי‬

0.01 אירו לכל עסקה. (בכפוף לתנאים שהוטלו על-ידי הבנק של הלקוח)

סכום עסקה מרבי

בכפוף לתנאים שנקבעו על ידי הבנק של הלקוח

מוצרים ושירותים אסורים ספציפיים

בנוסף למוצרים ולשירותים האסורים המפורטים בהסכם: ביטקוין

תנאים נוספים

(1) עליך לוודא שהלוגו והסימנים המסחריים של Trustly יהיו גלויים ומוצגים באופן מתאים והולם, ובהתאם לדרישות התצוגה הרלוונטיות של השירות, על-פי התנאים המפורטים באתר: https://trustly.com/en/developer/documents.

(2) אתה מאשר ומסכים כי: (א) השירות של Trustly מותנה בפונקציונליות של מערכות צד שלישי, בעיקר בנקים, וכי Trustly אינה מבטיחה את הפונקציונליות של השירות שלה במקרה של כשל, תקלה או התאמות המתרחשות במערכות צד שלישי או הקשורות אליהן; (ב) מהירות העסקה עלולה להיפגע במקרים שבהם נפח העסקאות גדל באופן משמעותי או מגיע לשיא או בזמן התחזוקה המתוכננת של שירות Trustly; וכן (ג) PayPal ו-Trustly אינן אחראיות לכל הפסד או נזק עקב הידרדרות בפונקציונליות של מערכות צד שלישי, כמתואר בסעיף משנה (א) לעיל או במהלך נקודות שיא משמעותיות בנפחי העסקאות או בזמן התחזוקה המתוכננת של שירות Trustly, כמתואר בסעיף משנה (ב) לעיל.

Trustpay

סוג תשלום

העברה בנקאית בזמן אמת

Trustpay היא שיטת תשלום באמצעות העברה בנקאית. המקבלים יכולים לקבל אישור של העסקה בזמן אמת.

סיכון להכחשת עסקה

לא

הבטחת תשלום

לא

אפשרות להחזר

לא רלוונטי

‏‫סכום עסקה מינימלי‬

0.01 אירו לכל עסקה

סכום עסקה מרבי

לא רלוונטי

מוצרים ושירותים אסורים ספציפיים

בנוסף למוצרים או לשירותים אסורים כלשהם שהוגדרו במסגרת הסכם המשתמש: כלי נשק או פריטים קשורים (לדוגמה, רובים, חלקי רובים, תחמושת, סכינים), מוצרים פיננסיים הדומים להונאת פונזי, תרופות לא חוקיות ואביזרים לתרופות, סוחרי עתיקות באינטרנט ומוכרים המציעים עותקים של פריטים היסטוריים.

תנאים נוספים

 1. אתה תאפשר ל-PayPal לגשת לאתר שלך באמצעות צפייה ידנית, 'עכבישים' אוטומטיים או טכניקות חיפוש אוטומטיות אחרות, על מנת לאשר את דיוק התוכן. עם זאת, PayPal אינה מחויבת לנטר את מידת הדיוק של האתר שלך.
 2. הסכם בעל העסק הסטנדרטי שלך חייב להכיל הוראות לסיום החוזה, עם תוקף מיידי, במקרה שבו בעל עסק אינו מספק את המוצרים או השירותים שנרכשו, דוחה תלונות אודות מוצרים או שירותים ללא הצדקה, או מסרב לאפשר החזרת מוצרים ללא הצדקה.
 3. שירות TrustPay עשוי להסתיים ללא סיבה בכפוף לתקופת הודעה של שלושה (3) שבועות.
 4. בכל עת, עליך לשתף פעולה עם PayPal על מנת לחקור כל חשד לפעילות בלתי חוקית, הונאה או פעולה בלתי הולמת של כל אדם שניגש לשירות TrustPay.
 5. עליך להציג באופן ברור באתר שלך את הפרטים הבאים:
  1. נתוני מזהה בעל העסק שלך;
  2. פירוט מלא של המוצרים ו/או השירותים המוצעים, לרבות המחיר שלהם ומטבע הסליקה;
  3. תיאור של נוהל התלונה ונוהל ההחזרה של מוצרים או שירותים, לרבות מידע על זכויות הצרכן;
  4. השיטה להחזר תשלומים שהתקבלו מהלקוחות של בעל העסק;
  5. פרטי ההתקשרות של שירות הלקוחות;
  6. הגבלות ייצוא, אם קיימות, המוטלות על המוצרים המוצעים; וכן
  7. שיטת המסירה של המוצרים/השירותים המסופקים
 6. אתה מצהיר כי אתה, וכן הדירקטורים או הבעלים המוטבים שלך, אינכם כפופים לרשימה המאוחדת של אנשים, קבוצות וישויות הכפופים לסנקציות פיננסיות של האיחוד האירופי, כפי שפורסם על-ידי הנציבות האירופית ושירות פעילות החוץ האירופי.
 7. TrustPay תהיה זכאית לא לזכות את PayPal ולא להעביר לה כספים לזכותך, אם: (1) הנתונים אודות המשלם אינם ברורים, מלאים וספציפיים מספיק; או אם (2) העסקה סותרת את החוק החל, או אם (3) קיים חשש סביר שהעסקה הרלוונטית קשורה להלבנת הון, למימון טרור או לפעילות פלילית אחרת.