Warranty for the PayPal Here Device

>> Az összes jogi megállapodás megtekintése

A PayPal Here Eszközre vonatkozó szavatosság

Utolsó frissítés: 2013. február 25.

 

A PayPal 12 hónapos visszaküldési időszakot biztosít a PayPal Here Eszközre, amely az eszköz kézbesítésétől vagy átvételének időpontjától veszi kezdetét. Ezen időszak alatt a PayPal garantálja, hogy az Eszköz a rendeltetésszerű működését zavaró anyaghibáktól mentes.

A PayPal nem vállal felelősséget a PayPal Here Eszközben a nem rendeltetésszerű használat, baleset, szándékos károkozás, véletlen, nedvesség, folyadékbeömlés vagy elektromos terhelés miatt keletkező károkért és hibákért, illetve olyan károkért és hibákért, amelyeket olyan környezeti körülmények okoztak, amelyek biztonságos munkakörülmények között nem fordulhatnának elő. Kérjük, vegye figyelembe, hogy minden készülék fel van szerelve egy folyadékérzékelővel, és annak a folyadékkal való érintkezésre való reakciója szolgál bizonyítékul a folyadékbeömlésre.

A PayPal nem felel abban az esetben, ha a meghibásodás azért következett be, mert Ön nem tartotta be a PayPal Here Eszköz tárolására, telepítésére, üzembe helyezésére, használatára vagy karbantartására vonatkozó írásbeli utasításait, illetve ha módosítja vagy megkísérli megjavítani a PayPal Here Eszközt a PayPal írásbeli hozzájárulása nélkül.

A PayPal által vállalt szavatosság nem terjed ki a kábelekre, kiegészítőkre, csatlakozókra és tápegységekre.

Az Ön feladata, hogy a meghibásodott Eszközt visszajuttassa hozzánk.

A biztonságos szállítás érdekében vásároljon megfelelő dobozt, vagy használja az eredeti csomagolást. A nem megfelelő csomagolásban visszaküldött termékeket díjköteles javításként kezelhetjük.

A PayPal a Eszköz átvételétől számított 90 napon belül – saját belátása szerint – megjavítja vagy kicseréli a meghibásodott PayPal Here Eszközt. A PayPal saját költségén juttatja vissza Önhöz a PayPal Here Eszközt.

A PayPal azt javasolja, hogy a visszaküldés előtt gondosan ellenőrizze a PayPal Here Eszközt, és bizonyosodjon meg arról, hogy az valóban meghibásodott-e. Amennyiben a visszaküldött PayPal Here Eszköz nem bizonyul hibásnak, illetve ha a készülék az Ön hibájából vagy nem rendeltetésszerű használatból kifolyólag károsodott, a készüléket visszaküldjük, és a szállítási költségét Önre terhelhetjük.

A megjavított vagy kicserélt PayPal Here Eszközre az eredeti PayPal Here Eszközre vonatkozó szavatosságból hátralévő időnek megfelelő garanciavállalási időszak él.