PayPal

 

>> Az összes megállapodás megtekintése

Helyi fizetési módokra vonatkozó PayPal-megállapodás

Utolsó frissítés: 2018. november 13.

Nyomtatás PDF letöltése

Az alábbiakban lefektetjük az Ön és a PayPal (Europe) S.à r.l et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg („PayPal”, „mi”) között kötött megállapodás feltételeit.

1. A feltételekről

Ezek a feltételek a helyi fizetési mód típusú funkciók mindennemű használatára érvényesek.

Hivatkozás:

 • az általunk biztosított helyi fizetési módok funkció integrálható az online fizetési rendszerekbe, és lehetővé teszi, hogy ügyfelei helyi fizetési módokat (LPM) válasszanak és használjanak (amelyek használatát mi időről időre lehetővé tesszük), és ezek segítségével fizessenek Önnek; és

 

 • helyi fizetési módnak számítanak az 1. mellékletben felsorolt fizetési módok, amelyek segítségével a számlával nem rendelkező felhasználók is kifizetést teljesíthetnek az Ön számlájára (az itt szereplő feltételek teljesítése esetén).

A feltételeknek részét képezi a Felhasználói megállapodás az Ön regisztrációjának megfelelő országban érvényes változata. A jelen megállapodásban nem definiált fogalmakat a Felhasználói megállapodás definiálja. Ezeket a feltételeket és a Felhasználási megállapodást – amennyire lehetséges – egységes egészként kell értelmezni. Amennyiben ellentétes értelmezési lehetőségek merülnek fel, ezek a feltételek az ütközés viszonylatában felülírják a Felhasználói megállapodást.

A Felhasználói megállapodásban szereplő Szolgáltatások definíció a jelen feltételekkel együtt értelmezve kiterjed a helyi fizetési módok funkcióra is.

2. A feltételek elfogadása

Amennyiben integrálja a helyi fizetési módok funkciót online fizetési rendszerébe/platformjába, azzal elfogadja ezeket a feltételeket.

Ha egy másik magánszemély vagy jogi személy számlájába integrálja a helyi fizetési módok funkciót:

 • azzal megerősíti, hogy engedélyt kapott az adott magán- vagy jogi személytől, hogy jogilag kötelező érvénnyel elfogadja ezeket a feltételeket az ő nevükben; és
 • nyilatkozik róla, hogy e feltételek nem Önre, hanem az érintett másik magán- vagy jogi személyre lesznek érvényesek.

3. A helyi fizetési módok funkció használata

Amennyiben integrálja a helyi fizetési módok funkciót online kifizetési rendszerébe, a PayPal adott esetben lehetővé teszi, hogy a rendszert használó személyek helyi fizetési módok használatával is fizethessenek Önnek (erre azonban semmi nem kötelez minket). 

A jelen feltételek 1. mellékletében megtalálja azokat a helyi fizetési módokat, amelyek használatát időről időre lehetővé tesszük az ügyfeleknek, valamint a helyi fizetési módokat használó ügyfelek által teljesített kifizetések beérkezésére vonatkozó további rendelkezéseket. Ezeket a rendelkezéseket minden esetben be kell tartania

Mivel a fizető fél nem használ PayPal-számlát a helyi fizetési móddal teljesített kifizetéshez, Ön sem használhatja a PayPalt a helyi fizetési módban teljesített kifizetések proaktív módon történő visszatérítéséhez, kivéve, ha erről a jelen feltételek 1. melléklete másként nem rendelkezik.

A helyi fizetési módban teljesített kifizetést kizárólag abban a pénznemben fogadhatja, amely az adott helyi fizetési módnál a jelen feltételek 1. mellékletében szerepel.

A helyi fizetési módok funkciót kizárólag üzleti számlával használhatja, személyi számlával nem.

4. Az Ön által vállalt kötelezettségek

Jogosultak vagyunk, hogy a helyi fizetési módokat biztosító szolgáltatókat és a helyi fizetési módban teljesített kifizetések fogadását lehetővé tevő fizetésfeldolgozókat ugyanazok a szabályok alapján kezeljük, mint amelyek a Felhasználói megállapodásban a banki/kártyafelvásárlókra és/vagy más fizetésfeldolgozókra vonatkoznak.

A helyi fizetési módban teljesített kifizetések esetében fennáll a kockázata, hogy a helyi fizetési módot biztosító szolgáltató visszavonja a kifizetést, kivéve ha erről az 1. melléklet másként rendelkezik. Ezekre a visszavonásokra Ön ugyanolyan kötelezettséget vállal felénk, mint a Felhasználói megállapodás értelmében a visszavonásokra és/vagy visszaterhelésekre. A helyi fizetési mód szolgáltatója ugyanolyan módon befolyásolhatja a helyi fizetési módban teljesített kifizetés visszavonását, ahogy a fizető fél bankja a visszavonásokat és/vagy a fizető fél kártyakibocsátója a visszaterheléseket.

Ön a jelen feltételek megszűnését követően is felelős felénk a helyi fizetési módban teljesített kifizetések helyi fizetési mód szolgáltatója általi visszavonásáért, valamint a helyi fizetési módok funkciók használatából eredő, a feltételek megszűnése előtt keletkezett egyéb kötelezettségei sem szűnnek meg.

5. Módosítások és megszűnés

Jogosultak vagyunk bármikor, előzetes értesítés nélkül új elemeket felvenni/eltávolítani a helyi fizetési módok/helyifizetésimód-szolgáltatók jelen feltételek 1. mellékletében szereplő listájára/listájáról. 

Ezenfelül a Felhasználói megállapodásban lefektetett módosítási folyamatot követve bármikor módosíthatjuk, törölhetjük vagy bővíthetjük a jelen feltételeket. Ha nem ért egyet valamelyik módosítással, felmondhatja a feltételeket.

Ezeket a feltételeket bármikor felmondhatja: ehhez távolítsa el a helyi fizetési módok funkciót online kifizetési rendszeréből, és kövesse az integrációval kapcsolatban kapott utasításokat, amelyeket a PayPal időről időre elküld Önnek. Ezt követően az ügyfelek nem fognak tudni helyi fizetési módokkal fizetni Önnek, de számlája változatlanul aktív marad, és a Felhasználói megállapodás is érvényben marad. 

Jogosultak vagyunk bármikor és bármilyen okból, Ön felé vállalt kötelezettségek nélkül felmondani, megszüntetni és felfüggeszteni a szolgáltatásnak azon részét, amely a helyi fizetési módok funkcióra és/vagy a helyi fizetési módokra vonatkozik. Ha lehetséges, erről észszerű előzetes értesítést biztosítunk.

A jelen feltételek olyan mértékben és annyi időre fennmaradnak, ameddig: (i) olyan le nem zárt ügyekkel kell foglalkoznunk, amelyek a helyi fizetési módok funkció Ön általi, a feltételek felmondása előtti használatához kapcsolódnak; és/vagy (ii) erre a hatályos törvényeknek és szabályozásoknak való megfelelés érdekében szükség van.

 

1. melléklet

Helyi fizetési módok

Bancontact

Kifizetés típusa

Bankkártya

A Bancontact egy bankkártyán alapuló fizetési mód, amelynek keretében az ügyfelek az arra jogosult hitelintézmények által kibocsátott bankkártyájuk felhasználásával közvetlenül bankszámlájukról fizethetnek a megvásárolni kívánt termékekért és árucikkekért.

Visszaterhelés kockázata

Nem

Kifizetés garancia

Nem

Visszatérítés lehetősége

Igen

Minimális tranzakció

 

1,00 EUR tranzakciónként

Maximális tranzakció

 

Nincs adat

Tiltott árucikkek és szolgáltatások

Csak azok, amelyeket a Felhasználói megállapodás is tilt.

Kiegészítő feltételek

Nincs adat

 

EPS

Kifizetés típusa

Valós idejű banki átutalás

Az EPS egy banki átutalásra alapuló fizetési mód. A címzett valós idejű megerősítést kap a tranzakcióról. Az EPS megvalósításáért az EPS programban részt vevő bankok felelnek.

Visszaterhelés kockázata

Nem

Kifizetés garancia

Igen – A Kifizetési garancia azt jelenti, hogy a befejezettnek vagy sikeresnek (amelyik az adott esetben érvényes) jelölt tranzakciók összege garantáltan meg fog érkezni az Ön számlájára, és ezt az összeget nem lehet visszavonni, amennyiben betartotta ezeket a feltételeket és a Felhasználói megállapodást.

Visszatérítés lehetősége

Igen

Minimális tranzakció

 

1,00 EUR tranzakciónként

Maximális tranzakció

 

Nincs adat

Tiltott árucikkek és szolgáltatások

Csak azok, amelyeket a Felhasználói megállapodás is tilt.

Kiegészítő feltételek

Ön köteles haladéktalanul jelenteni a PayPalnak minden olyan esetet, amelyben igénybe kellett vennie az EPS Kifizetési garancia szolgáltatását.

 

Giropay

Kifizetés típusa

Valós idejű banki átutalás

A giropay egy banki átutalásra alapuló fizetési mód. A címzett valós idejű megerősítést kap a tranzakcióról.

Visszaterhelés kockázata

Nem

Kifizetés garancia

Igen – A Kifizetési garancia azt jelenti, hogy a befejezettnek vagy sikeresnek (amelyik az adott esetben érvényes) jelölt tranzakciók összege garantáltan meg fog érkezni az Ön számlájára, és ezt az összeget nem lehet visszavonni, amennyiben betartotta ezeket a feltételeket és a Felhasználói megállapodást.

Visszatérítés lehetősége

Igen

Minimális tranzakció

 

1,00 EUR tranzakciónként

Maximális tranzakció

 

Nincs adat

Tiltott árucikkek és szolgáltatások

A Felhasználói megállapodásban tiltott árucikkeken és szolgáltatásokon felül:

fizetési eszközök (készpénz, megtakarítások vagy e-pénz, devizák (ideértve a bitcoinokat is), valamint csekkek), amennyiben a fizetési eszközt fogadó félt Ön nem ismeri, kivéve a kuponokat és a tárolt értékű termékeket.

Kiegészítő feltételek

 1. A giropay szolgáltatást kizárólag azok az ügyfelek használhatják, akik hozzáféréssel rendelkeznek egy, a programban részt vevő németországi hitelintézetnél vezetett, kompatibilis számla online banki felületéhez. A PayPal nem garantálja, hogy minden németországi bankszámla giropay-kompatibilis.
 2. Ön köteles betartani a giropay szabályzatában (Rules and Regulations) szereplő feltételeket, ideértve a giropay logó használatát is, amely csak Európában engedélyezett.
 3. A giropay fizetési mód használata esetén Ön nem kérhet adatokat az ügyfelektől, különösen nem személyes adatokat, például IBAN-számot és nevet.
 4. A giropay fizetési garancia maximális összege tranzakciónként 10 000 EUR.
 5. Ön köteles haladéktalanul jelenteni a PayPalnak minden olyan esetet, amelyben igénybe kellett vennie a giropay Kifizetési garancia szolgáltatását.
 6. A giropay kifizetési garancia a befejezettnek vagy sikeresnek jelölt tranzakció beérkezésétől számított 6 héten belül érvényét veszi, amennyiben ezen a 6 héten belül nem nyújtja be írásos igénylését.

 

iDEAL

Kifizetés típusa

Valós idejű banki átutalás

Az iDEAL egy banki átutalásra alapuló fizetési mód. A címzett valós idejű megerősítést kap a tranzakcióról. Az iDEAL szolgáltatást kizárólag az iDEAL-kompatibilis, valamely hollandiai banknál vezetett online bankszámlával rendelkező ügyfelek használhatják.

Visszaterhelés kockázata

Nem

Kifizetés garancia

Igen – A Kifizetési garancia azt jelenti, hogy a befejezettnek vagy sikeresnek (amelyik az adott esetben érvényes) jelölt tranzakciók összege garantáltan meg fog érkezni az Ön számlájára, és ezt az összeget nem lehet visszavonni, amennyiben betartotta ezeket a feltételeket és a Felhasználói megállapodást.

Visszatérítés lehetősége

Igen

Minimális tranzakció

 

Nincs adat

Maximális tranzakció

 

Nincs adat

Tiltott árucikkek és szolgáltatások

Csak azok, amelyeket a Felhasználói megállapodás is tilt.

Kiegészítő feltételek

 1. A panasz benyújtására használható eljárással kapcsolatos információkat elérhetővé kell tennie az ügyfeleknek saját webhelyén.
 2. E-mailben küldött hivatkozás keretében csak a PayPal előzetes írásos engedélyével teheti elérhetővé ügyfeleink az iDEAL fizetési módot. Az iDEAL kifizetési hivatkozás egy URL-cím, amely az Ön kifizetési oldalára vezet, ahol az ügyfél elindíthatja az iDEAL-tranzakciót.
 3. Amennyiben a PayPal az iDEAL fizetési móddal kapcsolatos részletesebb vizsgálatok keretében információkat kér Öntől, Ön köteles teljesíteni a kérést.
 4. Az iDEAL kereskedői útmutatója az alábbi oldalon érhető el: https://betaalvereniging.atlassian.net/wiki/spaces/IPD/overview. Ön köteles betartani az iDEAL és az iDEAL logó használatára vonatkozó feltételeket is: www.ideal.nl/en/payee/logos-banners/.
 5. Ön köteles haladéktalanul jelenteni a PayPalnak minden olyan esetet, amelyben igénybe kellett vennie az iDeal Kifizetési garancia szolgáltatását.
 6. Amennyiben a PayPal saját hatáskörében úgy dönt, hogy Ön kiemelt kockázatú ügyfél, a PayPal fenntartja a jogot, hogy előírja Önnek egy ügyfél-regisztrációs eljárás bevezetését, amely legalább az alábbi ügyféladatokat rögzíti:

a) név és e-mail-cím;

b) számlaszám és az iDEAL fizetési móddal megvalósított vásárláshoz használt bankszámlaszámhoz tartozó név;

c) további információk a 2. lépésben végzett hitelesítéshez és a tranzakciók ellenőrzéséhez, például:

i. IP-cím

ii. böngésző-ujjlenyomat

iii. Mobilszám

 

MyBank

Kifizetés típusa

Valós idejű banki átutalás

A MyBank egy banki átutalásra alapuló fizetési mód. A címzett valós idejű megerősítést kap a tranzakcióról.

Visszaterhelés kockázata

Nem

Kifizetés garancia

Nem

Visszatérítés lehetősége

Nem

Minimális tranzakció

 

Nincs adat

Maximális tranzakció

 

Nincs adat

Tiltott árucikkek és szolgáltatások

A félreértések elkerülése érdekében a Felhasználói megállapodásban szereplő tiltott árucikkeken és szolgáltatásokon felül tilos minden olyan tevékenység, amely kiskorúak veszélyeztetése, pedofília, pornográfia, szellemi tulajdonjog megsértése, személyi adatok védelmének megsértése, automatizált adatfeldolgozási rendszerek használata, pénzmosás, a szerencsejátékra és a fogadásokra, lóversenyekre és sorshúzásokra vonatkozó szabályok megsértése vagy a szabályozott foglalkozások gyakorlására vonatkozó előírások megsértése miatt büntetendő lehet.

Kiegészítő feltételek

A MyBank logó és a további szellemi tulajdonok használata kizárólag az ezek által engedélyezett módokon engedélyezett. Ezek felhasználása esetén tartsa be a MyBank üzleti stilisztikai előírásait, amelyet a következő oldalon talál meg: https://www.mybank.eu/mybank/mybank-style-guidelines-for-merchant-websites/. Fenntartjuk a jogot, hogy megvonjuk Öntől a szolgáltatások használatának jogát, ha jogosulatlan vagy tiltott módon, nem rendeltetésszerűen vagy a fenti előírásokat jelentősen megsértve használja a MyBank logóját.

 

SOFORT

Kifizetés típusa

Valós idejű banki átutalás

A SOFORT Banking/SOFORT Überweisung egy banki átutalásra alapuló fizetési mód. A címzett valós idejű megerősítést kap a tranzakcióról.

Visszaterhelés kockázata

Nem

Kifizetés garancia

Nem

Visszatérítés lehetősége

Igen

Minimális tranzakció

 

1,00 EUR tranzakciónként

Maximális tranzakció

 

Nincs adat

Tiltott árucikkek és szolgáltatások

Csak azok, amelyeket a Felhasználói megállapodás is tilt.

Kiegészítő feltételek

Nincs adat