Hvilke oplysninger kræver PayPal i forbindelse med godkendelse af services inden for fildeling og nyhedsgrupper?

Forhandlere, der tilbyder programmer til fildeling eller adgang til nyhedsgruppeservices, skal holde øje med og forhindre adgang til ulovligt indhold. Inden de begynder at bruge PayPal, skal forhandlere overholde følgende vilkår og betingelser og sende alle påkrævede oplysninger til aup@paypal.com.

  • Forhandlere skal give PayPal indsigt i, hvordan de overvåger filer, som er tilgængelige via deres service, og hvordan de fjerner eller forhindrer adgangen til filer, hvis indhold tilsyneladende er ulovligt.
  • Hvis forhandlere stiller et søgeværktøj til rådighed, der giver adgang til filer, skal de give PayPal indsigt i, hvordan de forhindrer adgang via deres søgeværktøj til filer med tilsyneladende ulovligt indhold.
  • I vilkårene for deres serviceaftale skal forhandlerne forhindre brugere i at uploade filer med ulovligt indhold og gøre opmærksom på, at brugere, der er involveret i sådanne filoverførsler, vil blive nægtet adgang til deres service permanent.
  • Forhandlere skal rapportere filer, de finder vha. deres service, til CyberTipline hos National Center for Missing and Exploited Children.
  • Forhandlere skal give PayPal gratis adgang til deres service, så PayPals afdeling for VIlkår for godkendt brug kan overvåge indholdet.
  • Forhandlere skal sørge for, at der er et direkte kontaktpunkt i deres organisation, hvortil PayPal kan rapportere filer med tilsyneladende ulovligt indhold.
  • Forhandlere skal give PayPal oplysninger om, hvordan de reagerer over for retshåndhævende myndigheder i relation til ulovligt indhold, som er tilgængeligt via deres service.
  • Hvis PayPal rapporterer til forhandlere, at en eller flere filer har et tilsyneladende ulovligt indhold, skal forhandleren øjeblikkeligt træffe foranstaltninger, der forhindrer adgangen til filen eller filerne og over for PayPal redegøre for sine handlinger i denne forbindelse inden for én bankdag. PayPal vil evaluere forhandlerens foranstaltninger og procedure til forhindring af adgangen til de rapporterede filer og forbeholder sig ret til at lukke, midlertidigt afbryde eller begrænse adgangen til en forhandlers PayPal-konto, hvis der ikke implementeres en tilstrækkeligt effektiv procedure til forhindring af adgangen til sådanne filer.