Põhimõtete uuendused

 

>> Vaata kõiki juriidilisi lepinguid

>> Vaata varasemaid põhimõtete uuendusi

Põhimõtete uuendused

 

Teade muudatus(t)e kohta Bulgaaria, Küprose, Tšehhi Vabariigi, Eesti, Kreeka, Ungari, Läti, Liechtensteini, Leedu, Malta, Rumeenia, San Marino, Slovakkia ja Sloveenia PayPali lepingu(te)s

 

Muudetud: 16. detsember 2021

PayPali kasutajalepingu muudatused

Alates 16. detsembrist 2021 teeme järgmist:

  • uuendame summat, mida võetakse inaktiivsuse teenustasuna (õige, väiksema summa kajastamiseks) ning muudame selgemaks juhud, kus tasu ei võeta. Oleme lisanud ka mõne selgitava sõnastuse tasu kirjelduse kohta.

Vaadake uuendatud kasutajaleping üle

 

Välja antud: 29. oktoobril 2021

 

See leht

Sellel lehel kirjeldatakse PayPali kasutajatele üksikasjalikult muudatusi Bulgaaria, Küprose, Tšehhi Vabariigi, Eesti, Kreeka, Ungari, Läti, Liechtensteini, Leedu, Malta, Rumeenia, San Marino, Slovakkia ja Sloveenia PayPali kasutuslepingus või muudes veebilepingutes, põhimõtetes või avaldustes, mis nõuavad teavitamist. Samuti saate vaadata varasemaid põhimõtete uuendusi.

 

Tulevased muudatused

Muudame teatud lepinguid (allpool loetletud), mis reguleerivad teie suhet PayPaliga. Need muudatused rakenduvad automaatselt allpool näidatud vastaval jõustumiskuupäeval (kuupäevadel).

 

Vajalikud meetmed

Palun vaadake alltoodud teated hoolikalt üle ja tutvuge tulevaste muudatustega. Kui jätkate meie teenuste kasutamist pärast nende muudatuste jõustumist, siis nõustute, et muudatused on teie jaoks siduvad. Te ei pea nende muudatustega nõustumiseks rohkem midagi tegema. Aga kui soovite nendest keelduda, siis peate oma PayPali konto enne rakenduvat jõustumiskuupäeva sulgema, nagu on kirjeldatud kasutajalepingus.

 

PayPali kasutajalepingu muudatused

Alates 28. jaanuarist 2022:

  • PayPali ostjakaitse programmi ja müüjakaitse programmi tingimused paigutatakse eraldi lehtedele. Nõustusite nende programmi tingimustega kasutajalepinguga nõustudes ja need jäävad kasutajalepingu osaks. Ümberpaigutamine on mõeldud selleks, et tingimusi oleks lihtsam leida ja nendes liikuda.
  • PayPali müüjakaitse programmi muudetakse selgitamaks, et tarnetõend ja väljastusteade peavad sisaldama ka veebis kontrollitavat jälgimisnumbrit.
  • Selgitame, et meie veebipõhiste vaidluste lahendamise protsessi, PayPali ostjakaitse programmi ja/või PayPali müüjakaitse programmi kuritarvitamine on piiratud tegevus, nagu seda on määratletud kasutajalepingus.
  • Selgitame, et teilt ei võeta standardset vaidluse lahendamise tasu vaidluste eest, mis vastavad PayPali müüjakaitse programmi kõigile nõuetele.
  • Selgitame, et kohustuslikku reservi nimetatakse ka ettemaksu reserviks.
  • Lisame PayPali kontolt väljavõtmiseks 14 täiendavat valuutat ja selgitades nendes valuutades väljavõtmisel rakenduda võivaid miinimum- ja maksimumtasusid.
  • Selgitame Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) määratlust, lisades EMPsse kuuluvate turgude/piirkondade loetelu.

Vaadake uuendatud kasutajaleping üle