Põhimõtete uuendused

 

>> Vaata kõiki juriidilisi lepinguid

>> Vaata varasemaid põhimõtete uuendusi

Põhimõtete uuendused

 

Teade muudatus(t)e kohta Bulgaaria, Küprose, Tšehhi Vabariigi, Eesti, Kreeka, Ungari, Läti, Liechtensteini, Leedu, Malta, Rumeenia, San Marino, Slovakkia ja Sloveenia lepingu(te)s

Välja antud: 11. augustil 2021

 

See leht

Sellel lehel kuvatakse põhimõtete uuendused, mis teavitavad kasutajaid olulistest muudatustest PayPali Bulgaaria, Küprose, Tšehhi Vabariigi, Eesti, Kreeka, Ungari, Läti, Liechtensteini, Leedu, Malta, Rumeenia, San Marino, Slovakkia ja Sloveenia kasutajalepingutes või muudes veeebilepingutes, põhimõtetes või avaldustes. Eelmiste põhimõtete uuenduste vaatamiseks minge jaotisse "Varasemad põhimõtete uuendused".

 

Tulevased muudatused

Muudame teatud lepinguid (allpool loetletud), mis reguleerivad teie suhet PayPaliga. Need muudatused rakenduvad automaatselt allpool näidatud vastaval jõustumiskuupäeval (kuupäevadel).

 

Vajalikud meetmed

Palun vaadake alltoodud teated hoolikalt üle ja tutvuge tulevaste muudatustega. Jätkates meie teenuste kasutamist pärast muudatuste jõustumist, nõustute, et need muudatused on teile siduvad. Muu tegevus pole vajalik. Kui soovite nendest muudatustest keelduda, peate oma PayPali konto enne jõustumiskuupäeva sulgema.

 

PayPali kasutajalepingu muudatused

Jõustub: 10. novembril 2021

  • Vaatame üle PayPali müüjakaitse programmi, et selgitada teatavate nõuete sobivust, mis on seotud reisikorraldaja müüdud reisipiletitega.
  • Nõuame, et müüjad, kes on ärikliendid, teavitaksid meid hinnakirja mistahes vigadest või erinevustest kuuekümne (60) päeva jooksul pärast juurdepääsu oma konto väljavõttele (väljavõtetele) või muule konto tegevuse teabele.
  • Eemaldame PayPali väljamaksete jaotise ja asendame selle iseseisva lepinguga, mida nimetatakse juriidilises keskuses PayPali väljamaksete lepinguks.
  • Selgitame, milliseid kulusid kasutatakse mõistliku miinimumhinnangu arvutamiseks, mille me võime sisse nõuda, kui osalete mis tahes piiratud tegevuses.
  • Kehtestame mõne EMP ja Ühendkuningriigi vaheliste rahvusvaheliste äritehingute puhul 1,29% täiendava teenustasu.
  • Muudame täiendavaid protsentuaalseid tasusid rahvusvaheliste äritehingute eest ning lihtsustame nende tasude turu/piirkonna riikide klassifikatsioone. Tasud muutuvad praeguses kasutajalepingus näidatud määradest uutele määradele, mis kuvatakse uuendatud kaupmehetasu lehel, mis avaldatakse 7. septembril 2021 või pärast seda, nagu me allpool mainime.

Uuendatud kasutajalepingu läbivaatamiseks klõpsake SIIA. Uuendatud kaupmehetasu leht on saadaval 7. septembril 2021 või pärast seda. Klõpsake SIIA, et seda vaadata, kui see on kättesaadav.

 

PayPali lubatud kasutamise põhimõtete muudatused

  • Muudame põhimõtteid selgitamaks, et rikkumiste eest võidakse nõuda kahju hüvitamist. Samuti laiendame olemasolevat keelatud tegevuste nimekirja ja selgitame kinnitust vajavaid äritegevusi.

 

Andmekaitse vastutava töötleja lisa muudatused otsese kaarditöötluse toodete osas

  • Muutsime lisa, et tagada toodete ja teenuste kohta käivate viidete järjepidevus kogu maailmas.

 

PayPali alternatiivsete makseviiside lepingu muudatused

  • Muudame lepingut, et keelata teatud kaupade ja teenuste eest maksete vastuvõtt.