>> Vaata kõiki juriidilisi lepinguid

PayPal.Me tingimused

 

Laadi alla PDF

 

PayPal.Me teenust („Teenus“) pakub Teile PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. („PayPal“) ja võimaldab teil luua isikupärastatud PayPal.Me URL-i („PPM-link“), mis võimaldab teil luua isikupärastatud PayPal.Me lehekülje ja teistel teid leida, tunnustada ja teiega tehinguid sõlmida (iga „PPM-i lehekülg“). Teie PPM-i leheküljel kuvatakse teie PPM-link, nimi või ettevõtte nimi, profiilipilt või logo, ja teie PayPali kontoga seotud linn („PPM-i andmed“). Teie PPM-i andmed on nähtavad kõigile, kes teie PPM-i lehte külastavad, et nad saaksid kergemini kontrollida, kas nad saadavad raha õigele saajale.

Saate kasutada PPM-linki isiklikult või ettevõtte jaoks, et taotleda, koguda ja saada makseid teistelt PayPali kasutajatelt. Teenuse kasutamisele kehtivad käesolevad PayPal.Me tingimused, PayPali kasutajalepingutingimused, lubatud kasutuse põhimõtted, privaatsuspõhimõtted ja kõik muud teie ja PayPali vahel sõlmitud kokkulepped (ühiselt „Kokkulepped“).

 

Isikuandmete jagamine teenuse kaudu

PayPal.Me on sotsiaalne funktsioon, mis võimaldab teil tuttavatega hõlpsamini tehinguid teha. Teistele PayPali kasutajatele võidakse näidata teie PPM-linki, kui nad sünkroonivad oma aadressiraamatu ja olete nende kontaktide seas, või kui nad üritavad saata teile raha PayPalis, otsides teie PPMi andmeid või PPM-linki.

TEENUSESSE REGISTREERUDES LUBATE PAYPALIL TEIE PPMI ANDMEID, LINKE JA LEHTE AVALIKULT KUVADA NING MÕISTATE, ET NEED ON NÄHTAVAD KÕIGILE, KES NEID VAATAVAD.

Saate uuendada oma eelistusi ja lülitada oma PPM-lingi igal ajal välja, kohandades oma PayPali konto seadeid veebis või PayPali rakenduses. Kui lülitate oma PPM-lingi välja, ei ole teie PPM-link, PPM-i leht ja PPM-i andmed enam avalikult leitavad ja te ei saa kasutada oma PPM-linki PayPali kaudu raha saamiseks.
 

Isiklikud või ärilised eesmärgid

Kui registreerute teenuse saamiseks ja seadistate PPM-lingi, palutakse teil täpsustada, kas teie PPM-lingi peamine kasutus on seotud sõprade ja perega („isiklik“ kasutus) või klientidelt kaupade ja teenuste eest maksete vastuvõtmisega („äriline“ kasutus). Kuigi saate isikliku PPM-lingi ümber liigitada äriliseks kasutuseks, ja võite saada ümber liigitada ka teatud ärilised PPM-lingid isiklikuks kasutuseks, EI TOHI TE KASUTADA ISIKLIKKU PPM-LINKI MAKSETE SAAMISEKS ÄRILISTEL EESMÄRKIDEL, SAMUTI EI TOHI TE KASUTADA ETTEVÕTTE PPM-LINKI ISIKLIKEKS TEHINGUTEKS.

Kui teil on PayPali ettevõtte konto, siis kõik selle kontoga seotud PPM-lingid tuvastatakse äriliste PPM-linkidena. Kui PayPal otsustab oma äranägemise järgi, et olete saanud tasu kaupade ja teenuste eest isikliku PPM-lingiga, võib PayPal tagasiulatuvalt teilt asjakohaseid tasusid võtta ja edasiulatuvalt liigitada PPM-lingi ümber äriliseks lingiks. Tasude hindamise kohta leiate teavet PayPali kasutajalepingust.

PayPal.Me kasutajajuhised

Lisaks lepingute täitmisele oleme kehtestanud mõned põhireeglid, mida peaksite teenuse kasutamisel järgima.
Te EI TOHI anda oma PayPali parooli ega muid kasutajatunnuseid ühelegi teisele isikule, et võimaldada sellisel teisel osapoolel teie PPM-linki/linke hallata, samuti ei tohi te samal eesmärgil kasutada teise konto omaniku kasutajanime ja parooli.
Lisaks EI TOHI te TEGELEDA ühegi tegevusega, postitada sisu ega registreerida ja/või kasutada URL-i, et luua PPM-link, mis sisaldab materjali, mis:

  • on solvav, teotav, laimav, pornograafiline, ähvardav või ropp;
  • on ebaseaduslik või mõeldud ebaseadusliku tegevuse edendamiseks või toimepanemiseks, sealhulgas PayPali, mis tahes muu PayPali kasutaja või kolmanda isiku intellektuaalomandi õiguste, eraelu puutumatuse õiguste või varaliste õiguste rikkumiseks;
  • sisaldab teie parooli või tahtlikult mis tahes muu kasutaja parooli või sisaldab tahtlikult kolmandate isikute isikuandmeid või on mõeldud selliste isikuandmete küsimiseks;
  • kehastab või esindab vääralt teie seotust teise kasutaja, isiku või üksusega või on muul viisil petturlik, vale, petlik või eksitav; või
  • rikub PayPali sätestatud kokkuleppeid või on nendega vastuolus.

Te tunnistate ja nõustute, et mis tahes eespool nimetatud rikkumise tagajärjeks võib olla teie PPM-lingi/linkide ja või PayPali konto(de) kohene lõpetamine või peatamine. Samuti nõustute, et PayPal võib mis tahes põhjusel nõuda tagasi teie PPM-lingi.

PayPal jätab endale õiguse uuendada neid tingimusi oma äranägemise järgi mis tahes põhjusel, postitades nende tingimuste uuendatud verisooni lehele https://www.paypal.me/pages/terms. Uuendatud tingimused jõustuvad alates nende postitamise kuupäevast ja teie jätkuv PPM-lingi kasutamine tähendab, et nõustute uuendatud tingimustega.