>> Vaata kõiki lepinguid

PayPali väljamaksete leping

Viimati uuendatud: 10. november 2021

Laadi alla PDF

 

See leping reguleerib PayPali väljamaksete (varem nimetatud massmakseks) kasutamist. Teie PayPali väljamaksete kasutamisele kehtivad ka PayPali kasutajalepingu, privaatsusavalduse ja muude kohaldatavate juriidiliste lepingute tingimused teie ja PayPali vahel.

Saate kasutada PayPali väljamaksete teenust, et saata korraga mitmele saajale väljamakseid, näiteks komisjonitasusid, mahaarvatisi, preemiaid, ergutusi ja hulgi-ärimakseid. Võimalik, et saate saata väljamakseid PayPali kontodele. Nende teenuste kasutamiseks peab teil olema:

  • heas seisus PayPali ärikonto, millel pole väljavõtmise limiite;
  • meilt taotletud ja saadud luba nende teenuste kasutamiseks.

PayPali väljamaksete tasud leiate Tasude lehelt.

Kui kavandatud väljamakse saajal ei ole PayPali kontot, saab ta väljamakset nõuda, kui konto avab. Kõik väljamaksed, mida kavandatud saaja ei ole kolmekümne (30) päeva jooksul välja nõudnud, tagastatakse teile. Me ei vastuta PayPali väljamaksete kaudu ekslikult saadetud summade eest ja me ei pea väljamakseid tagasi pöörama.

PayPali väljamaksete funktsioon on välja töötatud klientide jaoks, kellel on vaja teha mitmik- või hulgimakseid ja korduvaid makseid. Kui soovite teha ühekordseid makseid, kasutage selleks ette nähtud PayPali teenuseid. PayPali väljamakseid ei tohi kasutada palga maksmiseks, toodete müümiseks, perele ja sõpradele raha saatmiseks, ostu eest kaupmehele tasumiseks, avamiskoodide ostmiseks ega mis tahes eesmärgil, millega kaasneb meie arvates vastuvõetavast suurem risk. Võime oma äranägemisel lisada igal ajal täiendavaid piiranguid.

Vastutate ainuisikuliselt selle eest, et kõik teie väljamaksete saajad oleksid valinud teilt vastavate teenuste kaudu makse saamise ja oleksid nõus sellega, et nendega võetakse vajaduse korral e-posti või tekstsõnumi teel ühendust. PayPali väljamakseid kasutades kinnitate ja garanteerite, et e-posti aadressid või telefoninumbrid, mida klientidega kontakteerumiseks kasutate, pärinevad väljamaksete saajailt, ja te kasutate neid teenuseid oma klientidega kontakteerumiseks vastavalt kehtivatele seadustele ja määrustele. Te mõistate, et PayPali väljamaksed on ette nähtud ainult selleks, et lihtsustada hulgimakseid ja -tehinguid, ning neid ei tohi kasutada oma ettevõtte turundussõnumite saatmiseks.

Meie teisi sellest kasutajalepingust tulenevaid õigusi ja õiguskaitsevahendeid piiramata võime oma äranägemisel igal ajal peatada või lõpetada teie juurdepääsu väljamakseteenustele või teie PayPali kontole, kui (I) tuvastame, et väärkasutate väljamakseid, (II) viisiga, kuidas te väljamakseid kasutate, kaasneb vastuvõetavast kõrgem risk, või (III) nende tingimuste mistahes rikkumise eest.