PayPali kasutajaleping

 

>> Vaata kõiki juriidilisi lepinguid

PayPal Poolsi tingimused

 

Uuendatud: 29. juuli 2021

 

Tulevased rahareservi programmi muudatused

 

PayPal lõpetab 8. novembril 2021 rahareservi programmi ja teenuste pakkumise. Uue rahareservi loomise võimalus keelatakse 30. septembril 2021. Kõik avatud rahareservid jäävad aktiivseks kuni 30 päevaks alates 30. septembrist 2021. Kõik avatud rahareservid aeguvad 30. oktoobril 2021. Peate oma olemasoleva rahareservi raha oma PayPali saldole üle kandma enne 8. septembrit 2021. Vastasel juhul kanname teie järelejäänud raha teie PayPali saldole.

 

Kui olete praegu rahareservi korraldaja või olete olnud rahareservi korraldaja, säilitage dokumentatsiooniks oma rahareservi panustajate nimekirja koopia. Teie rahareservi andmed pole enam saadaval pärast 8. septembrit 2021.

 

PayPal pakub jätkuvalt tööriistade komplekti, mis aitab teil raha saada ja vastu võtta. Lisateabe saamiseks klõpsake siin. Nende muudatuste kohta lisateabe saamiseks klõpsake siin

 

Luues PayPali kogumi ("kogum(id)" või "Kogumite programm"), nõustute nende tingimustega ("Tingimused"). Kasutajaleping on lisatud käesolevatesse tingimustesse. Neid tingimusi ja kasutajalepingut tuleks tõlgendada ühtse tervikuna nii palju kui võimalik. Kui need tingimused on selgesõnaliselt asendatud või kui konflikti ei ole võimalik lahendada, on need tingimused ülimuslikud kasutajalepingu suhtes konflikti ulatuses. Kogumite programmi tuleks kasutada ainult PayPal isikliku, mitte ärikontoga.

Kogumite programm võimaldab teil koguda raha sõpradelt konkreetsel eesmärgil, näiteks andes kellelegi rühma kingituse, ostes pileteid sündmusele või jagades planeeritud reisi kulusid. Kui kogute raha kogumi kaudu, hoitakse raha teie PayPali kontol ("Konto") eraldi e-raha saldos, mis on teie konto reservkonto osa vastavalt kasutajalepingule ja mida te peate eraldi käsitlema. Selles eraldi e-raha saldos sisalduvad vahendid tuleb esmalt kanda PayPali konto maksekonto osale (igal juhul ainult kogumile seatud eesmärkidel), et teha tehinguid, mida kasutatakse ostude eest tasumiseks või seotud pangakontole väljamaksmiseks. Teie kohustus on hoida rahasid eraldi ja kasutada neid ainult kogumi eriotstarbel.

Iga kogumi jaoks loote te kordumatu veebilehe ("Kogumi leht"), kus saate oma kogumile nime anda, sisestada kirjelduse ja/või pildi, kuvada kaasautorid ning kuvada ja jälgida oma kogumi eesmärgi summa suunas tehtud edusamme. Võite saata kaasautoritele märkuse, et tänada neid teie kogumisse panustamise eest, või teavitada neid kogumi eesmärgi edenemise või lõpetamise osas. PayPal jätab endale õiguse piirata neid vahendeid juhul, kui neid ei kasutata ettenähtud otstarbel, vastavalt kasutajalepingu jaole 4.2 ja 10 ja/või lubatud kasutuse poliitikale.

Kui teie PayPali konto läheb negatiivseks ja teil on ühe või mitme kogumi tõttu raha, mis on makstud või mida makstakse teie eraldiseisvasse e-raha saldosse, jätab PayPal endale õiguse tasaarvestada teie negatiivne saldo, debiteerides teie kogumi vahendeid kuni võlgnetava summani ja/või kasutades PayPali mis tahes tasaarvelduse õigusi vastavalt kasutajalepingule.

Teie õigused ja kohustused kogumi sissemaksja või soodustatud isikuna

Kõik raha sissemaksed kogumisse tehakse sissemaksja omal vastutusel ja PayPal ei kanna sellega mingit vastutust. Kui sissemakstud raha ei kasutata nimetatud eesmärgil, on sissemaksjal ainus regressiõigus kogumi loonud isiku vastu. PayPal ei jälgi rahavahendite kasutamise vastavust märgitud kasutamisel. PayPal ei vastuta mingilgi moel ühegi kogumi soodustatud isiku ees.

 

Piirangud ja keelatud kasutusviisid

Rahareservi programm ei ole eraldi PayPali konto ja see ei ole pangakonto, ühisinvesteerimis-, investeerimis- ega hoiukonto. Te ei teeni rahareservi kogutud vahenditelt intressi. Rahareservid on ette nähtud lühiajaliseks kasutamiseks ja ei ole mõeldud rahaliste vahendite pikaajaliseks või määramata ajaks hoidmiseks. Uue rahareservi loomise võimalus keelatakse alates 30. septembrist 2021 ja kõik avatud rahareservid jäävad aktiivseks kuni 30 päevaks alates 30. septembrist 2021. Te ei tohi kasutada rahareserve ühekski tegevuseks või eesmärgiks, mis on PayPali lubatud kasutuse poliitikaga keelatud.

Te ei tohi kasutada kogumeid ühisrahastamiseks ega kaupade või teenuste müügiks. Te ei tohi pakkuda mingit stiimulit, tagastust, intressi, soodustust, "preemiaid" ega "hüvesid" vastutasuks oma kogumisse sissemakse eest. Kogumisse tehtud sissemakseid peetakse e-raha isiklikeks makseteks ja need ei ole sobivad PayPal ostja kaitse taotlemiseks. Te ei tohi kasutada kogumeid turunduse või reklaami eesmärgil.

Kogumite vahendeid ei tohi kasutada muudel eesmärkidel kui teie kogumile seatud eesmärk, mis on loetletud teie kogumi lehel. Kui me otsustame oma äranägemise järgi, et te kasutate kogumi programmi eesmärgil, mis ei ole nende tingimustega lubatud, jätab PayPal endale õiguse piirata või sulgeda teie konto vastavalt kasutajalepingu jaole 4.2 või 10. PayPal ei ole siiski kohustatud jälgima kogumisse kogutud vahendite kasutamist ega kanna mingit vastutust, kui neid vahendeid ei kasutata vastavalt kogumi nimetatud eesmärkidele. PayPal ei vastuta ega ei võta mingeid õigusi, omandiõigust ega kohustusi seoses kogumisse kogutud vahenditega, mis on isiklikud maksed, mida te teie oma sissemaksjatelt saate. Kõik vaidlused sissemaksjatega seoses kogumi või selle vahendite kasutamisega kogumis on teie vastutus ning rahaliste vahendite osas ei teki õigust, omandiõigust ega huve, mida sissemaksjad omal vastutusel isikliku maksena sisse maksavad.

Vastavalt 2009. aasta heategevusseaduse jaole 41 (muu hulgas jao 41 lg 1 punktid a ja b) ning teie vastutusel on tagada, et teie kogumi kasutamine vastab kõikidele vahendite kaasamisega seotud kohalikele seadustele, sh kehtivatele heategevusseadustele.

Isikuandmete jagamine

Kogumi seadistamisel võidakse teie nimi, PayPali profiilifoto ja kogutud kogusumma kuvada teie kogumi lehel lisaks mis tahes kaanepildile ja/või kogumi kirjeldusele, mille lisate kogumi loomisel või muutmisel. Samuti saate lisada teiste teie kogumisse panustavate isikute nimed, profiilifotod ja kaaspanuse summad ("Sissemaksja teave"). Kui otsustate lehel sissemaksja teavet kuvada, saab iga sissemaksja valida, kas tema teave kuvatakse teie kogumi lehel või mitte.

Teie sissemaksja teabe kasutamisele kehtivad PayPali kasutajaleping ja privaatsuspoliitika. Te ei tohi esitada sissemaksja teavet teistel veebisaitidel või lehtedel ilma oma sissemaksjate nõusolekuta selliseks jagamiseks ja kasutamiseks.

Kogumi programmi lõpetamine

PayPalil on õigus igal ajal, omal äranägemisel ja mõistliku etteteatamisega lõpetada, tühistada, peatada või muuta rahareservi programmi või muuta neid tingimusi.

Sellest tulenevalt lakkab PayPal 8. novembril 2021 rahareservi programmi pakkumast ja lõpetab selle. Uute rahareservide loomise võimalus keelatakse 30. septembril 2021. Alates 30. septembrist 2021 jäävad kõik avatud rahareservid aktiivseks kuni 30 päevaks ja aeguvad 30. oktoobril 2021. Peate kogu oma raha rahareservist oma PayPali saldole kandma enne 8. novembrit 2021.