Merchant Gift Certificates Agreement

>> Zobrazit všechny právní smlouvy

Smlouva o dárkových certifikátech pro obchodníky

Poslední aktualizace: 20. ledna 2006

 

Popis: Dárkové certifikáty pro obchodníky jsou produkt, který obchodníkům umožňuje nabízet dárkové certifikáty pro prodej přes webové stránky nebo obchod obchodníka. Kupující mohou zakoupit dárkový certifikát pro konkrétní osobu, která pak může tento dárkový certifikát uplatnit při nákupech uskutečněných u daného obchodníka. Kupující musí při nákupu dárkových certifikátů doručovaných e-mailem identifikovat příjemce. Dárkové certifikáty doručované e-mailem nelze po jejich zakoupení převést na jiného příjemce.

Upozorňujeme, že tyto zásady se nevztahují na dárkové certifikáty eBay, které nabízí k prodeji společnost eBay.

Všeobecná omezení pro obchodníky, kteří nabízejí dárkové certifikáty k prodeji:

  1. Omezený přístup obchodníka k zůstatkům dárkových certifikátů. Výnosy z prodeje dárkových certifikátů se ukládají do rezervního zůstatku obchodníka. Po uplatnění dárkového certifikátu se prostředky přesunou z rezervního zůstatku obchodníka na jeho dostupný zůstatek. Pokud není dárkový certifikát uplatněn v počáteční 18měsíční lhůtě, bude zbývající zůstatek na dárkovém certifikátu uvolněn z rezervního zůstatku.

  2. Nakládání s dárkovými certifikáty po počáteční 18měsíční lhůtě. Pokud si dárkový certifikát udrží zůstatek po dobu 18 měsíců, částka zbývajícího zůstatku bude uvolněna z rezervy a umístěna na dostupný zůstatek obchodníka. Protože však platnost dárkových certifikátů nekončí, bude jejich příjemce stále mít možnost tyto dárkové certifikáty uplatnit. U těchto typů uplatnění bude dárkový certifikát fungovat jako sleva na celkový nákup příjemce, avšak prodávající neobdrží zbývající zůstatek z dárkového certifikátu. Pokud například příjemce použije dárkový certifikát v hodnotě 10,00 USD, který je starší než 18 měsíců, při nákupu za 15,00 USD, obchodník obdrží pouze 5,00 USD (minus poplatky), protože obchodník již obdržel výnos v hodnotě 10,00 USD (minus poplatky PayPal) z dárkového certifikátu příjemce, když dárkový certifikát dosáhl stáří 18 měsíců.

  3. Poplatky. Společnost PayPal neúčtuje poplatky při nákupu dárkových certifikátů; při jejich uplatnění však účtuje obchodníkovi standardní poplatky za zpracování transakce. Pokud není dárkový certifikát uplatněn v počáteční 18měsíční lhůtě, bude zbývající zůstatek na dárkovém certifikátu uvolněn z rezervního zůstatku. Standardní poplatky za zpracování transakce jsou obchodníkovi účtovány v případě a v okamžiku přesunu prostředků z rezervy na dostupný zůstatek obchodníka.

  4. Účet je povinný. Příjemci musí mít vytvořený účet PayPal, aby mohli uplatnit své dárkové certifikáty.

Služby zákazníkům: Od obchodníků prodávajících dárkové certifikáty se očekává, že budou poskytovat podporu kupujícím a příjemcům těchto dárkových certifikátů. Společnost PayPal poskytuje obchodníkům možnost vrácení peněz a zrušení dárkových certifikátů během prvních 60 dnů po nákupu.

Souhlas se zásadami: Prodejem nebo zpřístupněním dárkových certifikátů pro obchodníky k prodeji obchodník souhlasí s podmínkami těchto zásad.