>> Lihat Semua Perjanjian

Terma Kaedah Bayaran Alternatif PayPal

Kemas Kini Terakhir: 10 September 2021

Cetak

Terma ini adalah kontrak antara anda dan PayPal Pte. Ltd., sebuah syarikat Singapura dan mengawal penggunaan semua Perkhidmatan PayPal anda. ("PayPal" atau "kami").

1. Tentang Terma ini

Terma ini terpakai kepada penggunaan mana-mana kefungsian APMkami.

Untuk rujukan:

 • Kefungsian APM adalah fungsi yang kami sediakan di mana jika ia disepadukan ke dalam daftar keluar dalam talian anda, ia akan membolehkan pelanggan anda memilih dan menggunakan apa-apa kaedah bayaran alternatif (APM) (seperti yang kami benarkan dari masa ke masa) untuk membayar anda; dan
 • kaedah bayaran alternatif (APM) adalah sebarang kaedah pembayaran yang disenaraikan dalam Lampiran 1 yang kami benarkan untuk sesiapa sahaja yang tidak mempunyai akaun untuk menghantar bayaran ke Akaun Perniagaan anda, tertakluk kepada Terma ini.

Terma ini adalah tambahan kepada Perjanjian Pengguna PayPal dan dasar yang digabungkan, termasuk Dasar Penggunaan Boleh Terima dan Dasar Privasi yang terpakai untuk negara tempat anda berdaftar dengan PayPal sebagai residen. Perkataan dalam huruf besar yang tidak ditakrifkan dalam Terma ini ditakrifkan dalam Perjanjian Pengguna tersebut. Sebanyak yang mungkin, Terma dan Perjanjian Pengguna ini perlu ditafsirkan sebagai keseluruhan yang konsisten. Jika terdapat percanggahan tafsiran, Terma ini akan mengatasi Perjanjian Pengguna sehingga tahap konflik tersebut.

Takrif Perkhidmatan dalam Perjanjian Pengguna apabila dibaca bersama dengan Terma ini, termasuk kefungsian APM kami.

2. Aktiviti Dilarang APM

Peniaga tidak dibenarkan menerima bayaran untuk barangan atau perkhidmatan:

 • yang tidak disediakan pada akaun Peniaga sendiri;
 • yang tidak disediakan dalam skop pengendalian perniagaan biasa Peniaga seperti yang diperuntukkan dalam Borang Pendaftaran Peniaga;
 • yang dilarang seperti yang dinyatakan sama ada di bawah atau dalam mana-mana terma tertentu bagi Kaedah Bayaran;
 • Kaedah Bayaran tidak dibenarkan untuk ditawarkan, digunakan atau sebaliknya disediakan untuk mana-mana kategori perniagaan berikut:
  • Produk dan perkhidmatan yang haram atau produk dan perkhidmatan yang dilarang oleh undang-undang terpakai:
  • Perniagaan atau organisasi yang terlibat dalam perkara yang menggalakkan, mempromosikan atau meraikan keganasan yang menyalahi undang-undang terhadap mana-mana kumpulan berdasarkan bangsa, agama, hilang upaya, jantina, orientasi seksual, asal negara, atau mana-mana ciri lain yang tidak dapat diubah
  • Barangan palsu atau barangan yang tidak dibenarkan;
  • Ubat dan narkotik;
  • Skim cepat kaya atau skim piramid;
  • Tubuh atau organ manusia atau haiwan;
  • Pelanggaran harta intelektual atau pelanggaran hak proprietari;
  • Produk berjenama Nazi, kandungan dan artikel Nazi;
  • Laman web tanpa nilai tambah, termasuk laman web yang menggunakan amalan jualan yang tidak adil, mengelirukan atau pemangsa;
  • Bayar untuk mengalih keluar laman atau penerbitan yang berbaur fitnah;
  • Produk dan kandungan bersifat perkauman, seksis, membenci perempuan atau mendera;
  • Bahan radioaktif, toksik, mudah terbakar, mengkakis atau lain-lain jenis bahan berbahaya;
 • Barangan dan perkhidmatan terkawal (termasuk produk dan perkhidmatan yang jatuh di bawah peraturan am, bidang kuasa dan/atau sekatan umur):
  • Alkohol dan minuman beralkohol;
  • Penemuan dan item Arkeologi;
  • Produk CBD dan hem;
  • Farmasi, ubat preskripsi dalam talian;
  • Bunga api dan produk yang berkaitan;
  • Haiwan hidup;
  • Bahan pornografi dan bahan lucah lain; laman yang menawarkan perkhidmatan berkaitan seks seperti pelacuran, pengiring, sembang langsung dewasa, dll.;
  • Logam dan batu berharga;
  • Bahan kimia yang direka untuk menyerupai dadah haram;
  • Tembakau, e-rokok, e-cecair dan produk yang berkaitan;
  • Senjata, peluru dan produk yang berkaitan;
 • Produk atau perkhidmatan kewangan atau perundangan khusus:
  • Bon jaminan;
  • Peguam kebankrapan;
  • Pilihan perduaan;
  • Kredit, pinjaman, pinjaman jangka pendek dan instrumen pinjaman lain;
  • Koleksi hutang;
  • Firma guaman yang mengumpul dana untuk apa-apa tujuan, selain daripada membayar yuran yang perlu dibayar kepada firma untuk perkhidmatan yang disediakan oleh firma itu;
  • Pengurusan kekayaan;
 • Pelbagai
  • Perkhidmatan psikik atau penilik;
  • Peranti dan bekalan piroteknik;
  • Telepemasaran;
  • Jualan pengikut Twitter, suka pada Facebook, paparan YouTube dan bentuk aktiviti media sosial lain yang dilarang oleh terma dan syarat platform yang berkenaan

3. Menerima Terma ini

Anda bersetuju kepada Terma ini dengan mengintegrasikan kefungsian APM kami ke dalam daftar keluar/platform dalam talian anda.

Jika anda mengintegrasikan kefungsian APM kami untuk Akaun orang lain atau entiti sah:

 • anda mengesahkan bahawa anda mempunyai kebenaran individu tersebut atau entiti sah lain untuk mengikat mereka secara sah kepada Terma ini untuk dan bagi pihak mereka; dan
 • bahawa individu atau entiti sah yang lain itu akan terikat secara sah oleh Terma ini dan bukannya anda sendiri.

4. Menggunakan kefungsian APM

Apabila anda mengintegrasikan kefungsian APM kami ke dalam daftar keluar dalam talian anda, kami mungkin (tetapi tidak wajib) membenarkan sesiapa sahaja menggunakan APM untuk membayar anda.

Lampiran 1 Terma ini menyenaraikan setiap APM yang kami boleh sediakan kepada pelanggan anda dari semasa ke semasa dan peruntukan selanjutnya yang berkaitan dengan penerimaan bayaran anda daripada pelanggan yang menggunakan APM. Anda mesti mematuhi peruntukan tersebut pada setiap masa.

Memandangkan pembayar tidak menggunakan Akaun PayPal untuk menghantar bayaran APM, anda tidak boleh menggunakan PayPal untuk membayar balik bayaran APM secara proaktif melainkan dinyatakan sebaliknya dalam Lampiran 1 Terma ini.

Anda mungkin tidak menerima pembayaran APM dalam mata wang selain daripada yang dinyatakan untuk APM dalam Lampiran 1 terma ini.

Anda hanya boleh menggunakan kefungsian APM dengan akaun perniagaan dan bukan akaun peribadi.

Tiada Yuran Rentas Sempadan tambahan yang berasaskan peratusan dikenakan pada sebarang transaksi APM.

5. Liabiliti anda kepada kami

Kami mungkin akan melayan pembekal APM dan pemproses bayaran yang membantu kami untuk membolehkan anda menerima pembayaran APM dalam cara sama kami melayan pemeroleh bank/kad kami dan/atau pemproses bayaran lain di bawah Perjanjian Pengguna.

Bayaran APM mempunyai risiko pembalikan oleh pembekal APM kecuali dinyatakan sebaliknya dalam Lampiran 1. Tanggungjawab dan liabiliti anda terhadap kami kerana pembalikan ini adalah sama seperti tanggungjawab anda kepada kami kerana Pembalikan dan/atau Caj Balik di bawah Perjanjian Pengguna. Pembekal APM boleh mempengaruhi pembalikan bayaran APM dalam cara yang sama seperti bank pembayar boleh mempengaruhi Pembalikan dan/atau syarikat kad pembayar boleh mempengaruhi Caj Balik.

Selepas penamatan Terma ini, anda akan terus bertanggungjawab terhadap kami di bawah Terma ini untuk pembalikan bayaran APM yang dilakukan oleh pembekal APM dan semua kewajipan tertunggak yang timbul daripada penggunaan kefungsian APM anda sebelum penamatan.

6. Perubahan dan penamatan

Kami boleh menambah atau membuang daripada senarai pembekal APMdalam Lampiran 1 Terma ini pada bila-bila masa dan tanpa notis.

Jika tidak, kami boleh meminda, memadam atau menambah kepada Terma ini selaras dengan proses perubahan yang ditetapkan dalam Perjanjian Pengguna. Jika anda tidak bersetuju dengan sebarang perubahan, anda boleh menamatkan Terma ini.

Anda boleh menamatkan Terma ini pada bila-bila masa dengan membuang kefungsian APM kami daripada daftar keluar dalam talian anda dan mengikut sebarang langkah berkaitan integrasi yang PayPal mungkin disediakan kepada anda dari semasa ke semasa. Ini membolehkan anda menghentikan pelanggan anda daripada menggunakan APM untuk membuat bayaran kepada anda, tetapi Akaun anda akan kekal terbuka dan Perjanjian Pengguna masih berkuat kuasa.

Kami boleh, pada bila-bila masa, atas apa-apa sebab dan (apabila boleh) dengan notis awal yang munasabah, menamatkan, membatalkan atau menggantung Perkhidmatan ke tahap yang berkaitan dengan kefungsian APM kami dan/atau APM tanpa liabiliti terhadap anda.

Terma ini masih bertahan daripada apa-apa penamatan sehingga tahap dan selagi kami dikehendaki untuk: (i) menangani perkara yang timbul daripada penggunaan kefungsian APM anda sebelum penamatan; dan/atau (ii) mematuhi perundangan dan peraturan yang berkenaan.

Lampiran 1

APM

Apple Pay di Web

Jenis Bayaran

Apple Pay dalam Wallet

Risiko Caj Balik

Ya

Jaminan Pembayaran

Ya (mengikut garis panduan pemprosesan kad kredit)

Kemungkinan bayaran balik

Ya

Transaksi minimum

T/B

Transaksi maksimum

T/B

Barangan dan Perkhidmatan yang Dilarang Khusus

Sila lihat senarai Barangan dan Perkhidmatan Dilarang yang ditemui dalam terma Apple Pay di Web di https://developer.apple.com/terms/apple-pay-web/

Terma Tambahan

Sila lihat terma tambahan di https://developer.apple.com/terms/apple-pay-web/

Bancontact

Jenis Bayaran

Kad Debit

Bancontact adalah Kaedah Bayaran kad debit, iaitu kad debit dikeluarkan oleh institusi kredit yang dibenarkan, membolehkan pelanggan membayar secara terus untuk barangan dan perkhidmatan dari akaun bank mereka.

Risiko Caj Balik

Tiada

Jaminan Pembayaran

Tiada

Kemungkinan bayaran balik

Ya

Transaksi minimum

€1.00 bagi setiap transaksi

Transaksi maksimum

T/B

Barangan dan Perkhidmatan yang Dilarang Khusus

Tiada selain daripada barangan dan perkhidmatan terlarang yang dinyatakan dalam Perjanjian Pengguna

Terma Tambahan

T/B

BLIK

Jenis Bayaran

Pindahan Bank Masa Nyata

BLIK adalah kaedah bayaran pindahan bank. Penerima boleh menerima pengesahan masa nyata bagi transaksi tersebut.

Risiko Caj Balik

Tiada

Jaminan Pembayaran

Tiada

Kemungkinan Bayaran Balik

Ya

Transaksi Minimum

PLN 0.01 bagi setiap Transaksi

Transaksi Maksimum

PLN 10,000.00 bagi setiap Transaksi

Barangan dan Perkhidmatan yang Dilarang Khusus

Tiada selain daripada barangan dan perkhidmatan terlarang yang dinyatakan dalam Perjanjian Pengguna

Terma Tambahan

Anda mesti memaparkan dengan jelas pada laman web atau peranti anda, jika berkenaan, nama BLIK atau Tanda Dagangan dengan cara yang konsisten dengan Buku Jenama BLIK.

EPS

Jenis Bayaran

Pindahan Bank Masa Nyata

EPS adalah kaedah bayaran pindahan bank. Penerima boleh menerima pengesahan masa nyata bagi transaksi tersebut. EPS dipermudahkan oleh bank yang menyertai EPS.

Risiko Caj Balik

Tiada

Jaminan Pembayaran

Ya - Jaminan Bayaran bermaksud setiap transaksi yang ditandakan sebagai lengkap atau berjaya (mana-mana yang berkenaan) akan dibayar ke Akaun anda dan dana tidak boleh dibatalkan, tertakluk selanjutnya kepada terma ini dan Perjanjian Pengguna dan pematuhan anda dengannya.

Kemungkinan bayaran balik

Ya

Transaksi minimum

€1.00 bagi setiap transaksi

Transaksi maksimum

T/B

Barangan dan Perkhidmatan yang Dilarang Khusus

Tiada selain daripada barangan dan perkhidmatan terlarang yang dinyatakan dalam Perjanjian Pengguna

Terma Tambahan

Anda harus melaporkan sebarang kejadian yang memerlukan kebergantungan terhadap Jaminan Bayaran EPS kepada PayPal tanpa kelewatan.

Finland (Verkkopankki)

Jenis Bayaran

Pindahan Bank Masa Nyata

Pemindahan Bank Dalam Talian Finland adalah sejenis Kaedah Bayaran pindahan bank.

Penerima boleh menerima pengesahan masa nyata bagi transaksi tersebut.

Risiko Caj Balik

Tiada

Jaminan Pembayaran

Tiada

Kemungkinan bayaran balik

Ya

Transaksi minimum

EUR 0.65 bagi setiap transaksi

Transaksi maksimum

EUR 20,000.00 bagi setiap Transaksi

Barangan dan Perkhidmatan yang Dilarang Khusus

Sebagai tambahan kepada barangan dan perkhidmatan terlarang yang disenaraikan dalam Perjanjian: perjudian haram; pelacuran; barangan palsu; cetak rompak produk; penjualan haram atau pengedaran produk tembakau atau pornografi atau menggambarkan tindakan yang sangat ganas; Bank Nordea tidak membenarkan menambah wang kaedah bayaran atau produk prabayar

Terma Tambahan

1. Anda hendaklah menyediakan semua data yang diperlukan dalam mematuhi spesifikasi yang disediakan oleh PayPal. Kegagalan untuk mematuhi spesifikasi bagi penghantaran data boleh menyebabkan kelewatan, penggantungan atau pembatalan pemprosesan jualan yang dilaksanakan.

2. Anda akan membayar pampasan PayPal untuk perbelanjaan munasabah yang ditanggung atas pertikaian yang timbul berhubung dengan Transaksi ini sekiranya PayPal terlibat secara aktif dalam pengantaraan atau prosiding lain yang serupa antara Pelanggan dan Anda.

3. Had maksimum liabiliti adalah amaun invois jualan (jualan produk atau perkhidmatan Anda kepada Pelanggan) yang mana kerosakan berkait secara langsung dengan atau 1000 EUR bergantung pada jumlah yang lebih rendah. Walau bagaimanapun, jumlah liabiliti agregat tidak boleh melebihi 5000 EUR. Pengehadan ini tidak terpakai jika kerosakan disebabkan oleh tindakan yang disengajakan atau kecuaian kasar.

Giropay

Jenis Bayaran

Pindahan Bank Masa Nyata

Giropay adalah kaedah bayaran pindahan bank. Penerima boleh menerima pengesahan masa nyata bagi transaksi tersebut.

Risiko Caj Balik

Tiada

Jaminan Pembayaran

Ya - Jaminan Bayaran bermaksud setiap transaksi yang ditandakan sebagai lengkap atau berjaya (mana-mana yang berkenaan) akan dibayar ke Akaun anda dan dana tidak boleh dibatalkan, tertakluk selanjutnya kepada terma ini dan Perjanjian Pengguna dan pematuhan anda dengannya.

Kemungkinan bayaran balik

Ya

Transaksi minimum

€1.00 bagi setiap transaksi

Transaksi maksimum

T/B

Barangan dan Perkhidmatan yang Dilarang Khusus

Sebagai tambahan kepada apa-apa barangan atau perkhidmatan terlarang dalam Perjanjian Pengguna:

Instrumen bayaran (tunai, simpanan atau e-wang, mata wang termasuk mata wang maya seperti bitcoins dan juga cek) setakat penerima instrumen pembayaran itu tidak dapat dikenal pasti oleh anda, melainkan baucar atau produk nilai tersimpan.

Terma Tambahan

 1. Giropay terhad kepada pelanggan yang mempunyai akses kepada akaun serasi perbankan dalam talian yang dipegang di institusi kredit sah yang berpangkalan di Jerman. PayPal tidak menjamin bahawa semua akaun bank Jerman adalah serasi dengan giropay.
 2. Anda mesti mematuhi semua terma dan syarat, aturan dan peraturan giropay termasuk penggunaan logo giropay yang terhad kepada rantau Eropah.
 3. Dalam menggunakan giropay sebagai kaedah bayaran, anda tidak boleh meminta apa-apa data pelanggan, terutama data peribadi seperti IBAN atau nama.
 4. Jaminan Bayaran giropay adalah terhad kepada EUR10,000 bagi setiap transaksi.
 5. Anda harus melaporkan sebarang kejadian yang memerlukan kebergantungan terhadap Jaminan Bayaran giropay kepada PayPal tanpa kelewatan.
 6. Jaminan Bayaran giropay tamat dalam tempoh 6 minggu selepas penerimaan transaksi yang ditandakan sebagai lengkap atau berjaya, mana-mana yang berkenaan, melainkan anda telah melaporkan tuntutan secara bertulis sebelum tamatnya tempoh 6 minggu tersebut.

iDEAL

Jenis Bayaran

Pindahan Bank Masa Nyata

iDEAL adalah kaedah bayaran pindahan bank. Penerima boleh menerima pengesahan masa nyata bagi transaksi tersebut. iDEAL adalah terhad untuk digunakan oleh pelanggan yang telah diberikan akaun bank dalam talian yang serasi dengan iDEAL dan dipegang di bank yang berpangkalan di Belanda.

Risiko Caj Balik

Tiada

Jaminan Pembayaran

Ya - Jaminan Bayaran bermaksud setiap transaksi yang ditandakan sebagai lengkap atau berjaya (mana-mana yang berkenaan) akan dibayar ke Akaun anda dan dana tidak boleh dibatalkan, tertakluk selanjutnya kepada terma ini dan Perjanjian Pengguna dan pematuhan anda dengannya.

Kemungkinan bayaran balik

Ya

Transaksi minimum

T/B

Transaksi maksimum

T/B

Barangan dan Perkhidmatan yang Dilarang Khusus

Tiada selain daripada barangan dan perkhidmatan terlarang yang dinyatakan dalam Perjanjian Pengguna

Terma Tambahan

 1. Anda mesti membuat maklumat mengenai prosedur aduan mudah tersedia kepada pelanggan di laman web anda.
 2. Anda tidak dibenarkan untuk menawarkan Kaedah Bayaran iDEAL melalui perkhidmatan berpautkan e-mel melainkan anda mendapat kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada PayPal. Pautan bayaran iDEAL ialah URL yang membawa ke halaman pembayaran anda di mana pelanggan boleh memulakan transaksi iDEAL.
 3. Anda mesti bekerjasama dengan permintaan untuk maklumat dalam situasi tertentu yang memerlukan siasatan lanjut berhubung kaedah pembayaran iDEAL yang mungkin dimaklumkan kepada PayPal atau anda dari semasa ke semasa.
 4. Panduan Integrasi Peniaga iDEAL boleh diakses di sini: https://betaalvereniging.atlassian.net/wiki/spaces/IPD/overview; anda mesti mematuhi terma dan syarat untuk menggunakan iDEAL, termasuk penggunaan logo iDEAL seperti yang diterangkan di www.ideal.nl/en/payee/logos-banners/.
 5. Anda harus melaporkan sebarang kejadian yang memerlukan kebergantungan terhadap Jaminan Bayaran iDEAL kepada PayPal tanpa kelewatan.
 6. Jika pada budi bicara mutlak PayPal anda dianggap berisiko tinggi, PayPal berhak untuk meminta anda melaksanakan proses pendaftaran Pelanggan untuk merekodkan sekurang-kurangnya data berikut berkenaan Pelanggan:

a) Nama dan alamat e-mel;

b) Nombor akaun dan nama untuk nombor akaun bank yang digunakan untuk membuat pembelian melalui Kaedah Bayaran iDEAL;

c) Maklumat tambahan untuk pengesahan pada langkah 2 dan pemantauan Transaksi, sebagai contoh:

i. Alamat IP

ii. Cap jari pelayar

iii. Nombor telefon bimbit

Mercado Pago 

Jenis Bayaran 

Mercado Pago adalah pembekal bayaran dalam talian yang membolehkan pembeli di Brazil dan Mexico membuat bayaran menggunakan kad kredit, kad debit, kad prabayar, baki dompet Mercado Pago, dan kaedah bayaran lain. 

Risiko Caj Balik 

Ya 

Jaminan Bayaran 

Ya - Jaminan Bayaran bermaksud setiap transaksi yang ditandakan sebagai lengkap atau berjaya (mana-mana yang berkenaan) akan dibayar ke Akaun anda dan dana tidak boleh dibatalkan, tertakluk selanjutnya kepada terma ini dan Perjanjian Pengguna dan pematuhan anda dengannya. 

Kemungkinan Bayaran Balik 

Ya 

Transaksi Minimum 

MXN 0.01 setiap Transaksi 

BRL 0.01 setiap Transaksi 

Transaksi Maksimum 

MXN 1,000,000.00 setiap Transaksi 

BRL 10,000,000.00 setiap Transaksi 

Barangan dan Perkhidmatan Tertentu yang Dilarang 

Untuk Mexico:  

Sebagai tambahan kepada mana-mana barangan atau perkhidmatan yang dilarang dalam Perjanjian Pengguna: barangan dan perkhidmatan yang dilarang di bawah Terma dan Syarat Mercado Pago, serta yang berikut: ubat-ubatan preskripsi, produk farmaseutikal, makanan tambahan yang tidak dibenarkan untuk dijual, apa-apa jenis perjudian, produk dan perkhidmatan kewangan yang tidak diluluskan oleh pihak berkuasa penyeliaan kewangan yang kompetitif, perisian hasad (contohnya, perisian rogueware, virus, dll.), pembiayaan parti atau aktiviti politik, pemasaran terus, operasi nombor pos, draf bank dan wayar, kelab pemborongan, penjualan piramid berbilang, jadual waktu, agensi koleksi, syarikat pemfailan, penyelesai hutang-piutang, syarikat bon jaminan, peguam muflis, penasihat kewangan, tajuk saham, dana amanah pelaburan, dana pelaburan, pertukaran mata wang, pesanan bayaran daripada institusi bukan kewangan, jaminan dan pejabat pertukaran wang, cek pengembara, perkhidmatan berkaitan perjalanan dan laluan pelayaran (tidak termasuk agensi pelancongan), koleksi duit syiling, setem, kedai syiling, filateli, Airtran Airways, Airtran Air, semakan tunai, bayaran automatik dan langganan, agensi pekerjaan, dan pendahuluan tunai atau kredit. 

 

Untuk Brazil:  

Sebagai tambahan kepada sebarang barangan atau perkhidmatan yang dilarang dalam Perjanjian Pengguna: perkhidmatan adalah dilarang.  

Sesetengah barangan dilarang oleh Mercado Pago di bawah Terma dan Syarat. Untuk senarai penuh barangan dan perkhidmatan yang dilarang , sila lawati: https://www.mercadopago.com.br/ajuda/3264 

Terma Tambahan 

Untuk Mexico: Perkhidmatan bayaran Mercado Pago akan tertakluk kepada Terma dan Syarat Mercado Pago untuk Mexico.  

 

Untuk Brazil: Perkhidmatan bayaran Mercado Pago akan tertakluk kepada Terma dan Syarat Mercado Pago untuk Brazil.  

 

Untuk Brazil dan Mexico: 

Anda tidak dibenarkan menggunakan jenama, logo, nama komersial, dan hak harta intelek selain daripada menyenaraikan Mercado Pago sebagai kaedah bayaran. Jika anda cuba menggunakan hak harta intelektual Mercado Pago dengan cara yang tidak dibenarkan , kami berhak untuk membatalkan perkhidmatan kami. 

 

Mercado Pago tidak bertanggungjawab terhadap sebarang caj tambahan kerana kegagalan anda menghantar butiran bank yang betul. 

 

Pengguna tidak boleh menjual semula perkhidmatan pengurusan bayaran kepada pihak ketiga. 

Multibanco

Jenis Bayaran

Pindahan Bank Masa Nyata

Multibanco adalah Kaedah Bayaran yang terhad kepada pelanggan di Portugal, ia menawarkan dua alternatif Bayaran: satu alternatif adalah pemindahan bank melalui portal perbankan dalam talian pelanggan, alternatif lain adalah bayaran tunai di ATM pelbagai cawangan bank Portugis.

Risiko Caj Balik

Tiada

Jaminan Pembayaran

Tiada

Kemungkinan Bayaran Balik

T/B

Transaksi Minimum

T/B

Transaksi Maksimum

EUR 99,999.99 bagi setiap Transaksi

Barangan dan Perkhidmatan yang Dilarang Khusus

Tiada selain daripada barangan dan perkhidmatan terlarang yang dinyatakan dalam Perjanjian Pengguna

Terma Tambahan

T/B

MyBank

Jenis Bayaran

Pindahan Bank Masa Nyata

MyBank adalah Kaedah Bayaran pindahan bank. Penerima boleh menerima pengesahan masa nyata bagi transaksi tersebut.

Risiko Caj Balik

Tiada

Jaminan Pembayaran

Tiada

Kemungkinan bayaran balik

Ya

Transaksi minimum

T/B

Transaksi maksimum

T/B

Barangan dan Perkhidmatan yang Dilarang Khusus

Untuk mengelakkan keraguan dan sebagai tambahan kepada mana-mana barangan atau perkhidmatan yang dilarang seperti yang dinyatakan dalam Perjanjian Pengguna: Aktiviti yang boleh dihukum seperti membahayakan golongan bawah umur, pedofilia, pornografi, bagi pelanggaran kerja yang dilindungi oleh hak harta intelek dan cara pembayaran, ketidakpatuhan dengan perlindungan data peribadi, dengan sistem pemprosesan data automatik, tindakan pengubahan wang haram, tiada pematuhan terhadap perjudian dan pertaruhan, lumba kuda, loteri dan peruntukan berkaitan dengan keadaan pelaksanaan profesion terkawal.

Terma Tambahan

Anda tidak dibenarkan menggunakan Logo My Bank dan hak harta intelek tambahan selain daripada yang dibenarkan untuk perkhidmatan kaedah bayaran alternatif ini. Untuk apa-apa penggunaan lanjut, sila patuhi Panduan Gaya MyBank untuk Perniagaan yang terdapat di laman web berikut, https://www.mybank.eu/mybank/mybank-style-guidelines-for-merchant-websites/. Jika anda cuba menggunakan Logo MyBank dalam cara yang tidak dibenarkan, tidak dimaksudkan atau dalam pelanggaran ketara terhadap keperluan ini, kami berhak untuk membatalkan perkhidmatan kami.

PayU

Jenis Bayaran

Pindahan Bank Masa Nyata

PayU adalah kaedah bayaran pindahan bank. Penerima boleh menerima pengesahan masa nyata bagi transaksi tersebut.

Risiko Caj Balik

Tiada

Jaminan Pembayaran

Tiada

Kemungkinan bayaran balik

Ya

Transaksi minimum

PLN 0.01/Tx; CZK 0.01/Tx

Transaksi maksimum

T/B

Barangan dan Perkhidmatan yang Dilarang Khusus

Sebagai tambahan kepada barangan dan perkhidmatan dilarang yang disenaraikan dalam Perjanjian: Ubat preskripsi, produk farmaseutikal dan suplemen pemakanan yang tidak dibenarkan untuk dijual; dadah, minuman keras, termasuk dadah berjenama serta peralatan dan teknologi yang digunakan untuk menanam, menghasilkan, menjualnya, dan lain-lain; perjudian tanpa kebenaran perundangan; senjata, peluru dan pelancar gas; perkhidmatan dalam talian dengan kandungan lucah, cth. bilik sembang, kamera video, filem VOD; produk dan perkhidmatan kewangan jika ditawarkan sebagai sebahagian daripada aktiviti yang tidak diselia oleh pihak berkuasa penyeliaan kewangan yang kompeten; perisian hasad, cth. rogueware, virus, dll; parti politik dan laman web berkaitan yang digunakan untuk menyokong mereka atau mengumpul dana untuk aktiviti politik; pendanaan awam; pengantara yang menerima bayaran bagi pihak ramai penerima tanpa kebenaran perundangan atau tidak memenuhi keperluan persatuan kad/badan perantaraan

Terma Tambahan

1. Anda hendaklah memastikan bahawa Pelanggan dimaklumkan secara jelas dan dalam bentuk yang mudah diakses bahawa transaksi yang dibuat melalui Kaedah Bayaran PayU adalah tidak boleh ditarik balik.

2. PayPal dan PayU tidak bertanggungjawab ke atas sebarang caj tambahan disebabkan butiran bank yang salah jika anda tidak memastikan bahawa hanya butiran bank yang betul dikemukakan.

3. Peniaga yang menggunakan Kaedah Bayaran PayU bertanggungjawab ke atas semua Transaksi yang tidak dibenarkan atau penipuan yang dibuat dengan Kaedah Bayaran ini.

4. Anda hendaklah memastikan bahawa:

a) sebarang Pengenalan pelanggan dan/atau data pengesahan yang boleh digunakan untuk membuat pesanan tidak boleh disimpan secara elektronik atau ditulis dalam bentuk lain;

b) semasa memasukkan Pengenalan pelanggan dan/atau data pengesahan yang boleh digunakan untuk membuat pesanan, pihak ketiga dihalang daripada mendapatkan data tersebut.

Pendedahan Pengenalan pelanggan dan/atau data pengesahan kepada pihak ketiga adalah dilarang sama sekali.

POLi

Jenis Bayaran

Pindahan Bank Masa Nyata

POLi adalah kaedah bayaran pindahan bank. Penerima boleh menerima pengesahan masa nyata bagi transaksi tersebut. POLi terhad kepada pelanggan yang memegang akaun dengan institusi perbankan di Australia dan New Zealand. PayPal tidak menjamin bahawa semua akaun bank New Zealand atau Australia adalah serasi dengan POLi.

Risiko Caj Balik

Tiada

Jaminan Pembayaran

Tiada

Kemungkinan Bayaran Balik

Tiada

Transaksi Minimum

AUD/NZD 1.00 bagi setiap Transaksi

Transaksi Maksimum

AUD/NZD 10,000.00 bagi setiap Transaksi

Barangan dan Perkhidmatan yang Dilarang Khusus

Sebagai tambahan kepada mana-mana barangan atau perkhidmatan yang dilarang dalam Perjanjian Pengguna: perjudian.

Terma Tambahan

T/B

Przelewy24 (P24)

Jenis Bayaran

Pindahan Bank Masa Nyata

Przelewy24 adalah kaedah bayaran pindahan bank. Penerima boleh menerima pengesahan masa nyata bagi transaksi tersebut.

Risiko Caj Balik

Tiada

Jaminan Pembayaran

Tiada

Kemungkinan bayaran balik

Ya

Transaksi minimum

PLN 0.05 bagi setiap Transaksi

Transaksi maksimum

T/B

Barangan dan Perkhidmatan yang Dilarang Khusus

Tiada selain daripada barangan dan perkhidmatan terlarang yang dinyatakan dalam Perjanjian Pengguna

Terma Tambahan

Setiap transaksi dihubungkan dengan nombor transaksi unik dan butiran lain ("Butiran Transaksi") untuk memudahkan pertanyaan atau aduan yang berpotensi. Anda hendaklah menyimpan Butiran Transaksi dalam cara yang selamat. Sebarang aduan yang berkaitan dengan transaksi yang dilaksanakan hendaklah dihantar terus kepada PayPal yang kemudiannya akan mengemukakan perkara tersebut kepada Skim Pembayaran Pzrelewy24 untuk siasatan. Berhubung dengan aduan tersebut, anda mesti memberikan butiran-butiran berikut:

a) Alamat e-mel;

b) Nombor transaksi;

c) Amaun transaksi;

d) Nama penuh pemegang akaun bank asal bagi Amaun Transaksi yang

dipindahkan;

e) Nama bank yang memegang akaun bagi amaun transaksi yang akan dipindahkan atau

nama bank bagi asal transaksi tersebut dipindahkan, seperti yang berkenaan;

f) Tarikh transaksi; dan

g) Dalam kes pembayaran menggunakan kad: nama kad;

h) Dalam kes pembayaran SMS: nombor telefon mudah alih Pelanggan.

4. Walau apa pun di atas, sebarang aduan berkaitan transaksi yang dibuat dalam tempoh 90 hari atau lebih

boleh ditolak untuk semakan oleh Skim Pembayaran Przelewy24.

Safetypay

Jenis Bayaran

Pindahan Bank Masa Nyata

Safetypay ialah kaedah bayaran melalui pindahan bank. Penerima boleh menerima pengesahan pada masa nyata bagi transaksi tersebut.

Risiko Caj Balik

Tiada

Jaminan Pembayaran

Ya

Kemungkinan bayaran balik

Ya

Transaksi minimum

T/B

Transaksi maksimum

EUR 15000

Barangan dan Perkhidmatan yang Dilarang Khusus

Di samping mana-mana barangan atau perkhidmatan dilarang di atas, anda tidak boleh menggunakan Safetypay untuk menerima bayaran, membuat bayaran, atau, secara langsung atau tidak langsung, memudahkan: rakaman bersifat haram; item palsu; barangan yang dikenakan sekatan; ubat-ubatan dan perlengkapan yang tidak sah; bahan menjelikkan, bersifat perkauman atau tidak sensitif terhadap budaya; kandungan, bahan dan/atau perkhidmatan untuk orang dewasa, termasuk, tetapi tidak terhad kepada buku dan video untuk orang dewasa, perbualan telefon untuk orang dewasa, laman web untuk orang dewasa, perkhidmatan pendamping/pengiring, perkhidmatan janji temu (berorientasikan seksual), pengantin pesanan mel, pelbagai hiburan untuk orang dewasa; tunai; apa-apa jenis ganti rugi, kerugian, penalti atau yuran ; kos atau yuran yang melebihi harga biasa barangan atau perkhidmatan Peniaga (cukai terpakai) atau caj yang tidak diluluskan secara khusus oleh Pelanggan; amaun tertunggak atau amaun yang merangkumi cek dikembalikan atau hentikan bayaran; jualan yang dibuat oleh pihak ketiga; amaun yang tidak mewakili jualan bona fide barangan dan perkhidmatan oleh perniagaan Peniaga (contohnya, pembelian oleh pemilik Peniaga (atau ahli keluarga mereka) atau pekerja); Transaksi perniagaan yang tidak sah; pengubahan wang haram atau pembiayaan aktiviti pengganas.

Terma Tambahan

T/B

Satispay

Jenis Bayaran

Dompet

Satispay menyediakan platform bayaran mudah alih yang didayakan oleh akaun bank.

Risiko Caj Balik

Tiada

Jaminan Pembayaran

Ya

Kemungkinan bayaran balik

Ya

Transaksi minimum

EUR 0.01

Transaksi maksimum

T/B

Barangan dan Perkhidmatan yang Dilarang Khusus

Di samping barangan dan perkhidmatan terlarang yang disenaraikan di atas, anda tidak boleh menggunakan Satispay untuk menerima bayaran, membuat bayaran, atau, secara langsung atau tidak langsung, memudahkan:

a)  Perkhidmatan telekomunikasi, termasuk panggilan tempatan dan jarak jauh, panggilan kad kredit, panggilan melalui penggunaan telefon dan faks bacaan jalur bermagnet;

b)  Kiriman Wang - Pindahan Wayar

c)  Pajak gadai;

d)  Telepemasaran luar;

e)  Telepemasaran dalam;

f)  Agensi Tiket (Radio, televisyen dan Pemasar langsung lain yang tidak dikelaskan di tempat lain);

g)  Institusi kewangan — pengeluaran tunai secara manual;

h)  Institusi kewangan — pengeluaran tunai secara automatik;

i)  Bayaran, Institusi Pinjaman;

j)  Institusi bukan kewangan — mata wang asing, kiriman wang (bukan pindahan wayar), skrip dan cek kembara;

k)  Peniaga — Sekuriti, Dana Bersama, Saham, Komoditi, Bon;

l)  Kongsi Masa;

m)  Perkhidmatan janji temu dan pengiring;

n)  Perkhidmatan dan kelab pembelian dan membeli-belah;

o)  Agensi pelaporan kredit pengguna;

p)  Agensi pekerjaan dan perkhidmatan bantuan sementara;

q)  Perjudian (termasuk Tiket Loteri, Cip Permainan Kasino, Perjudian dan Pertaruhan Di Luar Trek Perlumbaan).

Terma Tambahan

Peniaga mengaku dan bersetuju, bahawa data peribadi akan dipindahkan kepada Satispay untuk memproses transaksi. Data peribadi tersebut akan diproses oleh Satispay mengikut notis privasi, yang boleh didapati di: https://static-www-satispay-com.s3.amazonaws.com/privacy/Payment-Scheme/Satispay-Payment- Skim_Privacy-en.pdf

SOFORT

Jenis Bayaran

Pindahan Bank Masa Nyata

SOFORT Banking/SOFORT Überweisung adalah kaedah pembayaran pindahan bank. Penerima boleh menerima pengesahan masa nyata bagi transaksi tersebut.

Risiko Caj Balik

Tiada

Jaminan Pembayaran

Tiada

Kemungkinan bayaran balik

Ya

Transaksi minimum

€1.00 bagi setiap transaksi

Transaksi maksimum

T/B

Barangan dan Perkhidmatan yang Dilarang Khusus

Tiada selain daripada barangan dan perkhidmatan terlarang yang dinyatakan dalam Perjanjian Pengguna

Terma Tambahan

T/B

Trustly

Jenis Bayaran

Pindahan bank masa nyata

Risiko Caj Balik

Tiada (sebaik sahaja wang itu dijelaskan dalam akaun Peniaga)

Jaminan Pembayaran

Tiada

Kemungkinan bayaran balik

Ya

Transaksi minimum

EUR 0.01 bagi setiap transaksi. (Tertakluk kepada syarat yang dikenakan oleh Bank pelanggan)

Transaksi maksimum

Tertakluk kepada syarat yang dikenakan oleh bank Pelanggan

Barangan dan Perkhidmatan yang Dilarang Khusus

Sebagai tambahan kepada barangan dan perkhidmatan dilarang yang disenaraikan dalam Perjanjian: Bitcoin

Terma Tambahan

(1) Anda hendaklah memastikan bahawa jenis logo dan tanda dagangan Trustly didedahkan dan dibentangkan dalam cara yang menarik dan wajar, dan mengikut keperluan persembahan perkhidmatan berkenaan seperti yang dinyatakan di: https://trustly.com/en/developer/documents.

(2) Anda mengakui dan bersetuju bahawa: (a) Perkhidmatan Trustly adalah bergantung kepada kefungsian sistem pihak ketiga, terutamanya bank, dan Trustly tidak menjamin kefungsian perkhidmatannya sekiranya berlaku apa-apa kegagalan, pincang tugas, atau pelarasan dalam, atau berkaitan dengan, sistem pihak ketiga tersebut; (b) Kelajuan transaksi mungkin mendapat kesan buruk pada bila-bila masa apabila bilangan transaksi melonjak atau naik dengan mendadak, atau semasa penyelenggaraan Perkhidmatan Trustly yang dirancang; dan (c) PayPal dan Trustly tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa kerugian atau kerosakan yang disebabkan oleh apa-apa pengurangan fungsi sistem pihak ketiga seperti yang diterangkan dalam subseksyen (a) di sini, atau semasa bilangan transaksi yang melonjak atau penyelenggaraan Perkhidmatan Trustly yang dirancang sebagaimana diterangkan dalam subseksyen (b) di sini.