Merchant Gift Certificates Agreement

>> Преглед на всички правни споразумения

Споразумение за сертификати за подаръци от търговци

Последна актуализация: 20 януари 2006 г.

 

Описание: сертификатите за подаръци от търговци представляват продукти, които позволяват на търговците да предлагат за продажба сертификати за подаръци през уеб сайта или магазина на търговеца. Купувачите могат да закупят Сертификат за подарък за определен получател, който след това може да откупи този Сертификат за подарък при покупки, извършени при този търговец. Купувачът трябва да определи получателя към момента на покупката за Сертификатите за подарък, доставени по имейл. След тяхното закупуване Сертификатите за подарък, доставени по имейл, не могат да бъдат прехвърлени към друг получател.

Обърнете внимание, че тази политика не обхваща Сертификати за подарък на eBay, които се предлагат за продажба от eBay.

Общи ограничения за Търговци, които предлагат за продажба Сертификати за подарък:

  1. Ограничен достъп от Търговец до баланси на Сертификати за подарък. Постъпленията от продажбата на Сертификати за подарък се съхраняват в резервен баланс на търговеца. Когато Сертификатът за подарък се откупва, паричните средства се преместват от резервния баланс към наличния баланс на търговеца. Ако Сертификатът за подарък не се откупи в рамките на първоначален 18-месечен период, оставащият баланс по Сертификата за подарък се освобождава от резервния баланс.

  2. Обработка на Сертификати за подарък след първоначалния 18-месечен период. Ако даден Сертификат за подарък бъде задържан в баланс за 18 месеца, стойността на оставащия баланс ще бъде освободена от резерва и върната в наличния баланс на търговеца. Въпреки това Сертификатите за подарък нямат срок за изтичане, техният получател ще може все още да възстанови тези Сертификати за подарък. В тези типове откупване, Сертификатът за подарък ще служи като отстъпка от общата сума на покупка на получателя, но продавачът няма да получи остатъчния баланс от Сертификата за подарък. Например, ако даден получател използва Сертификат за подарък на стойност $10,00 USD при покупка на стойност $15,00 USD, а сертификатът е по-стар от 18 месеца , търговецът ще получи само $5,00 USD (по-малко такси), тъй като търговецът вече ще е получил тези $10,00 USD в постъпления с по-малко такси на PayPal от Сертификата за подарък на получателя, когато той е по-стар от 18 месеца.

  3. Такси. PayPal не начислява такси, когато се закупува Сертификат за подарък; въпреки това PayPal начислява стандартните такси за обработка на трансакции за търговеца при откупването на Сертификата за подарък. Ако Сертификатът за подарък не се откупи в рамките на първоначален 18-месечен период, оставащият баланс по Сертификата за подарък се освобождава от резервния баланс. На търговеца се начисляват стандартните такси за обработка на трансакции, ако и когато паричните средства се преместват от резерва към наличния баланс на търговеца.

  4. Необходим е Акаунт. Получателите трябва да създадат акаунт в PayPal, за да могат да откупват своите Сертификати за подарък.

Обслужване на Клиенти: от Търговците, които продават Сертификати за подарък, се очаква да предлагат поддръжка на купувачите и получателите на тези Сертификати за подарък. PayPal предоставя на Търговците възможността да възстановят сумите от и да анулират Сертификати за подарък в рамките на първите 60 дни от покупката.

Приемане на политиката: чрез продажба или предоставяне на Сертификати за подарък на търговец, търговецът се съгласява с условията на тази политика.