Beleid voor melding van overtredingen

>> Alle juridische overeenkomsten weergeven

Beleid voor melding van overtredingen

Laatst gewijzigd op 6 mei 2021

 

Het is het beleid van PayPal om waar nodig actie te ondernemen als er materiaal wordt aangeboden waarvan het vermoeden bestaat dat het inbreukmakend is. Dit materiaal kan dan uit de PayPal-services worden verwijderd of ertoe leiden dat de met het materiaal samenhangende PayPal-services niet langer mogen worden gebruikt. Als u eigenaar bent van intellectueel eigendom en u vermoedt dat een website of een webpagina die gebruikmaakt van de betaalservices van PayPal, goederen en/of services verkoopt, aanbiedt, of beschikbaar maakt, of anderszins content of materialen bevat, die inbreuk maken op uw intellectueel eigendomsrecht, vul dan deze Melding van overtredingen geheel in en mail het naar infringementreport@paypal.com.