>> Alle juridische overeenkomsten weergeven

Mededeling in het kader van de FATCA- en CRS-wetgeving:

 

PDF downloaden

Mededeling in het kader van de FATCA- en CRS-wetgeving:

Volgens de wetgeving van Luxemburg van 24 juli 2015 over de Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA-wetgeving") en 18 december 2015 over de algemene OESO-rapportagestandaard ('CRS-wetgeving"), respectievelijk in gebruik genomen om een overeenkomst tussen de Verenigde Staten ("VS") en de Luxemburgse overheden te implementeren over naleving van internationale belastingen en als een Europese richtlijn betreffende verplichte automatische uitwisseling van gegevens op het gebied van belastingen (2014/107/EU), informeren we u, als een gegevensbeheerder, dat de volgende gegevens kunnen worden verzameld en kunnen worden uitgewisseld of anderszins voor het doel van de bovengenoemde wetgeving worden verwerkt (ervan uitgaande dat ze van toepassing zijn) en in overeenstemming met deze wetgeving: 

  • uw naam;
  • uw adres;
  • uw land (of landen) van (veronderstelde) fiscale woonplaats;
  • uw fiscale nummer(s) verstrekt door uw land of de landen waar u fiscaal bent gevestigd en, indien van toepassing, uw Amerikaanse Tax Identification Number (U.S. TIN);
  • uw geboorteplaats en -datum;
  • uw rekeningnummer (of alternatief rekeningnummer waarop uw geld staat);
  • uw rekeningsaldo of -waarde op 31 december van een jaar waarin de rekening is gehouden;

Als u als een specifieke Amerikaanse rechtspersoon onder de FATCA-wetgeving en/of als rapporteerbaar persoon onder de CRS-wetgeving in aanmerking komt en ervan uitgaande dat de FATCA- en CRS-wetgeving PayPal ertoe verplichten (in beide gevallen als een "Rapporteerbare rekeninghouder"), worden deze gegevens automatisch door PayPal met de belastingdienst van Luxemburg uitgewisseld, als een rapporterende financiële instelling onder deze wetten. De Luxemburgse belastingdienst wisselt deze informatie uit met de Amerikaanse belastingdienst als de FATCA-wetgeving van toepassing is en/of met de bevoegde instantie of instanties van uw respectievelijke land of landen waar u fiscaal bent gevestigd en die vallen onder de jurisdictie van de CRS-wetgeving, als de CRS-wetgeving van toepassing is. 

De bovenstaande informatie wordt met de belastingdienst van Luxemburg uitgewisseld voor elk kalenderjaar waarin u een rapporteerbare rekeninghouder bent of wordt (uiterlijk op 30 juni van het volgende kalenderjaar). Dergelijke gegevens blijven door ons worden verwerkt totdat het niet meer nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt.

Conform de FATCA- en CRS-wetgeving bent u verplicht om aanvullende informatie te verstrekken die mogelijk van tijd tot tijd door ons is vereist om aan deze wetgeving te voldoen. Als u dat niet op tijd doet, kan dat tot gevolg hebben dat we uw gegevens aan de belastingdienst van Luxemburg doorgeven, die deze informatie op zijn beurt met de hierboven vermelde autoriteiten uitwisselt. U heeft het recht op toegang tot de informatie die met de belastingdienst van Luxemburg wordt uitgewisseld en, indien mogelijk, het recht om deze informatie te corrigeren. Als u deze rechten wilt uitoefenen, moet u doorgaan overeenkomstig paragraaf 11 van het Privacybeleid.

Verwijzingen naar de FATCA- en CRS-wetgeving bevatten verwijzingen naar regels gebaseerd op de overeenkomsten over algemene rapportagestandaarden die onder de wetgeving van Luxemburg van toepassing zijn alsmede eventuele wetgeving die deze regels, wetten en overeenkomsten mogelijk aanpassen of vervangen.