ถ้าคุณลืมอีเมลที่คุณใช้สำหรับ PayPal
โปรดระบุอีเมลไม่เกินสามรายการที่คุณอาจใช้เปิดบัญชี PayPal เราจะตรวจสอบเพื่อค้นหาบัญชีที่มีอีเมลตรงกัน