שכחת את כתובת האימייל באמצעותה מתבצעת כניסה ל-PayPal?

הקלד עד שלוש‏ כתובות אימייל שבהן ייתכן שהשתמשת לצורך פתיחת חשבון ה-PayPal‏ שלך. אנו נבדוק אותן וננסה למצוא התאמה.

        אני זוכר את כתובת האימייל שלי