>> Shikoni të gjitha marrëveshjet ligjore

>> Shikoni përditësimet e mëparshme të politikës

Përditësimet e politikës

 

Njoftim për ndryshimet e marrëveshjes së PayPal në vendet e Azi-Paqësorit, në disa shtete të Evropës dhe të Amerikës Latine dhe në Lindjen e Mesme dhe Afrikë

Data e lëshimit: 4 janar 2023

 

Kjo faqe

Kjo faqe u detajon dhe paraafishon përdoruesve të PayPal-it përditësimet lidhur me ndryshime në "Marrëveshjen e përdoruesit" të PayPal-it për vendet e Azi-Paqësorit, disa shtete të Evropës dhe të Amerikës Latine, në Lindjen e Mesme dhe Afrikë ose ndryshime në marrëveshje të tjera në internet, në politika ose në deklarata. Ju mund të rishikoni edhe njoftimet për përditësimet e mëparshme të politikës. Keni parasysh se ne mund të shtojmë ndryshime në marrëveshjet tona të njoftuara paraprakisht, në ose përpara datës së hyrjes në fuqi, në varësi të pajtueshmërisë me kërkesat e zbatueshme të njoftimit.

 

Ndryshimet

Po bëjmë ndryshime në marrëveshjen e renditur më poshtë, e cila rregullon marrëdhëniet e tua me PayPal-in. Këto ndryshime u zbatuan në përputhje me ligjin më 1 janar 2023.

 

Ndryshime në "Marrëveshjen e përdoruesit" e PayPal-it
Data e hyrjes në fuqi: 1 janar 2023

  • Për shkak të ndryshimit të valutës së Kroacisë nga kuna kroate (HRK) në euro (EUR), nga 1 janari 2023, në përputhje me ligjin, referencat për kuna kroate (HRK) në të gjitha kushtet e përgjithshme do të konsiderohen të hequra dhe do të zëvendësohen me euro (EUR).

Rishikoni tarifat e konsumatorit

Rishikoni tarifat e tregtarit