Përditësimet e politikës

>> Shikoni të gjitha marrëveshjet ligjore

>> Shikoni përditësimet e mëparshme të politikës

Përditësimet e politikës

 

 

Njoftim për ndryshimet e marrëveshjes në vendet e Azi-Paqësorit, disa shtete evropiane dhe të Amerikës Latine, Lindjen e Mesme dhe Afrikë

Lëshuar: 11 gusht 2021

 

Kjo faqe

Kjo faqe shfaq përditësimet e politikës të cilat njoftojnë përdoruesit për ndryshime të rëndësishme në Marrëveshjen e PayPal-it për përdoruesit në vendet e Azi-Paqësorit, disa shtete evropiane dhe të Amerikës Latine, Lindjen e Mesme dhe Afrikë, ose në marrëveshje, politika ose deklarata të tjera. Shko te “Përditësimet e kaluara të politikës” për të parë përditësimet e mëparshme të politikës.

 

Ndryshimet e ardhshme

Po bëjmë ndryshime në marrëveshje të caktuara (të renditura më poshtë) që rregullojnë marrëdhëniet e tua me PayPal. Këto ndryshime do të ndodhin automatikisht në datat përkatëse të hyrjes në fuqi të treguara më poshtë.

 

Veprimet e nevojshme

Shqyrto me kujdes njoftimet e mëposhtme dhe njihu me ndryshimet e ardhshme. Duke vazhduar përdorimin e shërbimeve tona pas hyrjes në fuqi të ndryshimeve, ti pranon t'i nënshtrohesh këtyre ndryshimeve. Përndryshe, nuk nevojitet asnjë veprim i mëtejshëm nga ty. Nëse preferon të refuzosh ndryshime të tilla, do të duhet të mbyllësh llogarinë tënde të PayPal përpara datës së zbatueshme të hyrjes në fuqi.

 

Ndryshimet në Marrëveshjen e përdoruesit të PayPal

Hyrja në fuqi: 10 shtator 2021 (Data e hyrjes në fuqi për banorët e Malajzisë dhe Tajlandës është 27 shtator 2021. (Për banorët e Kinës kontinentale, data e hyrjes në fuqi është 14 tetor 2021.)

  • Ne po rishikojmë programin e PayPal-it, "Mbrojtja e shitësit", për të sqaruar pranueshmërinë për pretendime të caktuara që përfshijnë bileta udhëtimi të shitura nga kompania e transportit.
  • Ne po u kërkojmë shitësve që të na njoftojnë për çdo gabim ose mospërputhje në vendosjen e çmimeve brenda gjashtëdhjetë (60) ditëve nga qasja në pasqyrat e llogarive të tyre ose informacione të tjera të aktivitetit të llogarive.
  • Ne po sqarojmë llojet e kostove të përdorura për të llogaritur përllogaritjen e arsyeshme minimale që mund të rikuperojmë nëse kryeni ndonjë aktivitet të kufizuar.
  • Ne po përditësojmë kushtet e veçanta për shtetin/rajonin për Singaporin për të qenë në përputhje me rregulloret/kërkesat e zbatueshme të Singaporit.

Për të rishikuar Marrëveshjen e përditësuar të përdoruesit, kliko KËTU.

 

Ndryshimet në Tarifat e marrëveshjes së përdoruesit

Hyn në fuqi më: 10 nëntor 2021 (banorët e Andorrës, Shqipërisë, Bosnjë-Herecegovinës, Gjeorgjisë, Kroacisë, Islandës, Monakos, Moldavisë, Serbisë dhe Ishujve Faroe.)

  • Ne po paraqesim një tarifë shtesë shërbimi prej 1,29% për disa transaksione tregtare ndërkombëtare midis ZEE-së dhe MB-së.
  • Ne po ndryshojmë tarifat shtesë të bazuara në përqindje për transaksionet tregtare ndërkombëtare, si dhe po thjeshtojmë klasifikimet tona të tregut/rajonit për këto tarifa. Tarifat po ndryshojnë nga tarifat e dhëna në Marrëveshjen aktuale të përdoruesit në tarifat e reja që do të jepen në faqen e përditësuar të tarifave të tregtarit që do të publikohet më ose pas datës 7 shtator 2021, siç përmendim në vijim.

Faqja e përditësuar e tarifave të tregtarit do të jetë e disponueshme më ose pas datës 7 shtator 2021. Klikoni KËTU për ta parë sapo të jetë e disponueshme.

 

Ndryshime në "Politikën e PayPal-it për përdorimin e pranueshëm"

  • Po rishikojmë politikën për të bërë të qartë se, nëse shkelni dispozitat, mund të bëheni subjekt i detyrimit për kompensimin e dëmeve. Ne po zgjerojmë gjithashtu listën ekzistuese të aktiviteteve të ndaluara dhe po sqarojmë aktivitetet tregtare që kërkojnë miratim paraprak.

 

Ndryshimet në Marrëveshjen e Metodave alternative të pagesës në PayPal
  • Ne jemi duke rishikuar Marrëveshjen për të ndaluar pranimin e pagesave për mallra dhe shërbime të caktuara.