Politika e raportimit të shkeljeve

>> Shikoni të gjitha marrëveshjet ligjore

Politika e raportimit të shkeljeve

Përditësimi i fundit: 6 maj 2021

 

Është politikë e PayPal që të marrë masat e duhura kurdo që është e nevojshme, për të hequr nga shërbimet e PayPal ose për të pamundësuar përdorimin e shërbimeve të PayPal që lidhen me materialet e pretenduara në shkelje. Nëse jeni zotërues i të drejtave të pronësisë intelektuale dhe besoni se një faqe interneti ose uebsajt, i cili përdor shërbimet e PayPal, shet, ofron për shitje, vë në dispozicion mallra dhe/ose shërbime, ose përfshin përmbajtje ose materiale që shkelin të drejtat e pronësisë tuaj intelektuale, atëherë plotësoni deri në fund këtë Raport të shkeljes dhe dërgojeni me email në infringementreport@paypal.com.